Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 15 Verses

Panca-daasa Adhyaaya

 

Shri-vaikuntha-pura, Shri-rudra-pura o pulina-varnana

 

panca-tattva-sahita gauraanga jaya jaya

jaya jaya navadvipa gauraanga-aalaya

 

shri-vaikuntha-pure aasi prabhu-nityaananda

shri-jive kahena tabe haasi manda manda

 

navadvipa ashtha-dala ekapaarsve haya

ei ta’ vaikuntha-puri shunaha nishcaya

 

paravyoma shri-vaikuntha naaraayana-sthaana

virajaara paaresthiti ei ta’ sandhaana

 

maayaara naahika tathaa gati kadaacana

shri-bhu-lilaa-shakti-sevya tathaa naaraayana

 

chinmaya-bhumira brahmaa haya ta’ kirana

carma-cakshe jada-drishthi kare sarva-jana

 

ei naaraayana-dhaame nitya niranjane

naarada dekhila kabhu chinmaya locane

 

naaraayane dekhe punah gauraanga-sundara

dekhi hethaa kata dine rahe muni-bara

 

aara eka kathaa gudha aache puraatana

jagannaatha-kshetre aaila aacaarya lakshmana

 

bahu stave tushthi kaila deva jagannaathe

kripaa kari jagannaatha aaila saakshaate

 

saakshaate aasiyaa prabhu balila vacana

navadvipa-dhaama tumi karaha darshana

 

ati alpa dine aami nadiyaa-nagare

prakata haiba jagannaatha-mishra-ghare

 

navadvipa haya mora ati priya-sthaana

paravyoma taara eka-deshe adhishthaana

 

tumi mora nitya-daasa bhakata-pradhaana

avashya dekhibe tumi navadvipa-sthaana

 

tava shishya-gana daasya rasete magana

hethaaya thaakuka tumi karaha gamana

 

navadvipa naa dekhe ye paaiya sharira

mithyaa taara janma ohe raamaanuja dira

 

ranga-sthaana shri-venkata yaadava acala

navadvipa-kalaa-maatra haya se-sakala

 

ataeva navadvipa kariyaa gamana

dekha gauraangera rupa keshava-nandana

 

bhakti pracaarite tumi aaile dharaatale

saarthaka hauka janma gaura-kripaa-bale

 

navadvipa dekhi tumi yaao kurma-sthaana

shishya-gana-sane tathaa haibe milana

 

ete shuni’ lakshmanaacaarya yudi dui kara

jagannaathe nivedana kare atahpara

 

tomaara kripaaya prabhu gaura-kathaa shuni

kon tattva gaurachandra taahaa naahi jaani

 

raamaanuje kripaa kari jaga-bandhu bale

golokera naatha krishna jaanena sakale

 

yaanhaara vilaasa-murti prabhu naaraayana

sei krishna para-tattva dhaama vrindaavana

 

sei krishna purna-rupe nitya gaurahari

sei vrindaavana-dhaama navadvipa-puri

 

navadvipe aami nitya gauraanga-sundara

navadvipa shreshtha-dhaama jagate-bhitara

 

aamaara kripaaya dhaama aache bhu-mandale

maayaa-ganda naahi tathaa sarva-shaastra bale

 

bhu-mandale aache bali yadi bhaava hina

tabe tava bhakti-kshaya habe dina dina

 

aamaara acintya-shakti se chinmaya-dhaame

aamaara icchaaya raakhiyaache maayaashrame

 

yuktira atita tattva shaastra naahi paaya

kevala jaanena bhakta aamaara kripaaya

 

jagannaatha-vaakya shuni’ raamaanuja dhira

shri-gauraanga-prema tabe haila asthira

 

bale prabhu badai aashcarya lilaa tava

veda-shaastra naahi jane tomaara vaibhava

 

shaastrete vishesha-rupe shri-gauraanga-lilaa

kena prabhu jagannaatha vyakta naa karilaa

 

