Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Shiksashtaka Serbo-Croatian > 01 Stih Shri Shikshashtaka (Croatian)

Title: 01 Stih Shri Shikshashtaka (Croatian)

User: Swami Gaurangapada Date: 2006-06-06 03:46:11

 

Shri Siksastaka – Svevišnjeg Gospodina Gauranga Mahaprabhu-a Stih jedan: Ceto Darpana Marjanam

Čišćenje ogledala srca

 

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam

sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam

anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamritasvadanam

sarvatma-snаpanam param vijayate shri-krishna-sankirtanam

 

Stih 1: Opisni prevod Njegove Svetosti Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapade:

Translation by Bhakta Igor

 

"Sva slava, vrhovna pobeda i sveprovladujući trijumf Shri Krishna Sankirtani, ekstatičnom i glasnom pevanju vrhunskih slava Svetih Imena (Hare, Krishna, Radha, Gauranga, Nityananda itd.), Oblika, Zabava, Kvaliteta, Prebivališta i Pratioca Svevišnje Absolutne Istine Gospodina Shri Krsne koje se obavlja sledeći stope velikih Gospodinovih Pratioca.  Shri Krishna Sankirtana je najuzvišenija od svih duhovnih praksi i karakteriše je dostizanje sledećih sedam najuzvišenijih i neuporedivih rezultata:

 

(1) Ceto darpana marjana: Shri Krishna Sankirtana postupno, ali u potpunosti čisti i pročišćava ogledalo srca svake duše otklanjajući iz srca duboke tragove želja za nečistim čulnim uživanjem, i stoga dajući viziju, znanje i direktno razumevanje večnog prirodnog odnosa  duše sa Svevišnjim Gospodinom i nagoveštaj ulaska u pet draži direktnog služenja Boga :  neutralnost, služenje, prijateljstvo, roditeljstvo i bračnu ljubav. To je stadijum bhajana kriya ili početak glavne prakse pevanja i slušanja o Gospodinu koje se praktikuje u društvu bhakta (sadhu sanga) sa verom (sradha) u Sveta Imena.

 

(2) Bhava maha davagni nirvapana: Velika nektarska kiša Shri Krishna Sankirtana smiruje, smanjuje,  gasi i u potpunosti zauvek uništava goruću, sve-proždiruću gigantsku šumsku vatru  Bhave (neznanja) koja se pojavljuje usled najstrašnijeg i neograničeno bolnog utelovljenja i seljenja duhovne duše u 8,4 miliona telesnih oblika života kroz zastrašujući ponovni krug rođenja, starosti, bolesti i smrti u ovoj materijalnoj kreaciji. Ova šumska vatra materijalnog postojanja koja vodi prema neograničenoj patnji duše kroz trilione života u ovoj materijalnoj kreaciji, ali koja može biti zaustavljena pomoću Shri Krishna Sankirtana, zapaljena je lično od strane duše koja je u pradavna vremena zloupotrebila trenutak nezavisnosti koji joj je dao Svevišnji Gospodin.To je stadijum anartha nivritti ( ili kleshaghni) ili uništenje neželjenih stvari u srcu pomoću posebne i potpune snage i  moći Shri Krishna Sankirtana.

 

(3) Shreya kairava chandrika vitarana: Nektarski i neuporedivi  beli lotos rascvetane mesečine Shri Krishna Sankirtane prostire, širi i deli najveću povoljnost -Shreya svakoj duši u kreaciji, ili vrhovnu dobrobit u obliku  čistog, neokaljanog devocijskog služenja Gospodina u savršenom duhovnom telu. Ovo je stadijum  nishtha ili čvrste, postojane privrženosti i  ruchi ili spontane privlačnosti prema slušanju i pevanju Gospodinovih slava i takođe nivo shubhada ili početak sve povoljnosti za dušu.

 

(4) Vidya vadhu jivana: Shri Krishna Sankirtana je sam život, početak, kraj, vrh  i neodvojiva i slatka mlada svih grana transcedentalnog znanja. Ova spoznaja se dostiže dok se vrši Shri Krishna Sankirtana na nivou asakti ili magnetske ili neodoljive privrženosti pevanju o slavama Gospodina koje topi srce u čistoj ljubavi prema Bogu.

 

(5) Anandambudhi vardhana: Mesec  Shri Krishna Sankirtana sve više i više uzbuđuje, širi i povećava iovako neograničeni i beskrajni okean čiste transcedentalne sreće i blaženstva koju duša oseća u odnosu prema Gospodinu. Ovaj stadijum je poznat kao rati ili bhava i veoma se retko dostiže (sudurlabha) čak i od strane vrhunskih transcedentalista. Ovaj nivo se dostiže jedino bezuzročnom milošću Shri Krishna Sankirtana  i potpuno prekriva i umanjuje čak i veliko dostignuće mokse ili oslobođenja (moksha laghukrita) i čini da oslobođenje u poređenju sa njim izgleda veoma beznačajno.

 

(6) Pratipadam purnamritasvadana: Shri Krishna Sankirtana osigurava dostizanje direktnog susreta sa Gospodinom što rezultuje u nepodeljenom kušanju potpunog i celovitog nektara čiste ljubavi prema Bogu na svakom koraku dok osoba peva ili sluša slave Gospodina. Na ovom nivou preme ili čiste ljubavi, bhakta oseća  sandrananda visheshatmu  ili vrhovno snažni nektar svih oblika transcedentalnog zadovoljstva i ekstaze.

 

(7) Sarvatma snapana: Shri Krishna Sankirtana u potpunosti kupa, uranja i preplavljuje jastvo iznutra i spolja uključujući duhovna čula duše, um i inteligenciju  neograničenim okeanom rase ili čistih, nektarskih zanosa ljubavi prema Bogu. Ovo je konačni stadijum poznat kao shri krishna akarshini gde ekstatični blaženi simptomi razvijeni putem čiste ljubavi bhakte kroz Shri Krishna Sankirtana očaravaju i privlače čak i lično samog Svevišnjeg Gospodina koji se stoga manifestuje u potpunosti ispred takvog bhakte sa Svojim Imenom, Oblikom, Zabavama, Osobinama, Pratiocima i Prebivalištima."