Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Nityananda Gauranga Naam Serbo-Croatian > 002 Vrhunske Slave Nityananda Gauranga Naam-a (Serbo-Croatian translation)

Title: 002 Vrhunske Slave Nityananda Gauranga Naam-a (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-01 08:14:13

 

 

001 Shrila Shivananda Sena mantra na Japi 4-slogovnu Gaura-Gopala-Mantru

 

Originalni tekst 001 Shrila Shivananda Sena chants Japa of the 4-syllable Gaura-Gopala-Mantra: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1207-002-chaitanya-mangala-worship-lord-gauranga-goloka.html"

 

Četvoro-slogovna Gauranga (Gaura Gopala) Mantra je najobožavanija  ista-mantra Shrila Sivananda Sene koji je neprekidno mantrao ovu  Mantra sudeći prema Shri Chaitanya-caritamriti Antya-lila 2.24,31:

 

apane bolana more, iha yadi jani;

amara ista-mantra jani' kahena apani.

 

‘gaura-gopala mantra’ tomara cari aksara;

avisvasa chada, yei kariyacha antara"

 

Nakula Brahmacari je rekao Sivananda Sena, "Ti mantraš Gaura Gopala Mantru, koja je sastavljena od četiri sloga (koja je tvoja ista-mantra ili obožavana mantra). Sada molim te napusti sve sumnje koje su prebivale u tebi o aveshi Gospodina Gaurange "

 

Smisao Shrila Prabhupada:

"Shrila Bhaktivinoda Thakura objašnjava Gaura-Gopala mantru u svojoj  Amrta-pravaha-bhasyi. Obožavaoci Shri Gaurasundare prihvataju četiri sloga 'gau-ra-an-ga' kao Gaura mantru, ali čisti obožavaoci Radhe i Krsne prihvataju četiri sloga ra-dha krs-na kao Gaura-gopala mantru. Međutim Vaisnave smatraju Shri Chaitanya Mahaprabhua nerazličitim od  Radha-Krsne (shri-krishna-chaitanya radha-krishna nahe anya). Stoga onaj ko mantra mantru "gauranga" i onaj ko mantra imena Radhe i Krsne su na istom nivou."

 

Smisao Shrila Bhaktivinoda Thakura u njegovoj Amrita-pravaha-bhashya:

 

gaura-gopala-mantra gauravadi gana 'gauranga' name chatura-aksara

gaura-mantra ke uddesya karena; kevala krishnavadi gana ei

gaura-gopala-mantra sabde radha-krsnera

chatura-aksara-mantrake uddesya karena.

 

"Objašnjenje Gaura-gopala mantre je sledeće. Sledbenici Gospodina Gaurange prihvataju 'Gauranga' kao četvoro-slogovnu mantru, a sledbenici samo Krsne prihvataju 'Radha-Krishna' kao Gaura-gopala mantru. Sledbenici Gospodina Gaurange i Gospodina Krsne prihvataju bilo koju od njih kao Gaura-gopala mantru razumevajući da se ne razlikuju jedna od druge."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Dakle, veoma je jasno da su najpoverljivije bhakte Gospodina poput  Shrila Sivananda Sene neprestano mantrali četiri sloga 'gau-ra-an-ga' Mantru koja je nerazličita od četiri sloga 'ra-dha-krs-na'.

 

Stoga neprekidno mantranje imena ili mantre 'Gauranga' je autorizovano u razotkrivenim svetim spisima i primenjeno od strane predhodnih acharya. Velika prednost je ta što se konačna dobrobit 'radha-krishna' ili Hare Krishna Mahamantra može realizovati od strane siddha i mukta (savršenih i oslobođenih) duša, dok je 'Gauranga' mantra prayojaniya (najkorisnija) za anartha-yukta (uvredljive), badha (uslovljene), patita (pale) duše, sudeći prema Shrila Prabhupadovom komentaru i posebno prema Anubhashya komentaru Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupade u Chaitanya-caritamriti Adi 8.31 koji sledi kasnije u ovoj knjizi. Upravo kao što je Hare Krishna Mantra poznata kao Harinama kao i Mahamantra sličćno tome Gauranga Mantra je poznata kao Gauranama kao i Gaura-Gopala-Mantra ili Gauranga Mantra. (Kraj Komentara)

 

Title: 002 Chaitanya Mangala:Obožavanje Gospodina Gaurange u Goloki (Serbo-Croatian trans.)

User: Igor     Date: 2006-07-02 14:28:52

 

002 Chaitanya Mangala: Obožavanje Gospodina Gaurange u Goloki

Originalni tekst-002 Chaitanya Mangala:Worship of Lord Gauranga in Goloka: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1207-002-chaitanya-mangala-worship-lord-gauranga-goloka.html"

 

Četvoro-slogovna Gauranga Mantra se mantra na Goloka Vrndavanu od strane svih večnih pratioca Gospodina u direktnom obožavanju Gospodina Gaurange:

 

U Shri Chaitanya-mangali Sutra-khanda Stih 527, Shrila Locana Dasa Thakura, četvoro-slogovna Gauranga Mantra je opisana kao Mantra kroz koju se Gospodin Gauranga Mahaprabhu obožava na Goloka Vrindavani, najuzvišenijem Vaikuntha planetu u duhovnom svetu:

 

hema-gaura kalevara, mantra chari-akshara;

sahaja vaikuntha-natha shyama.

 

"Gospodin sedi na zlatnom tronu od dragulja. Njegov ten je miliona puta sjajniji od boje topljenog zlata. Obožavaju Ga sve Njegove bhakte mantrajući četvoro-slogovnu Mantraraju 'Gauranga'."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Mora postojati posebna Mantra pomoću koje večni stanovnici Shri Navadvipa Dhama u Goloka Vrindavani obožavaju Gospodina Gaurangu, zajedničnu inkarnaciju Shri Shri Radha-Krishne. Upravo kao što postoje posebne Mantre za obožavanje različitih oblika poput Gospodina Rame, Nrisinghe, Kurme, Varahe  itd. tako mora postojati posebna Mantra za obožavanje zlatnog Gospodina Gaurange koji je izvor svih inkarnacija. I ta Mantra je opisana u  Shri Chaitanya-Mangali kao vrhunska četvoro-slogovna Mantra: Gauranga Mantraraja.

 

Title: 003 Direktno naređenje Svevišnjeg Gospodina Adi-Gurua Shri Nityanande Balarama(Ser-Cr)

User: Igor     Date: 2006-07-02 16:58:04

 

003 Direktno naređenje Svevišnjeg Gospodina Adi-Gurua Shri Nityanande Balarama

: "http://\"http//www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1208-003-direct-order-supreme-lord-adi-guru-shri-nityananda-balarama.html%5C%22"]Originalan tekst - 003 Direct order of the Supreme Lord Adi-Guru Shri Nityananda Balarama[/COLOR

 

Direktna, jasna i osnovna instrukcija Gurua svih Gurua, Adi-Gurua,  Sakshat-Mula-Sankarshane, izvora duhovnih i materialnih svetova Gospodina Shri Nityananda Balarama svim pokretnim i nepokretnim živim bićima je da uzmu stalno utočište mantranja Gauranga Mantraraja kao što je citirao lično Shrila Prabhupada:

 

bhaja gauranga kaha gauranga

laha gaurangera nama re;

ye jana gauranga bhaje sei amara prana re.

 

Gospodin Nityananda podučava sva živa bića: "Obožavajte Gaurangu, pevajte 'Gauranga' Mantraraju i uzmite Sveto Ime 'Gauranga'. Oni koji obožavaju Gaurangu na takav način  neprestano  mantrajući Gauranga Mantraraju su Moj život i duša i Ja lično im dajem svu zaštitu."

 

(Ovaj stih je takođe citirao Shrila Prabhupada na lekciji, Shri Chaitanya-charitamrita, Adi-lila 7.5, Mayapur, 7.Mart, 1974)

 

"Možeš takođe pevati molitvu o kojoj si pitao. To je rekao Gospodin Nityananda dok je propovedao u gradu. On se obraćao ljudima 'Moja draga braćo, jednostavno obožavajte Gospodina Caitanyu pričajte o Gospodinu Caitanyi; izgovarajte Ime Gospodina Caitanye, i svako ko to radi je moj život i duša." (SP u Pismu Mahapurusi, Los Angeles, 7.Mart, 1968)

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Gospodin Nityananda je bio poslat od strane Gospodina Gaurange da propoveda Hare Krishna Mahamantru po Bengalu, ali On je propovedao prvo Gauranga Mantraraju jer Je znao da jedino ime Gaurange može podariti kvalifikacije vređalačkoj i grešnoj duši Kali-yuge da mantra Hare Krishna Mahamantru.

 

Ovde bi smo želeli da citiramo reči Shrila Bhakti Rakshaka Shridhara Goswami Maharaja koje se nalaze u njegovoj knjizi "Zlatni Vulkan Božanske Ljubavi ":

 

"Shri Chaitanya Mahaprabhu je bio uronjen u kušanje slatkoće Radha-Govinda lile, i uranjajući duboko u tu stvarnost, On je međutim, želeo da izbavi sve duše čija su srca bila uništena lažnim idejama odvojenosti i iskorišćavanja. On je naredio Nityananda Prabhu-u, 'Idi u Bengal i pokušaj da ih izbaviš – dajući im božansku ljubav prema Radhi i Krsni.'

 

"On je naredio Nityananda Prabhu-u da deli božansku ljubav prema Radha-Govindi, ali unesto toga, Nityananda je počeo da propoveda o Shri Gaurangi. On je mislio, 'Biće bolje za njih da obožavaju Gaurangu; to će im pomoći da se oslobode od svojih uvreda u sadašnjoj situaciji, i čineći to, automatski će dostići poziciju u Radha-Govinda lili.' "

 

***********************

"Njemu je bilo naređeno da propoveda ime Krsne, ali umesto toga On je počeo da propoveda ime Gaurange. Stoga, zbog naše sopstvene dobrobiti, odajemo svoje ponizno poštovanje Nityananda Prabhu-u sa svom našom poniznošću."

 

***********************

 

"Cilj pojave Shriman Mahaprabhu-a je bio da deli devocijsku službu Vrindavana veoma darežljivo. Sa druge strane, Nityananda Prabhu je običava da peva stih koji je gore spomenut (bhaja gauranga, kaha gauranga, laha gaurangera nama re...)"

 

"U Vrindavanu, zabave Krsne su dostupne samo poverljivom krugu, ali u Navadvipu, ove zabave se dele. Gaura lila je milostivija od Krishna lile."

 

"Milošću Nityananda Prabhua , mi dostižemo privlačnost prema Shri Gaurangi. Ukoliko dobijemo milost Shri Gaurange , mi primamo sve u najvećem stepenu. I to je najsigurniji način kako osoba može prići Radha-Govindi. Ukoliko pokušamo da dostignemo Radha-Govindu na neki drugi način, naši pokušaji će prirodno biti veštački i pogrešni; ako priđemo Radha-Govindi direktno, izbegavajući Shri Gaurangu, imaćemo puno poteškoća."

 

"Stoga, mi bi trebali da uložimo svu našu energiju u službu Shri Gaurange . Onda, ćemo automatski biti uzdignuti na viši nivo. Onoliko koliko se predamo lotosovim stopalima Shri Gaurange , mi ćemo automatski dostići nektarsku službu Shrimati Radharani u Vrindavanu."

 

"Privoleti Shri Gaurangu bliže našoj duši  je, čak i podsvesno, garant našeg napretka u Krishna-lili. Za palu dušu je korisnije da neguje devociju prema Shri Gaurangi . To će nam pružiti potpuno ispunjenje u životu sa najmanje poteškoća. Devocija prema Gaurangi   nas neće odvesti do bilo kakve hazardske ili pogrešno koncipirane Svesnosti Krsne, već do  prave Svesnosti Krsne. Možemo imati potpunu svesnost Krsne uz pomoć Gaura svesnosti. Razvijajući devociju prema Shri Gaurangi, bićemo sposobni da osećamo da Shri Gauranga svesnost takođe uključuje svesnost Krsne – i još nešto više. Šta je to? Deljenje svesnosti Krsne." (kraj)

 

Chaitanya-Charitamrita Madhya lila 1.29:

 

‘chaitanya’ seva, ‘chaitanya’ gao,

lao ‘chaitanya’ nama

‘caitanye’ ye bhakti kare, sei mora prama

 

Gospodin Nitzananda je molio; "Služite Gospodina Gaurangu, pevajte Sveto Ime Gospodina Gaurange i mantrajte Ime Gospodina Gaurange na japi. Oni koji obožavaju Gospodina Gaurangu na ovaj način su Moj život i duša."

 

kasta nahi, vyaya nahi na pabe yatana;

shrigauranga bali nace nahika bhavana.

(Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Chp 1)

 

Gospodin Nityananda podučava sva živa bića:

"Nema nikakvih poteškoća ili gubitka, niti ćete morati ikada više patiti, ako zaboravite sebe u blaženstvu dok plešete i pevate ime Gauranga."

 

Shrila Bhaktivinoda Thakura u svojoj pesmi 'Boro Sukher Khabor Gai', iz Vaishnava-siddhanta-male:

 

ek-bar dekhle cakse jal,

gaura bole nitai den sakala sambal.

 

"Kada Gospodin Nityananda vidi da suze teku iz nečijeg oka dok mantra Sveto Ime Gauranga, On odmah daje Svoju večnu podršku i utočište toj osobi, čak šta više, On njemu ili njoj podaruje svo božansko obilje."

 

Title: 004 Shrilla Narottama Dasa Thakura preporučuje stalno pevanje Gauranga Mantre(Serb-Cr)

User: Igor     Date: 2006-07-03 08:11:49

 

'004 Shrilla Narottama Dasa Thakura preporučuje stalno pevanje Gauranga Mantre

Originalni tekst -004 Shrila Narottamma Dasa Thakura reccomends repeatedly to chant the Gauranga mantra: \"http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1209-004-shrila-narottamma-dasa-thakura-reccomends-repeatedly-chant-gauranga-mantra.html\"

 

Shrila Narottama dasa Thakura je posebno slavio pevanje Gauranga Mantraraja u svojim različitim pesmama je gaurangera nama loy, tara hoy premodoy,tare mui jai bolihari."Osoba koja peva Sveto Ime "Gauranga" trenutno budi njegovu ili njenu uspavanu ljubav prema Gospodinu Krsni. Ja (Narottama) obožavam takvu osobu i predajem joj se."ngrhe ba vanete thake, ‘ha gauranga’ bole dake, narottama mage tara sanga."Uopšte nije važno da li neko prebiva u kući ili u šumi, ali ako sa osećajima peva Gauranga Mantraraja, tada ja (Narottama) priželjkujem njegovo stalno društvo."gauranga balite habe pulaka sarira;hari hari balite nayane ba'be nira."Na početku, mantranjem Gauranga Mantraraja, moje telo će osetiti talase ekstaze, i jedino tada ću biti sposoban da lijem suze dok mantram imena Gospodina Harija u obliku Hare Krishna Mahamantre."'

 

Title: 005 Nema drugog načina u kali-yugi osim Gauranga Mantraraja (Serbo-Croatian tran.)

User: Igor     Date: 2006-07-04 07:20:56

 

'005 Nema drugog načina u kali-yugi osim Gauranga Mantraraja

: "Error! Hyperlink reference not valid. tekst -005 No other way in kali-yuga except Gauranga Mantraraja[/COLOR

 

  Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 1:

 

kali jivera aparadha asankhya durvara;

gauranga-nama vina tara nahika uddhara.

 

"Uvrede i gresi živih bića u Kali-yugi su neograničeni i absolutno nepremostivi. To je razlog zašto duše nikada ne mogu biti izbavljene bez redovnog mantranja najmilostivije Gauranga Mantraraje."

 

ataeva gaura vina kalite upaya;

na dekhi kothaya ara sastra phukaraya.

 

"Stoga, ne vidim nikakvog drugog načina za svačije izbavljenje u Kali-yugi osim Imena Gospodina Gaurange, Njegovog Prebivališta, Zabava i Pratioca i to je neprekidna poruka svih Vedskih spisa."

 

Title: 006 Parvati i Shiva neprestano mantraju Gauranga Mantru (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-04 08:01:06

 

006 Parvati i Shiva neprestano mantraju Gauranga Mantru

Originalni tekst - 006 Parvati and Shiva chant the Gauranga Mantra constantly: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1211-006-parvati-shiva-chant-gauranga-mantra-constantly.html"

 

U Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 8, Gospodin Nityananda Prabhu govori Shrila Jiva Goswamiju:

 

(A) gauri saha siva gauranga-nama;

gaiya gaiya puraya kama.

 

"U Navadvipi, Gospodin Siva neprestano mantra Gauranga Mantraraju zajedno sa svojom suprugom Gauri i na taj način ispunjava svoje najdublje želje."

 

(B) gauranga bhajana sarala ati;

sahaja tahara phala-vitati.

 

"Obožavanje Gospodina Gaurange mantrajući Gauranga Mantraraja je veoma lako i jednostavno za izvršavanje. Zauzvrat, Gospodin Gauranga veoma lako i odmah nagrađuje obožavaoca željenim rezultatom ili plodovima njegovog ili njenog mantranja."

 

(C) gauranga baliya krandana kare;

gauranga darsana paya satvare.

 

"Osoba koja mantra Gauranga Mantraraja i plače u ekstazi imati će direkno susret sa Svevišnjpm Božanskom Ličnošću Gaurangom i Radha-Krsnom veoma brzo."

