Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 05 Verses

Pancama adhyaaya

Shri-maayaapura o antar-dvipera kathaa

 

jaya jaya shri-chaitanya shachira-suta

jaya jaya nityaananda jaahnavaa-jivana

 

jaya jaya navadvipa-dhaama sarva-dhaama-saara

yathaa kali-yuge haila gaura-avataara

 

nityaananda-prabhu bale sunaha vacana

shola-krosha navadvipa yathaa vrindaavana

 

ei shola krosha madhye dvipa haya naya

ashthadala padma yena jalete bhaasaya

 

ashthadala ashtha-dvipa, madhye antar-dvipa

taara maajhe maayaapura madhya-bindu tipa

 

maayaapura yoga-pitha sadaa golaakaara

tathaa nitya caitanyera vividha vihaara

 

tri-sahasra dhanu taara paridhi pramaana

sahasreka dhanu taara vyaasera vidhaana

 

ei yoga-pitha-maajhe vaise panca-tattva

anya-sthaana haite yoga-pithera mahattva

 

ati-shigra gupta habe prabhura icchaaya

bhaagirathi-jale habe samgopita praaya

 

kabhu punah prabhu-icchaa habe balavaan

prakaasha haibe dhaama habe diptamaan

 

nitya-dhaama kabhu kaale lopa naahi haya

gupta ha’ye punarbaara haya ta’ udaya

 

bhaagirathi purva tire haya maayaapura

maayaapure nitya aachena aamaara thaakura

 

loka-drishthye sannyaasi haiyaa vishvambhara

chaadi navadvipa phire desha-deshantara

 

vastutah gauraanga mora navadvipa-dhaama

chadiyaa naa yaaya kabhu maayaapura-graama

 

dainandina-lilaa taanra dekhe bhakta-gana

tumi o dekhaha jiva gauraanga-nartana

 

maayaapura ante antar-dvipa shobhaa paaya

gauraanga-darshana brahmaa paaila yathaaya

 

ohe jiva caaha yadi dekhite sakala

parikramaa kara tumi haibe saphala

 

prabhu-vaakhya shuni’ jiva sajala-nayane

dandavat ha’ye pade prabhura carane

 

kripaa yadi kara prabhu ei akincane

sange la’ye parikramaa karaa o aapane

 

jivera praarthanaa shuni’ nityaananda-raaya

tathaastu baliyaa nija maanasa jaanaaya

 

prabhu bale, ohe jiva, adya maayaapura

karaha darshana kalya bhramiba pracura

 

eta bali’  nityaananda uthila takhana

paache paache uthe jiva praphullita mana

 

cale nityaananda-raaya manda manda gati

gauraanga-premete deha suvihbala ati

 

mohana murati prabhu bhaave dhaladhala

alangkaara sarvadehe kare jhalamala

 

ye-carana brahmaa-shiva dhyaane naahi paaya

shri-jive kariyaa kripaa se-pada baadaaya

 

paache taakhi jiva laya padaankera dhuli

sarva ange maakhe cale bada kutuhali

 

jagannaatha-mishra-grihe karila pravesha

shachi-maataa shri-carane jaanaaya vishesha

 

shunago janani ei jiva mahaa-mati

shri-gauraanga-priyaa-daasa bhaagyavaan ati

 

balite balite jiva achadiyaa pade

chinna-mula taru yena bada bada jhade

 

shachira carane padi’ yaaya gadaagadi

saattvika-vikaara dehe kare hudaahudi

 

kripaa kari’ shachidevi kaila aashirvaada

sei dine sei grihe paaila prasaada

 

vishnu-priyaa shachidevi-aajnaa yabe paaila

naanaa anna-vyanjanaadi randana karila

 

shri-vamshivadanaananda prabhu katakshane

shri-gauraange bhoga nivedila sayatane

 

ishaana thaakura sthaana kari atahpara

nityaanande bhunjaaila harisha antara

 

putra-sneha shachidevi nityaanande bale

khaao baachaa nityaananda jananira sthale

 

ei aami gaura-candre bhunjaanu gopane

tumi khaaile bada sukhi hai aami mane

 

jananira vaakye prabhu nityaananda-raaya

bhunjila aanande jiva avashishtha paaya

 

jiva bale, dhanya aami mahaaprabhu-ghare

paainu prasaada anna ei maayaapure

 

bhojana kariyaa tabe nityaananda-raaya

shachidevi shri-carane haila vidaaya

 

yaaibaara kaale sange vamshike laila

shri-jiva vamshira pade pranati karila

 

