Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 06 Verses

shashtha adhyaaya

shri-gangaa-nagara, shri-prithu-kunda, shri-simanta-dvipa,

shri-vishraama-sthaanaadi-darshana

 

jaya jaya shri-chaitanya shachira-nandana

jaya nityaananda-prabhu jaahnavaa-jivana

 

jaya jaya sitaa-naatha jaya gadaadhara

jaya jaya shrivaasaadi gaura-parikara

 

paradina praate prabhu nityaananda-raaya

shrivaasa, shri-jiva laye griha-baahiraaya

 

sange cale  raama-daasa aadi bhakta-gana

yaaite yaaite kare gaura-sankirtana

 

antar-dvipa-praante prabhu aailaa yakhana

shri-gangaa-nagara jive dekhaya takhana

 

prabhu bale, shuna jiva, ei gangaa-nagara

sthaapilena bhagiratha raghu-vamsha-dhara

 

jabe gangaa bhaagirathi  aaila caliyaa

bhagiratha yaara aage sanka baajaaiyaa

 

navadvipa-dhaame aasi’ gangaa haya sthira

bhagiratha dekhe gangaa naa haya baahira

 

bhayete bihvala ha’ye raajaa bhagiratha

gangaa nikate aaila phiri kata patha

 

gangaa-nagarete vasi tapa aarambhila

tape tushtha ha’ye gangaa saakshaat haila

 

bhagiratha bale, maataa, tumi naahi gele

pitri-loka uddhaara naa habe kona kaale

 

gangaa bale, shuna baachaa, bhagiratha vira

kichu-dina tumi hethaa ha’ye thaaka sthira

 

maagha-maase aasiyaachi navadvipa-dhaame

phaalgunera sheshe yaaba tava pitri-kaame

 

yaanhaara carana-jala aami bhagiratha

taanra nija-dhaame mora pure manoratha

 

phaalguna-purnimaa-tithi prabhu janma-dina

sei dina mama vrata aache samicina

 

sei vrata udyaapana kariyaa nishcaya

caliba tomaara sange naa kariha bhaya

 

e gangaa-nagare raajaa raghu-kula-pati

phaalguna-purnimaa-dine karila vasati

 

yei jana shri-phaalguna-purnimaa-divase

gangaa-stana kari gangaa-nagarete vase

 

shri-gauraanga-pujaa kare upavaasa kari

purva-purushera saha sei yaaya tari

 

sahasra purusha purva-gana sange kari

shri-goloka praapta haya yathaa tathaa mari

 

ohe jiva, e sthaanera maahaatmya apaara

shri-chaitanya nritya yathaa kaila katabaara

 

gangaa-daasa-grihe aara sanjaya-aalaya

ei dekha drishtha haya sadaa sukha-maya

 

ihaara purvete yei dirghikaa sundara

taahaara maahaatmya shuna ohe vijnavara

 

ballaladirghikaa-naame hayeche ekhana

satya-yuge chila era kata vibarana

 

prithu-naame mahaaraajaa ucca-nica sthaana

kaatiyaa prithivi yabe karila samaana

 

sei-kaale ei-sthaane samaana karite

mahaajyotir-maya prabhaa uthe catur-bhite

 

karma-caari-gana mahaaraajare jaanaaya

raajaa aasi jyotihpunja dekhibaare paaya

 

saktyaavesha-avataara prithu mahaashaya

dhyaanete jaanila sthaana navadvipa haya

 

sthaanera maahaatmya gupta raakhibaara tare

aajnaa dile kara kunda sthaana manohare

 

ye kunda karila taahaa prithu-kunda-naame

vikhyaata haila sarva navadvipa-dhaame

 

svaccha jala paana kari’ grama-vaasi-gane

kata sukha paaila taara kahiba kemane

 

pare sei sthaane shri-lakshamana-sena vira

dirghikaa khanana kaila badai gabhira

 

nija-pitri-lokera uddhaara kari aasha

ballaaladirghikaa-naama karila prakaasha

 

ei dekha uccatilaa dekhite sundara

lakshamanasenera griha bhagna atahpara

 

ei sakala alankaara mahaa-tirtha sthaane

raajaa-gana kare sadaa punya-upaarjane

 

parete yavana-raaja dushila ei sthaana

ataeva bhakta-gana naa kare sammaana

 

bhumi-maatra supavitra ei sthaane haya

yavana-samsarga bhaye vaasa naa karaya

 

e sthaane haila shri-murtira apamaana

ataeva bhakta-vrinda chaade ei sthaana

 

eta bali nityaananda garjite garjite

aailena simuliyaa graama-sannihite

 

