Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 08 Verses

Ashthama adhyaaya

shri-hari-hara-kshetra, shri-mahaa-vaaraanasi, shri-godruma

 

jaya jaya jaya shri-shachi-suta

jaya jaya jaya shri-avadhuta

 

sitaa-pati jaya bhakata-raaja

gadaadhara jaya bhakta-samaaja

 

jaya navadvipa sundara-dhaama

jaya jaya jaya gaura ki naama

 

nitaai sahita bhakata-gana

hari hari bali cale takhana

 

bhaave dhala dhala nitaai cale

preme aadha-aadha vacana bale

 

jhara-jhara jhare aankhira jala

gauraa gauraa bali haya vikala

 

jhakmak kare bhushana-maala

rupe dashadik haila aala

 

shrivaasa naaciche jivera sane

kabhu kaande, kabhu naace saghane

 

aara yata saba bhakata-gana

naacite naacite cale takhana

 

alakaanandaara nikata aasi

balena nitaai aanande bhaasi

 

bilvapaksha-graama pascime dhari

mandaakini aase nadiyaa gheri

 

suvarnavihaara dekhile yathaa

mandaakini chaade alakaa tathaa

 

alakaanandaara purva-paare

hari-hara-kshetra gandaka dhaare

 

shri-murti-prakaasha haibe kaale

sundara kaanana shobhibe bhaale

 

alakaa-pashcime dekhaha kaashi

shaiva-shaakta seve mukati-daasi

 

vaaraanasi hate e dhaama para

hathaaya dhurjati pinaaka-dhara

 

gaura gaura bali sadaai naace

nija-jane gaura-bhakati yaace

 

sahasra barasha kaashite vasi

labhe se mukati jnaanete nyaasi

 

taahaa ta’ hethaaya carane theli

naacena bhakata gauraanga bali

 

nirjyaana-samaye ekhaane jiva

kaane gaura bali taarena shiva

 

mahaavaaraanasi e dhaama haya

jivera marane naahika bhaya

 

ete bali tathaa nitaai naace

gaura-hari-prema jivera yaace

 

alakshye takhana kailaasa-pati

nitaai-carane karila nati

 

gauri-saha shiva gauraanga naama

gaiyaa gaiyaa puraya kaama

 

svatantra ishvara nitaai tabe

bhakata-sangete calila yabe

 

gaadigaachaa-graame paunchila aasi

tathaaya aasiyaa kahila haasi

 

godruma-naamete e dvipa haya

surabhi satata ekhaane raya

 

krishna-maayaa-vashe devendra yabe

bhaasaaya gokula nija gaurabe

 

govardhana-giri dhariyaa hari

rakshila gokula yatana kari

 

indra-darpa-curna haile para

shachi-prati cine saarangadhara

 

nija aparaadha maarjana-tare

padila krishnera carana dhare

 

dayaara samudra nanda-tanaya

kshamila indrere dila abhaya

 

tathaapi indrera rahila bhaya

surabhi nikate takhana kaya

 

krishna-lilaa mui bujhite naari

aparaadha mama haila bhaari

 

shunechi kalite vrajendra-suta

karibe nadiyaa-lilaa adbhuta

 

paache se-samaya mohita haba

aparaadhi punah haye rahiba

 

tumi ta’ surabhi sakala jaana

karaha ekhana taahaara vidhaana

 

surabhi balila calaha yaai

navadvipa-dhaame bhaji nimaai

 

devendra-surabhi hethaaya aasi

gauraanga-bhajana karila basi

 

gauraanga-bhajana sahaja ati

sahaja taahaara phala-viteti

 

gauraanga baliyaa krandana kare

gauraanga-darshana haya satvare

 

kibaa aparupa rupalaavani

dekhila gauraanga-pratimaakhaani

 

aadha aadha haasi varada rupa

preme gadagada rasera kupa

 

haasiyaa balena thaakura mora

jaaninu baasanaa aami ta’ tora

 

alpa-dina aache prakata-kaala

nadiyaa-nagare dekhiba bhala

 

se lilaa-samaye sevibe more

maayaa-jaala aara naa dhare tore

 

eta bali prabhu adrishya haya

surabhi sundari tathaaya raya

 

ashvattha nikate rahilaa devi

nirantara gaura-carana sevi

 