gaadha-rupe shruti-puraanaadi dekhi yabe

kabhu gaura-tattva sphurti citte paaya tabe

 

tava aajnaa praapta haye chaadila samshaya

gaura-lilaa-raasa hride haila udaya

 

aajnaa haya navadvipa kariyaa gamana

pracaariba gaura-lilaa e tina bhuvana

 

gudha-shaastra vyakta kari jaanaava sabaare

gaura-bhakta kari vala e tina samsaare

 

raamaanuja-aagraha dekhiyaa jagannaatha

bale raamaanuja naahi bala echa baata

 

gaura-lilaa ati gudha raakhibe gopane

se lilaara aprakate paabe sarva-jane

 

tumi daasya-rasa mora karaha pracaara

nije nije citte gaura bhaja anibaara

 

sanketa paaiyaa raamaanuja mahaashaya

gopane shri-navadvipe haila udaya

 

paache vyakta haya gaura-lilaa asamaye

se-kaarane raamaanuja vishvaksena laye

 

paravyoma shri-vaikuntha-purete raakhaya

ei sthaana dekhi raamaanuja mugdha haya

 

shri-bhu-lilaa-nishevita paravyoma-pati

dekhaa dila raamaanuje kripaa kari ati

 

raamaanuja nija ishthadevera darshane

aapanaare dhanya maani gane mane mane

 

kshaneke lakshmana dekhe purata-sundara

jagannaata-mishra-suta rupa manohara

 

rupera chataya raamaanuja murchaa yaaya

shri-gaura dharila pada taanhaara maathaaya

 

divya-jnaane raamaanuja karila stavana

nadiyaa-prakata-lilaa paaba darashana

 

ei bali preme kaande raamaanuja-svaami

bale navadvipa chaadi naahi yaaba aami

 

kripaa kari gaurahari balila vacana

purna habe icchaa tava keshava-nandana

 

ye-kaale nadiyaa-lilaa prakata haibe

takhana dvitiya janma navadvipe paabe

 

ei bali gaurahari haila antardhaana

svastha haye raamaanuja karila prayaana

 

kata-dine kurma-sthaane haila upasthita

tathaa dekha haila shishya-ganera sahita

 

daakshinaatye giyaa daasya-rasa  vyakta kare

navadvipa shri-gauraanga bhaaviyaa antare

 

shri-gauraangera kripaa-vashe ei nitya-dhaame

janamila raamaanuja shri-ananta-naame

 

vallabha –aacaarya-grihe kariyaa gamana

lakshmi-gauraangera vibhaa kare darashana

 

anantera grihe sthaana dekha bhakta-gana

hethaa naaraayana-bhakta chila bahu-jana

 

taatkaalika raaja-gana ei pitha-sthaane

naaraayana-sevaa ei prakaashila save jaane

 

nihshreyasa vana ei viraajaara paara

bhakta-gana dekhi paaya aananda apaara

 

ei-rupa purva-kathaa balite balite

save upanita mahatpura-sannihite

 

prabhu bale, ei sthaane aache kaamyavana

parama-bhakati-saha kare darashana

 

pancavatha ei sthaane chila purva-kaale

prabhura icchaaya ebe gela antaraale

 

ebe ei sthaane maataa-pura naame kaya

purva-naama shaastra-siddha mahat-pura haya

 

draupadira saha paandu-putra panca-jana

aajnaatabaasete gaude kaila aagamana

 

eka-cakraa-graame svapne raajaa yudhishthira

nadiyaa-maahaatmya jaani haila ashthira

 

para-dina navadvipa-darshanera aashe

ei sthaane aaila sabe parama ullaase

 

navadvipa-shobhaa heri paandu-putra-gana

gauda-vaasi-gana-bhaagya kare prashamsana

 

kata-dina karilena ei-sthaane vaasa

asura raakshasa-gane karila vinaasha

 

yudhishthira-thila ei dekha sarva-jana

draupadira kanda hethaa kara darashana

 

