Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 03 Verses

Tritiya adhyaaya

Shri-dhaama-parikramaara vidhi

 

jaya jaya navadvipa-candra shachi-suta

jaya jaya nityaananda-raaya avadhuta

 

jaya jaya shri-advaita-prabhu mahaashaya

gadaadhara, shrivaasa pandita jaya jaya

 

jaya jaya navadvipa-dhaama sarva-dhaama-saara

yei dhaama-saha gaurachandra avataara

 

shola-krosha navadvipa madhye yaahaa yaahaa

varniva ekhana bhakta-gana shuna taahaa

 

shola-krosha madhye navadvipera pramaana

shodasha prahaara tathaa sadaa vidyamaana

 

mula-gangaa purva-tire dvipa catushthaya

taanhaara pashcime sadaa panca-dvipa raya

 

svardhuni-pravaaha saba vedi dvipa-gane

navadvipa-dhaame shobha deya anukshane

 

madhye mula gangaadevi  rahe anukshana

apara pravaahe anya punya-nadi-gana

 

gangaara nikate vahe yamunaa sundari

anya dhaaraa madhye sarasvati vidyaadari

 

taamraparni kritamaalaa brahma-putra-traya

yamunaara purva-bhaage dirgha-dhaaraamaya

 

sarayu, narmadaa, sindhu, kaaveri, gomati

prasthe vahe godaavari saha druta-gati

 

ei saba dhaaraa paraspara kari cheda

eka navadvipe nava-vidha kare bheda

 

prabhura icchaaya kabhu dhaaraa sushka haya

punah icchaa haile dhaaraa haya jalamaya

 

prabhura icchaaya dube kona sthaana

prabhura icchaaya punah deya ta’ darshana

 

niravadhi ei-rupa dhaama lilaa kare

bhaagyavaan jana-prati sarva-kaala sphure

 

utkata baasanaa yadi bhakta-hride haya

sarva-dvipa sarva-dhaaraa darshana milaya

 

kabhu svapne, kabhu dhyaane, kabhu drishthi-yoge

dhaamera darshana paaya bhaktira samyoge

 

gangaa-yamunaara yoge yei dvipa raya

antar-dvipa taara naama sarva-shaastre kaya

 

antar-dvipa-madhye aache pitha maayaapura

yathaaya janmila prabhu chaitanya thaakura

 

golokera antarvarti yei mahaavana

maayaapura navadvipe jaana bhakta-gana

 

shvetadvipa, vaikuntha, goloka, vrindaavana

navadvipe saba tattva aache sarvakshana

 

ayodhyaa, mathuraa, maayaa, kaashi, kaanci aara

avanti, dvaarakaa, sei puri sapta saara

 

navadvipe se-samasta nija nija sthaane

nitya vidyamaana gauracandrera vidhaane

 

gangaa-dvaara maayaara svarupa maayaapura

yaahaara maahaatmya shaastre aachaye pracura

 

sei maayaapure ye yaaya ekabaara

anaayaase haya sei jada-maayaa paara

 

maayaapure bhramile maayaara adhikaara

dure yaaya, janma kabhu  nahe aarabaara

 

maayaapura uttare simanta-dvipa haya

parikramaa-vidhi saadhu-shaastre sadaa kaya

 

antar-dvipa maayaapura kariyaa darshana

shri-simanta-dvipe cala vijna bhakta-jana

 

godrumaakhya dvipa haya maayaara dakshine

taahaa bhrami cala madhya-dvipe hrishthamane

 

ei caridvipa jaahnavira purva-tire

dekhiyaa jaahnavi paara hao dhire dhire

 

kola-dvipa anayaase kariyaa bhramana

ritu-dvipa-shobhaa tabe kara darashana

 

taarapara jahnu-dvipa parama sundara

dekhi modadruma-dvipe cala vijnavara

 

rudra-dvipa dekha punah gangaa haya paara

bhrami maayaapura bhakta cala aarabaara

 

tathaaya shri-jagannaatha-shachira mandire

prabhura darshane praveshaha dhire dhire

 

sarva-kaale ei-rupa parikramaa haya

jivera ananta sukha-praaptira aalaya

 

visheshatah maakari-saptami-tithi gate

phaalguni purnimaa-vadhi shreshtha sarva-mate

 

parikramaa samaadhiyaa  yei mahaajana

janma-dine maayaapura karena darshana

 

nitaai-gauraanga taare kripaa vitariyaa

bhakti-adhikari kare pada-chaayaa diyaa

 

samkshepe karinu parikramaa-vibarana

vistaariyaa bali abe karaha shravana

 

yei jana bhrame eka-vimshati yojana

acire labhaya sei gaura-prema-dhana

 

jaahnavi-nitaai-pada-chaayaa yaara aasha

e bhaktivinoda kare e tattva-prakaasha