Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 09 Verses

Navama adhyaaya

shri madhya-dvipa o naimisha varnanaa

 

jaya gaura-candra,             jaya nityaananda,

                   jaya jaya gadaadhara

shrivaasaadi jaya,                        jaya bhakta-laya,

                   navadvipa-dhaama-vara

 

nishi-avasaane,                           matta gaura-gaane,

                   calilena nityaananda

sange bhakta-gana,            premete magana,

                   vistaariyaa paraananda

 

madhya-dvipe aasi,            bale haasi haasi,

                   ei ta’ maajidaa graama

hethaa sapta-rishi,              bhaji gaura-shashi,

                   karilena suvishraama

 

pitri-sannidhaane,               gaura-guna-gaane,

                   satya-yuge rishi-gana

haiyaa magana,                           yaacila takhana,

                   gaura-prema nitya-dhana

 

brahmaa catur-mukha,                  peye bada sukha,

                   sapta-putre bale tabe

navadvipe yaao,                gaura-guna gaao,

                   anaayaase prema habe

 

dhaama-kripaa-saara,                   laabha haya yaara,

                   taara haya saadhu-sanga

saadhu-sange bhaje,                    krishna-preme maje

                   ei ta’ parama ranga

 

navadvipe rati,                            labhe yaara mati,

                   sei paaya vraja-vaasa

apraakrita dhaama,            gaura-hari-naama,

                   kevala saadhura aasha

 

pitri-upadesha,                            bujhiyaa vishesha,

                   sapta rishi aasi tabe

hari bali naace,                            gaura-prema yaace,

                   gaaya guna uccarabe

 

bale gaura-hari,                  anugraha kari,

                   dekhaa daao eka-baara

naanaa dharma saadhi,                 hainu aparaadhi,

bhakti ebe kainu saara

 

bhakti-nishtha kari,             bhaji gaura-hari,

                   rishi-gana kare tapa

kichu naahi khaya,              nidraa naahi yaaya,

                   gaura-naama kare japa

 

madhyaahna-samaya,                  gaura-dayaa-maya,

                   dekhaa dila rishi-gane

shata-surya-prabhaa,          yogi-mano-lobhaa,

                   shuddha panca-tattva sane

 

kibaa sei rupa,                            ati apa-rupa,

                   suvarna sundara-murti

gale vana- maalaa,             dik kare aalaa,

                   taahe aabharana sphurti

 

caahani sundara,                cikura caancara

                   candanera bindu-bhaale

trikaccha vasana,               sutra sushobhana,

                   shobhita mallikaa-maale

 

serupa dekhiyaa,                mohita haiyaa,

                   sabe kare nivedana

tomaara carana,                          lainu sharana,

                   deha pade bhakti-dhana

 

shuni gaura-hari,                bale dayaa kari,

                   shuna ohe rishi-gana

chaadi abhilaasha,                        jnaana-karma-paasha,

                   kara krishna-aalocana

 

svalpa-dinaantare,              nadiyaa-nagare,

                   haibe prakata-lilaa

tumi sabe tabe,                 darshana karibe,

                   naama-sankirtana-khelaa

 

e kathaa ekhana,               raakhaha gopana,

                   aamaara vacana dhara

shri-kumaarahatte,             nija-krita ghatöe,

                   krishnera bhajana kara

 

gaura-adarshane,               sapta-rishi takhane,

                   kumarahaööete yaaya

e sthaane ekhona,              kara darashana,

                   sapta-öilaa shobhaa paaya

 

sapta-rishi aakaashe,          yemata prakaashe,

                   sapta-öilaa taara sama

hethaa baasa kari,              paaya gaura-hari,

                   naa saadhi niyama-yama

 

ihaara dakshine,                          dekhaha nayane,

                   aache eka jalaadhaara

ei ta’ gomati,                     supavitra ati,

                   naimisha-kaanana aara

 

puraa kalpe kali,                haile mahaa-bali

                   shaunakaadi rishi-gana

sutera shri-mukhe,              shune sabe sukhe

gaura-bhaagavata-dhana

 

hethaa yei jana,                           puraana-paöhana,

                   karaya kaartika maase

sarva-klesha tyaje,             gaura-range maje,

                   vraja labhe anaayaase

 

kabhu pancaanana,            chaadi vrishaasana,

                   shri-hamsa-vaahana haye

shunila puraana,                          gaura-guna-gaana,

aapana bhakata laye

 

gaaiyaa gaaiyaa,                          naaciyaa naaciyaa,

                   shaiva yata kaashi-vaasi

pancaanane gheri,              bali gaura-hari,

                   pushpa phele raashi raashi

 

nitaai-vacana,                    shuniya takhana,

                   jivera uthale bhaava

gadaagadi yaaya,               dhairaya naa paaya,

                   aasvaade dhaama-prabhaava

 

sedina yaapana,                          kare bhakta-gana,

                   nitaai-caandera sane

paara-dina sabe,                calilena tabe,

                   shri-pushkara-darashane

 

jaahnavaa-nitaai,                         bhajana sadaai,

                   yaahaara antara jaage

nadiyaa-mahimaa,              bhakta-madhurimaa,

                   gaaiche se jana raage