Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 14 Verses

Catur dasha Adhyaaya

 

Shri- Shri-Modadruma-dvipa, Shri-raama-lilaa-varnana

 

jaya jaya panca-tattvaatmaka gaurahari

jaya jaya navadvipa-dhaama-sarvopari

 

maamagaachi graame giyaa nityaananda raaya

bale—ei modadruma, ayodhyaa hetaaya

 

purva-kalpe yaabe raama haila vana-vaasi

lakshmana, jaanaki laye ei sthaane aasi

 

mahaa-vata-vrikshatale kutira vaandhiyaa

kata-dina vaasa kaila aanandita haiyaa

 

navadvipa-prabhaa raama kari darashana

alpa alpa haasya kare shri-raghunandana

 

kibaa durvaadalashyaama-rupa manohara

raajivalocana haste danuka sundara

 

brahmacaari-vesha shire jataa shobhaa kare

darshane sakala praani-gana-manohare

 

haasi haasi mukha dekhi jaanaki takhana

jijnaase shri-raame devi haasyera kaarana

 

raama bale, shuna sitaa jaanaki-nandini

ati gopaniya eka aache ta’ kaahini

 

dhanya kali yaabe haya ei nadaayaaya

pita-varna rupa mora dekhibaare paaya

 

shri-jagannaatha-mishra-grihe shri-shachi udare

gauraanga-rupete janma labhila satvare

 

baalya-lilaa dekhibe ye-saba bhaagyavaan

kariba se-sabe aami paraa-prema daana

 

kariba se-kaale priye vidyaara vilaasa

shri-naama-maahaatmya aami kariba prakaasha

 

sannyaasa kariyaa aami yaaba nilaacale

kaandibe janani sviya vadhu laye kole

 

ei kathaa shuni sitaa balena vacana

janani kaandaabe kona raajivalocana

 

sannyaasi karibe kena chaadiyaa grihini

patni duhkha diyaa sukha kibaa naahi jaani

 

shri-raama balena, priye tumi saba jaana

jivere shikhaate ebe haile ajnaana

 

aamaate ye prema-bhakti taara aasvaadana

dui mate haya sitaa shunaha vacana

 

aamaara samyoge  sukha sambhoga bolaya

aamaara viyoge sukha vipralambha haya

 

bhakta mora nitya-sangi sambhoga vaancaya

mama kripaa-vashe taara vipralambha haya

 

vipralambhe duhkha yei aamaara kaarana

parama aananda taahaa jaane bhakta-jana

 

vipralambha-sheshe yabe sambhoga udaya

purvaapekshaa koti-guna sukha taahe haya

 

sei ta’ sukhera hetu aamaara viccheda

svikaara karaha tumi bale caari veda

 

shri-gauraanga-avataare kroshalyaa-janani

shachidevi adite  vedete yaara dvani

 

tumi vishnu-priyaa-rupe sevibe aamaare

vicchede  shri-gaura-murti karibe pracaare

 

tomaara vicchede kabhu svarnasitaa kari

bhajiba tomaare aami ayodhyaa-nagari

 

taara vinimaye tumi nadiyaa-nagare

gauraanga-pratimaa kari pujibe aamaare

 

ei gudha kathaa sitaa gopaniya ati

lokete prakaasha naahi haibe samprati

 

ei navadvipa mora bada priyaa-sthaana

ayodhyaadi naahi haya ihaara samaana

 

ei raamavata-vriksha kali-aagamane

adarshana haye sitaa rabe sangopane

 

ei-rupe raama-sitaa-lakshmana sahita

ei-sthaane kata-dina haye avasthita

 

dandaka-aranye gelaa kaarya saadhivaare

raamera kutira-sthaana paao dekhibaare

 

raama-mitra guhaka prabhura icchaa-veshe

ei sthaane janmilena viprera aurase

 

sadaananda vipra bhattaacaarya naama taanra

raama vinaa tri-jagate naahi jaane aara

 

yei-dina prabhu mora janme maayaapure

sei-dina sadaananda chila mishra ghare

 

prabhura janama-kaale yata deva-gana

mishrera bhavane shishu kare darashana

 

parama saadhaka vipra cine deva-gane

jaanila aamaara prabhu janmila ekhaane

 

parama kautuka vipra aaila nija-ghare

ishthadhyaane dekhe vipra gauraanga-sundare

 

simhaasane basiyaache shri-gauraanga-raaya

brahmaa aadi deva-gana caamara tulaaya

 

punah dekhe raama-candra durvaadalashyaama

nikete lakshmana-vira shri-ananta-dhaama

 

bame sitaa, sanmukhe bhakata hanumaana

dekhiyaa viprera haila prabhu-tattva-jnaana

 

parama aanande vipra maayaapure giyaa

alakshye gauraanga dekhe nayana bhariyaa

 

dhanya aami dhanya aami bale baara-baara

gaura-rupe raama-candra sanmukhe aamaara

 

kata-dine sankirtana aarambha haila

sadaananda gaura bali taahaate naacila

 

ohe jiva, ei sthaane shri-bhaandira-vana

nirmala bhakata-gana kare darashana

 

sei-saba kathaa shuni nitya-dhaame heri

naacena bhakata-gana nityaanande gheri

 

shri-jivera ange haya saatvika vikaara

haa gauraanga bali jiva karena citkaara

 

sei graame sei dina naaraayani-ghare

rahilena nityaananda praphulla antare

 

parama pavitra sati vyaasera janani

shri-vaishnava-gane sevaa karila aapani

 

paara-dina praate sabe cali kata dura

praveshila anaayaase shri-vaikuntha-pura

 

nitaai jaahnavaa aajnaa karite paalana

nadiyaa-maahaatmya gaaya dina akincana