Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Nityananda Gauranga Naam Serbo-Croatian > 001 mantrati Nityananda Gauranga

Title: 001 Zašto mantrati Nityananda Gauranga

User: Igor     Date: 2006-06-14 18:39:11

 

001 Zašto mantrati Nityananda Gauranga

 

Originalni tekst - 001 Introduction by Swami Gaurangapada: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=1196"

 

001 Uvod Swami Gaurangapade

 

Njihova Gospodstva Shri Shri Radha-Krishna su se pojavili zajedno u vrhunski najuzvišenijem zlatnom obliku Gospodina Gauranga Mahaprabhua 18-tog Februara 1486-te godine, Gospodin Shri Balarama se pojavio kao Gospodin Shri Nityananda Prabhu 11-tog Januara 1473, Shri Vrindavana-Dhama se pojavila kao Sei Navadvipa Dhama (130 km severno od Kalkute), svi večni pratioci Radha-Krsne su se pojavili kao večni pratioci Nityanande i Gaurange, Shrimad-Bhagavatam se pojavio kao Shri Chaitanya-Bhagavata i "Nityananda" & "Gauranga" Mantre su se pojavile kao Kraljevi svih Mantri (Mantrarajas) zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom da bi izbavili čitav univerzum u Kali-Yugi.

 

Vrhovne slave redovnog mantranja Nityananda Mantraraja i Gauranga Mantraraja na japi

i u kirtanu zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom, koje su večno samoobasjane u duhovnom nebu, su opisane u ovoj knjizi zajedno sa detaljnim citatima iz svetih spisa. Prema Navadvipa-dhama-mahatmyi, redovno mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja će ukloniti deset uvreda u mantranju Hare Krishna Mahamantre i to je tajna svih tajni koje duše zbunjene uticajem Maye nisu svesne. Zlatna i najpoverljivija mogućnost redovnog mantranja Nityananda (Haladhara Balarama) Mantraraja i Gauranga (Gaura Gopala) Mantraraja zajedno sa Hare Krishna Mahamantrom obezbeđuje brz uspeh u dostizanju Gauranga-Krishna-prema (ljubavi) jer uvrede i neželjene stvari unutar naših srca automatski bivaju uništene što potvrđuju razotkriveni spisi i acharye što je naglašeno u ovoj knjizi. Slave Imena Nityananda i Gauranga su neograničene i čak ako budemo uspešni u doticanju neograničeno malog dela kapljice ovih slava u ovoj knjizi, takav napor će se smatrati velikim uspehom. Kao što navodi Prema-vivarta, čak ni Njihova Gospodstva Nityananda-Gauranga ne mogu u potpunosti opisati svhovne slave Svojih Imena, onda šta reći o bilo kojem živom biću koje je sićušan deo i delić Njihovih Gospodstava.

 

Oni koji namerno polušavaju da ne shvate vrhovnu vrednost ove najpoverljivije knjige, namerno zanemaruju ili odbacuju ili se usuđuju da je umanjuju ili kritikuju na bilo koji način, ili namerno ne pokušavaju da je slave ili pročitaju maker jednom nakon što su dobili priliku da to urade u ovom ljudskom obliku života, biće direktno odgovorni za minimiziranje najmoćnijih Imena Boga: Nityananda i Gauranga koja su jedina nada za duše Kali-Yuge. Čineći to, takve osobe pokazuju nedostatak zainteresovanosti prema vrhunskom procesu mantranja najmoćnijih Nityananda i Gauranga Mantraraja. Zbog ovakve nezainteresovanosti prema procesu mantranja ovih najmilostivijih Imena takve osobe će morati da trpe ozbiljne reakcije iz života u život.

 

Title: 002 Shrila Prabhupadova instrukcija da mantramo Nityananda Gauranga

User: Igor     Date: 2006-06-15 10:12:47

 

Originalni tekst002 Shrila Prabhupada’s instructions to chant Nityananda Gauranga: "http://www.gaurangapada.org/showthread.php?t=1197"

002 Shrila Prabhupadova instrukcija da mantramo Nityananda Gauranga

 

Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada:

 

(Shrila Prabhupada u Cc Adi 8.31 Smisao) " Student početnik koji nije dovoljno obrazovan ili prosvetljen ne bi se trebao direktno upustiti u obožavanje Shri Radhe i Krsne ili mantranje Hare Krishna mantre. Čak iako uradi tako, ne može dobiti željeni rezultat. Stoga osoba treba mantrati Imena Nitay-Gaura i obožavati ih bez lažnog prestiža. U početku osoba treba veoma redovno mantrati Sveto Ime Shri Gaurasundara i potom mantrati Sveto Ime Gospodina Nityanande. Na taj način će srce postati očišćeno od svih nečistih želja za materijalnim uživanjem. Onda osoba može prići Vrindavana-dhami da bi obožavala Gospodina Krsnu."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Shrila Prabhupada jasno navodi da student početnik bez dovoljno realizacija se ne bi trebao direktno upustiti u mantranje Hare Krishna Mahamantre bez da je prvo uzeo potpuno i veoma redovno utočište Imena Nityananda i Gauranga.  Čak iako on ili ona urade tako, on ili ona ne mogu dobiti željeni rezultat mantranja Mahamantre koji je dostizanje čiste ljubavi prema Bogu, jer osoba nije uzela potrebno utočište Imena Nityananda i Gauranga. Shrila Prabhupada nastavlja dalje navodeći da osoba treba veoma redovno i posebno mantratidva Imena Nityananda i Gauranga da bi postala sposobna da se kvalifikuje da mantra Mahamantru i ode u Vrindavana-dhamu da bi obožavala Gospodina Krsnu. Pevanje Pancha-tattva Mantre sadrži ova dva imena Gospodina, ali  Shrila Prabhupada je posebno naglasio da se Pancha-tattva Mantra ne mantra veoma redovno navodeći da se ne bi trebala mantrati na brojanici kao krugovi, već jedino tri puta pre početka kirtana, Sa druge strane on objašnjava da će veoma redovno mantranje dva imena Nityananda i Gauranga brzo osposobiti početnika sa kvalifikacijama da priđe Imenu, Obliku, Zabavama i Prebivalištu Njihovih Gospodstava Raha-Krsne.