 

Shri Ananta-samhita, Shri Chaitanya-janma-khanda, Deo Drugi,Poglavlje Tri, Tekst 54, Gospodin Siva govori Parvati:

 

dharayamy urdhva-vadane,

devesi samhitam imam;

mantram ca gauracandrasya,

namedam sarva-mangalam.

 

"O Parvati, Ti koja kontrolišeš sve polubogove, Ja uvek recitujem sa velikim entuzijazmom ovu Ananta-samhitu zajedno sa Gauranga Mantrarajom koja je najpovoljnija za ovaj svet."

 

Title: 008 Obožavanje Gospodina Krsne pevanjem Gauranga mantraraja (Serbo-Croatian trans.)

User: Igor     Date: 2006-07-04 09:22:49

 

008 Obožavanje Gospodina Krsne pevanjem Gauranga mantraraja

 Originalni tekst : "Error! Hyperlink reference not valid. Worship of Lord Krishna by chanting the Gauranga mantraraja[/B

 

 Shrila Bhaktivinoda Thakura Jaiva Dharma Poglavlje 14 opisuje proces obožavanja Gospodina Gaurange i Gospodina Krsne kroz mantranje Gauranga Mantraraja:

 

vrajanatha: shri gauranga yadi saksat paripurna-tattva hailena, tabe tanhara pujara vyavastha ki?

 

Vrajanatha: Pošto je Shri Gauranga izvorna potpuna Absolutna Istina, kako Ga osoba treba obožavati?

 

babaji: gauranga-nama mantre gaurapuja karileo yaha haya, krishna-nama-mantre krishna-puja karileo tahai haya. krishna-mantre gaurapuja va gaura-mantre krishnapuja-sakalai eka. ihate je bheda- buddhi kare, se nitanta anabhijna ou kalira dasa.

 

Babaji: Upravo kao što neko obožava Gospodina Krsnu mantrajući ime i mantru Krishna, isto tako osoba treba obožavati Gospodina Gaurangu mantrajući ime i mantru Gauranga. Osoba može obožavati Gospodina Gaurangu mantrajući Krishna-mantru, ili može obožavati Gospodina Krsnu mantrajući Gauranga-mantru. One su u potpunosti iste. Svako ko misli da su Gospodin Krishna i Gospodin Gauranga različiti je budala. Takva osoba je sluga Kali-yuga.

 

vrajanatha: channavatarera mantra ki-rupe paoya jaya?

 

Vrajanatha: Gde dobiti mantre za obožavanje Gospodina Gaurange koji je došao kao prekrivena inkarnacija?

 

babaji: je tantra prakasya-avataraganera mantra prakasarupe varnana kariyachena, sei tantrei channavatarera mantra channarupe likhiya rakhiyachena. yanhadera buddhi kutila naya, tahara bujhiya laite parena.

 

Babaji: Spisi koji otvoreno daju mantre za obožavanje javno manifestovanih inkarnacija Boga, tajno razotkrivaju mantre (4-slogovnu Gaura-Gopala Mantru, 6-slogovna Gaura Mantra itd) za obožavanje tajne i skrivene inkarnacije Gospodina Gaurange. Ljudi čija inteligencija nije iskrivljena mogu shvatiti i videti prisustvo ovih Mantraraja u spisima.

 

Title: 007 Gauranga-mantraraja je jedini način da se dostigne Gospodin Krishna(Serbo-Croatian)

User: Igor     Date: 2006-07-04 09:40:23

 

007 Gauranga-mantraraja je jedini način da se dostigne Gospodin Krishna

Originalni tekst-007 Gauranga-mantraraja is the only way to achieve Lord Krishna: "Error! Hyperlink reference not valid."

 

  Iz Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 7, veliki svetac Shrila Narada Muni podučava Kralja Suvarna Senu:

 

yei gaura nama labe, tate krishna krpa habe;

vraje vasa seita karibe

 

"Gospodin Krishna će sigurno biti milostiv prema živom biću koje mantra Ime Gauranga. Usled mantranja imena Gauranga, ta duša će sasvim sigurno dostići prebivalište u večnom transcedentalnom prebivalištu Vrindavana."

 

gauranga-nama na laiya, yei krishna bhaje giya;

sei krishna bahu kale paya.

gauranga-nama laya jei, sadya krishna paya sei;

aparadha nahi rahe taya.

 

"Ako se neko trudi da obožava Krsnu bez redovnog mantranja Gauranga Mantraraja, tada će on ili ona dostići Krsnu jedino nakon veoma dugog vremena. Ali ako neko uzme utočište Svetog Imena Gauranga, on ili ona će odmah dostići Krsnu jer će sve uvrede odmah prestati da postoje."

 

Title: 009 Milioni godina ili nekoliko dana (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-05 07:28:29

 

009 Milioni godina ili nekoliko dana

Originalni tekst - 009 Millions of years or a few days: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1219-009-millions-years-few-days.html"

 

 

 U Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 10, personifikovano sveto mesto Pushkara podučava brahmanu u Navadvipu:

 

(A) **KOTI KOTI VARSE kari shri krishna bhajana; tathapi namete rati na paya durjana.

 

"Grešna ili uvredljiva osoba neće dostići privlačnost za Hare Krishna Mahamantru ili devocijsku službu prema Gospodinu Krsni čak iako on ili ona mantraju Mahamantru i obožavaju Gospodina Krsnu **ZA MILIONE I MILIONE GODINA**."

 

(B) gauranga bhajile dusta bhava dure jaya;

**SVALPA DINE vrajadhama radha-krishna paya.

 

"Ali ako on ili ona obožavaju Gospodina Gaurangu redovnim mantranjem Gauranga Mantraraja, onda će ga njegov grešni i nepošteni mentalitet odmah napustiti **I ZA SAMO NEKOLIKO DANA** osoba će dostići Gospodstva Radha-Krsnu u večnom previvalištu Vrajadhama."

 

(C) nija siddha-deha paya sakhira asraya;

nija-kunja shri yugala-seva tara haya.

 

"Jednostavno mantrajući Gauranga Mantraraju on ili ona će odmah dostići večno savršenstvo duhovnog tela (siddha deha) i potom utočište sakhija ili gopija u Vrndavanu. Konačno osoba će početi direktnu službu Shri Radha-Krishni u svom posebnom gaju u Vrindavanu u svom večnom položaju. Sve ovo se dostiže za svega nekoliko dana jednostavno mantrajući najmoćniju Gauranga Mantraraju."

 

Title: 010 Ako čak i ptica peva Gauranga Mantru (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-05 07:43:30

 

010 Ako čak i ptica peva Gauranga Mantru

Originalni tekst -010 If even a bird chants the Gauranga  Mantra: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1221-010-if-even-bird-chants-gauranga-mantra.html"

 

U Chaitanya-bhagavati, slave Svetog Imena Gospodina Gaurange su opisane u Madhya-khandi 10.318:

 

paksi-matra yadi bale caitanyera nama;

sei satya jaibeka caitanyera dhama.

 

"Ako čak i ptica peva ime Gospodina Gaurange, sigurno će dostići transcedentalno večno prebivalište Gospodina Gauranga Mahaprabhua."

 

Title: 011 Skupno pevanje Gauranga Mantraraja (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-05 08:16:58

 

011 Skupno pevanje Gauranga Mantraraja

Originalni tekst - 011 Congregational chanting of the Gauranga Mantraraja: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1256-011-congregational-chanting-gauranga-mantraraja.html" 

 

U Navadvipa-bhava-taranga Shrila Bhaktivinoda Thakura, rečeno je:

 

yatha deva-gana kore gaura-sankirtana;

kabhu dhama-vasi taha korena sravana. (56)

 

"Čak i polubogovi se neprestano uključuju u Gauranga-nama-sankirtanu ( skupno pevanje imena Gospodina Gaurange ) u Navadvipi. Ponekad stanovnici dhame učestvuju i slušaju sankirtanu."

 

keho va bolibe gaurahari bolo bhai;

gaura-vina radha-krishna-seva nahi pai. (57)

 

"Molim vas mantrajte ime Gauranga, jer bez milosti Gospodina Gaurange osoba nikada neće dostići službu prema Shri Shri Radha-Krsni."

 

Title: 012 Svih 10 uvreda se uništavaju pomoću Nityananda Gauranga Mantraraja (Serbo-Croat.)

User: Igor     Date: 2006-07-05 11:34:12

 

012 Svih 10 uvreda se uništavaju pomoću Nityananda Gauranga Mantraraja

 

Originalni - tekst 012 All 10 offences destroyed by Nityananda Gauranga Mantrarajas: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1258-012-10-offences-destroyed-nityananda-gauranga-mantrarajas.html"

 

 U Gauranga-lila-smarana-mangala stotri Stih 97, Shrila Bhaktivinoda Thakura navodi:

 

namaparadham sakalam vinasya,

chaitanya-namashrita-manavanam;

bhaktim param yah pradadau jannhyas,

tam gauracandram pranamami bhaktya.

 

 "Sa velikom devocijom, odajem svoje poštovanje Gospodinu Gaurangi, koji za one koji uzmu utočište Njegovog najmilostivijeg Svetog Imena Gauranga, odmah uništava sve razičite vrste uvreda u mantranju Hare Krishna Mahamantre, i na taj način nagrađuje živa bića veoma brzo, bez odlaganja Svojom vrhunskom transcedentalnom devocijskom službom."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovde je Shrila Bhaktivinoda Thakura naveo "chaitanya nama ashraya" kao jedini način da se uništi deset uvreda prilikom mantranja Mahamantre. Na Sanskritu ashraya znači uzeti stalno utočište danju i noću. Kada kažemo redovno mantrati Hare Krishna Maha-mantru i uzeti Harinama Ashraya, mislimo na osnovni minimum mantranja od najmanje 16 krugova dnevno što iznosi 27,468 puta Imena Krsne svakog dana. Dakle, kada Shrila Prabhupada koristi reči "veoma redovno", Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada koristi reči "karite karite" i Shrila Bhaktivinoda Thakura koristi reči "chaitanya-nama-ashraya" za mantranje imena Nityananda i Gauranga, to ne može značiti mantranje samo 16 do 20 puta dnevno. Shrila Prabhupada takođe navodi da je ime Gospodina Gaurange esencijalnije nego mantranje Hare Krishna Mahamantre kada se uzme u obzir pali položaj ljudi u ovom dobu Kali Yuge. Kako se onda Ime koje je esencijalnije može mantrati samo 16 do 20 puta dnevno?

 

Shrila Bhaktivinoda Thakura navodi da će jedino "Gauranga-Nama-Ashraya" otkloniti deset uvreda. Nikada se ne može prihvatiti da Gauranga-Nama-Ashraya znači mantranje Pancha-tattva Mantre jedino 16 do 20 puta dnevno. Ashraya prema Hari-nama-chintamaniju zapravo znači mantrati neprestano dan i noć. Stoga, ukoliko mantramo najmanje 10 krugova (najmanje 1000 puta) svake Nityananda i Gauranga Mantraraje dnevno, i to će biti predivni dodatak našem mantranju Hare Krishna Mahamantre i možemo povećati mantranje na 32, 64, 128 ili 256 krugova dnevno, pošto su to najesencijalnija Imena i Mantre za uvredljive ljude Kali Yuge. Ovo mantranje Nityananda i Gauranga Mantaraja nije namenjeno da zameni mantranje Hare Krishna Mahamantre već da nam omogući i da nam da ukus za čisto mantranje Mahamantre i podari nas čistom ljubavi prema Krsni bez bilo kakvih prepreka.

  

Naređenje Acharya & Sastra:

Da stalno pevamo "Nityananda"

Naređenje Gospodina Nityanande:

Da stalno pevamo "Gauranga"

Naređenje Gospodina Gaurange

Da stalno pevamo "Hare Krishna".

 

Neki kažu da pošto je naređenje Gospodina Gaurange da mantramo Hare Krishna Mahamantru, i da bi trebali da sledimo samo to. Ali šta sa božanskim naređenjem Gospodina Nityanande da neprestano mantramo Ime Gauranga? Niko ne želi da sledi to naređenje. Niko ne može slediti naređenje Gospodina Gaurange bez da je prvo primenio naređenje Gospodina Nityanande. Ako neko pokuša direktno da priđe Gospodinu Gaurangi bez Gospodina Nityanande, on ili ona neće nikada biti prihvaćeni od strane Gospodina. I šta je sa vrhunskim naređenjem Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada ( u njegovoj Anubhashyi), Shrila Prabhupadom, Shrila Narottama Das Thakurom i svim acharyama i "Uvek mantrajte Ime Nitai-Gaura". Osoba nikada ne može prići Njihovim Gospodstvima Shri Shri Nityananda-Gaurangi bez da sledi naređenja acharya koja su da neprekidno mantramo Nityananda i Gauranga Mantraraju zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom. Prema tome, ključ brzog uspeha u našim duhovnim životima leži u naporima da uspešno izvršavamo sva tri naređenja Gospodina, Acharya i Spisa bez izuzimanja bilo kog naređenja.Na nesreću osoba pokušava da imitira ono što su velike Acharye učinile umesto da sluša i primeni njihove univerzalne instrukcije o neprekidnom mantranju Nityananda i Gauranga Mantraraja zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom.

 

 Neki takođe tvrde da mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja predstavlja beg od deset uvreda prilikom mantranja Hare Krishna Mahamantre. Umesto toga osoba bi se trebala truditi da izbegava deset uvreda i mantra samo Hare Krishna Mahamantru. Oni su u neznanju o pravoj istini. Zdrav razum je shvatiti da je izbegavanje loše stvari zapravo veoma dobro. Šta je loše u tome? Ako možete izbeći deset uvreda odmah ćete dostići čistu ljubav prema Gospodinu Gaurangi-Krsni što i jeste cilj našeg života. Nityananda i Gauranga Mantraraje ne predstavljaju beg od deset uvreda već potpuno uništavaju deset uvreda i u veoma kratkom vremenu nas nagrađuju čistom ljubavi prema Bogu i pravom kvalifikacijom da mantramo čistu Hare Krishna Mahamantru. Stoga, mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom predstavlja vrhunsku inteligenciju, a ne bežanje.

   

Neki tvrde da mantranjem Nityananda i Gauranga Mantraraja osoba zastranjuje. Da, Shuddha Sarasvati govori kroz njihova usta, a da oni to i ne znaju i ona slavi Nityananda i Gauranga Mantraraje. Mantrajući Nityananda i Gauranga Mantraraje, osoba postaje trajno odvraćena od:

 

(1) kruga rođenja i smrti i od 8.4 milliona oblika života i vraća se nazad Bogu

   (2) žeđi za materijalnim željama

(3) neznanja materijalnog tela

(4) od zbunjenosti jnanom i karmom i tako dalje i tako dalje

 

Šta je loše ukoliko neko bude odvraćen od pogrešnih stvari? Osoba treba da postane veoma srećna. I ako oni pokušaju da tvrde da mantrajući Nityananda i Gauranga Mantraraje osoba zastranjuje od duhovnog života, onda govore potpuno protiv svih razotkrivenih spisa i čine najveću uvredu prema najmilostivijim Imenima Boga.

  

Da li mislite da su Gospodin Nityananda i Shrila Sivananda Sena zastranili tako što su neprestano pevali Ime Gauranga? Najveće nasilje i zločin duše je da zbranjuje bilo kome da mantra Nityananda i Gauranga Mantraraje zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom. U Shri Chaitanya Bhagavati, Svevišnji Gospodin Gauranga Lično navodi da ukoliko Guru, ili u tom slučaju čak i Brahma ili Siva (što oni naravno nikada neće uraditi) govore bilo šta u suprotnosti sa spisima ili zaustavljaju bilo koga od mantranja verodostojnih Imena Gospodina onda takve instrukcije rezultuju zbunjenošću i neznanjem o Nityananda Gauranga Nama Tattvi i trebaju biti odbačeni od strane verodostojnog i inteligentnog učenika za njegovu ili njenu dobrobit i za dobrobit Gurua.

  

Neki lažno predlažu da bi osoba trebala mantrati Nityananda i Gauranga Mantraraje zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom jedino ako Guru nije Mahabhagavata, inače nema nikakve potrebe za tim. Ali oni propuštaju da se sete da su Shrila Shivananda Sena i Shrila Balarama Dasa bili najuzvišenije Mahabhagavate lično koje su neprekidno mantrali Imena Gauranga i Nityananda. Ko je uzvišeniji od Gospodina Nityanande Lično? On ne samo da neprekidno mantra Gaura Gopala Mantru već podučava sva živa bića da mantraju Gauranga Mantraraja. Da li oni govore da Gospodin Nityananda nije Mahabhagavata? Totalno apsurdno. Čak šta više, kvalifikacije pravog Mahabhagavata Gurua će biti da sledi stope Gospodina Nityanande i stoga on ili ona nikada neće praviti razliku između mantranja Nityananda i Gauranga Mantraraja i Hare Krishna Mahamantre i nikada neće obeshrabriti njegove ili njene učenike i sledbenike od mantranja najmilostivijih Imena Nityananda i Gauranga zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom. Kao što je Shrila Prabhuupada jasno naveo: "Stoga *OSOBA KOJA MANTRA MANTRU "GAURANGA" i OSOBA KOJA MANTRA IMENA RADHA I KRSNA SU NA ISTOM NIVOU." (Shrila Prabhupada u Cc Antya-lila 2.31 Smisao) i "Nitai-Gauranga i Hare Krishna, nema razlike. Nitai-Gauranga je takođe lepo. Šta god pronađe za shodno, neka mantra." (Shrila Prabhupada, Sobni Razgovor sa Yoga Studentom posebno u vezi Jape, 14.Mart,1975-te Iran) i takođe Shrila Prabhupada za vreme Sobnog Razgovora, 14.Avgust, 1971-ve, London:

 

Prabhupada: Ne. Mi preporučujemo "Pevajte sveto ime Boga." Dakle, ako već imate sveto ime Boga, možete ga pevati.