sthaanera maahaatmya jaani raajaa yudhishthira

ei sthaane kata-dina hailena sthira

 

eka-dina svalpe dekhe gaurangera rupa

sarvadika aalo kare ati apa-rupa

 

haasite haasite gaura balila vacana

ati gopya rupa ei kara darashana

 

aami krishna nanda-suta tomaara aalaye

mitra-bhaave thaaki sadaa nija-jana haye

 

ei navadvipa-dhaama sarva-dhaama-saara

kalite prakata haye naashe andhakaara

 

tumi sabe aache cira-kaale daasa mama

aamaara prakata-kaale paaibe janama

 

utkala-deshete sindhu-tire tomaa saha

ekatre purushottame raba aharaha

 

ei sthaana haite ebe yaaha udhra desha

se desha pavitra kari naasha jiva-klesha

 

svapna dekhi yudhishthira bhraatri-gane bale

yukti kari chaya jane udhra deshe chale

 

navadvipa chaadite haila vada klesha

tathaapi paalana kare prabhura aadesha

 

ei sthaane madhva-muni shishya-gana laye

rahilena kata-dina dhaama-vaasi haye

 

madhvere kariyaa kripaa gauraanga-sundara

svapne dekhaaila rupa ati manohara

 

haasi haasi gaura-candra madhvaacaarye bale

tumi nitya-daasa mama jaane ta’ sakale

 

navadvipe yabe aami prkata haiba

tava sampradaaya aami svikaara kariba

 

ebe sarva-deshe tumi kariyaa yatana

maayaavaada asac-chaastra kara utpaatana

 

shri-murti-maahaatmya tumi kara parakaasha

taaa shuddha mata aami kariba vikaasha

 

ete bali gaurachandra haila antardhaana

nidraa bhaangi madhva-muni haila ajnaana

 

aara ki dekhiba rupa purata-sundara

baliyaa krandana kare madhva antahpara

 

daiva-vaani haila tabe nirmala aakaashe

aamaare gopane bhaji aaise mama paashe

 

susthira haiyaa madhvaacaarya mahaashaya

maayaavaadi digvijaye  karila vijaya

 

ei saba purva kathaa balite balite

rudra-dvipe upanita dekhite dekhite

 

prabhu nityaananda bale ei rudra-kunda

bhaagirathi-prabhaave haila dui khanda

 

loka-vaasa naahi hethaa prabhura icchaaya

pashcimera dvipa dekhe purvapaare yaaya

 

hethaa haite dekha ei shri-shankara-pura

shobhaa paaya gangaa-tire dekha kata-dura

 

shankara aacaarya yabe kare digvijaya

navadvipa jaye tathaa upasthita haya

 

manete vaishnava-raaja aacaarya shankara

baahire advaita-vaadi maayaara kinkara

 

nije rudra-amsa sadaa prataape pracura

pracchanna bauddhera mata pracaarete shura

 

prabhura aajnaaya rudra ei kaarya kare

aailena yabe tenha nadiyaa nagare

 

svapne prabhu gaura-candra dilaa darashana

kripaa kari bale taare madhura vacana

 

tumi ta’ aamaara daasa mama aajnaa dhari

pracaaricha maayaavaada bahu yatna kari

 

ei navadvipa-dhaama mama priyaa ati

hethaa maayaavaada kabhu naa paibe gati

 

vriddha-shiva hethaa praudhaa maayaare laiyaa

kalpita aagama-gane dena pracaariyaa

 

mama bhakta-gane dvesha kare yei jana

taahaare kevala tenha karena vancana

 

ei-sthaane saadhaarane mama bhakta haya

dushtha-mata pracaarera sthaana ihaa naya

 

ataeva tumi kara anyatra gamana

navadvipa-vaasi-gane naa kara pidana

 

svapne navadvipa-tattva jaaniyaa takhana

bhaktyaa-veshe anya deshe karila gamana

 