 

Mi čvrsto verujemo da jednostavno pevanje 20 do 30 puta dnevno se ne može smatrati za 'veoma redovno' kao što je podučio Shrila Prabhupada u vezi mantranja Imena Nityananda i Gauranga. Redovno mantranje Krsninih Imena znači mantrati najmanje 27,648 Imena Krsne (16 krugova Hare Krishna Mahamantra) dnevno. Dakle, kako veoma redovno mantranje Imena Nityananda i Gauranga može značiti da se Ona mantraju samo 20 ili 30 puta dnevno? Ona se trebaju mantrati najmanje 1000 puta dnevno, ako ne hiljade puta ili neprekidno. Shrila Prabhupada navodi: "Uvek pevajte Nitai-Gaura..." Stoga, svi studenti i bhakte Gauranga Dharme i Gauranga Yoge koji praktikuju nauku Bhaktiyoge pod našim vodstvom su podučeni da dnevno mantraju najmanje 10 krugova Nityananda i Gauranga Mantraraja (1000 puta svaku Mantraraju = 2000 Imena Nityananda i Gauranga dnevno) i povećaju mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja do vrhovnog i najmoćnijeg nivoa mantranja 10 do 32 do 48 i do 64 do 128 do 192 do 256 krugova svake Nityananda i Gauranga Mantraraja dnevno kao dodatak ili zajedno uz mantranje Hare Krishna Mahamantre. Tada će duhovni aspirant veoma brzo dostići nivo dnevnog mantranja bez uvreda 16 krugova Hare Krishna Mahamantre.

 

Proces mantranja Nityananda i Gauranga Mantraraja je veoma jednostavan. Pošto je  Nityananda Mantraraja peto-slogovna (Ni-tya-a-na-nda) Haladhara Balarama Mantra, preporučeno je da se mantra jedna Mantra na jednom zrnu. Brojanica ili mala od 108 zrna se treba držati sredinom srednjeg prsta desne ruke sa palcem i na jednom zrnu treba izgovoriti jednu Mantru. Potom se mala treba povući napred do sledećeg zrna i sledeća Mantra se treba mantrati. Na ovaj način 108 Mantri se trebaju izgovoriti na 108 zrna. To je poznato kao jedan krug. Kada osoba dođe do najvećeg ili meru zrna koje predstavlja Svevišnjeg Gospodina Lično, osoba ga ne bi trebala preći, već jednostavno treba okrenuti brojanicu i početi sledeć krug. Isti process se treba ponoviti za mantranje Gauranga Mantraraja koja je četvoro-slogovna Gaura Gopala Mantra (Gau-ra-a-nga).

 

Svaka inteligentna osoba nakon što pročita gore navedenu izjavu Shrila Prabhupada će postaviti sledeće pitanje: Šta bi početnik koji nema dovoljno prosvetljenja i realizacija trebao da uradi pošto nije preporučeno za njega da direktno mantra Hare Krishna Mahamantru? Prema instrukciji Shrila Prabhupada postoji samo jedno rešenje: sa jedne strane on ili ona treba veoma redovno da mantraju imena Nityananda i Gauranga, a sa druge strane on ili ona ne mogu mantrati Pancha-tattva Mantru veoma redovno bilo na brojanici ili u kirtanu. Stoga se početnik suočava sa velikom dilemom u njegovom ili njenom duhovnom živou. Rešenje ove dileme je dato od strane Shrila Prabhupada lično u sledeća dva citata:

 

(1) Yoga Student: "...mantrati imena Nitai-Gauranga pre nego što ih ohrabrimo da mantraju više maha-mantru?"

Prabhupada: "Ne. Zašto? Sada, kakva je razlika, Nitai-Gauranga i Hare Krishna? Nitai-Gauranga i Hare Krishna, nema nikakve razlike. Nitai-Gauranga je takođe veoma lepo. Šta god pronađe za shodno, neka mantra."

(Shrila Prabhupadov razgovor u sobi sa yoga studentom posebno u vezi Jape, 14. Mart 1975, Iran)

 

Ovaj razgovor je posebno u vezi japa mantranja Mantri na brojanici. Yoga student ne pita samo za sebe već takođe kako da propoveda ostalima u vezi jape na brojanici. I u svom odgovoru Shrila Prabhupada preporučuje i odobrava mantranje dva imena Nityananda i Gauranga na japa brojanici (on jasno ne spominje Pancha-tattva Mantru) i navodi da mantranje Nityananda i Gauranga (bilo kao japa ili kirtana) je zapravo nerazličito od mantranja Hare Krishna Mahamantre. Duhovni aspirant može mantrati šta god pronađe za shodno. U uvredljivom stadijumu neoboriva je činjenica da su Imena Nityananda i Gauranga shodnija i povoljnija nego Hare Krishna Mahamantra. Čak iako su potpuno nerazličita jedno od drugog, jedino čisti i samorealizovani bhakta će dobiti isti rezultat mantrajući bilo koje od tih Imena. Bhakta koji pravi uvrede će dobiti veću duhovnu dobrobit redovnim mantranjem Nityananda i Gauranga koji ne prihvataju bilo kakve uvrede i osoba postaje veoma brzo kvalifikovana da zaista okusi čistu Hare Krishna Mahamantru.