 

Prabhupada: Bilo kako bilo, ako neko peva Alah ili Isus Hrist, mi nemamo primedbe. Mi kažemo da pevate sveto ime Boga. Ako je to ime Boga, pevajte. (kraj)

 

Title: 013 Jedino će Gaurangino ime izniknuti na besplodnoj pustinji mog srca

User: Igor     Date: 2006-07-06 10:40:59

 

013 Jedino će Gaurangino ime izniknuti na besplodnoj pustinji mog srca

                           

                                                                             Originalni tekst- 013 Only Gauranga's name will sprout in the barren desert of my heart: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1259-013-only-gaurangas-name-will-sprout-barren-desert-my-heart.html"                     

 

   

   U Shri Chaitanya-chandramriti Stih 53, Shrila Prabodhananda Sarasvati  navodi vitalnu važnost imena Gospodina Gaurange:

 

ha hanta citta-bhuvi me paramosarayam,

sad-bhakti-kalpa-latikankurita katham syat;

hrdy ekam eva param asvasaniyam asti,

chaitanya-nama-kalayan na kadapi socyah.

 

"Avaj! Avaj! Kako će puzavica želja čiste neokaljane službe predanog poštovanja prema Gospodinu Krsni izniknuti na krajnje neplodnoj i jalovoj pustinji mog srca? Mom srcu postoji samo jedna vrhunska uteha i utočište. To je mantranje imena Gospodina Gaurange. Ovo mantranje će večno zaustaviti svo moje jadikovanje i načiniće čuda u mom srcu mekšajući i oplemenjujući ga ljubavlju prema Bogu."

 

Title: 014 Nityananda Mantra odmah budi ekstatičnu Krishna premu čak i u grešniku (Ser-Cro)

User: Igor     Date: 2006-07-06 10:49:33

 

014 Nityananda Mantra odmah budi ekstatičnu Krishna premu čak i u grešniku 

 014 The Nityananda Mantra immidiately invokes ecstatic Krishna prema even in a sinner: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1260-014-nityananda-mantra-immidiately-invokes-ecstatic-krishna-prema-even-sinner.html"

 

Chaitanya-charitamrita Adi-lila 8.23:

 

‘nityananda’ balite haya krishna-premodaya;

aulaya sakala anga asru-ganga vaya.

 

"Jednostavno mantrajući Nityananda Mantraraja osoba budi njegovu ili njenu uspavanu ljubav prema Krishna. Stoga svi njegovi telesni udovi postaju preplavljeni ekstazom ljubavi prema Bogu, i suze teku iz njegovih očiju poput vode Gange.

 

Title: 015 Svako ko čuje Nityananda samo jednom sigurno dostiže Krsnu (Serbo-Croatian tr.)

User: Igor     Date: 2006-07-06 10:51:51

 

015 Svako ko čuje Nityananda samo jednom sigurno dostiže Krsnu

   015 Anyone who hears Nityananda just once certainly achieves Krishna: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1261-015-anyone-who-hears-nityananda-just-once-certainly-achieves-krishna.html"

   

   Chaitanya-bhagavata, Adi-khanda 9.385:

 

nityananda-hena bhakta sunile sravane;

avasya paibe krishnacandra sei jane.

 

Shripada Madhavendera Puri navodi:

 

"Ako osoba jednostavno čuje ime 'Nityananda' čak i jednom on ili ona će sigurno dostići lotosova stopala Gospodina Krishnacandre uprkos svim ostalim okolnostima."

 

Title: 016 Velike acharye su neprestano mantrali Nityananda mantraraja (Serbo-Croatian tr.)

User: Igor     Date: 2006-07-06 10:54:27

 

016 Velike acharye su neprestano mantrali Nityananda mantraraja

                                                                             016 Great acharyas have constantly chanted the Nityananda mantraraja: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1262-016-great-acharyas-have-constantly-chanted-nityananda-mantraraja.html"                     

 

 

     Shri Chaitanya Charitamrita Adi 11.33:

 

navadvipe purusottama pandita mahasaya,

nityananda-name yanra mahonmada haya

 

"Purusottama Pandita, stanovnik Navadvipa, bio je Krsnin osmi gopala, Stoka-Krishna iz Vrindavana. On bi postao skoro lud kada bi mantrao ili čuo Nityananda Mantraraja."

 

Shri Chaitanya Charitamrita Adi 11.34

 

balarama dasa--krishna-prema-rasasvadi,

nityananda-name haya parama unmadi

 

"Balarama dasa je uvek u potpunosti kušao nectar ljubavi prema Krsni. On bi postao potpuno lud neprestano mantrajući i slušajući Nityananda Mantraraja."

 

nityananda bali yabe karena hunkara,

taha dekhi' lokera haya maha-camatkara

 

"Minaketana Ramadasa, veliki pratilac Gospodina Nityanande, koji je stalno i glasno dozivao 'Nityananda' Mantraraja i jednostavno slušajući ljudi oko njega su bili ispunjeni velikim čuđenjem i iznenađenjem čiste ljubavi."

 

Title: 017 Nityananda Gauranga Mantrarajas uništavaju grešne reakcije iz bezbrojnih života

User: Igor     Date: 2006-07-06 10:58:50

 

017 Nityananda Gauranga Mantrarajas uništavaju grešne reakcije iz bezbrojnih života

   017 Nityananda Gauranga Mantrarajas destroy  sinful reactions of unlimited lives: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1263-017-nityananda-gauranga-mantrarajas-destroy-sinful-reactions-unlimited-lives.html"

   

   Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 1, navodi:

 

gauranga-nitai yei bale eka bara;

ananta karama-dosa anta haya tara.

 

"Najsrećnija osoba koja mantra Nityananda i Gauranga Mantraraje čak i jednom, odmah uništava neograničene grešne reakcije prikupljane tokom neograničenog broja prošlih života."

 

Title: 018 Ceo univerzum se pročišćava mantranjem i slušanjem Nityananda mantraraja (Ser-Cr)

User: Igor     Date: 2006-07-06 11:01:31

 

018 Ceo univerzum se pročišćava mantranjem i slušanjem Nityananda mantraraja

    018 The whole universe is purified by chanting and hearing the Nityananda mantraraja: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1264-018-whole-universe-purified-chanting-hearing-nityananda-mantraraja.html"

 

   Chaitanya-Bhagavata Madhya 3.134:

 

vanik adhama murkha ye karila para

brahmanda pavitra haya nama laile yanra

 

"Ceo univerzum se pročišćava mantranjem imena Gospodina Nityanande, jer je jedino On izbavitelj  palih, budalastih i trgovaca."

 

Smisao Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada:

 

 nityanandera prabhura nama shravana karile jagatera sakala lokera papa-pravrtti prashamita haiya pavitra tara udaya haya. vanik, adhama, murkha-iharau pavitra haiya brahmajna u bhagavad-bhakta hana.

 

"Jednostavno mantranjem ili slušanjem imena Gospodina Nityanande, grešne težnje u srcima svih živih bića u univerzumu bivaju trajno uništene i njihova urođena čistoća se automatski budi. Mantranjem ili slušanjem imena Gospodina Nityanande čak i trgovci, degradirane, pale i budalaste osobe postaju pročišćene i odmah postaju realizovani u Absolutnoj Istini i bhakte Gospodina."

 

Title: 019 Krishna-prema dolazi tražeći (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-07 07:51:51

 

019 Krishna-prema dolazi tražeći

019 Krishna-prema comes searching: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1265-019-krishna-prema-comes-searching.html"                     

 

MANTRANJEM NITYANANDA & GAURANGA, KRISHNA-PREMA DOLAZI I TRAŽI TU OSOBU. OSOBA DOSTIŽE KRSNA-PREMU ČAK I SA UVREDAMA U SVOM SRCU I TADA UVREDE ODLAZE. KAKAV VRHUNSKI I LAKI NAČIN DA SE DOBIJE KRSNA-PREMA!

 

nitai-chaitanya bali yei jiva dake;

suvimala krishna-prema anvesaye thake.

 

"Ako osoba mantra imena Nityananda i Gauranga, najčistija Krishna-prema (čista ljubav prema Krsni) dolazi i traga za takvom osobom."

 

aparadha badha tara kichu nahi kare;

nirmala krishna-preme tara ankhi jhare.

 

"Uvrede (koje mogu biti prisutne u srcu) ne stvaraju nikakve prepreke na putu dostizanja ove ljubavi i suze počinju da teku iz njegovih ili njenih očiju u čistoj ekstatičnoj ljubavi jednostavno mantrajući Nityananda i Gauranga."

 

svalpa kale aparadha apani palaya;

hrdaya sodhita haya prema bade taya.

 

"Za veoma kratko vreme, uvrede odlaze i srce postaje kompletno pročišćeno i stoga ljubav se dalje povećava."

 

Komentar Swami Gaurangapde:

 

 To je velika razlika za uslovljene duše. Mantrajući samo Hare Krishna Mahamantru mi tragamo za čistom ljubavi prema Krsni i naši napori u tom smeru su sputani našim uvredama. Ali, za divno čudo, mantrajući Nityananda i Gauranga Mantraraje zajedno sa Mahamantrom, čista ljubav počinje da traga za nama i pronalazi nas iako mi ne moramo biti kvalifikovani za to ili možemo biti puni uvreda.

 

Zamislite da mantramo sa jedne trane neverovatno visoke i gigantske planine (što simbolizuje uvrede, neznanje i anarthe u našem srcu akumulirane tokom miliona prošlih života). I sa druge strane ove planine nalazi se konačni plod čiste ljubavi prema Bogu. Možemo ga želeti, ali nismo u mogućnosti da odmah pređemo planinu naših uvreda samo mantrajući Hare Krishna Mahamantru. Stoga je Shrila Bhaktivinoda Thakura propisao metod veoma redovnog pevanja Svetih Imena Nityananda i Gauranga sa osećajima i devocijom i ta ljubav prema Bogu sa druge strane planine će odnah doći tražeći nas i ući će u naša tela, čak iako možemo biti prepuni uvreda u to vreme. Tada postajemo uronjeni u okean velikog blaženstva i sreće i uvrede beže iz našeg srca povećavajući našu ljubav još više.

  

Stoga, jedino budalasta osoba koja traga za čistom ljubavlju prema Gospodinu Gauranga-Krsni će izbeći mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja. Čak i dete može razumeti da jedino mantranjem Hare Krishna Mahamantra osoba traga uzalud za tom ljubavim jedino ukoliko on ili ona veoma efektivno ne izbegnu deset uvreda. Ali mantrajući Nityananda i Gauranga Mantraraje zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom, ljubav počinje da nas traži. To je, dakle, sigurno najlakši put.

 

Title: 020 Tajna svih tajni (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-08 20:14:51

 

020 Tajna svih tajni

: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1266-020-secret-secrets.html"]020 Secret of all secrets

________________________________________

U MANTRANJU NITYANANDA & GAURANGA MANTRARAJA NE POSTOJE UVREDE. JEDNOSTAVNO IH MANTRAJU’I LJUBAV PREMA BOGU DOLAZI  & SUZE BLAŽENSTVA TEKU IZ NAŠIH OČIJU 

 

Shri Chaitanya Charitamrita Adi 8.31:

 

chaitanya-nityanande nahi esaba vicara,

nama laite prema dena, vahe asrudhara

 

"Ali ako neko mantra, sa nešto malo vere, sveta Imena Gauranga i Nityananda, brzo postaje oslobođen svih uvreda. Pošto se prilikom mantranja Nityananda i Gauranga u obzir ne uzimaju uvrede. osoba veoma brzo dolazi na nivio ljubavi prema Bogu, jednostavno mantrajući Njihova Imena i suze ljubavi prema Krsni će poteći iz očiju.."

 

 

ANUBHASHYA KOMENTAR SHRILA BHAKTISIDDHANTA SARASVATI THAKURA PRABHUPADA:

 

Bengali: krishna-nama aparadhera vicara karena, gaura-nityanandera name aparadhera vicara nai. aparadhi krishna-nama grahana karilei kakhanei nama-phala (krishna-prema) labha karena na. aparadhi thaka-kaleu gaura-nityanandera nama grahanakari nama karite karite aparadha mocanante nama-phala labha karena. ihara vicara o siddhanta ei je-gaura-nityanandera nikata krishna-vimukha sadhaka krishna unmukha haibara janya gamana karena. ara sadhanasiddha, anarthamukta krishnanmukera uccarya krishna-nama anarthayukta avasthaya kakhanei phala (krishna-prema)pradana kare na. gaura-nityananda anarthayukta jivera sevya-vastu haoyaya tahadera seva jivera krishnaseva apeksa adhiktara prayojaniya. sadhaka siksara apraptite siddhabhimane krishna-namera seva karite udyata haile tahara anarthaei asiya upasthita haya; kintu nitai-gaurera bhajane siddhabhimanera chalana na rakhiya anarthayukta avasthayeo jagadguru siksaka dvayera nikata upasthita haile tahara tahadigake anarthamukta karaiya tanhadigera svayam-rupa o svayam-prakasa svarupa uplabdhi karana. tahatei jivera svarupa-jnanera udaya haya.

 

Prevod: " Hare Krishna Mahamantra prihvata uvrede dok  u pevanju  Svetih Imena Nityananda i Gauranga ne uzimaju se u obzir nikakve uvrede. Osoba koja mantra i pravi uvrede mantrajući samo Hare Krishna Mahamantru nikada neće dostići plod mantranja ( čistu ljubav prema Krsni ). "

 

********************120

 

 

(TAJNA SVIH TAJNI)

 

(Shrila Bhaktisiddhanta continues): "STOGA, DOK OSOBA PRAVI UVREDE , OSOBA BI TREBALA REDOVNO MANTRATI IMENA Nityananda i Gauranga KOJA SU GRAHANAKARI-NAMA (NAJVAŽNIJA IMENA KOJA SE TREBAJU PRIHVATITI I MANTRATI )ZA SADHAKU NA ANARTHA-YUKTA NIVOU. JER ĆE  *REDOVNO MANTRANJE (KARITE KARITE) IMENA Nityananda i Gauranga, UNIŠTITI SVE UVREDE I OSOBA ĆE VEOMA BRZO DOSTIĆI PLOD MANTRANJA, ČISTU LJUBAV PREMA KRSNI."

 

********************

 

(Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada nastavlja) "Filozofski princip iza ovih izjava je sledeći – aspirant koji nije svestan Krsne prilazi Gospodinu Nityanandi i Gaurangi ne bi li postao privučen Gospodinom Krsnom. Hare Krishna Mahamantra se može čisto pevati jedino od strane sadhake koji je na savršenom stadijumu (sadhana-siddha) i koji je slobodan od svih anarthi (neželjenih stvari u srcu). Ako sadhaka koji je prepun uvreda mantra jedino Mahamantru, Mahamantra mu nikada neće dati ljubav prema Krsni. 

 

"Stoga su Gospodin Nityananda i Gospodin  Gauranga i Njihova Sveta Imena najobožavanija Gospodistva za duše koje su prepune uvreda. To je razlog zašto je služba prema Njima, služba prema Njihovim Imenima, Prebivalištima i Zabavama više pogodnija i blagotvornija za takve unesrećene duše, čak više nego služba prema Krsni. Ukoliko sadhaka bez slušanja pravilnih instrukcija ponosno pomisli da se nalazi na savršenom stadijumu i pokuša da vrši direktnu službu prema Hare Krishna Mahamantri, pevajući je bez da redovno mantra Sveta Imena Nityananda i Gauranga, onda će deset uvreda sigurno doći i zaustaviti njegov napredak. Sa druge strane, ukoliko sadhaka koji je prepun uvreda napusti svoj osećaj lažnog ponosa misleći da je na savršenom stadijumu is toga pristupi Imenima dva Jagadgurua Gospodinu Nityanandi i Gaurangi, obožava ih i prihvata njihove instrukcije, Njihove zabave i njihove bhakte, oni će ga brzo izbaviti od svih uvreda i nagraditi  gas a realizacijom Njihovih sopstvenih oblika (svarupas) Svayam-Rupa (Gospodin Gauranga) i Svayam-Prakasa (Gospodin Nityananda). Tada osoba realizuje svoj sopstveni večni položaj u odnosu sa  sva Gospodina is toga dostiže vrhunsko savršenstvo."

 

Bengali: krishna-nama o gaura-nama,-ubhayei namira sahita abhinna. krsnke gaura apeksa laghu va sankirna baliya janile, uhake avidyara karya baliya janite haibe. prakrtapakse jivera prayojana-vicare shri gaura-nityanandera nama grahanera upayogita adhiktara. shri gaura-nityananda udara evam audaryera abhyantare madhura. krsnera udarta-kevala mukta, siddha ashritajana ganera upara; gaura-nityanandera audarya-srote anarthayukta aparadhi jiva bhogamaya aparadhera haste haite mukta haiya gaura-krsnera pada-padma labha karena.