jiva-prati bale prabhu ei vamshivadana

shri-krishnera priyaa vamshi jaane bhakta-jana

 

ihaara kripaaya jiva haya kshrinaakrishtha

mahaaraasa labhe sabe haiyaa satrishna

 

dekha jiva ei grihe chaitanya-thaakura

aamaa sabaa laye lilaa karila pracura

 

ei dekha jagannaatha-mishrera mandira

vishnu-pujaa nitya yathaa karitena dhira

 

ei grihe karitena atithi-sevana

tulasi-mandapa ei karaha darshana

 

shri-gauraanga-candra grihe chila yatakaala

pitara aacaara paalitena bhakta-paala

 

ebe saba vamshi-thakurera tattvaadhine

ishaana nirvaaha kare prati dine dine

 

ei sthaane chila eka nimba-vriksha-vara

prabhura parashe vriksha haila agocara

 

yata kaande nityaananda kariyaa varnana

jiva, vamshi dunhe tata karena krandana

 

dekhite dekhite tathaa aaila shrivaasa

caari-jane cale chaadi’ jagannaatha vaasa

 

shata dhanu uttarete shrivaasa-angana

jive dekhaaila prabhu aanandita mana

 

shrivaasa-angane jiva yaaya gadaagadi

smariyaa prabhura lilaa prema hudaahadi

 

shri-jiva uthivaa-maatra dekhe eka ranga

naaciche gauraanga la’ye bhakta antaranga

 

mahaa-sankirtana dekhe vallabha-nandana

sarva-bhakta-maajhe prabhura apurva nartana

 

naacite advaita, prabhu nityaananda-raaya

gadaadhara hari-daasa naace aara gaaya

 

suklaambara naace aara shata shata jana

dekhiyaa premete jiva haila acetana

 

cetana paaile aara se ranga naa bhaaya

kaandi jiva gosvaami kare haaya haaya

 

kena mora kichu purve janala nahila

emana kirtanaananda bhaagye naa ghatila

 

prabhu nityaananda-kripaa asima ananta

sei bale kshana-kaale hainu bhaagyavanta

 

icchaa haya maayaapure thaaki cirakaala

ghucibe sampurna-rupe maayaara ganjaala

 

daasera vaasanaa haite prabhu-aajnaa bada

maayaapura chaadite anatara dhada-phada

 

tathaa haite nityaananda jive la’ye yaaya

dasha dhanu uttare advita-griha paaya

 

prabhu-bale, dekha jiva, sitaanaathaa-laya

hethaa vaishnavera goshthi sadaaya milaya

 

hethaa sitaanaatha kaila krishnera pujana

hunkaare aanila mora shri-gauraanga-dhana

 

tathaa gadaagadi diyaa cale caari jana

panca-dhanu purve gadaadharera bhavana

 

tathaa haite dekhaaila nityaananda-raaya

sarva paarishada-griha yathaaya tathaaya

 

braahmana-mandali griha kariyaa darshana

tabe cale gangaa-tire harshe caari-jana

 

maayaapura-simaasheshe vriddha-shivaalaya

jaahnavira-tate dekhe jive mahaashaya

 

prabhu bale, maayaapure ini kshetra-paala

praudhaamaayaa shakti adhishthaana nitya-kaala

 

prabhu yabe aprakata haibe takhana

taanhaara icchaaya gangaa haibe vardhana

 

maayaapura praaya gangaa acchaadibe jale

shata-varsha raakhi punah chaadibena bale

 

sthaana-maatra jaagiveka griha naa rahibe

vaasa-hina ha’ye kata-kaale sthita habe

 

punah kabhu prabhu-icchaa haye balavaan

habe maayaapure ei-rupa vaasa-sthaana

 

ei saba ghaata gangaa-tire punah habe

prabhura mandira karibena bhakta sabe

 

adbhuta mandira eka haibe prakaasha

gauraangera nitya-sevaa haibe vikaasha

 

praudhaamaayaa vriddha-shiva aasi punaraaya

nija kaarya saadhibeka prabhu icchaaya

 

eta shuni’ jiva tabe karayoda kari

prabhure jijnaase vaartaa pada-yuga dhari

 

ohe prabhu tumi shesha-tattvera nidaana

dhaama-rupa naama-tattva tomaari vidhaana

 

yadi o prabhura icchaa-mate karma kara

tabu jiva-guru tumi sarva-shakti-dhara

 