 

(2) "Veoma je povoljno mantrati imena shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda pre mantranja Hare Krishna maha-mantre jer mantranjem ##### ova dva imena ##### -shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda- osoba automatski postaje ekstatična, i ako onda mantra Hare Krishna maha-mantru postaje oslobođen uvreda." (SP u Cc Adi 8.24 Smisao)

 

U gornjem smislu i takođe u prvom citatu, Shrila Prabhupada posebno spominje da dva sveta imena Gospodina Gaurange i Gospodina Nityanande se trebaju mantrati veoma redovno pre mantranja Hare Krishna Mahamantre. Onima koji naglašavaju da i Pancha-tattva Mantra uključuje dva imena Gospodina, moramo ukazati da je Shrila Prabhupada više od jednom zaustavio redovno mantranje Pancha-tattva Mantre na japi, kao i u kirtanu. Nije želeo da se krugovi Pancha-tattva Mantre mantraju na brojanici i takođe je želeo da se Pancha-tattva Mantra peva tri puta jedino pre početka kirtana. Ali u vezi dva sveta imena Nityananda i Gauranga koja su verodostojne Mantraraje iz spisa, nema takve negativne naredbe u vezi jape ili kirtana bilo gde u instrukcijama gurua, sadhua ili shastra. Čak šta više, Shrila Prabhupada je preporučio  studentu yoge da je mantranje  imena Nityananda i Gauranga na brojanici takođe veoma lepo. Stoga svi sledbenici Shrila Prabhupada takođe treba da prihvate da je mantranje Nityananda i Gauranga takođe veoma lepo i u najmanju ruku ne bi trebali da pokušavaju da zaustave one koji mantraju ova dva najpovoljnija Imena Gospodina kao dodatak Hare Krishna Mahamantri čak iako lično nisu sposobni da ih mantraju iz nekog razloga.

 

Title: 003 Shrila Prabhupadov smisao u Chaitanya Charitamrita u vezi mantranja Gauranga

User: Igor     Date: 2006-06-16 20:58:24

 

003 Shrila Prabhupadov smisao u Chaitanya Charitamrita u vezi mantranja Gauranga

 

Originalni tekst 003 Shrila Prabhupada’s purport in Chaitanya Charitamrita regarding chanting Gauranga: "http://www.gaurangapada.org/showthread.php?p=2166#post2166"

 

Shrila Prabhupada u Cc Adi-lila 8.31 Smisao

    "Treba naglasiti sa tim u vezi da su sveta imena Gospodina Krsne i Gaurasundare oboje identična sa Svevišnjom Božanskom Ličnosti. Stoga, osoba ne bi trebala smatrati da je jedno ime moćnije od drugog. Razmatrajući situaciju ljudi ovog doba, međutim

***mantranje *** Imena Shri Caitanye Mahaprabhua je  *** neophodnije *** nego mantranje Hare Krishna maha-mantre jer je Shri Chaitanya Mahaprabhu najmilostivija inkarnacija i Njegova milost se veoma lako dostiže."

 

Jednostavna poenta koja bi se trebala shvatiti iz gornjeg citata Shrila Prabhupada jeste da ukoliko je nešto esencijalnije nego nešto drugo onda bi se to trebalo praktikovati u najmanju ruku u istoj proporciji ili čak i više nego manje važna stvar. Dakle. Ukoliko je mantranje Imena Gospodina Gauranga Mahaprabhua važnije nego mantranje Hare Krishna

Mahamantre, onda zašto se važnija Imena Nityananda i Gauranga ne bi mogla mantrati nekoliko hiljada puta dnevno pošto već iovako mantramo Krsnina Imena 27,648 puta dnevno.

 

     Pancha-tattva Mantra nam je milostivo data od strane Shrila Prabhupada, ali nema posebnog spominjnja u razotkrivenim spisima ili od strane prethodnih acharya da ju je bilo koji od naših acharya mantrao na brojanici. Zato ju Shrila Prabhupada nije preporučio za mantranje na brojanici. Ali Nityananda i Gauranga Mantrarajas su veoma redovno mantrane na brojanici od strane velikih pratioca Gospodina i acharya poput Shrila Sivananda Sene, Sapta Rishija, Gospodina Sive i Parvati itd. kao i svi večni pratioci Gospodina Nityanande i Gaurange u Navadvipi, i to je takođe preporučeno yoga studentu lično od strane  Shrila Prabhupada. (Kraj komentara)

 

Shrila Prabhupada u Cc Antya-lila 2.31 smisao:

 

"Obožavaoci Shri Gaurasundara prihvataju četiri sloga gau-ra-an-ga kao Gaura mantru, ali čisti obožavaoci Radhe i Krsne prihvataju četiri sloga ra-dha krs-na kao Gaura-gopala mantru. Međutim,Vaisnave smatraju  Shri Chaitanya Mahaprabhu-a nerazličitim od Radha-Krsne (shri-krishna-chaitanya radha-krishna nahe anya). Stoga, ona osoba koja mantra mantru "gauranga" i ona osoba koja mantra imena Radhe i Krsne su na istom nivou."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Iz ovog smisla Shrila Prabhupada je veoma jasno da one osobe koje mantraju Gauranga Mantraraja i one koje mantraju Hare Krishna

Mahamantru, oboje mantraju Imena Radha-Krishne i stoga su na istom nivou. Stoga zašto bi jedan kritikovao drugoga? Ako Shrila Prabhupada kaže da su oboje jednaki, onda obe vrste praktikanata mantri (Gauranga i Hare Krishna)trebaju biti prihvaćeni na jednakom nivou od strane svih sledbenika Shrila Prabhupada.

 

Kad god Shrila Prabhupada koristi reč "mantrati" ona se može odnositi kako na mantranje na brojanici tako i na mantranje ili pevanje u kirtanu ukoliko to nije posebno naglašeno za neki određeni slučaj. Dakle, ovde reč "mantrati" je veoma jasno upotrebljiva za japu pošto su mnoge predhodne acharye takođe mantrale Gauranga-Nama na japi is toga je to potpuno autorizovan proces.  Neke bhakte navode da je Shrila Prabhupada rekao da će nas jednostavno mantranje 16 krugova Hare Krishna Mahamantra odvesti nazad Bogu. Ali ovde su tačne reči Shrila Prabhupada u Shri Chaitanya-charitamrita Adi-lila 10.43 smisao:

 

"Stoga smo u našem društvu propisali da svi naši studenti moraju mantrati najmanje šesnaest krugova dnevno. Takvo mantranje mora biti bez uvreda u cilju da bi bilo visokog kvaliteta. Mehaničko mantranje nije tako moćno kao mantranje svetog imena bez uvreda."

 

Prema tome, mantranje Imena bez uvreda je ključ povratka kući nazad Bogu, a ne samo mehaničko mantranje. Hare Krishna Mahamantra  uzima u obzir deset uvreda spomenutih u Padma Purani dok Nityananda i Gauranga Mantraraja ne uzimaju u obzir uvrede, kao što je potvrđeno u svim spisima. 