 

Prevod na engleski (Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada nastavlja): "Ime Krishna i Gauranga su – oba nerazličita od imenovanog Gospodina. Oni koji misled a je Krishna na bilo koji način inferioran ili ograničen nego Gauranga su u grubom neznanju."

 

********************

 

(PRAYOJANA-VICARE - KORISNIJE)

 

(Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada nastavlja): " ALI U PRAKTIČNE (PRAYOJANA) SVRHE SA ODNOSOM PREMA DOBROBITI KOJU IMAJU USLOVLJENE DUŠE, MANTRANJE IMENA Nityananda i Gauranga JE **KORISNIJE I OD VEĆE POMOĆI ** ZA SVAKO ŽIVO BIĆE. MILOST IMENA GOSPODINA KRSNE JE UOPŠTENO SAMO ZA SAVRŠENE DUŠE KOJI SU MU POTPUNO PREDATE, ALI VELIČANSTVENOST I MILOST IMENA GOSPODINA GAURANGE I NITYANANDE JE POSEBNO ZA DUŠE KOJI SU VREĐAOCI I PUNI ANARTHI I ŽELJA ZA MATERIJALNIM  ČULNIM ZADOVOLJENJEM."

 

********************

 

(Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada continues)

"Mantranje imena Gospodina Nityanande i Gaurange i Njihovo obožavanje veoma brzo oslobađaju dušu od svih uvreda i duša uzima utočište lotosovih stopala Gospodina Gaurange – Krsne."

 

U Amrita Pravaha Bhashya u uvodu na Chaitanya-Charitamritu (Cc) Adi-lila Poglavlje 8, Shrila Bhaktivinoda piše:

 

ihAte bujhite haibe ye, nAmAparAdhIra sAttvika vikArAdi kevala chalamAtra | yini akapaTe chaitanya-nityAnandera nAma laIyA Ananda prakAza karena, prabhudvaya tAGhAra hRdayake sAkSAt niraparAdha karena |

 

"Trebali bi smo zaista razumeti da su ekstatični simptomi manifestovani u osobi koja sa uvredama mantra Hare Krishna Mahamantru jednostavno šou ili varanje. Dva Gospodina Nityananda i Gauranga čine čistim od uvreda samo srce osobe koja mantra Imena Nityananda i Gauranga i manifestuje veliku  radost radeći to."

 

ZAŠTO OBIČNI LJUDI NE DOBIJAJU KRSNA-PREMU ČAK IAKO SU SLAVE KRSNA-NAMA-DHAMA OPISANE U SVIM SPISIMA? OVO JE TAJNA SVIH TAJNI O KOJOJ ZBUNJENE DUŠE NIKADA NE RAZMIŠLJAJU. KAKO REŠITI OVAJ PROBLEM?

 

(A)ara eka gudha katha suna sarva jana;

kalijive yogya vastu gaura-lila-dhana

 

"Molim vas poslušajte ovu najpoverljiviju tajnu. Najprihvatljivija stvar za uslovljene duše Kali-yuge je blago Imena Gospodina Gaurange i Njegovih Zabava."

 

(B) krishnanama krishnadhama mahatmya apara;

sastrera dvaraya jane sakala samsara

 

"Neograničene  slave Krsninog Imena (Mahamantra) i Krsninog Prebivališta (Shri Vrndavana) su poznate u celom svetu kroz razotkrivene spise."

 

(C) tabu krishna-prema sadharane nahi paya;

ihara karana kiba cintaha hiyaya.

 

"Čak i tada čista ljubav prema Krsni nije dostupna običnom čoveku. Molim vas duboko meditirajte o razlogu ove činjenice."

 

(D) ihate achaye ta eka gudha-tattva sara;

maya-mugdha jiva taha na kare vicara.

 

"Razlog za to je najveća tajna svih tajni. Duše zbunjene iluzijom (majom) ne misle o ovom razlogu."

 

(E) bahu janma krishna bhaji prema nahi haya;

aparadha punja tara achaye niscaya.

 

"Čak iako obožavaju Krsnu tokom mnogih života, oni ne mogu dostići čistu ljubav prema Krsni. Razlog za to je što postoji ogromna planina uvreda u srcu osobe, bez sumnje."

 

(F) aparadha sunya haya laya krishna-nama;

tabe jiva krishna premalabhe avirama

 

"Jedino kada živo biće mantra Mahamantru bez ikakvih uvreda, on ili ona dostižu neprekidnu ljubav prema Krsni."

 

(G) shri chaitanya avatara bada vilaksana;

aparadha-sattve jiva labhe prema-dhana.

 

"Ali inkarnacija Gospodina Shri Gaurange je veoma moćna i milostiva. Njegovom milošću, živo biće može dobiti čistu ljubav prema Krsni čak iako on ili ona nisu slobodni od uvreda."

 

(H) nitai-chaitanya bali yei jiva dake;

suvimala krishna-prema anvesaye take.

 

"Ako osoba redovno mantra imena Nityananda i Gauranga, vrhunska Krishna-prema (čista ljubav prema Krsni ) dolazi i traži takvu osobu."

 

(I) aparadha badha tara kichu nahi kare;

nirmala krishna-preme tara ankhi jhare.

 

"Uvrede ( koje mogu biti prisutne u nečijem srcu) ne stvaraju nikakve prepreke na putu dostizanja ove ljubavi i suze počinju da teku iz njegovih ili njenih očiju u čistoj ekstatičnoj ljubavi."

 

(J) svalpa kale aparadha apani palaya;

hrdaya sodhita haya prema bade taya.

 

"Veoma brzo, uvrede same odlaze iz srca i ono postaje potpuno pročišćeno i stoga se ljubav dalje povećava."

 

Sva Slava Nityananda i Gauranga Mantrarajama i Hare Krishna Mahamantri!

 

Title: 021 Najsnažnija medicina Gauranga-nama za najsnažniju bolest:kali yuga mentalitet

User: Igor     Date: 2006-07-08 20:32:10

 

021 Najsnažnija medicina Gauranga-nama za najsnažniju bolest:kali yuga mentalitet

: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1268-021-strongest-medicine-gauranga-nama-strongest-disease-kali-yuga-menatlity.html"]021 The strongest medicine of Gauranga-nama for strongest disease:kali yuga menatlity

 

Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 2, navodi:

 

(A) aibe kali ghora haila roga haila bhari;

kathina ausadha vina nivarite nari.

 

Svevišnji Gospodin Gauranga Mahaprabhu Lično meditira kao što sledi u duhovnom svetu: " Usled pojave najužasnije Kali-yuge, materijalna bolest je postala hronična i veoma teška za lečenje. U takvom slučaju samo najmoćniji lek će pomoći pacijentu."

 

(B) atisaya gopane rakhinu yei dhama;

atisaya gopane rakhinu yei nama.

 

(C) atisaya gopane rakhinu jei rupa;

prakasa na karile jiva taribe ki rupa.

 

"Najmilostivija Imena (Gauranga, Nityananda itd.) Prebivališta (Navadvipa), i Oblici (zlatni oblici Gaurange i Nityananda), koje sam držao kao najpoverljivije i skrivene sva ova doba, moraju se manifestovati pomoću mene Lično inače živa bića nikada neće biti izbavljena u ovom dobu Kali."

 

(D) jiva ta amara dasa ami tara prabhu;

ami na tarile sei na tarile kabhu.

 

"Sve duše su moji sićušni delići i sluge i Ja sam njihov pravi gospodar. Dakle ako ih ne izbavim i ne smislim plan kako da ih izbavim, oni nikada neće biti izbavljeni."

 

(E) ei bali shri chaitanya haile prakasa;

nija nama, nija-dhama, laye nija-dasa.

 

"Razmišljajući na takav način, Gospodin Gauranga se pojavio zajedno sa Svojim Sopstvenim Imenima (Gauranga, Nityananda itd), Prebivalištima (Navadvipa), Zabavama (Chaitanya-Bhagavata, Navadvipa-Dhama-Mahatmya itd) i večnim Pratiocima. Kako onda živa bića ikada mogu biti izbavljena bez uzimanja utočišta ovih najmilostivijih Imena, Prebivališta, Zabava, itd."

 

Title: 022 Gauranga Mantraraja uništava sve karmičke reakcije iz korena (Serbo-Croatian tr.)

User: Igor     Date: 2006-07-08 20:58:54

 

022 Gauranga Mantraraja uništava sve karmičke reakcije iz korena

022 Gauranga Mantraraja uproots all karmic reactions from the roots: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1269-022-gauranga-mantraraja-uproots-karmic-reactions-roots.html"

 

SURABHI i MARKANDEYA NEPRESTANO MANTRAJU GAURANGA MANTRARAJA KOJA UNIŠTAVA SVE KARMIČKE REAKCIJE IZ KORENA

 

U Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 8, Surabhi krava podučava Markandeya Munija:

 

(A) surabhi kahila siddhanta-sara;

shri gaura-bhajane nahi vicara.

 

Shri Surabhi govori Markandeya Rsiju, esenciju svih tajni, "Nema nikakvih pravila ili propisa bilo kakve vrste u obožavanju i mantranju Svetog Imena Gospodina Gaurange."

 

(B) shri gaura bali dakibe jabe;

samasta karama vinasa habe.

 

"Ako jednostavno mantraš Gaurangino Ime sa osećanjima, tada će sve predhodne grešne reakcije odmah biti uništene."

 

(C) kichu nahi rabe vipaka ara;

guchibe tomara bhava samsara.

 

"Stoga kada više ne preostane grešnih reakcija, postaćeš oslobođen od kruga rođenja i smrti."

 

(D) karme kene eika jnanera phala;

guchibe samule haye vikala.

 

"Sve materijalne reakcije prethodnih plodonosnih aktivnosti i spekulazivnog znanja će biti uništene u korenu i ti ćeš postati ekstatičan u čistoj ljubavi prem aGospodinu Gaurangi jednostavno mantrajući ime Gauranga."

 

(E) tumi ta majibe gauranga-rase;

bhajibe tahara ei dvipa vase.

 

"To je razlog zašto trebaš mantrati Ime Gospodina Gaurange i uronuti duboko u melodije čiste ljubavi prema Gospodinu Gaurangi dok prebivaš na ostrvu Godruma u Navadvipi."

 

Komentar Swami Gaurangapada:

 

U Shri Navadvipa-dhama-mahatmya, Poglavlje 8, Surabhi krava podučava Markandeya Munija da postoji pet superuzvišenih rezultata mantranja Nityananda i Gauranga Mantraraja i ovi rezultati su još više ubrzani ukoliko Ih osoba mantra u vrhovnom prebivalištu Navadvipa :

 

(1) samasta karama-vipaka vinasa habe

 

"Sve neograničene materijalne grešne i pobožne reakcije iz neograničenog broja predhodnih života bivaju potpuno uništene."

 

(2) guchibe tomara bhava samsara

 

"Bedan krug života i smrti u 8.4 miliona životnih vrsta je stoga potpuno prekinut."

 

(3)karma o jnana phala samule guchibe

 

"Suptilne reakcije usled spekulativnog znanja ili polušavanja da osoba postane jedno sa Bogom bivaju potpuno uništene u korenu."

 

(4)haibe vikala

 

"Osoba koja mantra Nityananda i Gauranga Mantraraje stoga postaje ekstatična u čistoj ljubavi prema Bogu."

 

(5)majibe gauranga-rase

 

"I konačno osoba koja tako mantra ulazi u duhovni svet u svom duhovnom telu da bi direktno služio Gospodina Nityanandu i Gaurangu u Navadvipa i Njihova Gospodstva Radha-Krsnu u Vrindavanu."

 

Title: 023 Sapta-rsiji brzo dostižu Gaurangu  samo Gauranga-japom (Serbo-Croatian transl.)

User: Igor     Date: 2006-07-09 09:01:30

 

023 Sapta-rsiji brzo dostižu Gaurangu  samo Gauranga-japom

    : "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1270-023-sapta-rishis-achieve-gauranga-quickly-one-pointed-gauranga-japa.html"]023 Sapta-rishis achieve Gauranga quickly by one-pointed Gauranga japa[/B

 

 U Shri Navadvipa-dhama-mahatmya,Poglavje 9, sedam mudraca, sinova Brahme dostigli si Gospodina Gaurangu na sledeći način .

  

(A) aprakrta dhama, gaurahari nama;

kevala sadhura asa.

 

" Jedina svrha sadhane ili obožavanja jeste uzeti utočište transcedentalnog prebivališta Navadvipa i Svetog Imena Gospodina Gaurange. To je jedina težnja zap rave bhakte.."

 

(B) kichu nahi khaya, nidra nahi jaya;

gaura nama kare japa.

 

" Sapta-rsiji (sedam mudraca) koji su želeli da dostignu Krishna-premu otišli su u Navadvip prema instrukciji njihovog oca Gospodina Brahme i postali nezainteresovani za sve materijalne stvari. Neprekidno su na japi mantrali Ime Gospodina Gaurange bez da su čak i spavali noću.t."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Oni koji propagiraju totalno izmišljenu, lažnu, besmislenu i štetnu teoriju da se Gauranga Mantraraja ne može mantrati kao japa na brojanici, već jedino u kirtanu trebali bi da pročitaju ovaj stih veoma pažljivo. Sedam mudraca koji su sinovi Brahme i veliki duhovni autoritetisu mantrali na japi Gauranga Mantraraja i dostigli svo savršenstvo. I prema vrhunskom Vaishnavsom priručniku. Hari-bhakti-vilasi japa se treba brojati bilo na brojanici bilo na prstima. Pošto je mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja najmoćniji lek ili medicina ili nada za izbavljenje hronično obolelih ljudi Kali-Yuge, Bilo koji pokušaj da se bilo ko zaustavi od mantranja ovih Mantraraja na bilo koji način je najveća nepravda i zločin prema uslovljenoj duši i predstavlja najveću vrstu nesreće koja može pasti na bilo koga u ovoj kreaciji..

(Kraj komentara)

 

(C) madhyana samaya, gaura dayamaya;

dekha dila rsi gane.

 

"Popodne, najmilostiviji Gospodin Gauranga se pojavio ispred mudraca i ispunio sve njihove želje veoma zadovoljan mantranjem Svog Imena."

 

Title: 025 Shrila Shukadeva Goswami neprestano mantra Gauranga mantru u Navadvipu (Serbo-Cr.)

User: Igor     Date: 2006-07-11 10:37:13

 

025 Shrila Shukadeva Goswami neprestano mantra Gauranga mantru u Navadvipu

 

025 Shrila Shukadeva Goswami constantly chants Gauranga mantra in Navadvipa: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1272-025-shrila-shukadeva-goswami-constantly-chants-gauranga-mantra-navadvipa.html"

 

   

   Gaura Parshada Vara Shrila Jagadananda Pandita opisuje u  Prema Vivarti:

"Jednog dana, dok sam bio potpuno apsorbiran u igranju, Moj Gospodin Gauranga je ušao u duboku šumu na obali Alakananda Gange. Shrila Gadadhara Pandita i ja smo brzo ustali i pratili Predivan papagaj je stajao na mirisnom Bakula drvetu i posmatrao je naše pokrete. Papagaj nije bio niko drugi do Shrila Shukadeva Goswami, sin Shrila Vyasadeva koji isto tako intenzivno želi da prebiva u Navadvipu.

  

Gospodin Gauranga se video papagaja, uhvatio Ga i rekao mu, " Ti su Vyasadevin sin, stoga bi trebao da pevaš slave Shri Shri Radha Krishne i povećaš naše blaženstvo." Papagaj se nije obazirao na Gospodinove reči i počeo je da peva - Gaurahari! Gauranga! Gospodin je pretvarajući se da je ljut, bacio papagaja u stranu. Ali papagaj je nastavio da mantra Gauranga Gauranga..! i potom počeo da pleše i peva. Mi smo odmah osetili emocije božanske ljubavi slušajući Sukino mantranje Gauranginog Imena. Gospodin Gauranga je ponovo rekao "O Shuka, ovo je Vrindavana! Mantraj i pevaj glasno Božanska Imena Radha-Krishna tako da ih svako može čuti.."

 

Papagaj Shuka odgovori : "Vrindavana se sada transformisao u Navadvip i ja vidim Radha-Krsnu u obliku Gaurange”

 

ami suka ei vane gauranga-nama gai, tumi mora krishna radha ei gadai

 

Shri Shukadeva Goswami je u obliku papagaja rekao Gospodinu Gaurangi "Ja sam Shukadeva i ja ću jedino mantrati i pevati Tvoje Ime u šumi Navadvipa. Jer Ti si Lično Krishna i Gadadhara koji je sa Tobom je lično Shrimati Radharani."

 

"Pošto su Gadai-Gauranga gospodari moje duše ja ne mogu mantrati bilo koje drugo Ime." Gospodin Gauranga (iako je bio u unutrašnjosti veoma zadovoljan, ali pošto je preihvatio ulogu bhakte u ovoj parakata Lili) reče, " Ja sam obožavalac Radha-Krsne tako da slušajući bilo koje drugo Ime, Ja osećam jadikovanje." Na taj način držeći Gadadhara za ruku, vratili su se nazad u Mayapur.