simuliyaa dekhi prabhu jiva-prati kaya

ei ta’ simanta-dvipa jaaniha nishcaaya

 

gangaara dakshina tire navadvipa-praante

simanta-naamete dvipa bale saba shaante

 

kaale ei dvipa gangaa graasibe sakala

rahibe kevala eka sthaana shunirmala

 

yathaaya simuli-naame paarvati-pujana

karibe vishayi loka karaha shravana

 

kona-kaale satya-yuge deva maheshvara

shri-gauraanga bali nritya karila vistara

 

paarvati jijnaase tabe deva maheshvare

kebaa se gauraanga-deva balaha aamaare

 

tomaara adbhuta nritya kari darashana

shuniyaa gauraanga-naama gale mora mana

 

ete ye shunechi mantra-tantra etakaala

se-saba jaaninu maatra jivera janjaala

 

ataeva bala prabhu gauraanga-sandhaana

bhajiyaa taanhaare aami paaiba paraana

 

paarvatira kathaa shuni deva pashupati

shri-gauraanga smari kahe paarvatira prati

 

aadyaashakti tumi hao shri-raadhaara amsha

tomaare baliba tattva-gana-avatamsa

 

raadhaa-bhaava la’ye krishna kalire ebaara

maayaapure shachi-garbhe habe avataara

 

kirtana-rangete maati’ prabhu gauraamani

vitaribe prema-ratna paatra naahi gani

 

ei prema-vanyaa-jale ye jiva naa bhaase

dhik taara bhaagye devi jivana-vilaase

 

prabhura pratijnaa smari preme yaai bhaasi

dhairaya naa dhare mana chaadilaama kaashi

 

maayaapura antabhaage jaahnavire tire

gauraanga bhajiba aami rahiyaa kutire

 

dhurjatira vaakhya shuni paarvati sundari

aailena simanta-dvipete tvaraa kari

 

shri-gauraanga-rupa sadaa karena cintana

gaura bali preme bhaase sthira nahe mana

 

kata-dine gaura-candra kripaa vitariyaa

paarvatire dekhaa dilaa sagane aasiyaa

 

sutapta kaancana-varna dirgha kalevara

maathaaya caancara kesha sarvaanga sundara

 

trikaccha kariyaa vastra taara paridhaana

gale dole phula-maalaa apurva vidhaana

 

preme gada-gada vaakya kahe gaura-raaya

balago paarvati kena aaile hethaaya

 

jagatera prabhu-pade padiyaa paarvati

jaanaaya aapana duhkha sthira nahe mati

 

ohe prabhu jagannaatha jagata-jivana

sakalera dayaa-maya mora vidamvana

 

tava bahirmukha jiva vandhana-kaarana

niyukta karila more patita-paavana

 

aami thaaki sei kaaje samsaara paatiyaa

tomaara ananta preme vancita haiyaa

 

loke bale yathaa krishna maayaa naahi tathaa

aami tabe bahirmukha hainu sarvathaa

 

kemane dekhiba prabhu tomaara vilaasa

tumi naa karile patha hainu niraasha

 

eta bali’ shri-paarvati gaura-pada-dhuli

simante laila sati kariyaa aakuli

 

sei haite shri-simanta-dvipa naama haila

simuliyaa bali aajnaa-janete kahila

 

shri-gauraanga-candra tabe prasanna haiyaa

balila paarvati shuna kathaa mana diyaa

 

tumi mora bhinna nao shakti sarveshvari

eka shakti dui rupa mama sahacari

 

svarupa-shaktite tumi raadhikaa aamaara

bahiranga-rupe raadhaa tomaate vistaara

 

tumi naile mora lilaa siddha naahi haya

tumi yoga-maayaa-rupe lilaate nishcaya

 

vraje tumi paurnamaasi-rupe nitya-kaala

navadvipe praudhaa-maayaa-saha kshetra-paala

 

eta bali shri-gauraanga haila adarshana

premaavishtha haye rahe paarvatira mana

 

simantini-devi-rupe rahe eka bhite

praudhaa-maayaa maayaapure rahe gaura-prite

 

eta bali nityaananda kaajira nagare

praveshila jive laye takhana satvare

 

prabhu bale, ohe jiva, shunaha vacana

kaajira nagare ei mathuraa bhuvana

 

hethaa shri-gauraanga raaya kirtana kariyaa

kaaji nistaarila prabhu prema-ratna diyaa

 

shri-krishna-lilaaya yei kamsa mathuraaya

gauraanga-lilaaya caandakaaji naama paaya

 

ei-janya prabhu taare maatula balila

bhaye kaaji gaura-pade sharana laila

 