 

Neko može citirati sledeću izjavu Shrila Prabhupada i navesti da je put otklanjanja uvreda prilikom mantranja Hare Krishna Mahamantre samo mantranje Mahamantre:

 

"Mantranje Hare Krishna mantre je preporučeno čak i za osobe koje čine uvrede, jer ukoliko nastave da mantraju postepeno će mantrati bez uvreda. Mantranje Hare Krishna mantre bez uvreda će povećati njihovu ljubav prema Krsni." (SB 6.3.24 smisao)

 

Ali veoma je važno primetiti kako se Hare Krishna Mahamantra treba mantrati da bi se zaista uništilo deset uvreda.

 

Title: 004 Shrila Haridas Thakura:Hari-naam-chintamani objašnjava način prestanka 10 uvreda

User: Igor     Date: 2006-06-19 10:39:36

 

004 Shrila Haridas Thakura:Hari-naam-chintamani objašnjava način prestanka 10 uvreda

 

Originalni tekst: 004 Shrila Haridas Thakura:Hari-naam-chintamani explaining ways of ending 10 offences: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=1199"

 

U Hari-nama-chintamaniju, Namacharya Shrila Haridasa Thakura objašnjava sledeće:

 

avisranta name nama-aparadha jaya;

tahe aparadha kabhu sthana nahi paya.

 

"Jedino neprekidnim mantranjem Hare Krishna Mahamantre danju i noću deset uvreda prema Krsninom Svetom Imenu mogu biti eliminisane. Neprekidnim mantranjem Krsninog Imena, deset uvreda neće biti u stanju da ponovo utiču na osobu koja mantra."

 

Smisao Shrila Bhaktivinoda Thakura:

"Neprekidno mantranje (avisranta nama) - Samo ona osoba koja mantra Ime sa dubokim osećanjima tokom celog dana i noći osim vremena neophodnog za ispunjenje osnovnih telesnih potreba poput spavanja itd. je sposobna da uništi deset uvreda.."

 

Dakle, jedino osoba koja može mantrati Hare Krishna Mahamantru dan i noć sa dubokim osećajima i privrženošću bez prekida osim u vreme spavanja, može uništiti deset uvreda. Ko može vršiti ovakvu sadhanu u sadašnjim okolnostima u Kali-Yugi? Veoma, veoma retke bhakte mogu biti sposobne da to učine, možda jedan u million. Dakle, osobe uopšte, sve dok ne mogu mantrati Hare Krishna Mahamantru neprekidno u deonicama od 64 kruga dnevno,  trebaju uzeti potpuno utočište Imena Nityananda i Gauranga jer to je jedini lakši način uništavanja deset uvreda osim neprekidnog mantranja Hare Krishna Mahamantre.

 

Znamo iz citata Padma Purane, Hari-nama-cintamanija, Chaitanya-Charitamrite, Navadvipa-Dhama-Mahatmye itd. da u osnovi postoje dva načina uništenja zastrašujućih deset uvreda prilikom mantranja Hare Krishna Mahamantre, koje su jedine prepreke na putu sadhake u dostizanju Krishna-preme:

 

(1) Uzeti utočište veoma redovnog mantranja Nityananda i Gauranga Mantraraja.

 

(2) Mantrati Hare Krishna Mahamantru neprekidno dan i noć bez prestanka u deonicama od najmanje 64 kruga dnevno.

 

Drugi process neprestanog mantranja Mahamantre (najmanje 64 kruga dnevno) je veoma težak za uslovljene duše  Kali-yuge koje se čak moraju boriti da završe svojih 16 krugova Mahamantre dnevno, zbog nedostatka vremena što je prouzrokovano nedostatkom ukusa, što je prouzrokovano planinom uvreda u njihovim srcima. Očigledno je i jasno da je ovaj proces neprekidnog mantranja  Hare Krishna Mahamantre prihvaćen od strane bhakte koji je veoma napredan u bhakti usled njegovog ili njenog praktikovanja bhakti tokom mnogo, mnogo rođenja. Naravno, preporučeno je da sve sadhake budu sposobne da jednog dana poviše nivo mantranja na 100,000 Imena Gospodina dnevno, ali to praktično može biti primenjeno samo od strane nekoliko veoma, veoma iskrenih duša.

 

Stoga,  praktičnije i moćnije rešenje za početnika u duhovnom životu, kao što savetuje Shrila Prabhupada lično u prvom citatu na strani 3, jeste da prihvati redovno utočište Nityananda i Gauranga Mantraraja, što znači da ih mantra najmanje 1000 puta ponaosob  (10 krugova) dnevno i poveća mantranje na 32, 64, 128 i 256 krugova dnevno kao dodatak Hare Krishna Mahamantri. To će omogućiti početniku da brzo napreduje do nivoa mantranja Mahamantre bez uvreda. To je mišljenje Shrila Prabhupada, svih Acharya, svih razotkrivenih spisa i Gospodina Nityanande Lično (Kraj komentara)

 

Title: 005 Shrilla Prabhupadova Pisma i Drugi Komentari (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-06-29 17:30:53

 

005 Shrilla Prabhupadova pisma i drugi komentari

: "http://www.gaurangapada.org/001-why-chant-nityananda-gauranga/1200-005-shrila-prabhupada-letters-commentaries-post2168.html#post2168"]Originalni tekst - 005 Shrila Prabhupada Letters and Other Commentaries

    Na palubi broda Jaladuta, 13-tog Septembra 1965. Stih 3

Shrilla Prabhupada:

 

tara iccha balavan pascatyete than than

hoy jate gauranger nam

prthivite nagaradi asamudra nada nadi

sakalei loy krishna nam

 