 

Shrila Shukadeva Goswami kept on saying to the Lord and shouting, "You can chant and sing whatever You like but my eternal bhajana will be the constant chanting of Your name of Gauranga. I do not know anything else"

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ponekad neki bhakta početnik sa nedostatkom pravilnog razumevanja navodi da će Gospodin Gauranga postati ljut i nezadovoljan ukoliko se Njegovo Ime mantra pošto j On došao u ulozi bhakte. Ali da je ovo tačno, onda Gospodin ne bi podučio svakoga da peva Njegovo Ime i obožava Ga u Kali Yugi i prihvatio molitve i obožavanje svih uzvišenih za vreme Mahaprakasha Lile u Shrivasa Anganu kao što je opisano u Shri Chaitanya Bhagavati. On ne bi pokazao svoj 4, 6 ,8-ruki i univerzalni oblik različitim bhaktama, kao što je pokazao kako u Navadvipu, tako i u Jagannatha Puriju. On ne bi predvideo da će se Njegovo sopstveno Ime (mora nama) Gauranga, Nityananda itd proširiti u svakom gradu, selu i zemlji ovog sveta i acharye i spisi bi nam veoma strogo zabranilimantranje Imena Nityananda, Gauranga itd. da je to zaista protiv Gospodina. Ali možemo videti da svi spisi veoma snažno propovedaju pevanje Nityananda i Gauranga Mantraraja.

 

U ovoj zabavi vidimo da Shrila Shukadeva Goswami zna da je Gospodin Gauranga u unutrašnjosti ekstremno zadovoljan mantranjem Njegovog Sopstvenog Imena koje se ne razlikuje od Imena Radha-Krishna. Stoga je on nastavio da mantra čak iako mu je Gospodin Lično rekao da prestane. Kada On dolazi u ovaj materijalan svet u Svojoj prakata lili Gospodin Gauranga prvenstveno uzima ulogu Svoga bhakte. Stoga On lično ne propoveda mantranje Svojih Sopstvenih Imena na mnogim mestima pošto to ne može učiniti u ulozi bhakte. Ali Njegove velike bhakte poput Gospodina Nityanande, Gospodina Advaita Acharye podučavaju sva živa bića da mantraju Sveto Ime Gauranga jer oni nisu vezani bilo kojim pravilima kao što je Gospodin u ulozi bhakte. I Oni zaista žele da daju najveću milost uslovljenim dušama podučavajući ih imenu Gauranga. To je razlog zašto se na mnoge načine pratioci Gospodina smatraju milostivijima nego sam Gospodin Gauranga Lično. Jaya Gauranga Bhakta Vrinda!!!

 

Gospodin Gauranga je takođe postai ekstremno ljut kada je Gospodin Nityananda propovedao Sveto Ime Gauranga ljudima Bengala umesto Hare Krishna Mahamantre koja je bila njegova instrukcije kada je Shrila Advaita Acharya odlučio da mantra samo Ime Gauranga jedan dan zajedno sa svim bhaktama.

   

Ali velike bhakte znaju da je Gospodin interno veoma zadovoljan mantranjem Svog Imena i s toga nastavljaju bez prepreka čak i protiv instrukcije Gospodina. Tako oni zapravo ne unesrećuju Gospodina, već Ga čineći to,veoma veoma mnogo zadovoljavaju u unutrašnjosti. I stoga su oni povećavali intenzitet mantranja i propovedanja Imena Nityananda i Gauranga. (Kraj komentara)

 

Bez Gauranga Bhajana, Bhajana  Radha-Krishna je beskorisna:

 

gaura nama, gaura dhama, gauranga carita, ye bhaje tahate mora akaitava prita

 

Shrila Jagadananda Pandita nastavi: " Ja posedujem jednosmernu, bezrezervnu i spontanu privlačnost prema onima koji obožavaju Gospodina Gaurangu mantrajući Njegovo Ime, prebivaju u Njegovom prebivalištu Navadvipu i slušaju Njegove zabave.."

 

gaura rupa gaura nama gaura lila gaura dhama

je na bhaje gaudete janmiya

radhakrishna nama rupa dhama lila aparupa

kabhu nahi sparshe tara hiya

 

"Transcedentalno Ime, Oblik, Prebivalište i Zabave Njihovih Gospodstava Radha-Krsne nikada neće moći dotaći srce osobe koja nakon što je dobila rođenje na ovom zemaljskom planetu ili Gauda Mandali ne obožava i ne peva slave transcedentalnog Imena, Oblika, Zabava i Prebivališta Gospodina Gaurange."

 

Shrila Prabhupada lično mantra 'Gauranga' Mantraraja u svom večnom prebivalištu u Navadvipa u svom duhovnom telu kao pratilac Gospodina Gaurange jer je rečeno u Chatanya-mangali (gornji citat) da svi pratioci Gospodina Ga obožavaju u Goloki mantranjem četvoroslogovne Gauranga Mantre. Najdraža želja svakog acharya je da širi mantranje 'Gauranga' Mantraraja zajedno sa Mahamantrom, jer je tointenzivna želja Gospodina Nityanande(sehai more prana re).

 

Acharye su već dale detaljne instrukcije u svojim knjigama. Ponekada oni praktično primene samo deo svojih instrukcija koje su date u njihovim knjigama i ostave ostale da budu implementirane od strane njihovih sledbenika usled svoje bezuzročne milosti. Ali sve vodilje su tamo u njihovim knjigama i instrukcijama. Acharya koji je večni pratilac Gospodina Gaurange može čak i najpalijim ljudima dati kvalifikaciju da mantraju Hare Krishna Mahamantru direktno usled svoje bezuzročne milosti. Ali za njegove sledbenike, njegove instrukcije su važnije nego ono što je radio jer mi ne možemo imitirati njegove aktivnosti. I Shrilla Prabhupada je kategorički naveo u Cc Adi 8.31 smisaokoji je gore naveden da bhakta početnik se ne bi trebao direktno upustiti u mantranje Hare Krishna mantre već bi prvo trebao uzeti utočište veoma redovnog mantranja Imena Gospodina Nityanande i Gospodina Gaurange.

  

I Panca-tattva nije preporučena da se mantra redovno na brojanici od strane  Shrila Prabhupada:

 

"Ko je taj raskal sannyasi koji je preporučio mantranje Pancha Tattva mantra na japa brojanicama? Prvo, pošalji mi njegovo ime." (Pismo: Govardhan 4, Juhu, Bombay-54, 18 Novembar, 1973)

 

Onda šta bi početnik trebao da učini u skladu sa gornjim citatom? Prema Shrilla Prabhupadu ne bi se trebao upustiti u mantranje Hare Krishna mantre već bi umesto toga trebao veoma redovno mantrati imena Nitai-Gaura, ali Panca-tattva mantra se ne može mantrati na brojanici. Kako će ikada biti uzdignuti sa početničkog nivoa ukoliko ne počnu da mantraju na samom početku. To je razlog zašto će mantranje autorizovanih Nityananda i Gauranga Mantraraja na brojanici ( što nikada nije bilo zabranjeno od strane Shrila Prabhupada bilo gde kao što je to uradio sa a Panca-tattva mantrom) dati kvalifikacije ili ih podići na nivo mantranja Hare Krishna Mahamantre. Ovo redovno mantranje ove dve mantre je direktna praktična primena Shrila Prabhupadovog Smisla u Cc Adi 8.31 uzimajući u obzir činjenicu da Prabhupada nije preporučio redovno mantranje Panca-tattva mantre na brojanici. Mantranje Panca-tattva Mantre jedanput pre svakog kruga ili tri puta pre kirtana se ne može okarakterisati kao "veoma redovno" (kao što naglašava Shrila Prabhupada) i "karite karite" (kao što naglašava Shrila Sarasvati Thakura Prabhupada) u vezi mantranja Imena Gospodina Nityanande i Gospodina Gaurange.

 

Naređenje Gospodina Nityanande je život i duša svih acharya uključujući i Shrila Prabhupada. Ako neko tvrdi da Shrila Prabhupada od nas ne želi da mantramo 'Gauranga', onda čini najveću uvredu protiv Prabhupada govoreći da je Prabhupada želeo nešto protiv želje Gospodina Nityanande.

  

Želeo bih da kažem da je najdraža i stvar koja najviše zadovoljava srce Shrilla Prabhupada i najveća služba prema njemu, svim acharyama (poput Narottama das Thakura koji je rekao da će postati rob osobe koja mantra 'Gauranga') i Gospodina Nityanande da učini da drugi redovno mantraju ime Gauranga. To je potvrdio Shrilla Prabhupada u pesmi na Jaladuti i u svojim direktnim izjavama u Chaitanya-charitamriti.

 

Duhovno obilje predstavljeno u 'Gauranga' i 'Nityananda' Mantrama ne može se porediti sa zajedničkim obiljem koje sadrže milioni univerzuma u ovom materijalnom svetu pomnoženo milionima puta. Dakle, ko smo mi, sićušne duše, da minimalizujemo, negiramo ili sprečavamo mantranje 'Nityananda' i 'Gauranga' Mantra koje su sve acharye lično propagirale sledeći stope Gospodina Nityanande Balarama Lično.

  

Gospodin Nityananda je mantrao Gauranga Mantraraja, Shivananda Sena (u Shri Chaitanya Charitamrita Cc), Parvati, Sapta-rishii, Markandeya. Suvarna Sena itd itd itd .......kao i u Navadvipa-dhama-mahatmyi, Narada u Chaitanya-mangali, pratioci Gospodina u Cc itd. Gospodin Nityananda posebno podučava sva živa bića da mantraju Gauranga Mantraraja. Gde je On podučio bilo koga da mantra Gauranga bilo kako samo bez brojanice? Totalno je apsurdno i bezsmisleno reći da se Gaurangino ime može mantrati na bilo koji način osim na brojanici. I pitam "Zašto ne?" Molim vas pokazite mi makar, da je to apasiddhantično ili apasampradajistično.

 

Molim vas podržite svoje izjave citatima iz spisa pre nego što kažete da mantranje Gauranga Mantraraja nije preporučeno od strane acarya ili da mantranje Gauranga Mantre na brojanci spada u kategoriju izmišljenog bhajana. To je kao da kažete da je Shrila Shivananda Sena bio uključen lično u izmišljenom ili napravljenom procesu bhajana. Zar ne mislite da je to ekstremno uvredljiva izjava prema autorizovanoj Gauranga Mantraraji koja je poznata i kao Gaura Gopala Mantra u Cc i takođe prema Gospodinu Nityanandi i prema acharyama koji su mantrali na japi i propovedali mantranje Gauranga Mantre?

 

Mi poni\no milomo sa slamčicom u ustim apadajući pred stopala svih Vaishnava da ljubazno pročitaju knjigu u potpunosti i razmisle i duboko meditiraju pre nego što donesu nesmotrene zaključke minimiziranja ili obeshrabljivanja ili degradiranja ili pisanja protiv važnosti redovnog mantranja najmanje 10 krugova Gauranga i Nityananda Mantri zajedno sa najmanje 16 krugova Maha-mantre.Verovali ili ne, ako uzmemo učešće u minimalizaciji procesa redovnog mantranja ova dva najmilostivija imena Gospodina, to će biti veoma nezadovoljavajuće za Gospodina Nityanandu Prabhua i probudiće direktan bes na onoga ko god minimizira mantranje ove dve mantre bilo na suptilan ili grubi način jer je Njegova najdraža misija da propoveda mantranje Imena Gauranga širom cele kreacije kao što navodi Shrilla Prabhuipada na Jaladuti. I ukoliko se neko čak i indirektno usudi da izaziva ili umanjuje misiju Gauranga Dharme i širenje Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna, što je lična Misija Svevišnjeg Gospodina Nityanande Prabhua, takva osoba je prokleta da padne sa bilo koje vrste duhovnog položaja. Ako je Gospodin Gauranga nezadovoljan sa nekim, Gospodin Nityananda ga štiti I nekako uključuje takvu dušu u službu Gospodina Gaurange, ali ukoliko je Gospodin Nityananda nezadovoljan, posebno sa nekim ko sprečava Njegovu misiju širenja Imena Gauranga, ta duša oistaje stalno udaljena od milosti Gospodina Gauramge. I Gospodin Nityananda Balarama će uništiti sa Svojim moćnim zlatnim plugom svakoga ko se usuđuje da kritikuje ili minimizuje mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja.

 

Oni koji tvrde da se Gospodin Shri Gauranga Mahaprahu čak iako je On Sam Gospodin Shri Krishna Lično, treba jedino obožavati kao bhakta i da se stoga Njegovo Ime ne bi trebalo mantrati već jedino Ime Gospodina Krsne je u velikoj iluziji. Takve osobe bi trebale pročitati sledeću predivnu zabavu iz Shri Chaitanya Bhagavate Shrila Vrindavana Dasa Thakura:

 

Jednog dana, u veoma blaženom raspoloženju, Advaita Acharya je rekao bhaktama "Moja draga Vaishnavska braćo, danas, hajde da pevamo samo Imena Gospodina Gaurange, jer On je izvor svih inkarnacija, i najmilostiviji. Danas, smo mi bhakte poštovani u društvu samo zato jer je Shri Gauranga Lično propovedao skupno pevanje svetih Imena Gospodina. Sada, želim da svako od vas mantra i peva slave Imena Gospodina Gaurange dok Ja plešem. Ako se plašite da će Gospodin saznati za to, onda pevajte još glasnije da oterate vaše strahove."

 

Gospodin Gauranga uvek pokušava da sakrije svoj pravi identitet. Iz tog razloga bhakte su bile uplašene da mantraju Njegovo Ime I slave Ga kao Svevišnju Božansku Ličnbost. Naravno, nisu mogli da ne poslušaju instrukciju Advaita Acharye i stoga su počeli glasno da mantraju i pevaju. Nakon što je plesao neko vreme, Advaita Acharya je uzeo da void pevanjepevajući Svoju sopstvenu kompoziciju "Shri Gauranga Mahaprabhu je niko drugi do Gospodin Narayana, okean milosti i prijatelj unesrećenih. O Gospodine, molim Te budi milosti prema Meni."

 

Bhakte su odgovorile, pevajući, "Jaya Shachinandana!" After some time, Advaita Acharya je počeo pevati još jednu pesmu koju je komponovao: "Jaya Gaurasundara, uvek-šireći okean samilosti. Sva slava princu Vrindavana, koji se sada pojavio kao heroj Navadvipa. Ljubazno mi podari umirujuću senku Tvojih lotosovih stopala."

 

Tempo kirtana se ubrzao i Advaita Acharya je plesao ekstatično. Zbog toga što su pesme bile nove bhaktama, uživali su u njima više nego inače. Čuvši glasan kirtan Gospodin Gauranga je došao na scenu. Video je neverovatan prizor. Bhakte su svetleli od transcedentalne sreće i u sredini, Advaita Acharya je plesao u ekstazi. Bhakte nisu osećali nikakav strah pošto su glasno pevali Imena Gospodina Gaurange pošto je On stijao u sredini.

 

Shri Gauranga Mahaprabhu je uvek bio u raspočoženju poniznog sluge prema Samom Sebi. Uvek bi govorio, "Ja sam sluga Gospodina Krsne " Niko se nije usuđivao da Ga oslovi kao Svevišnjeg Gospodina u Njegovom prisustvu. Međutim, snagom prisustba Advaita Acharye, bhakte su mantrale i pevale bez straha, slaveći Shri Gauranga Mahaprabhua kao Svevišnjeg Gospodina. Dok je slušao slave Svog sopstvenog Imena izgledalo je kao da je Gospodin spolja sramežljiv, ali u unutrašnjosti je bio veoma zadovoljan. Nakon nekog vremena napustio je scenu.

 

Konačno, nakon dugog i entuzijatičnog kirtana, bhakte su otišli da vide Gospodina Gaurangu. Nakon što se vratio kući smesta gde je bio slavljen, Gospodin Gauranga je legao, spolja izgledajući veoma uznemiren. Govinda, Gospodinov sluga je tada došao i rekao Mud a Ga sve bhakte čekaju na vratima, nadajući se da će Ga videti.Gospodin je rekao Govindi da svakoga uvede unutra. Bhakte su došle i videli da Gospodin Gauranga leži, i On nije pogledao nikoga od njih. Bhakte su postale veoma nervozne i uplašene I počeli su da se mole dok su se sećali Gospodinovih lotosovih stopala..

 

Nakon nekog vremena, Gospodin Gauranga je ustao i rekao "Moj dragi Shrivasa. Moje drage bhakte, napuštajući slave Gospodina Krsne, o kom avataru ste danas mantrali i pevali? Molim Vas objasnite." Pošto je bio veoma talentovan govornik, Shrivasa Pandita odgovori, "Moj Gospodine, živa bića nisu nezavisni entiteti. Poput lutke, oni deluju po volji Vrhunskog Kontrolora. To je ono što se desilo danas. Pevali smo ono što je Vrhovni Kontrolor želeo od nas da pevamo." Gospodin je odgovorio, " Svi ste vrli učenjaci. Zašto ste razotkrili nešto što je potrebno da ostane tajna.?" ( Jer prema spisima činjenica da je Gospodin Gauranga Svevišnja Božanska Ličnost i ne-različit od Gospodina Krsne je trebala da ostane tajna sve dok je Gospodin Gauranga Lično provodio Svoje zabave u ovom svetu, ali kasnije bi bile razotkrivene ljudima celog sveta koji bi mantrali Ime Gospodina Gaurange i obožavali Ga kao Svevišnjeg Gospodina.)

