Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 12 Verses

Dvaadasha Adhyaaya

Shri-Ritu-dvipa, Shri Raadhaakunda varnana

 

jaya shri-chaitanyacandra,             jaya prabhu nityaananda,

                   jayaadvaita jaya gadaadhara

shrivaasaadi bhakta jaya,                        jaya jagannaathaa-laya

                   jaya navadvipa dhaama-vaara

 

prabhaata haila raatra,                           bhakta-gana tule gaatra

                   shri-gaura-nitaai-caande daake

bhakta-saha nityaananda,              cale bhaji paraananda,

                   campaahatta pashcaatete raakhe

 

tathaa haite vaaninaatha,                        cale nityaananda-saatha,

                   bale hena dina kabe paaba

nitai-caandera sange,                             parikramaa kari range

                   maayaapura prabhu-grihe yaabe

 

dekhite dekhite tabe,                    raatupura cale sabe,

                   dekhi sei nagarera shobhaa

prabhu nityaananda bale,              ritu-dvipe aaile cale,

                   ei sthaana ati manolobhaa

 

vriksha saba narashira,                           pavana bahaye dhira,

                   kusuma phutheche caaribhita

bhringera jhankaara raba,              kusumera gandhaasaba,

                   maataaya pathikaganacita

 

balite balite raaya,                       haila paagalera praaya,

                   bale shingaa aana shighragati

vatsa-gana yaaya dure,                          kaanaai nidritapure,

                   ekhana naa aaise shishumati

 

kothaaya subala, daama,              aami ekaa balaraama,

                   gocaarane yaaite naa paari

kaanaai kaanaai bali,                    daakhe chaade mahaabali,

                   laapha maare haata dui caari

 

se bhaava darshana kari,                        bhakta-gana tvaraa kari,

                   nivedaya nitaaiyera paaya

ohe prabhu nityaananda,               bhaai tava gaura-candra,

                   naahi ebe aachena hethaaya

 

sannyasa kariyaa hari,                            gela nilaacalopari,

                   aamaadera kaangaala kariyaa

taahaa shuni’ nityaananda,             hailena niraandana,

                   kaandi lote bhumete padiyaa

 

ki duhkhe kaanaai bhaai,               aamaa sabe chaadi yaai,

                   sannyaasi haila nilaacale

e jivana naa rakhiba,                    yamunaaya jhaanpa diba,

                   bali acetana sei sthale,

 

nityaanande mahaa-bhaava,          kari sabe anubhaava,

                   hari-naama sankirtana kare

caaridanda dina haila,                             nityaananda naa uthila,

                   bhakta saba gaura-gita dhare

 

gauraangera naama shuni,             nitaai uthe amani,

                   bale ei raadhaakunda sthaana

hethaa bhakta-sange kari,             aparaahne gaura-hari,

                   karitena kirtana-vidhaana

 

dekha syaamakunda-shobhaa,                 jaga-jana-manolobhaa,

                   sakhi-gana-kunja naanaa-sthaane

hethaa aparaahna gauraa,             sankirtane haye bhoraa,

                   tushilena sabe prema-daane

 

e-sthaana samaana bhaai,             tri-jagate naahi paai,

                   bhaktera bhajana-sthaana jaana

hethaaya vasati yaanra,                          prema-dhana laabha taanra,

                   sushitala haya taanra praana

 

se dina se sthaane thaaki,             shri-gauraanga-naama daaki,

                   preme magna sarva bhakta-gana

ritu-dvipe sabe vasi,                     bhaje shri-chaitanya-shashi,

                   raatra-dina karila yaapana

 

naacite naacite tabe,                    nityaananda cale yabe,

                   shri-vidyaanagare upanita

vidyaanagarera shobhaa,                        muni-jana-manolobhaa,

                   bhakta-gana dekhi praphullita

 

nitaai-jaahnavaa-pada,                           ye janaara susampada

                   se bhaktivinoda akincana

nadiyaa-maahaatmya gaaya,                   dhari bhakta-jana paaya

                   yaace maatra krishna-bhakti-dhana