"Njegovom (mog Gurua Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupade) snažnom željom, SVETO IME GAURANGA će se prvo proširiti kroz sve zemlje Zapadnog sveta. Tada će se u svim gradovima, selima i naseljima na zemlji, da svih okeana, mora, reka i potoka, svako će pevati Hare Krishna Mahamantru."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovde Shrila Prabhupada jasno navodi da sve dok uslovljeni i vređalački nastrojeni ljudi ovog sveta ne počnu da redovno mantraju ime Gauranga, neće biti sposobni da zaista prihvate ili postanu kvalifikovani da direktno prihvate Hare Krishna Mahamantre. I čak iako tako urade, jednostavno bi pogrešno pristupili Mahamantri, zbog svojih uvreda. Stoga ne mogu dobiti željene rezultate, dobrobiti i ukus za mantranje Hare Krishna Mahamantra i stoga mogu prerano napustiti proces manranja. Videli smo da se to desilo u nebrojenim slučajevima tokom naše prošle Vaišnavske istorije. Hiljade bhakta su izgubili ukus za mantranje Mahamantre i stoga napustili mantranje i razvili ukus za materijalne stvari. To je usled nedostatka mantranja Nityananda i Gauranga. Prema tome jedino rešenje i konačni zaključak scih spisa i acharya jeste da veoma redovno mantramo Imena  Nityananda i Gauranga pre početka mantranja Hare Krishna Mahamantre. (Kraj komentara)

 

Shrila Prabhupadaovo pismo Niranjani, Brooklyn, 21 Maj, 1973:

"Ti si spomenuo da oni nisu nikada čak ni čuli o Gospodinu Gaurangi. To je, dakle njihova nesreća. i naša nesreća takođe.  _________________ U Indiji, oni ne mogu propovedati Ime Gospodina Gaurange širom Indije."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovo pismo Shrila Prabhupada jasno dokazuje da je njegova misija bila da prvo raširi Ime  Gauranga u ovom svetu. To je misija Gospodina Nityanande kao i misija svih acarya. I kako će se Ime Gospodina Gaurange proširiti i postati odomaćeno poput "Hare Krishna" ukoliko ljudi ovog sveta veoma redovno ne mantraju Gauranga Mantru svakodnevno na brojanici? Budalasto je misliti da se Ime Gauranga može proširiti u ovom svetu, bez saveta da ljudi ovog sveta mantraju Ime utvrđeni broj puta svakog dana.

 

Shrila Prabhupada  želi da se Ime Gauranga propoveda u ovom svetu i on je to učinio kroz svoje knjige i instrukcije. Takođe, ponekada acarye ostave neku posebnu misiju svojim sledbenicima da je izvrše kada za to dođe pravo vreme. Kao što je  Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada želeo da propoveda u Zapadnim zemljama, ali on lično to nije uradio, već je to uradio preko svojih sledbenika, a najistaknutiji među njima je bio  Shrila Prabhupada. Slično tome, Shrila Prabhupada je takođe želeo da se Ime Gauranga propoveda širom sveta zajedno sa  Hare Krishna Mahamantrom, jer je to naređenje Gospodina Nityanande. 

 

Dakle, Shrila Prabhupada će sigurno opunomoćiti nekog od njegovih sledbenika da direktnije raširi Ime Gauranga posebno predstavljajući proces veoma redovnog mantranja  Nityananda i Gauranga Mantrarajas. Shrila Prabhupada je želeo kroz svoje knjige i pisanje da uspostavi Gospodina Krsnu kao Svevišnju Božansku Ličnost, tako da kada ljudi shvate Gospodina Krsnu, onda mogu u potpunosti i pravilno prihvatiti Gospodina Gaurangu, najmilostiviju i zajedničku inkarnaciju Shri Shri Radha-Krishne. Dakle širenje Imena Gospodina Gaurange je bila druga faza plana Shrila Prabhupada koji je lično inicirao i ostavio svojim sledbenicima da rašire imena Nityananda Gauranga širom sveta.

 

Shrila Krishnadasa Kaviraja Goswami takođe navodi sličnu stvar u  Shri Chaitanya Charitamriti, Adi 2.119:

 

chaitanya-prabhura mahima kahibara tare;

krsnera mahima kahi kariya vistare.

 

"Samo da bi istakao slave Gospodina Gauranga Mahaprabhua I univerzalno Ga uspostavio kao Sevišnju Božansku Ličnost ne-različitu od Gospodina Krsne, detaljno sam opisao slave Gospodina Krsne kao Svevišnje Božanske Ličnosti."

(Kraj komentara)

 

Shrila Prabhupada u Cc Madhyi 24.330: "Duhovni učitelj treba da odabere mantru za učenika u skladu sa sposobnošću učenika da mantra različite mantre."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Dužnost duhovnog učitelja je da učeniku da one Mantre koje je on ili ona kvalifikovana da mantra, tako da osigura da učenik dođe do nivoa mantranja Hare Krishna Mahamantre bez uvreda. A Nityananda i Gauranga Mantraraja su specifične Mantre u Kali-Yugi koje ne uzimaju u obzir vređalački mentalitet osobe koja mantra i dodeljuju mu kvalifikacije za obavljanje Krishna-bhakti i čisto mantranje Krsninih Imena. (Kraj komentara)

 

Shrila Prabhupadino Pismo Shachimati, Bombay, 8 December, 1974:

 

"Savet Narottama das Thakura je da osoba mantra Sveto Ime Gauranga bez obzira da li osoba prebiva u kući ili u šumi. Slično, nemoj zaboraviti mantrati Hare Krishna mantru bilo da živiš u hramu ili u kući."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

     Ovde Shrila Prabhupada koristi reč "slično" i vrši direktno poređenje mantranja Gauranga Mantraraja sa mantranjem Hare Krishna Mahamantrom. On navodi da se Ime Gaurange treba mantrati na isti način kao što mantramo Hare Krishna Mahamantru bez obzira na to kakvo je mesto, vreme i okolnosti. (Kraj komentara)

 

Shrila Prabhupada u Shrimad-Bhagavatamu Lekcija 2.1.2, Vrndavana, Mart 17, 1974:

 

"Onda postajete gosvami. Onda, kao što Narottama dasa Thakura kaže, grhe va banete thake ha gauranga bole dake. Ha gauranga, 'Uvek pevajući Nitai-Gaura, i misleći o Nitai-Gaura,' takva osoba, Narottama dasa Thakura kaže... Grhe va... 'On može biti sannyasi, ili on može biti grhastha. To nema veze. Jer je apsorbiran u misli o ' Nitai-Gauri.' Dakle, narottama mage tanra sanga: 'Narottama uvek želi da se drui sa takvom osobom."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