 

Smešeći se, Shrivasa Pandita je načinio smešan pokret dižući ruke prema nebu, kao da zaklanja oči od sunca. Gospodin Gauranga upita, "Shrivasa, kakvo je značenje toga?" Shrivasa Pandita odgovori, "Jasno, ja pokušavam da prektijem sunce svojim rukama. Ali da li je to zaista moguće učiniti? Slično, da li se Tvoje Ime i Slave mogu prikriti? Čak iako bi nekako bilo moguće prekriti sunce dlanom ruke, ipak ne bi bilo moguće sakriti slave pevanja Tvog Imena. Tvoje Ime i Slave su svugde poznati. Upravo sada, na Brahmaloka, kirtana se održava u slavljenju Tvog Imena. Koliko na nameravaš kazniti zbog toga?"

 

Upravo tada, nešto čudesno se desilo. Hiljade ljudi iz svih delova Indije, koji su došli da cide Gospodina Jagannatha, iznenada su se pojavili na vratima Gospodina Shri Gauranga Mahaprabhua, želeći da Ga vide. Začuli su se njihovi glasovi, " Sva slava Shri Krishna Chaitanyi, Vrhunskom Gospodinu, koji kuša službu predanog poštovanja prema samom Sebi! Sva SlavaSvevišnjem Gospodinu Gaurangi, koji je prihvatio odeću sanyasija. " Na taj način, hiljade ljudi je mantralo, pevalo i plesalo u ekstazi. Shrivasa Pandita reče, "Moj Gospodine, gde ćeš se sada sakriti? Ceo svet peva i pevaće Tvoje Ime i Slave. Ne možeš to zaustaviti. Ti si nevidljiv, nemanifestovan i neshvatljiv, ali ipak usled Svoje bezuzročne milosti, Lično si se pojavio. Ti se Lično sakrivaš i onda se usled sopstvene volje manifestuješ. Samo oni koji su primili Tvoju milost su sposobni da ovo shvate.."

 

Gospodin Shri Gauranga odgovori, "Shrivasa, pokazao si svoje Mistične moći čineći da ljudi mantraju i pevaju kao što su učinili i na ovaj način, Jas am poražen od tebe. Ti si sigurno opunomoćen što je proizvod tvoje devocijske službe i tvoje želje da širiš slave pevanja Mog Imena."

 

Krishna Nama i Gauranga Nama su isti, ali takođe postoje i neke razlike. Neke razlike su sledeće:

 

1. Postoji 10 uvreda koje je potrebno izbegavati prilikom pevanja Krishna Nama. Dok ne postoje uvrede u vezi Gauranga Nama.

 

2. Iako je Krishna Gauranga, Gauranga je audarya vigraha. Rečeno je u Navadvipa Dhama Mahatmyi da ako neko obožava Krsnu bez obožavanja Gaurange, tada će Krishna Prema doći tek nakon veoma dugog vremenskog perioda, ali ako se Gauranga obožava zajedno sa Krsnom, tada će Krishna Prema doći u veoma kratkom periodu

  

Oni koji kažu da Krishna Mantra uključuje sve tako da nema potrebe za mantranjem Gauranga Mantre, treba da razmisle zašto spisi govore na gore pomenuti način. Pravo razumevanje je da se Krishna Prema može dostići veoma brzo mantranjem Imena Gauranga.Ako se mantra samo Krsnino Ime, (bez Imena Gauranga) onda, kao što navode svetac Narada Pushkara Tirtha u Navadvipa Dhama Mahatmya biće potrebni milioni i milioni godina da bi se probudila Krishna Prema.

 

Zašto je rečeno da će mantranjem Imena Gauranga zajedno sa Krsninim Imenom veoma brzo doći Krishna prema? To je zato što Ime Gauranga uništava sve vrste namaparadhe (uvrede) u mantranju Krsninog Imena.

 

"namaaparaadham sakalam vinasya

chaitanya naamashrita maanavaanaam"

 

3. Gospodin Nityananda Prabhu navodi da se vređaoci kažnjavaju u Vrindavanu ali dobijaju Krishna Premu u Navadvipi.

  

4. U Anubhasya komentaru na Chaitanya Charitaamritu, Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur govori da iako su Ime Krishna i Ime Gauranga ne-različiti jedno od drugog, ipak Ime Krishna pokazuje milost oslobođenim dušama, a Ime Gauranga pokazuje milost palim i vređalačkim jivama. Stoga on preporučuje da mantramo Imena Nityananda i Gauranga.

  

Treba da razmotrimo da li je mantranje Pancha Tattva Mantre tri puta pre kirtana i jedanput pre Hare Krishna mantre dovoljna za pale duše Kali Yuge?

 

Kada je Prabhupada rekao da uvek mantramo Krisnino Ime on je mislio na Hare Krishna Mantru, i kada je rekao da mantrano uvek Ime Gauranga on je mislio na Gauranga Mantru, a ne Pancha Tattva Mantru. To je jasno iz činjenice jer je rekao da uvek peamo Gaurangino Ime, a ne uvek Pancha Tattva Mantru itd. Već jedino tri puta pre Hare Krishna Kirtana i jedanput pre svakog kruga Hare Krishna.

 

Sve verodostojne Vaishnavske Mantre se mogu mantrati na Tulasi Brojanici. Ako bhakte Gospodina Nrsimhe mogu mantrati Nrsingha Mantru na brojanici, ako bhakte Gospodina Rame mogu mantrati Rama Mantru na jap abrojanici, ako bhakte Gospodina Narayana mogu mantrati Narayana Mantru na japa brojanici, zašto ne bi bhakte Gospodina Gaurange koji su posebno privrženi Gospodinu Gaurangi mogli mantrati na japa brojanici najverodostojniju i vrhunsku Gauranga Mantra uzimajući u obzir da je Gospodin Gauranga krajnji izvor svih prethodno pomenutih Vishnu Tattvi i Lično Svevišnja Božanska Ličnost?

 

Shrila Prabhupada je rekao Hrišćanima i drugima da mogu mantrati verodostojna Imena Boga u svojim religijama (Hrist, Alah itd) na brojanici. Molim vas u vezi nauke pogledajte knjigu Nauka o Samospoznaji. Stoga, zašto bi Shrilla Prabhupada imao išta protiv mantranja Imena Gospodina Gaurange na brojanici, posebno pošto je posrbno došao da propoveda sveto Ime Gospodina Gaurange širom sveta prema svojim sopstvenim rečima koje se mogu pronaći u ovoj knjizi?

 

Prema najvećoj vedskoj knjizi Jaiva Dharmi Shrila Bhaktivinoda Thakure, postoji tri vrste bhakta koje ulaze u vrhunsko prebivalište Goloka Vrindavana (Poglavlje 17, Jaiva Dharma).

 

Title: 024 Slave Nityananda Gauranga Mantraraja u spisima (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-15 07:42:08

 

024 Slave Nityananda Gauranga Mantraraja u spisima

 

 024 Glories of Nityananda Gauranga Mantrarajas from scriptures: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1271-024-glories-nityananda-gauranga-mantrarajas-scriptures.html"

 

 

 (26) Shrila Visvanatha Chakravarti Thakura u Shri Ksanada-gita-cintamaniju:

 

patita durgata yata kali-hata yara,

nitai chaitanya bali nace gaya tara

 

"Pale, pogrešno vođene i nesrećne duše uništene u Kali-yugi će plesati u ekstazi kada budu mantrali imena Nityananda i Gauranga pošto je to jedini način za njihovo izbavljenje."

 

(27) Iz Shri Navadvipa-dhama-mahatmya Shrila Bhaktivinoda Thakura, Poglavlje 6, Gospodin Nityananda Prabhu govori Shrila Jiva Goswamiju:

 

vraja-tattva navadvipa-tattve dekhe bheda;

krishna aparadhi labhe nirvana abheda.

 

"Samo pogledaj razliku između Vraja-tattva (Vrndavana) i Navadvipa-tattva. U Vrndavana, vređaoci Gospodina Krsne (poput demona) dostižu jedinstvo sa Gospodinom (sayujya) stapajući se u Gospodinov sjaj. (Isti Kamsa koji je dobio oslobođenje tako što ga je Krishna Lično ubio u Mathuri u krishna-lili, dobio je čistu ljubav prema Bogu od Gospodina Gaurange u Gauranga-lili u Navadvipi, bez da je morao da umre.)"

 

hetha aparadhi paya prema-tattva dhana;

ataeva ei gaura-lila sarvopari dhana.

 

"Međutim u Navadvipi, vređaoci dostižu čistu ljubav prema Gospodinu Gaurangi. To je stoga što su zabave i imena Gospodina Gaurange vrhunsko blago univerzuma (čak milostivije nego u Krishna-lili.)"

 

gaura-dhama, gaura-nama, gaura rupa-guna;

aparadha nahi mane tarite nipuna.

 

"Transcedentalno Ime Gospodina Gaurange, Njegovo Prebivalište, Oblik, i Zabave su eksperti u izbavljanju svih i svakoga, jer Oni ne prihvataju bilo kakve uvrede.."

 

yadi aparadha thake sadhakera mane;

krishna-name, krishna-dhame tare bahu dine.

 

"Ako su uvrede ili neželjene stvari prisutne u srcu duhovnog aspiranta onda će redovno mantranje Imena Gospodina Krsne (Mahamantra) i direktno prebivanje u Krsninom Prebivalištu (Vrndavana) itd. Osloboditi osobu jedino nakon veoma dugog perioda vremena."

 

(28) Shrila Locana Dasa Thakura navodi:

 

nitai-gaura-nama, anandera dhama,

jei jana nahi laya

tare yamaraya, dhare laya jaya,

narake dubaya taya

 

"Transcedentalna Imena Nityananda i Gauranga su vrhunsko prebivalište neograničene sreće. Oni koji ne mantraju imena Nityananda i Gauranga sigurno postaju žrtve Yamaraja, boga smrti. Yamaraja će ih odvući I nasilno baciti u užasne paklene predele."

 

(29) Shri Chaitanya Charitamrita Adi 8.22:

 

adyapiha dekha chaitanya-nama yei laya;

krishna-preme pulakasru-vihvala se haya

 

Shrila Prabhupada prevodi: "Bez obzira da li je osoba vređalac ili nije vređalac, svako ko i makar sada peva shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda odmah postaje preplavljen ekstazom i suze se pojavljuju u njegovim očima."

 

Smisao Shrila Prabhupada:

 

" Prakrta-sahajiyas koji pevaju nitai-gaura radhe syama imaju veoma malo znanja o zaključku Bhagavata, i jedva da slede Vaisnavska pravila i propise, ali ipak pošto pevaju bhaja nitai-gaura, njihovo pevanje odmah prouzrokuje suze i ostale znake ekstaze. Iako oni ne znaju principe Vaisnavske filozofije i nisu veoma napredni u edukaciji, takvim simptomima privlače mnoge ljude da postanu njihovi sledbenici. Njihove suze ekstaze će im naravno pomoći na duge staze, jer čim dođu u dodir sa čistim bhaktom, njihov život će postati uspešan. Čak i na početku, međutim, pošto mantraju sveta imena nitai-gaura, njihov brz napredak na putu ljubavi prema Bogu je veoma vidljiv."

 

Commentary by Swami Gaurangapada:

 

Imena Nityananda i Gauranga izgleda da su nezamislivo najmilostivija stvar u celoj kreaciji. Čak šta više, Ona su milostivija i od Lično Njihovih Gospodstava Nityananda-Gaurange. Pseudo prakrta-sahajije su konstantno uključeni u kršenje regulativnih principa, anti-bhakti aktivnosti, grešnih aktivnosti poput nezakonitog seksa, opijanja, pušenja bidija, ganje itd. Ali prema Shrila Prabhupadi oni pokazuju simptome brzog napretka na putu čiste ljubavi prema Bogu samo iz jednostavnog razloga što pevaju imena Nityananda and Gauranga.

 

Veoma je jasno iz gornjeg stiha ( i stihova i komentara na Cc Adi Poglavlje 8) da imena Nityananda i Gauranga apsolutno ne prihvataju bilo kakve uvrede i stoga imaju trenutan efekat na osobu koja mantra. Shrila Prabhupada piše u prevodu da imena Nityananda I Gauranga ne mare da li je neko vređalac ili nije vređalac u davanju ljubavi prema Bogu. Šta možete očekivati više od toga? Ne može bizi lakše od toga? To je razlog zašto je Shrila Lochana das Thakura rekao da su Nityananda i Gauranga saba-avatara-sara-shiromani: kraljevski dragulj i esencija svih ostalih inkarnacija Boga.

  

Prema Navadvipa-dhama-mahatmyi, čista ljubav prema Krishni ( koja se ne može dostići milionima života sadhana-bhakti prema Gospodinu Krishni) dolazi tražeći osobu koja mantra imena Nityananda i Gauranga.

  

Naravno ovaj stih i smisao ne bi se trebali koristiti kao licenca za istovremeno vršenje grešnih delatnosti i potom mantranje Niyananda i Gauranga, već jedino pokazuje posebnu i vrhunsku milost imena Nityananda I Gauranga. (Kraj komentara)

 

(30) Shri Chaitanya Charitamrita Adi 8.24:

 

krishna-nama kare aparadhera vicara

krishna balile aparadhira na haya vikara

 

"Postoji deset ozbiljnih uvreda koje se uzimaju u obzir prilikom mantranja Hare Krishna mantre. Stoga jednostavno pevanjem Hare Krishna osoba ne postaje ekstatična."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Deset užasnih i svepreovlađujuće uvrede u mantranju Hare Krishna Mahamantre su opisane ovim rečima u Padma Purani (Brahma-khanda 25.15-18):

 

1. Kritikovanje velikih svetih osoba koji su uključeni u propovedanje Imena je najgora uvreda lotosovim stopalima Svetog Imena, Nama-prabhu, koji je identičan sa Krsnom, nikada neće tolerisati takve aktivnosti kritikovanja, čak ni od onoga ko se smatra za velikog bhaktu.

  

2. U ovom materijalnom svetu, sveto ime Krsne je sve-povoljno. Krsnino Ime, Oblik, Osobine, i Zabave su sve transcedentalo apsolutno znanje. Stoga, ako neko pokušava da odvoji Apsolutnu Svevišnju Božansku Ličnost od Njegovog Imena ili Njegovih transcedentalnih oblika, osobina i zabava, misleći da su materijalne, to je uvredljivo. Slično, misliti da su imena polubogova poput Gospodina Sive isto tako dobra kao ime Gospodina Krsne je takođe uvreda.

  

3. Smatrati nama-tattva-vit duhovnog učitelja za materijalnog i stoga zavideti njegovom uzvišenom položaju i ne izvršavato njegove instrukcije.

 

4. Kritikovanje Vedske literature, kao što su četiri Vede i Purane koje slave Nama

 

5. Dati neku svetovnu interpretaciju Svetog Imena Gospodina

  

6. Smatrati da su slave Svetog Imena imaginarne

  

7. Smatrati da pošto Ime poništiti sve grešne reakcije da osoba može nastaviti sa svojim grešnim aktivnostima i u isto vreme mantrati Ime da bi ih neutralisao predstavlja nejveću uvredu lotosovim stopalima Hari-nama. Onaj ko razmišlja na ovaj način ne može biti pročipćen bilo kojim sredstvima, kao što su strogosti ili različitim kaznama Yamaraja.

 

8. Velika je uvreda smatrati mantranje Imena jednakim vršenju religioznih ceremonija, sleđenju strogih zaveta, praktikovanju odvojenosti, i žrtvovsnju vatre, koje su sve materijalistički povoljne aktivnosti.

  

9. Uvreda je propovedati slave svetog imena onima koji ne žele da čuju, onima koji su ateiste i onima koji nemaju vere u mantranje svetog imena.

  

10. Najniži od ljudi je onaj koji, čak iako je čuo slave transcedentalnog imena Gospodina nastavi sa materijalističkim konceptom života, misleći " Ja sam ovo telo, i sve što pripada ovom telu je moje (aham mameti)", i ne pokazuje poštovanje i ljubav prema mantranju Imena i čini najužasniju desetu uvredu prema svetom imenu Krsne.

  

Na sreću željom Gospodina Krsne, kada se On pojavio kao Gospodin Gauranga , On je odlučio da neće uzimati u obzir deset uvreda kada je On u pitanju (Gospodin Gauranga), Njegovo Ime, Oblik, Prebivalište i Pratioci. Stoga su Imena Gauranga i Nityananda postali jedina nada za izbavljenje uslovljenih duša Kali Yuge.koji su potpuno uronjeni u deset gore navedenih deset uvreda prema svetom Imenu Krsne u obliku Hare Krishna Mahamantra. (Kraj Komentara)

 

Shri Chaitanya Charitamrita 8.29-30

 

hena krishna-nama yadi laya bahu-bara

tabu yadi prema nahe, nahe asrudhara

tabe jani, aparadha tahate pracura

krishna-nama-bija tahe na kare ankura

 

"Čak iako neko može mantrati Hare Krishna Mahamantru mnogo mnogo puta ipak njegova ljubav za Svevišnjeg Gospodina Krsnu se neće razviti i suze se neće pojaviti u njegovim očima zbog planine deset uvreda u njenom ili njegovom srcu i seme Mahamantre neće izniknuti čak ni nakon stalno ponavljanog mantranja."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Šta je rešenje? Autir lično daje odgovor u sledećem stihu.(Kraj komentara)

 

chaitanya-nityanande nahi esaba vicara,

nama laite prema dena, vahe asrudhara

( Shri Chaitanya Charitamrita Adi 8.31)

 

"Ali ukoliko neko mantra, sa samo malo vere dva sveta Imena Gospodina Gaurange I Nityanande, veoma brzo on ili ona bivaju oslobođeni od svih uvreda. Pošto se u mantranju Imena Nityananda i Gauranga ne uzimaju u obzir uvrede, osoba veoma brzo dolazi na nivo ljubavi prema Bogu, jednostavno mantrajući Njihova Imena I suze čiste ljubavi prema Krsni će poteći iz njegovih očiju."

