Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 02 Verses

Dvitiya adhyaaya

Shri dhaama-svarupa o parimaana

 

jaya jaya navadvipa-candra shachi-suta

jaya jaya nityaananda raaya avadhuta

 

jaya jaya navadvipa sarva-dhaama saara

se dhaamera tattva varne saadhya aache kaara

 

navadvipa-dhaama gauda-mandala-bhitare

jaahnavi-sevita ha’ye sadaa shobhaa kare

 

e gauda-mandala eka-vimshati yojana

madhya-bhaage gangaadevi rahe anukshana

 

shata-dala padma-mayi mandala aakaara

madhya-bhaage navadvipa atishobhaa taara

 

panca-krosha haya taara keshara aadhaara

parimala purna pushpa yojana catvaara

 

baahira paapadi taare shata-dala haya

ekaadhika yojana vimshati vistaaraya

 

mandala paridhi haya sei parimaana

yojana saptaka vyaasa shaastrera vidhaana

 

vyaasaardha-pramaana saardha tritiya yojana

madhya-bindu haite taara haibe ganana

 

madhya-bindu navadvipa-dhaama madhya-sthala

yoga-pitha haya taahaa chinmaya vimala

 

chintaamani-rupa haya e gauda-mandala

cid-aananda-maya-dhaama chinmaya sakala

 

jala-bhumi-vriksha-aadi sakali chinmaya

sadaa vidyamaana tathaa krishna-shakti-traya

 

svarupa-shaktira yei sandhini-prabhaava

taara parinati ei dhaamera svabhaava

 

prabhu-lilaa-pitha-rupe dhaama nitya haya

acintya shaktira kaarya praapancika naya

 

tabe ye e dhaame dekhe prapancera sama

baddha-jive taahe haya avidyaa vibhrama

 

meghaacchanna cakshu dekhe surya aacchaadita

divaakara naahi kabhu haya meghaavrita

 

sei-rupa e gauda-mandala cidaakaara

praapancika jana dekhe jadera vikaara

 

nityaananda-kripaa yaara prati kabhu haya

se dekhe aananda-dhaama sarvatra chinmaya

 

gangaa-yamunaadi tathaa sadaa vidyamaana

saptapuri prayaagaadi aache sthaane sthaana

 

saakshat vaikuntha-tattva  gauda-mandala

bhaagyavaan jiva taahaa dekhe niramala

 

svarupa-saktira chaayaa maayaa bali yaare

prabhura aajnaaya nija prabhaava vistaare

 

bahirmukha jiva-cakshu kare aavarana

cid-dhaama-prabhaava sabe naa paaya darshana

 

e gauda-mandale yaara vaasa nirantara

bada bhaagyavaan sei samsaara bhitara

 

devagane svarge thaki dekhe sei jane

catur-bhuja shyaama-kaanti apurva gathane

 

shola-krosha-navadvipa-dhaama-vaasi yata

gaura-kanti, sadaa naama-sankirtane rata

 

brahmaa-aadi deva-gane antariksha haite

navadvipa-vaasi-gane puja naanaa-mate

 

brahmaa bale kabe mora hena bhaagya habe

navadvipe trina-kalevara paaba yabe

 

shrigaura-carana-sevaa kare jata jana

taa-sabaara pada-renu labhiba takhana

 

haaya more gaurachandra vancanaa kariyaa

brahmaandera adhipati raakhila kariyaa

 

kabe mora karma-granthi haibe chedana

abhimaana tyaji mora shuddha habe mana

 

adhikaara buddhi mora kabe habe kshaya

suddhadaasa ha’ye paaba gaura-padaashraya

 

deva-gana, rishi-gana, rudra-gana, yata

sthaane sthaane navadvipe vaise avirata

 

cirakaale tapa kari’ jivana kaataaya

tabu nityaananda-kripaa se-sabe naa paaya

 

deva-buddhi yata-dina naahi yaaya dure

yata-dina dainya-bhaave mane naahi sphure

 

tata-dina shrigaura-nitaai-kripaa-dhana

brahmaa-shiva naahi paaya kariyaa yatana

 

ei saba kathaa aage haibe prakaasha

yatna kari’ shuna bhaai kariyaa vishvaasa

 

e saba vishaye bhaai tarka parihara

tarka se apaartha ati amangala-kara

 

shri chaitanya-lilaa haya gabhira saagara

mocaakolaa-rupa tarka tathaaya phaanpara

 

tarka kari’ e samsaara tarite  ye caaya

viphala taahaara ceshthaa kichui naa paaya

 

tarke jalaanjali diyaa saadhu-shaastra dhare

acire chaitanya-laabha sei jana kare

 

shruti-smriti-tantra-shaastra avirata gaaya

nadiyaa-maahaatmya nityaanandera aajnaaya

 

sei saba shaastra pada saadhu-vaakya maana

tabe ta’ haibe tava navadvipa-jnaana

 

kali-kaale tirtha-saba atyanta durbala

navadvipa-tirtha maatra parama prabala

 

prabhura icchaaya sei tirtha bahu dina

aprakata mahimaa aachila sphurti-hina

 

kalira prabhaava yabe atyanta baadila

anya tirtha svabhaavatah nisteja haila

 

jivera mangala laagi’ purusha-pradhaana

mane mane cintaa kari karila vidhaana

 

pidaa bujhi vaidyaraaja aushadha khaaoyaaya

kathina aushadha deya kathina pidaaya

 

ebe kali ghore haila roga haila bhaavi

kathina aushadha vinaa nivaarite naari

 

atishaya gopane raakhinu yei dhaama

atishaya gopane raakhinu yei naama

 

atishaya gopane raakhinu yei rupa

prakaasha naa kaile jiva taribe kirupa

 

jiva ta’ aamaara daasa, aami taara prabhu

aami naa taarile sei naa taribe kabhu

 

ei bali’ shrichaitanya haila prakaasha

nija-naama nija-dhaama la’ye nija daasa

 

prabhura pratijnaa ei haya sarva-kaala

taariba sakala jiva ghucaaba janjaala

 

brahmaara durlabha dhana vilaaba samsaare

paatraapaatra naa vaachiba ei avataare

 

dekhiba kirupe kali jive kare naasha

navadvipa-dhaama aami kariba prakaasha

 

sei dhaame bhaangiba kalira vishadaanta

kirtana kariyaa jive kari aatmasaatha

 

yatadura mama naama haibe kirtana

tatadura haibe ta’ kalira damana

 

ei bali’ gaurahari kalira sandhyaaya

prakaashila navadvipa svakiya maayaaya

 

chaayaa sambariyaa nitya svarupa-vilaasa

gaurachandra gauda-bhume karila prakaasha

 

emana dayaalu prabhu ye-jana naa bhaje

emana acintya-dhaama yei jana tyaje

 

ei kali-kaale taara sama bhaagya-hina

naa dekhi jagate aara shocaniya dina

 

ataeva chaadi bhaai anya vaancaa rati

navadvipa-dhaame maatra hao ekamati

 

jaahnavi-nitaai-pada-chaayaa yaara aasha

se bhaktivinoda kare e tattva prakaasha