    Prava kvalifikacija bhakte nije da li je on sanyasi ili kućedomaćin, već da li on ili ona neprekidno pevaju imena Nityananda i Gauranga. Trebamo se družiti sa takvim kvalifikovanim bhaktom. Ovde Shrilla Prabhupada i Shrila Narottama dasa Thakura  žele od nas da uvek mantrano imena Nityanande i Gaurange. Neki iznose da se to odnosi samo na usta ili pevanje, a ne na mantranje na japi, na brojanici. Ali sve naše acharye uključujući i Shrilla Prabhupada su uvek koristili reč  "chant" kako za japu na brojanici tako i za kirtanu. Budalast je pokušaj pokušati tvrditi da se taj termin odnosi samo na pevanje, a ne na japu na brojanici.U posebnim slučajevima gde acharye nisu želeli da se mantra na brojanici, kao što je slučaj sa Pancha-tattva Mantrom, oni su to jedinstveno i jasno naglasili. Ali Nityananda i Gauranga Mantraraja se mantrala na japi od strane mnogih  velikih acharya poput Shrila Sivananda Sene, Sapta Rishis, Parvati, Shive, Markendeya Rishija, Sarvabhauma Bhattacharye, Advaita Acharye, Suvarna Sena, Madhavendra Purija, Purushottama Pandite, Balarama Acharye, Minaketana Ramadase itd, itd. i odobrena je od strane Shrilla Prabhupada u gore citiranom Sobnom Razgovoru sa Yoga Studentom i posebno se odnosi na pitanje  o Japi, u Iranu Marta 14, 1975. Dakle reč "mantrati" se može primeniti kako za japu tako i za kirtan Nityananda i Gauranga Nama upravo kao što je to slučaj Harinama u odnosu na Mahamantru.  (Kraj komentara)

 

Shrilla Prabhupada u lekciji na Shri Chaitanya-caritamrtu, Madhya-lila 20.102, Baltimore, 7 Jul, 1976:

 

"Ukoliko jednostavno pevate Nitai-Gaura i plešete, onda ćete postati srećni. Nema nikakve teškoće. Nema nikakve teškoće."

 

Shrilla Prabhupada u lekciji na Shri Chaitanya-caritamrtu, Adi-lila 7.4, Mayapur,  4. Mart, 1974:

 

"Narottama dasa Thakura žudi za danom kada će Nityananda Prabhu biti zadovoljan sa njim. Upravo kao što su Jagai-Madhai bili oslobođeni milošću Shri Nityananda Prabhua, tako se i mi trebamo moliti Nityananda Prabhu-u. On je veoma milostiv. On je toliko ljubazan, Baladeva, On daje duhovnu snagu. Onda možemo prići Svevišnjem Gospodinu. Stoga mi mantramo "Nitai-Gaura." To je proces. Mi ne možemo promeniti ovu polisu."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovde Shrilla Prabhupada jasno navodi da je polisa, učenja i instrukcije svih acharya i spisa da mantramo (japa i kirtana) dva Imena Gospodina Nityanande i Gospodina Gaurange. I to se ne može napustiti ili zanemariti po bilo koju cenu ukoliko je čak i ceo svet protiv toga ili pokuša da ga zaustavi. ( Kraj komentara )

 

Shrilla Prabhupadov Smisao - Gauranga Bolite Habe, Los Angeles, 9. Januar, 1969:

 

" Kad neko mantra ime Shri Krishna Chaitanya, pojaviće se drhtanje. To je prvi simptom da osoba napreduje do savršenog nivoa svesnosti Krsne. Stoga, Narottama dasa Thakura kaže, gauranga bolite habe pulaka sarire. On očekuje. Čak iako je on bio veliki acharya, ipak on ipak očekuje. "Kada će taj nivo doći?" Reči pesme su sledeće. G-a-u-r-a-n-g-a, gauranga. Bolite, b-a-l-i-t-e. Habe, h-a-b-e. Gauranga bolite habe pulaka, p-u-l-a-k-a. Pulaka sarira, s-a-r-i-r. Gauranga bolite habe pulaka sarira hari hari, h-a-r-i h-a-r-i. Bolite, b-a-l-i-t-e. Hari hari bolite habe, h-a-b-e. Hari hari bolite kabe. Ne habe, kabe, k-a-b-e. Nayane, n-a-y-a-n-e. Babe, b-a-b-e, Nira, n-e-e-r. Značenje je da se neće pojaviti samo drhtanje kada izgovorim ime Gauranga, već će krenuti bujice suza iz mojih očiju čim počnem mantrati Hare Krishna. To je objašnjenje."

 

Shrilla Prabhupadaovo Pismo Dina Dayalu, Nellore, 6 Januar, 1976:

 

"Moj Guru Maharaja je uvek gledao ukoliko se Krsnino ili Ime Gospodina Caitanye pojavilo u nečijem pisanju i cenio bi pisanje samo zbog toga."

 

Shrilla Prabhupadov Smisao na pesmu, Los Angeles, Dec 29, 1968:

 

"On kaže: gauranga bolite habe pulaka-sarira. To je savršenstvo mantranja, jer čim mantramo ili uzmemo ime Gospodina Gaurange, koji je započeo Sankirtana pokret, odmah će se pojaviti drhtanje tela."

 

Shrilla Prabhupada u Pričama o Najdivnijem Pog.20, Opis jeseni:

 

"Shrila Narottama dasa Thakura se moli da ima društvo osobe koja je bilo kućedomaćin ili osoba u odvojenom redu života – ali koja je uključena u transcedentalnu ljubavnu službu prema Gospodinu i koja uvek doziva sveto ime Gospodina Caitanye."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ukoliko neko sledi ovu instrukciju Shrilla Prabhupada u Pričama o najdivnijem, onda će život postati savršen i uzvišen. A to je da neko neprekidno peva ime Gauranga sa osećajima i devocijom. Dozivanje Imena Gauranga se može vršiti dok osoba mantra na brojanici kao i u kirtanu. U stvari Shrila Bhaktivinoda Thakura navodi u Hari-nama-chintamaniju da se jedan broj našeg dnevnog mantranja takođe može mantrati u kirtanu da bi smo dobili poseban ukus i duhovni zanos svih naših čula i osoba čak može brojati imena dok ih mantra u kirtanu. 