 

(31) Shri Chaitanya Bhagavata Madhya 3.169-170:

 

ei avatare keha gauracandra gaya .

nityananda-nama suni' uthiya palaya ..169..

pujaye govinda yena, na mane sankara .

ei pape aneke yaiva yama-ghara ..170..

 

"U ovoj inkarnaciji, postoje neke osobe koje mantraju Sveto Ime Gospodina Gaurange, ali kada čuju Sveto Ime Gospodina Nityanande oni ustanu i uznemire se. To je upravo kao obožavanje Gospodina Krsne, ali nemati veru u Gospodina Sivu, koji je vrhunski bhakta i ekspanzija Gospodina Krsne. Ova vrsta ljudi je grešna i predodređena da ode u kuću Yamaraja, Gospodara Smrti.."

 

Shri Chaitanya Bhagavata Madhya 4.75

 

jagate durlabha bada visvambhara-nama .

sei prabhu chaitanya-sabara dhanaprana ..75..

 

"Sveto Ime Gospodina Gaurange je veoma veoma retko u ovom svetu. Gospodin Gauranga Mahaprabhu i Njegovo Ime su zapravo život i duša i konačno i pravo blago svih živih bića."

 

Shri Chaitanya Bhagavata Madhya 20.137:

 

sannyasio yadi nahi mane gauracandra.

janiha se dustagana janma janma andha ..137

 

"Ako neko čak iako je obučen u odeću sanyasija ne prihvata Ime i Istinu o Svevišnjem Gospodinu Gauranga Mahaprabhuu, smatra se za zlu osobu i rađa se slep iz života u život."

 

Shri Chaitanya Bhagavata Antya 1.71-72:

 

sakala bhuvana eve gaya gauracandra.

tathapiha sabe nahi gaya bhutavrinda..71

shrikrishnachaitanya-name vimukha ye jana.

niscaya janiha sei papi bhutagana..72

 

"Sva živa bića u sva tri sveta unutar univerzuma mantraju, slave i propovedaju Ime Gospodina Gaurange, ali oni koji su poput duhova ne mantraju Ime Gospodina Gaurange. Oni koji su odbojni prema mantranju Imena Gospodina Gaurange su sigurno veoma grešni i progonjeni od strane duhova."

 

Shri Chaitanya Bhagavata Antya 1.188-189

 

garbhavati nari cale ghana svasa vaya.

caitanyera nama kari seha para haya..188

 

"Čak i trudne gospođe koje su ostale bez daha mogu preći okean rođenja i smrti mantrajući Ime Gospodina Gaurange."

 

andha, khonda loka saba cale sathe sathe.

caitanyera namete prasasta patha dekhe..189

 

"Slepi i hromi čovek žure brzo da bi susreli Gospodina. To se desilo usled milosti mantranja ImenaGospodina Gaurange da su mogli stići do svog odredišta."

 

Shri Chaitanya Bhagavata Antya 3.386

 

ye prabhura nama-guna sakrt ye gaya.

se samsara-avadhi tare vatsa-pada-praya ..386..

 

"Veliki okean materijalnog neznanja postaje u trenutku beznačajan poput malo vode unutar otiska teletovog papka, za osobu koja mantra Ime i Osobine Gospodina Gauranga Mahaprabhua."

 

Shri Chaitanya-charita Mahakavya by Shrila Murari Gupta, Fourth Parikrama 28th Sarga, Verse 20:

 

nityananda-prabhus tatra / vanijan tu grhe grhe

karoti krishna-chaitanya-nama-sankirttana mahat

 

"Lutajući od kuće do kuće među trgovcima tog grada, Nityananda Prabhu je vršio veliku sankirtanu Imena Gospodina Gaurange."

 

shri-krishna-chaitanya-namna / paripurna jagat-trayam

ktva raraja gopalaih / sama nanda-vraje yatha

 

"U pratnji ovih gopala, Nityananda je učinio sva tri sveta potpuno zadovoljnim kroz mantranje Imena Gospodina Gaurange, kao što je to nekada bilo u zemlji Vraje kada je Nanga vladao kao kralj pastira."

 

"Što se više Imena Gospodina Caitanye i Gospodina Krsne propovedaju, to je srećniji Thakura Bhaktivinoda." (Vaišnavska pesmarica)

 

"Chaitanya-bhagavata je predvidela da će ime Gospodina Caitanye biti poznato u svakom gradu i selu. Shrila Bhaktisiddhanta je to želeo." (Shrila Prabhupada Lilamrita Chp 6)

 

Shri Chaitanya Charitamrita Madhya 6.258

 

shri-krishna-chaitanya saci-suta guna-dhama

ei dhyana, ei japa, laya ei nama

 

"Shrila Sarvabhauma Bhattacharya je uvek pevao Sveto Ime Svevišnje Božanske Ličnosti Shri Krishna Chaitanye, sina majke Shachi i prebivališta svih transcedentalnih kvaliteta. Zaista, mantranje Svetih Imena Gospodina Gaurange je postala njegova japa, meditacije i kirtana."

 

Shri Chaitanya Charitamrita Antya 11.34

 

jihvaya uccarimu tomara krishna-chaitanya' nama

ei-mata mora iccha,-chadimu parana

 

Shrila Haridasa Thakura je rekao Gospodinu Gaurangi: " Svojim jezikom ću mantrati Tvoje sveto im, "Shri Krishna Chaitanya". To je moja žarka želja. Ljubazno, m,olim te da napustim svoje telo na taj način."

 

Shri Chaitanya Charitamrita Antya 11.55

 

‘shri-krishna-chaitanya’ sabda balena bara bara

prabhu-mukha-madhuri piye, netre jala-dhara

 

Shrila Haridasa Thakura je počeo da mantra sveto ime Shri Krishna Chaitanye ponovo i ponovo. Dok je pio nektsrdku dlstkoću lotosovog lica Gospodina Gaurange, suze su neprestano tekle iz njegovih očiju."

 

Shri Chaitanya Charitamrita Antya 11.56:

 

‘shri-krishna-chaitanya’ sabda karite uccarana

namera sahita prana kaila utkramana

 

"Dok je mantrao sveto ime Shri Krishna Chaitanya, Shrila Haridasa Thakura je napustio svoj životni vazduh i napustio telo upravo kao što je Shrila Bhishmadeva napustio svoje telo gledajući lotosovo lice Gospodina Krsne na bojnom polju."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Veliki Namacharya Shrila Haridasa Thakura je pokazao svojim velikim ličnim primerom i demonstrirao nam konačni rezultat mantranja Imena Gospodina Krsne. On je mantrao 300,000 Imena Gospodina Krsne (najmanje 176 krugova Hare Krishna Mahamantra dnevno) bez da je mnogo jeo ili spavao. Zaključak njegovog mantranja Krsninih Imena je bio da je mantrao Ime Krdna Caitanye ili Gaurange na kraju svog života pošto je Ime Gauranga vrhunsko i najmilostivije od svih Imena Gospodina Krsne. (Kraj komentara)

 

"Kada čujemo Ime Nimai postajemo srećni. Lada bi davao milostinju prosjaku, on bi uvek govorio 'Jaya Shachinandana!' Posećivao je pandita babajije u Shri Mayapuru, slušao ih kako mantraju svet aimena Gospodina Gaurange, i postavljao im mnoga pitanja o Gospodinovim pobedama u učenim debatama. NA ovaj način je prošlo dva ili četiri meseca, Na taj način Vrajanatha je sada postao promenjena osoba." (Jaiva Dharma Pog. 12)

 

Thakura Bhaktivinoda u Gitavali, Shri Nama kirtan, pesma dva:

 

(emon, doyal to nai he, mar kheye prema dey)

(ore) aparadha dure jabe, pabe prema-dhan

(o name aparadha-vicara to nai he)

(takhon) krishna-name ruci ha'be, ghucibe bandhan

 

"Oh! Tako milostiva osoba kao što je Nityananda Prabhu se ne može pronaći nigde! On Je trpeo da Ga tuku Jagai i Madhai, a zauzvrat ipak im je dao ljubav prema Bogu! Oh! and in return still gives them love of God! Oh! Kada vaše uvrede budu uništene, dostići ćete blago ljubavi prema Bogu. Ali u ovim imenima Nityananda i Gauranga nema ni givora o uvredama! Kada jednom dostignete ukus za sveto ime Krsne mantrajući sveto ime Nityananda i Gauranga, zatočeništvo ovog sveta će naći svoj kraj."

 

Title: 026 Istovremeno obožavanje Gospodina Gaurange & Radha-Krsne (Serbo-Croatian transl.)

User: Igor     Date: 2006-07-15 18:49:50

 

026 Istovremeno obožavanje Gospodina Gaurange & Radha-Krsne

 026 Simultaneous worship of Lord Gauranga & Radha-Krishna: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1273-026-simultaneous-worship-lord-gauranga-radha-krishna.html"

 

 OSOBA MOŽE ISTOVREMENO OBOŽAVATI GAURANGU MANTRAJUĆI GAURA-GOPALA MANTRU I RADHA-KRISHNU MANTRAJUĆI  HARE KRISHNA MAHA-MANTRU

 

Vrajanatha: Koje ke konačno odredište duše koja je bhakta Gospodina Gaurange?

 

Babaji: Krishna i Gauranga se ne razlikuju. Oni su oboje utočište osobine slatkoće (madhurya-rasa). Oni imaju jednu razliku. Madhurya-rasa (Gospodinova slatkoća) ima dve osobine: 1. madhurya (slatkoća), i 2. audarya (milost).Kada je slatkoća dominantna, Gospodin Krishna je manifestovan. Kada je milost dominantna Gospodin Gauranga je manifestovan. Duhovni svet Vrindavana je podeljen na dva prebivališta: 1. prebivalište Gospodina Krsne, i 2.prebivalište Gospodina Gaurange. Večno savršene i večno oslobođene duše koje imaju prvo slatkoću, pa tek onda milost prebivaju u prebivalištu Gospodina Krsne. Oni su pratioci Gospodina Krsne. Večno ssavršene i večno oslobođene duše koje imaju prvo milost, pa tek onda slatkoću prebivaju u prebivalištu Gospodina Gaurang. Oni su pratioci Gospodina Gaurange. Neke duše manifestuju dva oblika i prebivaju u oba prebivališta istovremeno. Druge duše manifestuju samo jedan oblik i prisutni su u jednom od prebivališta, ali ne i u drugom. Duše koje tokom vremena sadhane obožavaju samo Gospodina Gaurangu, u vreme dostizanja savršenstva odlaze u prebivalište Gospodina Gaurange i tamo Ga služe. Duše koje tokom vremena sadhane obožavaju samo Gospodina Krsnu, u vreme dostizanja savršenstva odlaze u prebivalište Gospodina Krsne i tamo Ga služe. Duše koje za vreme sadhane obožavaju i Gospodina Krsnu i Gospodina Gaurangu, odlaze kako u prebivalište Gospodina Krsne tako i u Gospodina Gaurange, i u sopstvena dva oblika služe dva Gospodina istovremeno na oba mesta. Ta istina: da su Gospodin Gauranga i Gospodin Krishna istovremeno jednaki i različiti jedan sa drugim je veoma poverljiva tajna.

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Dakle, veoma je jasno da postoje tri vrste duša koje ulaze na vrhunski Vaikuntha planet Goloku koja ima dva dela: Navadvipa i Vrindavana. Oni koji obožavaju samo Gospodina Gaurangu mantrajući Nityananda i Gauranga Mantraraje ulaze u Navadvipu i oni koji obožavaju samo Gospodina Krsnu mantrajući Hare Krishna Mahamantru mogu ući u Vrindavan jedino kada postanu oslobođeni od svih uvreda, što može trajati veoma dugo. Treća vrsta duša su one koje obožavaju Gaurangu i Krsnu istovremeno mantrajući Oba Njihova Imena i oni istovremeno ulaze u Navadvipa i Vrindavan u dva duhovna tela nakon dostizanja savršenstva. Prema Navadvipa Dhama Mahatmyi čak nas i Nityananda i Gauranga Mantraraje mogu odvesti u večni Vrindavan i Hare Krishna Mahamantra nas može odvesti do večnog Navadvipa jer su potpuno nerazličiti. Najveći i jedini problem je taj što Hare Krishna Mahamantra i Krsnino Ime uzimaju u obzir deset uvreda što se tiče uslovljenih duša, one ne mogu dostići oba transceditalna prebivališta čak nakon hiljade života ili millione godina jednostavno samo mantranjem Hare Krishna Mahamantre sudeći prema razotkrivenim spisima.

  

Velika je nesreća i nepovoljnost za ceo svet da neke bhakte obožavaju Božanstva Njihovih Gospodstava Shri Shri Nityananda-Gauranga svakodnevno, ali kritikuju vrhovni process mantranja Svetih Imena Nityananda i Gauranga svakodnevno na brojanici. To je jasno velika uvreda prvljenja razlike između Svetog Imena i Božanstva (Oblika) Gospodina.

  

Zaamislite da bhakta stoji ispred Božanstava Njihovih Gospodstava Shri Shri Nityananda-Gauranga u hramu. I ako ima 1000 posetilaca tog dana koji pitaju koje je to Božanstvo, on ili ona će morati da mantra 1000 Nityananda i Gauranga Mantraraja 1000 puta tog dana. Stoga, to nije zabranjeno. Ali samo zato što može da drži najpročišćavajuću Tulasi brojanicu u svojoj ruci dok mantra Nityananda and Gauranga Mantraraje, to postaje taboo za neke. Reći da se Krsnino Ime u obliku Hare Krishna Mahamantra može mantrati na japa brojanici, a Gaurangino Ime u obliku Nityananda i Gauranga Mantraraja se ne može mantrati na brojanici predstavlja jasno činjenji največe uvrede pravljenja razlike između Svetih Imena Gospodina Krsne i Gospodina Gaurange.

 

Title: 027 Gauranga Naam: Najglavnije ime (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-17 09:33:18

 

027 Gauranga Naam: Najglavnije ime

027 Gauranga Naam:The most principal name: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1274-027-gauranga-naam-most-principal-name.html"

 

 IME GAURANGA JE NAJGLAVNIJE MEĐU SVIM GLAVNIM IMENIMA KRSNE

 

  (I) U Brihad-vishnu-sahasranama-stotri, Uttara-khanda, Padma Purana (72.335) je rečeno:

 

rama rameti rameti, rame rame manorame;

sahasra-namabhis tulyam, rama-nama varanane.

 

Gospodin Siva se obratio svojoj suprugi, Durgi: "O Varanana (ženo prelepog lica), Ja mantram sveto ime Rama, Rama, Rama i stoga neprestano uživam u ovom predivnom zvuku. Ovo sveto ime Ramacandre je jednako hiljadu imena Gospodina Vishnua (Vishnu-sahasra-nama-stotram)."

 

(II) U Padma Purana je navedeno:

 

vishnor ekaika namapi, sarva vedadhikam matam

tadrk nama sahasrena, rama nama samasmritam

 

"Svako Ime Gospodina Vishnua je veće i moćnije nego sve Vede skupljene zajedno, a samo Ime Gospodina Rame je superiornije od hiljadu Imena Gospodina Vishnua."

 

(III) U Brahmanda Purana je navedeno:

 

sahasra-namnam punyanam, trir-avrittya tu yat phalam; ekavrittya tu krishnasya, namaikam tat prayacchati.

 

"I pobožni rezultati (punya) dostignuti mantranjem hiljadu svetih imena Vishnua (Vishnu-sahasra-nama-stotram) tri puta ili tri puta pevanje Svetog Imena Rama se mogu dostignuti samo jednim izgovaranjem Svetog Imena Krsne."

 

(IV) Prabhasa Khanda Padma Purane navodi:

 

namnam mukhyataram nama,

krishnakhyam me parantapa;

prayascittam aseshenam papanam mocakam param.

 

"O Arjuna, Sveto Ome Krishna je najvažnije (mukhyataram) među svim Imenima Boga. Osoba se može iskupiti za neograničena grešna dela mantrajući Ime Krishna koje je vrhunski uništavač svih grehova."

 

(V) Konačno u Brahma-Rahasya je navedeno:

 

krishna-caitanyeti nama, mukhyan mukhyatamam prabhoh;

helaya sakrid uccarya, sarva-nama-phalam labhet.

 

" Sveto Ime Krishna Chaitanya ili Gauranga je vrhunsko ili najglavnije (mukhyan) čak i među svim važnim osnovnim ili najosnovnijim (mukhyatamam) Svetim Imenima Gospodina Krsne. Mantrajući ovo ime maker jedanput, osoba dostiže duhovne rezultate (punya) mantranja svih ostalih Svetih Imena Gospodina."