kirtana aarambhe kaaji mridanga bhangila

hosena saahaara bale utpaata karila

 

hosenasaa se jaraasandha gauda-raajeshvara

taahaara aatmiya kaaji prataapa vistara

 

prabhu taare nrisimha-rupete deya bhaya

bhaye kamsa-sama kaaji jadasada haya

 

taara prema diyaa kaila vaishnava-pradhaana

kaajira nistaara kathaa shune bhaagyavaan

 

vraja-tattva navadvipa-tattve dekha bheda

krishna-aparaadhi, labhe nirvaana abheda

 

hethaa aparaadhi paaya prema-ratna-dhana

ataeva gaura-lilaa sarvopari hana

 

gaura-dhaama, gaura-naama, gaura-rupa-guna

aparaadhaa naahi maane taarite nipuna

 

yadi aparaadhaa thaake saadhakera mane

krishna-naame, krishna-dhaame taare bahu-dine

 

gaura-naame, gaura-dhaame sadya prema haya

aparaadhaa naahi taara baadhaa upajaya

 

ei dekha ohe jiva, kaajira samaadhi

dekhile jivera naasha haya aadhi-vyaadhi

 

eta bali nityaananda preme gara-gara

calilena druta shankhavanik-nagara

 

tathaa giyaa shri-jivere balena vacana

oi dekha sharadaangaa apurva darshana

 

shri- sharadaangaa naama ati manohara

jagannaatha vaise yathaa laiyaa shabara

 

purve yabe raktabaahu dauraatmya karila

dayitaa sahita prabhu hethaaya aaila

 

shri-purusottama-sama ei dhaama haya

nitya jagannaatha-sthiti tathaaya nishcaya

 

tabe tantubaaya-graama hailena paara

dekhilena kholaavecaa shridhara-aagaara

 

prabhu-bale, ei sthaane shri-gauraanga hari

kirtana vishraama kaila bhakte kripaa kari

 

ei hetu shri-vishraama-sthaana era naama

hethaa shridharera ghare karaha vishraama

 

shridhara shunila yabe prabhu-aagamana

saashthanga aasiyaa  kare prabhura-pujana

 

bale prabhu bada dayaa e daasera prati

vishraama karaha hethaa aamaara minati

 

prabhu bale, tumi hao ati bhaagyavaan

tomaare karila kripaa gaura bhagavaan

 

adya moraa ei sthaane  kariba vishraama

shuniya shridhara tabe haya aaptakaama

 

bahu yatne sevaa-yogya saamagri laiyaa

randhana karaaya bhakta braahmanera diyaa

 

nitaai shrivaasa sevaa haile samaapana

aanande prasaada paaya shri-jiva takhana

 

nityaananda khattopari karaaya shayana

savamshe shridhara kare paada-sambaahana

 

aparaahne shri-jivere laiyaa shrivaasa

shashthi-tirtha dekhaaila haiyaa ullaasa

 

shrivaasa kahila, shuna jiva sadaashaya

purve deva-gana yabe shunila nishcaya

 

navadvipe habe mahaaprabhu avataara

vishvakarmaa aailena nadiyaa nagara

 

prabhu yei pathe karibena sankirtana

sei pathe jala-kashtha karite vaarana

 

eka ratre shaata kunda kaatila vishaai

shesha kunda kaaji-graame karila kaataai

 

shridharera kalaavaaga  dekhite sundara

ihaara nikate eka dekha sarovara

 

ei sarovare kabhu kari jala-khelaa

mahaaprabhu lailena shridharera kholaa

 

adyaavadhi mocaa-thoda laiyaa shridhara

shri-shachi-maataake deya ullaasa-antara

 

ihaara nikate mayaamaari naame sthaana

dekhaha shri-jiva aajo aache vidyamaana

 

pauraanika kathaa eka karaha shravana

tirtha-yaatraa baladeva karila yakhana

 

navadvipe aasi yabe karila vishraama

vipra-gana jaanaaila mayaasura-naama

 

mayaasura-upadraba shuni haladhara

mahaavege dhare taare maathera bhitara

 

mahaayuddha kaila daitya baladeva-saatha

avasheshe raama taare karila nipaata

 

se avadhi mayaamaari naama khyaata haila

bahukaala-kathaa aaja tomaare kahila

 

taalavana-naama ei tirtha vraaja-pure

sadaa bhaagyavaan jana nayanete sphure

 

sei raatre sei sthaane thaakilena sabe

para-dina yaatraa kare hari hari rabe

 

nitaai-jaahnavaa-pada-chaayaa yaara aasha

nadiyaa-maahaatmya kare e daasa prakaasha