( Kraj komentara )

 

Shrilla Prabhupada u SB 1.5.16 Smisao:

 

"Ekspertni bhakta takođe može otkriti nove načine da bi preobratio osobe koje nisu bhakte u skladu sa određenim vremenom i okolnostima. Devocijska služba je dinamična aktivnost, i ekspertne bhakte mogu pronaći odgovarajući način da je ubace u tupe mozgove materijalističke populacije. Takve transcedentalne aktivnosti bhakta za službu Gospodina mogu doneti novi poredak budalastom društvu materijalističkog čoveka."

 

Shrilla Prabhupada u Cc Adi 7.31-32 Smisao:

 

"Ovde je važna poenta. Gospodin Chaitanya Mahaprabhu je želeo da uvede način da bi uhvatio Mayavadije i druge koji nisu imali interesa za pokret Svesnosti Krsne. To je simptom acarye. Od acarye koji dolazi zbog službe Gospodina ne može se očekivati da se uklopi u stereotip, jer on mora pronaći puteve i načine kojima se svesnost Krsne može širiti."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada je uveo sistem Gayatri-Mantra-Dikshe (Brahmana Dikshe) po prvi put u našoj  sampradayi čak iako je on nije primio od svog sopstvenog gurua. To je bilo posebno uvedeno da bi se zaustavile Vaishnava-aparadhe koje su činile brahname misleći da su superiorniji od Vaišnava. Slično tome mi smo uveli ovaj sistem Gauranga-Mantra-Dikshe (Gauranama Diksha) kao ulaz u Gauranga Dharmu i Gauranga Bhakti Yogu, pomoću inspiracije i naređenja svih acharya i Gospodina Nityanande u cilju da zaustavimo i potpuno uništimo svih deset  nama-aparadhas (uvreda) bhakta i učenika i da ih učinimo sposobnim da brzo dostizanje ljubavi prema Krsni i kvalifikovanim za čisto mantranje Hare Krishna Mahamantre. Stoga je pravo svakog gurua da odabere posebne autorizovane mantre za brzi duhovni napredak učenika i  osobe koje to kritikuju se samo uključuju Vaishnava-nindu prema bhaktama koji pokušavaju da šire najmilostivija Imena Gospodina: Nityananda i Gauranga. Naravno, svako može lično odlučiti za sebe da li da mantra Nityananda i Gauranga Mantraraja ili ne i može ostati neutralan ako lično ne žele da ih mantraju, ali čin kritikovanja i minimizovanja onih koji izvorno mantraju ili propovedaju slave Nityananda i Gauranga Mantraraja kao dodatak Hare Krishna Mahamantri će prouzrokovati duhovno prokletstvo onih nesrećnih osoba koje  se uključuju u takvevrhunski nepovoljne aktivnosti

 

Osoba bi trebala da pokuša da razume gore navedene citate Shrila Prabhupada gde on navodi da se exspertni bhakta ne može naterati da se jednostavno drži stereotipa, već da je njegova osnovna dužnost da pronađe i uvede nove puteve i načine iz spisa da naširoko propoveda i ubaci svesnost Gaurange i Krsne u tokove ljudskog društva koje pati, tako da milioni mogu prihvatiti taj proces i brzo napredovati u duhovnom životu.

 

Acharye koje su direktno sišle iz duhovnog sveta mogu direktno dati  Maha-mantru aparadhi jivama (uvredljivim dušama) čineći ih direktno kvalifikovanima. Njihove aktivnosti se ne bi trebali imitirati, već trebamo slediti instrukcije u njihovim knjigama.  Ove instrukcije su jasne da se bhakta početnik ne bi trebao direktno upustiti u mantranje samo Hare Krishna Mahamantre i čak iako on ili ona pokušaju nikada neće dobiti rezultat usled njegovih ili njenih uvreda. Umesto toga oni navode da on ili ona trebaju veoma redovno mantrati imena Nityananda i Gauranga. Acharye su ponovo i ponovo dale instrukcije da mantramo Nityananda i Gauranga Mantre putem vani, ali oni nisu vezani da implementuju sopstvene instrukcije i slobodni su da propovedaju na bilo koji način na koji oni to žele.  Dok se mi trebamo truditi da striktno primenjujemo njihove instrukcije bolje nego da budalasto pokušavamo da imitiramo njihove aktivnosti. Za nas su njihove instrukcije važnije nego neshvatljive i transcedentalne aktivnosti koje se nikada ne mogu imitirati.

 

Acharya ne mora striktno slediti sopstvene instrukcije date u njegovim knjigama, zato što je nezavisan upavo kao Sam Gospodin. Slično tome Shrila Prabhupada je rekao da bhakta početnik ne bi trebao direktno mantrati  Hare Krishna Mahamantru, već bi prvo trebao uzeti utočište imena  Nityananda i Gauranga. Ali Shrila Prabhupada nije morao da sledi ovaj standard koji je lično dao jer je direktno predstavio Mahamantru (što je I uradio u većini slučajeva) jer je on potpuno nezavisan pošto je direktni pratilac Gospodina Gaurange. Ali njegovi sledbenici mogu i trebaju slediti njegove instrukcije u njegovim knjigama radi sopstvenog brzog duhovnog napretka i u cilju propovedanja.

 

Acharye nisu odobrile mantranje Mantras koje nisu autorizovane u spisima, a koje sadrže Imena Nityananda i Gauranga poput bhaja nitai-gaura radhe-shyam...ali ove izjave se nikada ne bi trebale primeniti na mantranje izvornu Gaura Gopala Mantru-Gauranga koju su mantrali sve naše acharye i koja je spomenuta u autentičnim spisima. Nigde ne postoji čak ni jedan dokaz bilo gde u spisima koji dokazuje da se Gauranga Mantraraja treba pevati samo u kirtanu, a ne na brojanici. Čak šta više acharye poput Shivananda Sene i svi večni pratioci Gospodina Gaurange u Goloka, Parvati, Shiva, Sapta rishiji, Markendeya Rishi itd. Su mantrali Gauranga Mantraraja japa na brojanici i Shrila Prabhupada je to odobrio više nego jedanput kao što možemo videti u navedenim citatima. 

