Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Shiksashtaka Serbo-Croatian > 05 Stih Shri Shikshashtaka in Crotian

Title: 05 Stih Shri Shikshashtaka in Crotian

User: Igor     Date: 2006-06-10 16:38:29

 

Shri Siksastaka Svevišnjeg Gospodina Gauranga Mahaprabhua

Stih Pet: Ayi Nanda Tanuja Kinkaram

Molim te uzmi me

 

ayi nanda-tanuja kinkaram,

patitam mam visame bhavambudhau;

kripaya tava pada-pankaja-

sthita-dhuli-sadrisam vicintaya

 

Stih 5: opisni prevod Njegove Svetosti Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapade:

 

(U  ovom stihu 5, Svevišnji Gospodin Gauranga, koji je Gospodin Krishna Lično, uzima ulogu uslovljene duše u cilju da nas poduči Sopstvenim primerom kako treba da mu se molimo )

 

"Oh Moj dragi Gospodine Krishna, Tvoja pojava u ovom svetu je potpuno transcedentalna, ali ipak si odlučio da se pojaviš kao božanski sin Tvog velikog bhakte Nanda Maharaja. Pošto si veoma zadovoljan kada Ti se neko obraća u vezi sa Tvojim čistim bhaktama, ja Ti se obraćam kao sinu Nanda Maharaja sa iskrenom željom da ćeš čuti ovu moju očajničku molitvu.  Izvorno, pošto je to moja prava priroda, ja sam Tvoj večni delić i čestica i stoga Tvoj ponizni sluga.

 

Usled zle sudbine i nesretne zloupotrebe moje sopstvene slobodne volje, koju si Mi dao,  ja sam se upleo u Tvoju iluzornu energiju i beznadežno upao u ovaj strašni i nesavladivi okean materijalnog sveta, rođenja i smrti.  Dok se beznadežno davim u ovom nemilosrdnom okeanu materijalnih beda, ponovo i ponovo veoma bolno bivam gutan od strane ogromnih ajkula i krokodila moje sopstvene požude, ljutnje, pohlepe, ponosa, zavisti i telesne iluzije.

 

         I kao da to nije dovoljno, čvrsto sam vezan teškim lancima mojih sopstvenih izopačenih i grešnih želja koje još više produbljuju moje prokletstvo. Kao mom poslednjem i konačnom spasu, ja bespomoćno plačem i dozivam Tebe, jer Ti si jedino konačno utočište nesretnih, i molim Te da me milostivo uzmeš Sebi sa ovih strašnih ulica i ljubazno razmotriš i postaviš me kao malenu česticu prašine na Tvoja lotosova stopala gde večno i izvorno pripadam."

 

02-Holy-Books-Recitation-Videos -> 00002-Shikshashtaka -> 05-Please-Pick-Me-Up.flv. Skini video: "http://www.naam-yoga.org/Flash-Videos/02-Holy-Books-Recitation-Videos/00002-Shikshashtaka/05-Please-Pick-Me-Up.flv" (6 MB) ( Desni klik i save target ili link as )