Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Shiksashtaka Serbo-Croatian > 03 Stih Shikshashtaka in Crotian

Title: Shri Siksastaka stih tri

User: Igor     Date: 2006-06-08 11:16:40

 

Shri Siksastaka – Svevišnjeg Gospodina Gauranga Mahaprabhu-a

Stih tri: Trinad Api

Ponizniji od slamčice

 

trinad api sunicena, taror iva sahishnuna;

amanina manadena, kirtaniyah sada harih.

 

Stih 2:  Opisni prevod Njegove Svetosti Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapade:

 

"Osoba može neprestano pevati Sveta Imena Gospodina Shri Harija i dostići čistu ljubav prema Gospodinu jedino ukoliko poseduje sledeće četiri osobine (ukrase) verodostojne poniznosti duboko u svom srcu:

 

(1) Trinad api sunicena: Osoba koja peva Sveta Imena treba sebe smatrati nižom i beznačajnijom od vlati trave. Po svojoj prirodi, slamka uvek ostaje na zemlji ispod svačijih stopala, čekajući da bude zgažena. Kada neko zgazi vlat trave, trava se nikada ne buni ili negoduje na bilo koji način. Trava takođe obavlja važnu službu prema kravama koje je jedu i proizvode mleko, koje se za uzvrat nudi Gospodinu. Ali slamka nikada ne smatra sebe značajnim na bilo koji način. Slično, bhakta mantrajući Sveta Imena treba uvek biti slobodan od lažnog ega upravo poput travke i uvek da smatra sebe poniznim slugom Gospodinovih sluga. Trinad api sunicena raspoloženje se ne dostiže lažno se pretvarajući i spolja pokazujući takozvanu poniznost, već je poniznost duboka realizacija  unutar nečijeg srca kada transcedentalni ukus prema Svetom Imenu počne da se pojavljuje unutar srca bhakte.

 

(2) Taror iva sahishnuna: Bhaktino pevanje Svetih Imena treba biti strpljivo, tolerantno i nesebično upravo poput drveta. Kada neko dođe da poseče drvo, ono ćuteći podnosi napad, bez ikakvog žaljenja.  Čak iako je drvoseča došao da ubije drvo, umesto da misli o njemu kao o neprijatelju, drvo mu oprašta i želi da milostivo služi drvoseču dajući mu svoje telo i dajući mu svoje drvo, koru, slatko i sočno voće, cveće, ugodnu i rashlađujuću senku, ne očekujući ništa za uzvrat. Drvo strpljivo stoji usamljeno, trpeći goruću vrućinu, ledenu zimu i pljuskove kiše, i bez uslova obezbeđuje putnicima  utočište i zaštitu od svih ovih nedaća svojom nežnom krošnjom, bez obzira ko god oni bili. Takođe, drvo nikada ne zahteva čak ni vodu, čak i kada se suši i kada je na pragu smrti.  Suština celokupnog postojanja drveta je u dobrovoljnom tolerisanju svega za dobrobit i održavanje drugih. Takva treba da bude svesnost bhakte dok mantra Sveta Imena. Samo onaj bhakta koji manifestuje ove osobine trpeljivosti drveta će bez pogreške uspeti u neprekidnom pevanju Svetih Imena Gospodina.

 

(3) Amanina: Bhakta treba veoma snažno da se gnuša, da prezire i potpuno odbaci suptilnu nečistu želju da očekuje bilo koju vrstu poštovanja, časti, slavljenja ili prepoznavanja, čak iako ima sve razloge zašto bi trebala biti ponosna.  Osoba takođe ne bi trebala želeti niti prihvatiti bilo koju vrstu obožavanja niti slavljenje drugih u svojim mislima, rečima ili delima. Osoba treba potpuno odbaciti suptilna imenovanja lažnog ega i lažnog prestiža, jer osoba mora imati čisto srce koje je pogodno za neprekidno pevanje čistih Svetih Imena, bez ikakvog prekida.

 

(4) Manadena: Shvatajući da je svaka duša u svakom obliku života večni sluga Gospodina Krsne, bhakta koji mantra Sveta Imena, trebao bi odavati poštovanje i slaviti sve duše slatkim i iskrenim rečima i povoljnim ponašanjem.  Takođe, znajući da Gospodin prebiva unutar njihovih srca, bhakta treba da odaje svoje poštovanje sa vrhunskom poniznošću svim dušama osim prema onima koji kritikuju ili su zavidni na Gospodina i Njegove bhakte, i takve osobe treba izbegavati. Bhakta nikada ne bi trebao osećati bilo kakvu vrstu mržnje ili osvete prema bilo kom živom biću u kreaciji. Bhakta se u toku svog života treba truditi da ne bude uzrok bilo kakvog problema za druga živa bića i treba podrediti svoju sopstvenu sreću u pokušaju da druge duše učini sretnim u devocijskoj službi prema Gospodinu. Bhakta treba razumeti da su bede i patnje u njegovom ili njenom životu prouzrokovane njegovim ili njenim sopstvenim prošlim nedelima i ne treba da smatra odgovornim druga živa bića ili Gospodina za to, već treba zahvaliti Gospodinu na tim patnjama i prihvatiti ih za njegovo ili njeno pročišćenje i napredak sa izvornom zahvalnošću prema Gospodinu i svim živim bićima.

 

Ukrašen sa ove gore navedene četiri božanske osobine: (1) Biti ponizniji od travke, (2)Biti tolerantan upravo poput drveta, (3) Oslobođen od želje za prihvatanjem časti i poštovanja na sve načine i u svako vreme, i (4) Odavati poštovanje svim dušama na svaki način; bhakta postaje kvalifikovan da bez uvreda peva čista Sveta Imena Gospodina Krsne, stalno i sa velikom privrženošću, realizacijom i ljubavlju."