gauraange tomaate bheda yei jana kare

paashandi madhyete taare vijna-jane dhare

 

sarvajna purusha tumi lilaa-avataara

samshaya jaagila eka hridaye aamaara

 

ye-samaye gangaa lukaaibe maayaapura

kothaa yaabe shiva-shakti balaha thaakura

 

nityaananda bale jiva, shunaha, vacana

gangaara pashcima bhumi karaha darshana

 

ei ucca cadaa dekha paaradaangaa naama

tathaa aache vipramandalira eka graama

 

taahaara uttare aache jaahnavi pulina

chinnadengaa bali taare jaanena pravina

 

eita’ puline eka nagara vasibe

tathaa shiva-shakti kichu divasa rahibe

 

o pulina-maahaatmya ke kahibaare paare

raasa-sthali aache yathaa jaahnavira dhaare

 

vaalumaya bhumi bate carmacakshe bhaaya

ratna-maya nitya-dhaama divya-lilaa taaya

 

maayaapura haya shri-gokula mahaavana

paaradaangaa sattikara svarupa ganana

 

tathaa aache vrindaavana shri-raasa-mandala

kaale ei sthaane habe gaana-kolaahala

 

maayaapura-shri-pulina-madhye bhaagirathi

saba la’ye gaura-dhaama jaana mahaamati

 

panca-krosha dhaama yebaa karibe bhramana

maayaapura-shri-pulina karibe darshana

 

phaalguna-purnimaa dine ye kare bhramana

panca-krosha bhakta-saha paaya nitya-dhana

 

ohe jiva, gudha-kathaa shunaha aamaara

shri-gauraanga-murti shobhe shri-vishnu-priyaara

 

ei kaale misra-vamshodbhava vipra-gana

sattikaara dhaame labe shri-murti-ratana

 

caari-shata varsha gaura-jamna-dina dhari

haile shri-murti-sevaa habe sarvopari

 

ei saba kathaa ebe raakha aprakaasha

parikramaa kara ha’ye antare ullaasa

 

vriddha-shiva-ghaata haite tri-dhanu uttara

gauraangera nija-ghaate dekha vijnavara

 

ei sthaane baalya-lilaa-chale gaura-hari

bhaagirathi-kridaa karilena citta bhari

 

yamunaara bhaagya dekhi himaadri-nandini

bahu tapa kaila haite lilaara sangini

 

krishna-kripaa kari bale diyaa darashana

gaura-rupe tava jale karibe kridana

 

sei lilaa kaila hethaa tri-bhuvana-raaya

bhaagyavaan jiva dekhi’ bada sukha paaya

 

panca-daasha dhanu yei ghaate tad-uttare

maadhaaiyera ghaata bali’ vyakta caraacare

 

taara paanca dhanura uttare ghaata-shobhaa

nagariyaa janera sarvadaa manolobhaa

 

baarakonaa ghaata ei ativa sundara

vishvakarmaa nirmilena prabhu aajnaadhara

 

ei ghaate dekha jiva panca shivaalaya

panca-tirtha linga panca sadaa jyotirmaya

 

ei caari ghaata maayaapura shobhaa kare

yathaaya karile snaana sarva-duhkha hare

 

maayaapura-purvadike aache yei sthaana

antar-dvipa bali taara naama vidyamaana

 

ebe prabhu-icchaa-mate loka-vaasa-hina

ei-rupa sthiti rahe aaro kata dina

 

kata-kaale punah hethaa loka-vaasa habe

prakaasha haibe sthaana nadiyaa-gaurabe

 

ohe jiva, adya tumi raha maayaapure

 kalya la’ye yaaba aami simanta-nagare

 

eta shuni’ jiva tabe balena vacana

samshaya uthila eka karaha shravana

 

yabe gangaadevi maayaapura-aachaadana

uthaaiyaa laibena naa rabe gopana

 

sei kaale bhakta-gana kon cihna dhari’

prakaashibe gupta-sthaana bala vyakta kari’