 

Dakle, iz pet gore navedenih veoma važnih stihova možemo veoma lako doći do sledećih zaključaka :

 

Sekundarna Imena Boga poput Brahma, Paramatma, Shrishtikarta itd. nas odvode jedino do rajskih planeta ili nam maksimalno mogu podariti oslobođenje ili mukti. Ali sledeća Osnovna Omena Boga mogu uzdići dušu na Vaikuntha planete u duhovnom svetu:

 

Ime Vishnua = Osnovno Ime Boga moćnije nego sve Vede spojene zajedno

  

Ime Rame = Osnovnije Ime (Mukhya) Boga = 1000 Imena Vishnua

 

Ime Krsne = Najosnovnije Ime (Mukhyataram) Boga = 3 Imena Rama ili 3000 Imena Vishnua

  

Ime Gaurange = Najosnovnije (Mukhyan) među Najosnovnijim Imenima (Mukhyatamam) Krsne = Suma svih rezultata koji se dobijaju mantranjem svih Imena Krishna, Rama i Vishnu

 

Molim vas primetite da ne postoji nikakva razlika između Svetog Imena Krishna i Gauranga ( Ona su iste moći i potpuno nerazličita) za oslobođene duše, ali za uslovljene duše Ime Gauranga je čak blagotvornije nego Ime Krishna. Stoga je gornja razlika koja je opisana u spisima je jedino usled razlike u dobrobiti koja se dobija kada uslovljene, a ne oslobođene duše mantraju Ova Imena. Pošto nema nikakve razlike između Krishne i Gaurange, oslobođene duše bez uvreda, dobijaju jednaku dobrobit od mantranja Nityananda i Gauranga Mantraraja i Hare Krishna Mahamantre, te stoga oni mogu mantrati bilo koje od Njih i dobiti istu absolutnu dobit. Ali to se ne može primeniti na uslovljene duše, jer njihovih deset uvreda blokiraju potpuno svetlo i moć Hare Krishna Mahamantre koja se ne može probiti kroz uslovljeno stanje. Ali prema Navadvipa Dhama Mahatmyi (aparadha sattva jiva labhe prema dhana and aparadha badha tara kichu nahi kare) potpuna potencija i moć Nityananda i Gauranga Mantraraja je potpuno dostupna čak uslovljenim i vređalačkim osobama koje mantraju.

  

Mukhya je prvi stepen, Mukhyataram je drugi stepen i Mukhyatamam je treći stepen naglašavanja. Stoga u gornjem stihu iz spisa, Ramino Ime je Mukhya, Krsnino Ime je Mukhyataram i Gaurangino Ime je Mukhyan Mukhyatamam.

 

U Vishnu-yamala je rečeno:

 

krishna-chaitanya-namna ye, kirtayanti sakrin narah;

nanaparadha-muktas te, punanti sakalam jagat.

 

"Oni koji mantraju ime Krishna Chaitanye ili Gauranga čak i jednom, postaju oslobođeni od svih uvreda i pročišćavaju sve svetove svojim sopstvenim prisustvom."

 

Shrila Jagadananda Pandita govori u Prema-vivarta Poglavlje 4:

 

gaura ye visala nama sei nama gau;

anya saba nama-mahatmya sei name pau.

 

"Najmoćnija imena Boga su imena najmilostivije inkarnacije Boga, koji je poznat kao Gospodin Gauranga. Slave i moć svih ostalih imena Vishnu Tattva, Boga, polubogova, boginja su u potpunosti prisutni u Imenima Gospodina Shri Gauranga Mahaprabhua i stoga se trebaju neprestano mantrati."

 

gaura bina guru nahi ei bhava samsare; sakala gauranga bhakti shikhau sabare.

 

"Ne postoji veći Guru u ovom svetu od Imena Gospodina Gaurange i Gospodina Lično. Stoga molim vas, podučite svakoga koga sretnete ovom procesu Gauranga Bhakti kroz pevanje Nityananda i Gauranga Mantraraja i Hare Krishna Mahamantre."

 

Prema tome, razmatrajući ove autorizovane izhave spisa o vrhovnim slavama Imena Gospodina Gaurange, koja osoba u ovom svetu ne bi mantrala Nityananda i Gauranga Mantraraje zahedno sa Hare Krishna Mahamantrom? I ko može imati hrabrosti da izaziva sve gore navedene Vedske izjave i zaustavlja druge od mantranja najmilostivijih Imena Nityananda i Gauranga zajedno sa Mahamantrom.

 

Title: 028 Svi Navadvipa vasiji neprestano pevaju Imena Nityananda i Gauranga(Serbo-Cro.tr)

User: Igor     Date: 2006-07-18 07:44:23

 

028 Svi Navadvipa vasiji neprestano pevaju Imena Nityananda i Gauranga

 028 All Navadvipa vasis constantly chant the names of Nityananda and Gauranga: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1275-028-navadvipa-vasis-constantly-chant-names-nityananda-gauranga.html"

 

 

 Iz Shrila Bhaktivinoda Thakurine Jaiva Dharme Poglavlje 3:

 

Sveti sannyasi reče, "Ah! Sada mogu videti predivno zanosno dugovno prebivalište. Obala Gange je predivna, ovenčana svetlima sa mnogo velikih palata od dragulja, hramova i lukova. Na mnogim mestima glasno pevanje Imena Gospodina Harija ispunjava nebo, Hiljade bhakta sviraju vine, mantraju i plešu poput Narada Munija.

  

"Na jednom mestu Gospodin Siva, gospodar polubogova, manifestuje svoj beli oblik. Svirajući dambaru bubanj, on peva, "O Gauranga, O održavaoče univerzma molim te budi milostiv prema meni!" Ludo plešući ponovo i ponovo, on konačno pada na zemlju.

 

"Na drugom mestu Brahma sa četiri lica predaje o Vedama na skupu svetaca. On citira i potom čisto objašnjava ove reči (Svetasvatara Upanisad 3.12): "Svevišnja Božanska Ličnost je Gauranga Mahaprabhu koji širi transcedentalno prosvetljenje. Samo biti u kontaktu sa Njim, znači biti u odnosu sa neuništivim brahmajyotijem."

 

Na drugom mestu Indra i polubogovi skaču i pevaju: "Sva slava Gospodinu Gaurangi! Sva slava Gospodinu Nityanandi!" Ptice na granama su ćijukale: "Gauranga! Nityananda!" Svako je bio opijen pijući nectar Svetih Imena Gospodina Gaurange.Iz bašta sa sve četiri strane dolazio je slatki zvuk zujanja. Opijena pijući nectar Svetog Imena Gospodina Gaurange, Prakrti-devi (boginja prirode) ispunjava svako mesto lepotom i divotom. Ah! Sada kada vidim Shri Mayapura, šta ne mogu videti? Šta vidim sada?"

 

Sećajući se svog duhovnog učitelja, on je rekao, "O gospodaru, sada shvatam. Toje usled tvoje milosti da sam sposoban da vidim duhovni Mayapur. Od današnjeg dana ostaću u društvu bhakta Gospodina Gaurange i mantrati Njegovo Ime. Sada kada sam video duhovni Mayapur, nosiću tulasi ogrlice, tilak i pisaću sveta Imena. To je ono što ću raditi." Govoreći to ponovo i ponovo, sveti sanyasi na trenutak je izgubio svest.

  

Nakon nekoliko trenutaka ponovo je postao svestan. Međutim, više nije mogao videti predivnu duhovnu viziju koju je video ranije. Plačući ponovo i ponovo, sveti sanyasi reče, " Ja sam veoma nesrećan. Milošću mog duhovnog učitelja bio sam sposoban na trenutak da vidim sveto prebivalište Shri Navadvipa."

 

Title: 029 Sektarijanizam u duhovnom životu (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-07-19 10:03:59

 

029 Sektarijanizam u duhovnom životu

: "http://www.gaurangapada.org/002-supreme-nityananda-gauranga-naam-glories/1276-029-sectarianism-spiritual-life.html"]029 Sectarianism in spiritual life

 

Thakura Bhaktivinoda u Krishna Samhiti 8.22: Sloka i Smisao:

 

sampradaya-virodho 'yam davanalo vicintyate

 

"Jedanaesta prepreka za Vaisnavu je sektarijanizam, koji poprima oblik šumske vatre. Usled sektarijanizma osoba ne može prihvatiti bilo koga izvan svoje sopstvene gtupe kao Vaishnavu, i kao rezultat toga osoba se susreće sa mnogo prepreka u pronalaženju gurua i sdruženju sa iskrenim bhaktama. Stoga uništenje ovog šumskog požara napuštajući takav mentalitet predstavlja najvažniju stvar."

 

Shrila Prabhupada piše da: "Krishnadas Kaviraja Goswami odaje jednako poštovanje svin propovednicima kulta Shri Chaitanya Mahaprabhua, koji se porede sa granama drveta. Iskcon je jedna od tih grana." (Chaitanya-charitamrita Adi-lila 10.7, Smisao)

 

"Postoji mnogo društava i udruženja čistih bhakta, i ukoliko neko čak i sa malo vere počne da se druži sa takvim društvima, njegov napredak prema čistoj službi predanog poštovanja je brz ." (Ambrozija Predanosti: Poglavlje Devetnaest st.41)

 

"Grupni duh – veliki neprijatelj istine se uvek trudi da spreči pokušaj tragaoca da dođe do istine izvan religioznih dela njegove nacije i učiniće ga da veruje da Absolutna Istina nije nigde drugde osim u njegovim starim religioznim knjigama." (Shrila Bhaktivinoda Thakur)

 

"U vezi učeničkog nasleđa koje dolazi od Arjune, učeničko nasleđe ne znači uvek da osoba mora biti zvanično inicirana. Učeničko nasleđe znači prihvatiti zaključak učeničkog nasleđa." (Shrila Prabhupada Pismo Dineshu, Tittenhurst, 31 Oktobar, 1969)

 

On (Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada) objašnjava da postoje dve vrste parampare: Bhagavata i Pancaratriki. Pancaratriki znači linija od gurua do učenika, ili oca na sina, ali esencija se može izgubiti. Međutim u Bhagavata parampari neko može živeti daleko, ne mora biti formalno iniciran od strane gurua, ali on može zgrabiti duh Gospodina Caitanye. Pancaratriki parampara će se neizostavno prekinuti tokom vremena. (Iz Bhakti Vikasa Maharajine najavljene knjige o SBSST)\

 

"Sannyasi bi trebao imati instituciju namenjenu za propovedanje Svesnosti Krsne " SB 7.13.34

 

"Kada je Kesava Bharati došao do Njegove kuće, Gospodin ga je zamolio da mu dodeli sannyasa red života. To je bila stvar formalnosti. Sannyasa se treba prihvatiti od drugog sannyasija." (SP u SB Uvod)

 

Osim ovoga, odvojeni red života, sannyasa se smatra najuzvišenijim od svih i sannyasi je legitimni duhovni učitelj svih redova i grupacija.(Bhag. 1.3.13 Smisao.)

 

Cc. Adi 17.265 SMISAO: Među duhovnim redovima, sannyasa red je najuzvišeniji. Stoga je sannyasi duhovni učitelj svih varni i asrama, i od brahmane se takođe očekuje da idaje svoje poštovanje sanyasiju.

 

"Osoba je dužna da ukaže poštovanje sannyasiju, jer se sannyasi smatra da je gospodar svih varni i asrama.(Bhag Uvod 15)

 

Osoba koja je kućedomaćin, ali je iniciran od strane sannyasija ima dužnost da širi svesnost Krsne u kući. Postoji iscrpna literatura za širenje svesnosti Krsne, i dužnost je svakoga kućedomaćina da nauči o Krsni od njegovog duhovnog učitelja sannyasija. (Bhag. 3.21.31, Smisao.)

 

U varnasrama instituciji sannyasi, ili osoba u odvojenom redu života, se smatra da predstavlja glavu ili duhovni učitelj svih društvenih klasa i redova. (B.g. 16.1-3 Smisao)

 

"Stoga, u liniji Gospodina Caitanye čak i sannyasiji mogu govoriti o svesnosti Krsne bilo gde, i ukoliko je neko ozbiljno zainteresovan da postane učenik, sannyasi ga uvek prihvata. Jedna stvar je da bez povećanja broja učenika, nema propovedanja kulta svesnosti Krsne."(SP u AD 7)

 

"Ideja organizovane crkve u zatvorenom obliku, zaista, označava zatvaranje živog duhovnog pokreta. Velika religiozne organizacije se trude na sve načine da ostanu neizmenjene, što se ne može zadržati ni na koji način. Oni, zaista imaju želju da iskorišćavaju mase i duhovni pokret za svoju sopstvenu svrhu. Oni takođe jasno naglašavaju kraj absolutnog i nestandardnog vodstva verodostojnog duhovnog učitelja. Ljudi ovog sveta shvataju preventivne sisteme, ali nemaju nikakvu ideju o nepreventivnom pozitivnom duhovnom životu Niti može biti bilo kakvog sredstva za trajno očuvanje večnog života na ovom materijalnom planu." (Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Harmonist 29.7)

 

"Zašto postoje politike? To nije dobro. Ako politike dođu, onda će se propovedanje zaustaviti. Kako počitila dođe, sve biva upropašteno." (SPL 30-ti Septembar, 1975)

 

"Trebamo biti oprezni oko moći politike. Naš jedini cilj treba biti da je svaki bhakta potpuno predan Krsni, tada će se stvari lepo odvijati." (SPL 19-ti Jul, 1973)

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Acharya poput Shrila Prabhupada je Jagadguru, upravo poput sunca. Sunce nikada nije Indijsko, Američko, Kinesko itd. Svako se može osunčati na sunčevim zracima u bilo kojoj zemlji. Slično tome, svako može prihvatiti praksu i propovedanje Acharyinih instrukcija i zadovoljiti njega i Njihova Gospodstva Nityanandu-Gauranga bilo gde u svetu bilo unutar zvaničnog društva osnovanog od strane acharye ili izvan četiri zida društva ili u nekom drugoj organizacijskoj postavci. Nečiji spoljašnji položaj u bilo kojoj organizaciji nema nikakve veze sa implementacijom prakse učenja i instrukcija čuvenog Acharye.

 

U stvari pravo i istinsko društvo Acharye je tamo gde se bhakte iskreno zrude sa slede i praktikuju učenja Acharye bilo unutar ili izvan četiri zida institucije. Ponekad osoba može spolja biti unutar četiri zida društva osnovanog od strane Acharye, ali ako se osoba udalji od instrukcija gurua, sadhua i shastra, osoba ne može zaista biti u društvu čistih Vaishnava kao što je predvideo Acharya. To je ono što se smatra za svesnost Krsne ili svesnost Gaurange. Zidovi ne mogu imati svesnost, ona je u srcima bhakta. Odanost Acharyinim učenjima nije sektaška pojava. I osoba bi prvo trebala očistiti sopstvenu kuću pre nego što kaže da niko drugi izvan kuće ne može biti čist.

 

Kap što naglašava Shrila Bhaktisiddhanta u svom neverovatnom gore navedenom citatu, da organizacioni aranžman koji stvori nekonvencionalni Acharya koji dolazi iz duhovnog sveta, može ili ne mora da nastavi da postoji u njegovom fizičpkom odsustvu, ali njegova večna učenja su zapravo život i duša njegovih sledbenika koji mogu biti rođeni čak i 1000 godina od sada. Prema Giti, čak se i parampara koju je započeo Lično Krishna izgubila usled degradirajućeg uticaja vremena. Stoga, nema nikakvog smisla biti zaglavljen u senci ili u spoljašnjosti četiri zida organizacije koja će svakako izbledeti tokom vremena. Prava stvar koju treba razmotriti jeste vani Acharya, jer na taj način oni večno ostaju na ovom nivou vodeći njihove sledbenike koji spolja mogu biti situirani u nekim drugim organizacijama ili čak ni u kakvim spoljnim organizacijama.

 

Vaishnavska organizacija namenjena za propovedanje bi trebala shvatiti da je ona jedna grana Gaudiya Parampare. Ali ako tvrdi da je jedina grana i odbacuje bhakte iz drugih organizacija, čini najveću uvredu uključujući se u sledbenička netolerantna i dogmatska sektaška razmatranja koja vode prema masovnim Vaishnava aparadhama. To se iznova i iznova dešavalo u prošlosti i svako takođe zna za posledice. Ipak, osobe generalno izgleda da nisu naučili iz svojih sopstvenih grešaka i grešaka drugih u prošlosti i stoga se ne boje da kritikuju druge, usled suženog, netolerantnog i sektaškog razumevanja. U stvari postala je navika ili čak intoksikacija uključiti se u minimiziranje bhakta izvan sopstvene grupe. Niko ni ne razmišlja o ozbiljnim posledicama koje slede prema osobi koja je uključena u minimizovanje osoba koje imaju izvornu želju da zadovolje Gurua i Gaurangu, čak iako mogu naizgled delovati ili propovedati u spolja odvojenoj grupi od one u kojoj ga kritikuju.To nije iznenađujuće, jer čak i unutar grupe osobe mogu kritikovati jedna drugu, pa je za očekivati da će kritikovati i bilo koga ko je izvan njihove grupe, ne mareći da maker pokušaju saznati za izvorne namere. Kako spoljnje, tako i unutrašnje blaćenje u stvari postaje deo života ili snažna nepromenljiva navika u takvim uskogrudim materijalnim grupama.

 

ZAKLJUČAK: Osoba bi se stoga trebala družiti i slušati od Gauranga Bhakta ne na osnovi takvog uskogrudog materijalnog organizacijskog shvatanja, već bi osoba trebala da razmotri njihovu privrženost instrukcijama Gurua-Sadhua-Shastra i kako su lepo prihvatili instrukcije Gurua i Gaurange i koliko vere imaju u process mantranja Svetih Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna.