Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 10 Verses

Dasama Adhyaaya

shri-braahmana-pushkara o shri-uccaahattaadi barnana o parikramaa prakaara kathana

 

jaya gaura-nityaananda advaita-sahita

jaya gadaadhara jaya shrivaasa pandita

 

jaya navadvipa shuddha prema-bhakti-dhaama

jaya jaya jaya gaura-nityaananda-naama

 

shunahe kalira jiva chaadi jnaana-karma

nitaai-chaitanya bhaja tyaji dharmaadharma

 

dayaara samudra sei gaura-nityaananda

akaatare dibe bhaai saara vrajaananda

 

yaamini prabhaata haile nityaananda raaya

jivere laiyaa dhaama-bhramanete yaaya

 

bale dekha jiva ei graama manohara

ekhana braahmana-puraa daake sarva nara

 

braahmana-pushkara-naama sarva-shaastre kaya

hethaa ye rahasya taahaa ati guhya haya

 

satya-yuge divadaasa naamete braahmana

griha tyaji kare sarva-tirtha darashana

 

pushkara-tirthete taara haila bada prita

tathaapi bhramite navadvipe upasthita

 

ei sthaane raatra-yoge dekhila svapana

hethaa vaasa kara vipra paabe nitya-dhana

 

ei sthaane kutira baandiyaa divadaasa

vriddha-kaalaavadhi tenha karilena vaasa

 

vriddha-kaale calite ashakta dvijabara

icchaa haila ebe aami dekhiba pushkara

 

calite naa paare dvija karaya krandana

aara naa paaiba aami pushkara-darshana

 

takhana pushkara-raaja sadaya haila

dvija-rupe divadaase darashana dila

 

divadaase bale vipra naa kara krandana

tomaara sanmukhe ei kunda sushobhana

 

ei kunde snaana tumi kara ekabaara

pratyaksha haibe tirtha pushkara tomaara

 

taahaa shuni kunde snaana kare dvijabara

divya-cakshu labhi dekhe sanmukhe pushkara

 

krandana kariyaa dvija pushkare balila

aamaa laagi bada klesha tomaara haila

 

pushkara balena, shuna dvija bhaagyavaan

dura haite naa asinu hethaa vidyamaan

 

ei navadvipa-dhaama sarva tirtha-maya

navadvipe sevi hethaa thaake tirtha-caya

 

aamaara svarupa eka paashcaattye prakaasha

nije aami ei-sthaane nitya kari vaasa

 

shata-vaara keha sei tirthe kari snaana

yei phala paaya hethaa se phala vidhaana

 

ataeva navadvipa chaadi yei jana

anya tirtha aasha kare se mudha durjana

 

sarva-tirtha bhrami yadi haya phalodaya

navadvipa tabe taara vaasa-sthaana haya

 

ei dekha ucca-sthaana hattera samaana

kurukshetra brahmaavarta tathaa vidyamaan

 

sarasvati drishadvati dui paarshve taara

ati shobhaa  paaya punya karaye vistaara

 

ohe vipra gudha kathaa baliba tomaaya

ati alpa-kaale habe aananda hetaaya

 

maayaapure shachi-grihe gauraanga-sundara

prakata haiyaa prema bilaabe vistara

 

ei-saba sthaane prabhu bhakta-vrinda laye

sankirtana-rase naacibena matta haye

 

sarva avataare chilaa ye ye bhakta-gana

sakale laiyaa prabhu karibe kirtana

 

prema-vanya-jale sarva jagat bhaasaabe

kutaarkika vinaa sabe mahaa-prema paabe

 

ei dhaama-nishthaa kari yebaa kare vaasa

taare mile gaura-pada ohe divadaasa

 

koti koti varsha dhari shri-krishna-bhajana

tethaapi naamete rati naa paaya durjana

 

gauraanga bhajile dushtha bhaava dura yaaya

alpa dine vraja-dhaame raadhaa-krishna paaya

 

nija siddha-deha paaya sakhira aashraya

nija kunja shri-jugala-sevaa taara haya

 

ohe vipra, hethaa thaaki karaha bhajana

sapaarshade shri-gauraanga paabe darashana

 

ei kathaa bali tirtha-raaja gela cali

shunila aakaasha-vaani aaise dhanya kali

 

tumi vipra sei kaale janmibe aabaara

shri-gaura-kirtana-preme dibeta saantaara

 

eta shuni divadaasa nishcinta haila

ei kunda-tire basi bhajana karila

 

esaba puraana kathaa shri-jiva kahiyaa

uccaahatte kurukshetra praveshila giyaa

 

nityaananda bale hethaa sarva-deva-gana

kurukshetre tirtha-saha kaila aagamana

 

brahmaavarte kurukshetre yata tirtha chila

sarva-tirtha aasi hethaa viraaja karila

 

prithudaka aadi kari saba hethaa vaise

sabe navadvipa sevaa kare anaayaase

 

shata-varsha kurukshetre vaase yei phala

hethaa eka-raatra vaase labhe se-sakala

 

prabhu bale, hethaa vaasa kari deva-gana

hatöa kari gaura-kathaa kare aalocana

 

haööadaangaa bali naama haila ihaara

ihaara darshane paaya prema-paaraabaara

 

ei eka simaa jiva dekha nadiyaara

ebe cala yaai moraa bhaagirathi-paara

 

bhaagirathi-paara haye madhyaahna samaya

kola-dvipe nityaananda haila udaya

 

kaliyaa-paahaada pure yaaite yaaite

shri-jiva nitaai-caanda laagila kahite

 

ye krame aainu moraa haye gangaapaara

sei krama siddha-krama parikramaa-saara

 

yabe prabhu shri chaitanya laye nija-gana

karilena shri-cauddha-maadale-sankirtana

 

kaajire shodhite prabhu sandhyaa aagamane

maayaapura chaadi cale laye bhakta-jane

 

sei raatra brahma-raatra shighra nahe shesha

ei krame mahaaprabhu bhrame nija desha

 

taarapara prati ekadashi-tithi dhari

bhramilaa aamaara prabhu sankirtana kari

 

kabhu panca-krosha bhrame antar-dvipa-maya

kabhu ashöha-krosha bhrame yena mane laya

 

nija griha haite baarakonaa ghaaöe chaadi

dirghakaa veshöhane yaaya shridharera baadi

 

tathaa haite antar-dvipa-simaa bhrami aase

panca-krosha parikramaa haya anaayaase

 

simuliyaa haye kaaji-griha bedi cale

shridhare sambhaashi aaise gaadigaachaa-sthale

 

maajidaa haite haya bhaagirathi paara

paaradaangaa chinaadaangaa pulina vistaara

 

chaadiyaa jaahnavi paara haiyaa takhana

ashöha-krosha bhrami cale aapana bhavana

 

siddha-parikramaa haya purna shola-krosha

sei parikramaa kaile prabhura santosha

 

sei parikramaa aami tomaare karaai

ihaara samaana parikramaa aara naai

 

vrindaavana shola-krosha dvaadasa-kaanana

ei parikramaa madhye paabe darashana

 

nava-raatre ei parikramaa shesha haya

nava-raatra bali era naama shaastre kaya

 

panca-krosha parikramaa ekadine kare

raatra-traya ashöha-krosha parikramaa dhare

 

eka-raatra maayaapure dvitiya godrume

puline tritiya raatra ei krame bhrame

 

shuni parikramaa-tattva jiva mahaashaya

premete adhairya haye katakshana raya

 

nitaai-jaahnavaa-pada-chaayaa aasha yaara

nadiyaa-mahimaa varne akincana chaara