godruma-dvipa ta’ haila naama

hethaaya puraya bhakata kaama

 

hethaaya kutira baandiyaa bhaje

anayaase gaura carane maje

 

ei dvipe kabhu mrikanda-suta

pralaye aachila kathaa adbhuta

 

saata-kalpa aayu paaila muni

pralaye badai vipad gani

 

jala-maya haila samasta sthaana

kothaa vaa rahibe kare sandhaana

 

bhaasiyaa bhaasiyaa caliyaa yaaya

kena hena bara lainu haaya

 

sola-krosha maatra nadiyaa-dhaama

jaagiyaa bhakata deya vishraama

 

jalera tarange bhaasiyaa muni

ajnaana haiyaa pade amani

 

mahaa-kripaa kari surabhi taaya

yatane munire hethaaya uthaaya

 

samvit labhiyaa mrikanda-suta

dekhila godruma-dvipa adbhuta

 

shata-koti krosha vistaara sthaana

nada-nadi shobhaa prakaasha-maana

 

tarulataa kata shobhaya tathaa

paksi-gana gaaya shri-gaura-gaathaa

 

yojana-vistaara ashvattha hera

surabhike tathaa darshana kara

 

kshudhaaya aakula muni takhana

surabhira prati bale vacana

 

tumi bhagavati raakhaha praana

dugdha diyaa more karaha traana

 

surabhi takhana sadaya haye

piyaaila dugdha munira laye

 

sabala haiyaa mrkanda-sunu

surabhira prati kahaya punah

 

tumi bhagavati janani mora

tomaara maayaaya jagat bhora

 

naa bujhiya aami layechi bara

sapta-kalpa jiva haye amara

 

pralaya-samaye badai dukha

nanaa-vidha klesa naahika sukha

 

ki kari janani balago more

kise vaa yaaiba e dukha taa’re

 

surabhi takhana balila vaani

bhajaha gaura-pada-du’khaani

 

ei navadvipa prakritira paara

kabhu naasha naahi haaya ihaara

 

carma-cakshe ihaa shodasha krosha

parama vaikuntha sadaa nirdosha

 

apraakrita desha kaala ekhaane

jada-maayaa kebaa keha naa jaane

 

navadvipe dekha apurva ati

caarideke vede virajaa sati

 

shata-koti krosha pratyeka khanda

madhye maayaapura nagara ganda

 

ashtha-dala ashtha-dvipera maana

antar-dvipa taara keshara sthaana

 

sarva-tirtha sarva devataa rishi

gauraanga bhajiche hethaaya basi

 

tumi maarkandeya gauraanga-pada

aashraya karaha jaani sampada

 

akaitava dharma aashraya kara

bhukti-mukti-vaancaa sudure dhara

 

gauraanga-bhajana-aashraya-bale

madhura prema ta’ labhibe phale

 

sei prema yabe hridaye base

bhaasaaya vilaasa-kalaara rase

 

vraje raadhaa-pada aashraya haya

yugala-sevaaya maanasa raya

 

sevara sukha atula jaana

abheda nirvaane apaartha jnaana

 

surabhi-vacana shuniyaa muni

karayoda kari bale amani

 

shri-gaura-carana bhajiba yabe

aamaara adrishtha kothaaya rabe

 

surabhi kahila siddhaanta-saara

shri-gaura-bhajane naahi vicaara

 

shri-gaura baliyaa daakibe yabe

samasta karama vinaasha habe

 

kichu naahi rabe vipaaka aara

ghucibe tomaara bhava-samsaara

 

karma kene ekaa jnaanera phala

ghucibe samule haye vikala

 

tumi ta’ majibe gauraanga-rase

bhajibe taanhaare e dvipe base

 

maakandeya shuni aanande bhaase

gaura bali kaande kakhana haase

 

ei dekha jiva apurva sthaana

maarkandeya yathaa paaila praana

 

gauraanga-mahimaa nitaai-mukhe

shuni’ jiva bhaase parama sukhe

 

se-sthaane se-dina yaapana kari

madhya-dvipe cale baliyaa hari

 

nitaai-jaahnavaa-carana saara

jaaniyaa bhaktivinoda chaara

 

nitaai-aadesha mastake dhare

nadiyaa-mahimaa varnana kare