Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Shiksashtaka Serbo-Croatian > 02 Stih Shri Shikshashtaka in Crotian

Title: Siksastaka - Stih dva

User: Igor     Date: 2006-06-07 18:39:44

 

Shri Siksastaka – Svevišnjeg Gospodina Gauranga Mahaprabhu-a

Stih dva: Namnam Akari

Sve energije su u Svetom Imenu

 

namnam akari bahudha nija-sarva-saktis,

tatrarpita niyamitah smarane na kalah;

etadrishi tava kripa bhagavan mamapi,

durdaivam idrisam ihajani nanuragah

 

Stih 2: Opisni prevod Njegove Svetosti Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapade:

 

(U ovom stihu 2, Svevišnji Gospodin Gauranga, Koji je Gospodin Krishna lično i uvek iznad svih uvreda, uzima ulogu uslovljene duše u cilju da nas poduči svojim sopstvenim primerom pravom raspoloženju u kome možemo uspešno prići Njegovim Svetim Imenima.)

 

"O Svevišnja Božanska Ličnosti, Gospodine Krishna, neograničeni vlasniče šest potpunih obilja – bogatstva, lepote, snage, slave, znanja i odvojenosti, Ti si najmilostivije opunomoćio Svoja sopstvena Sveta Imena sa  Tvojim celokupnim i potpunim energijama, bez ikakvog izuzetka. Stoga, Ti lično i zvučna vibracija Tvojih ličnih Svetih Imena ste ista ne-razdvojiva i nepodeljiva Absolutna Istina.  Zbog toga, nema nikakve razlike između Tebe i Tvojih božanskih Svetih Imena i Ti si direktno i lično prisutan sa Svojim celokupnim energijama kad god i gde god se Tvoja Sveta Imena vibriraju ili slušaju. Ne postoje čak ni stroga pravila ili preduslovi u pogledu vremena, mesta, situacije, čistoće, kvalifikacija i bilo kojih spoljnih uslova za sećanje ili pevanje Tvojih Svetih Imena. Ona se mogu pevati u bilo koje vreme, u bilo kojoj situaciji i na svim mestima. Uprkos tome što si ovaj proces za mene načinio tako lakim i uzvišenim, tako da Te osoba može stalno iskusiti i spoznati, jednostavno putem pevanja Tvojih božanskih Svetih Imena, moja najveća nesreća je ta da nisam sposoban da probudim i razvijem spontanu privlačnost, privrženost i devociju prema neprekidnom pevanju Tvojih Svetih Imena, usled deset uvreda prema Tvojim Svetim Imenima."

 

 

Video snimak drugog stiha Siksastake možete skinuti na:

 02-Holy-Books-Recitation-Videos -> 00002-Shikshashtaka -> 02-All-Potencies-in-Holy-Name.flv. : "http://www.naam-yoga.org/Flash-Videos/02-Holy-Books-Recitation-Videos/00002-Shikshashtaka/02-All-Potencies-in-Holy-Name.flv"]Skini prvi video[/COLOR (6 MB) (Desni klik i save target ili save link as).