ei rudra-dvipa haya rudra-gana-sthaana

hethaa rudra-gana gaura-guna kare gaana

 

shri-nila-lohita-rudra-gana adhi-pati

mahaanande nritya hethaa kare niti niti

 

rudra-nritya dekhi aakaashete deva-gana

aanandete kare sabe pushpa-barishana

 

kadaacit vishnu-svaami aasi digvijaya

rudra-dvipa rahe raatre shishya-gana laye

 

hari hari bali nritya kare shishya-gana

vishnu-svaami shruti-stuti karena pathana

 

bhakti aalocanaa dekhi haye harashita

kripaa kari dekhaa dila shri-nila-lohita

 

vaishnava-sabhaaya rudra haila upanita

dekhi vishnu-svaami ati haila camakita

 

kara yudi stava kare vishnu tatakshana

dayaardra haiyaa rudra balena vacana

 

tomaraa vaishnava-jana mama priya ati

bhakti aalocanaa dekhi tushtha mama mati

 

bara maaga diba aami haiyaa sadaya

vaishnave adeya mora kichu naahi haya

 

dandavat pranamiyaa vishnu mahaashaya

karayudi bara maage premaananda-maya

 

ei bara deha prabhu aamaa sabaakaare

bhakti-sampradaaya siddhi labhi atahpare

 

parama aanande rudra bara kari daana

nija samprad<aya bali karila aakhyaana

 

sei haite vishnu-svaami sviya sampradaaya

shri-rudra-naamete khyaati diyaa naace gaaya

 

rudra-kripaa-bale vishnu e sthaane rahiyaa

bhajila shri-gaura-candra premera laagiyaa

 

svapne aasi shri-gauraanga vishnure balila

mama bhakta rudra-kripaa tomare haila

 

dhanya tumi navadvipe paaile bhakti-dhana

suddhaadvaita-mata pracaaraha eikshana

 

kata-dine habe mora prakata samaya

shri-vallabhabatta-rupe haibe udaya

 

shri-kshetre aamaare tumi kari darashane

sampradaaye siddhi paabe giyaa mahaavane

 

ohe jiva, shri-vallabha gokule ekhona

tumi tathaa gele paabe taara darashana

 

eta bali nityaananda dakshinaabhimukhe

paaradaangaa shri-puline calilena sukhe

 

puline yaaiyaa prabhu nityaananda-raaya

shri-raasamandala dhirasamira dekhaaya

 

bale jiva  ei dekha nitya vrindaavana

vrindaavana-lilaa hethaa paaya darashana

 

vridaavana shuni jiva premete vihvala

nayanete bahe daradara prema-jala

 

prabhu bale shri-gauraanga laye bhakta-jana

ei sthaane raasa-padya karila kirtana

 

mahaa-raasa-lilaa-sthaana yathaa Vrindavanae

tathaa ei sthaana jiva jaahnavi-puline

 

nitya-raasa haya hethaa gopi-gana sane

darashana kare kabhu bhaagyavaan jane

 

ihaara pashcime dekha shri-dhirasamira

bhajanera sthaana ei shuna ohe dhira

 

vraje dhirasamira ye yamunaara tire

sei sthaana hethaa gangaa-pulina-bhitare

 

dekhite gangaara tire vastutah taa naya

gangaara paashcima-dhaare shri-yamunaa baya

 

yamunaara tire ei pulina sundara

ataeva vrindaavana bale vishvambhara

 

Vrindavanae yata sthaana lilaara aachaya

se saba jaanaha jiva ei sthaane haya

 

vrindaavane-navadvipe kichu naahi bheda

gaura-krishne kabhu naahi karibe prabheda

 

mahaa-bhaave garagara nityaananda-raaya

vrindaavana dekhaiya jive laye yaaya

 

kata-dure uttarete kariyaa gamana

rudra-dvipe sei raatri karila yaapana

 

nitaai-jaahnavaa-pada yaahaara sampada

nadiyaa-maahaatmya gaaya se bhaktivinoda