 

jivera vacana shuni’ nityaananda-raaya

balilaa uttara tabe amritera praaya

 

shuna jiva gangaa yabe aacchaadibe sthaana

maayaapura eka kona rabe vidyamaana

 

tathaaya yavana-vaasa haibe pracura

tathaapi rahibe taara naama maayaapura

 

avashishtha sthaanera paashcima-dakshinete

panca-shata dhanu paare paaibe dekhite

 

kichu uccha sthaana sadaa trina-aavarana

sei sthaana jagannaatha-mishrera bhavana

 

tathaa haite panca-dhanu vriddha-shiva-laya

ei parimaana dhari karibe nirnaya

 

sivadobaa bali’ khaata dekhite paaibe

sei khaata gangaa-tira baliyaa jaanibe

 

bhakta-gana ei-rupe prabhura icchaaya

prakaashibe lupta-sthaana jaanaha niscaaya

 

prabhura shataabdi catushthaya anta yabe

lupta-tirtha uddhaarera yatna habe tabe

 

shri-jiva balena prabhu balaha ekhona

antar-dvipa naamera ye yataartha kaarana

 

prabhu bale, ei sthaane dvaaparera sheshe

tapasyaa karila brahmaa gaura-kripaa-aashe

 

govatsa gopaala saba kariyaa harana

chalila kariyaa maayaa govindera mana

 

nija maayaa-paraajaya dekhi’ catur-murkha

nija-kaarya-dose bada paaila asukha

 

bahu stava kari krishne karila minati

kshamila taahaara dosha vrindaavana-pati

 

tabu brahmaa mane mane karila vicaara

brahma-buddhi mora haya atishaya chaara

 

ei buddhi-doshe krishna-premete rahita

vraja-lilaa rasa-bhoge hainu bancita

 

gopala haiyaa janma paaitaama aami

sevitaama anaayaase gopikaara svaami

 

se lilaa-rasete mora naa haila gati

ebe shri-gauraange mora naa haya kumati

 

ei bali bahu-kaala antar-dvipa-sthaane

tapasyaa kariyaa brahmaa rahila deyaane

 

kata-dine gaurachandra karuna kariyaa

catur-mukha-sannidhaane kahena aasiyaa

 

ohe brahmaa, tava tape tushtha ha’ye aami

aasilaama dite yaahaa aashaa kara tumi

 

nayana meliyaa brahmaa dekhi gaura-raaya

ajnaana haiyaa bhume padila tathaaya

 

brahmaara mastake prabhu dharila carana

divya-jnaana peye brahmaa karaya stavana

 

aami dina-hina ati abhimaana-vashe

paasariyaa tava pada phiri jada-rase

 

aami, panca-nana, indra aadi deva-gana

adhikrita daasa tava shaastrera likhana

 

shuddha-daasa haite aamaadera bhaagya naya

ataeva maayaa moha-jaala vistaaraya

 

prathama paraardha mora kaatila jivana

ebe ta’ carama cintaa karaye poshana

 

dvitiya paraardha mora kaatibe kemane

bahirmukha haile yaatanaa bada mane

 

ei-maatra tava pade praarthanaa aamaara

prakata-lilaaya yena hai paribaara

 

brahmaa-buddhi dure yaaya hena janma paai

tomaara sangete thaaki tava guna gaai

 

brahmaara praarthanaa shuni’ gaura bhagavaan

tathaastu baliyaa bara karilena daana

 

ye-samaye mama lilaa prakata haibe

yavanera grihe tumi janama labhibe

 

apanake hina bali haibe geyaana

hari-daasa habe tumi shunya abhimaana

 

tina-laksha hari-naama jihvaagre naacibe

niryaana-samaye tumi aamaake dekhibe

 

ei ta’ saadhana-bale dviparaardha-sheshe

paabe navadvipa-dhaama maji nitya-rase

 

ohe brahmaa, shuna mora antarera kathaa

vyakta kabhu naa karibe shaastra yathaa tathaa

 

bhakta-bhaava la’ye bhakti-rasa aasvaadiba

parama durlabha sankirtana prakaashiba

 

anya anya avataara-kaale bhakta yata

vraja-rase saba maataaiyaa kari rata

 

shri-radhika-preme-baddha aamaara hridaya

taanra bhaava-kanti la’ye haibe udaya

 

kibaa sukha raadhaa paaya aamaare seviyaa

sei sukha aasvaadiba raadhaa-bhaava laiyaa

 

aaji haite tumi mora shishyataa labhibe

hari-daasa-rupe more satata sevibe

 

eta bali’ mahaaprabhu haila antar-dhaana

aachaadiyaa pade brahmaa haiyaa ajnaana

 

haa gauraanga, dina-bandhu, bhakata-vatsala

kabe vaa paaiba tava carana-kamala

 

ei maataa kata dina kaandite kaandite

brahmaa-loke gela brahmaa kaarya sampaadite

 

nitaai-jaahnavaa-pade aasha maatra yaara

nadiyaa-maahaatmya gaaya dina hina chaara