 

Shrila Prabhupada piše u Shri Chaitanya-Charitamrita Adi-lila 7.4 smisao:

 

"Uzimajući prednost Shri Chaitanya Mahaprabhua, mnoge bezobzirne bhakte izmišljaju sopstvenu maha-mantru. Ponekad pevaju bhaja nitai gaura radhe syama hare krishna hare rama ili shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda hare krishna hare rama shri-radhe govinda. Zapravo,osoba bi trebala pevati imena pune Panca-tattve (shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda shri-advaita gadadhara shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda) i potom šesnaest reči  Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ali ove bezkrupulozne, manje inteligentne osobe zbunjuju ceo proces. Naravno, pošto su takođe bhakte one mogu izraziti svoja osećanja na taj način, ali metod propisan od strane čistih bhakta Shri Chaitanya Mahaprabhua je da se prvo mantra potpuna Panca-tattva mantra i da se potom mantra maha-mantra-Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.”

 

Prema detaljnim citatima spisa u knjizi, Gaura Gopala Mantraraja: "Gauranga" i Haladhara Balarama Mantraraja: "Nityananda" su verodostojne Mantre iz Vedskih spisa i nisu izmišljene poput  "bhaja nitai gaura radhe syama hare krishna hare rama" ili "shri-krishna-chaitanya prabhu-nityananda hare krishna hare rama shri-radhe govinda".

 

Povrh svega toga bhakte Nityananda Gauranga Bhakti Yoge koji mantraju  Nityananda i Gauranga Mantraraja takođe mantraju Pancha-tattva Mantru pre početka mantranja Hare Krishna Mahamantre na japi i kirtanu kao što je preporučio Shrilla Prabhupada u gornjem citatu.

 

Takođe sudeći prema spisima osoba može imati različite Diksha Gurue za različite mantre. Kao na primer,Parvati koja je dobila Dikshu u Ramamantra od Shiva, njenog muža (što ona posebno i jasno spominje u Chaitanya-Charitamriti Cc),ponovo u Mahamantru od Shrilla Haridasa Thakura, kao što je opisano u Cc i u Gauranga Mantraraju od Gospodina  Shive (Navadvipa-dhama-mahatmya) nakon čega je dostigla darshan Gospodina Gaurange u Navadvipu. Stoga je autorizovano u spisima. Iako je potrebno da osoba ima samo jednog Diksha Gurua za jednu mantru. To je zaključak spisa. Shrilla Bhaktisiddhanta Prabhupada je  u svom detinjstvu prihvatio Dikshu u Nrisingha Mantru od svog oca Shrila Bhaktivinoda Thakura  i Hare Krishna Mahamantru od Shrilla Gaura Kishore Dasa Babajija. Dakle, bhakte koje su prihvatile Dikshu u bilo koju verodostojnu Vaišnava Mantru od bilo kog verodostojnog Vaišnavskog gurua u bilo kojoj od četiri sampradaye (molimo vas pročitajte našu knjigu "Maha Mantra Yoga" za dodatne detalje) takođe mogu prihvatiti Gauranga Mantru ili Gauranama Mahadikshu u Nityananda i Gauranga Mantraraja pošto ove dve  Mantraraje uništavaju sve uvrede i osiguravaju brz uspeh u mantranju svih verodostojnih Vishnu Mantri u ovom svetu.

 

Naravno Nityananda i Gauranga Mantraraje su vrhunski moćne i nezavisne tako da One ne čekaju ili ne zavise od Dikshe i mogu biti mantrane od strane svakoga. Diksha je proces koji ubrzava pročišćenje duhovnog aspirant pošto on ili ona mantraju Mantraraja primljenu sa usana Gurua koji je realizovan u mantranju Mantraraja, i potom mantra pod milostivim vodstvom i blagoslovima Shri Gurudeva. 

 

U cilju da ne prouzrokujemo bilo kakve neprijatnosti bilo kojim Vaišnavama, i da izbegnemo kontraverzije, naša je lična odluka da ćemo ohrabrivati one bhakte koji su prihvatili Dikshu u bilo koju Vishnu Mantru od nekog drugog verodostojnog i autentičnog Gurua u bilo kojoj od četiri Vaišnavske sampradaye da samo mantraju Nityananda i Gauranga Mantaraje bez prihvatanja Dikshe u ove Mantraraje. Iako je u potpunosti u skladu sa spisima da mogu prihvatiti Dikshu u Nityananda i Gauranga Mantraraje od strane drugog Gurua dok obožavaju svog predhodnog Gurua, mi im nećemo preneti Gauranga Mantra Mahadikshu dok nemaju posebnu i jasnu instrukciju i odobrenje od njihovog prvog Diksa Gurua u vezi sa tim. Ukoliko traže naše vodstvo, ove bhakte će biti ohrabrene da jednostavno mantraju Nityananda I Gauranga Mantraraje. Mi smo posebno zainteresovani da širimo Nityananda i Gauranga Mantraraje među novim duhovnim kandidatima. Ukoliko žele instrukcije od nas, mi ćemo jednostavno zatražiti starije inicirane bhakte drugih verodostojnih Vaišnavskih Gurua da dodaju mantranje Nityananda i Gauranga Mantraraja njihovom dnevnom mantranju, osim ukoliko je želja njihovog prvog Gurua da prihvate Gauranga Mantra Mahadikshu od nas. Stoga niko ne treba da se boji bilo kakve nelagodnosti prouzrokovane propovedanjem Nitaynanda i Gauranga Mantraraja. Ukoliko postoje bilo kakve specifične situacije mi bi smo zamolili bhakte koje se to tiče ili Gurue drugih institucija da nas direktno obaveste kontaktirajući nas na Vaišnavski način tako da možemo direktno razmotriti nastalu situaciju. 

(Kraj komentara)

 

Shrilla Prabhupada tokom Sobnog Razgovora, 14-ti Avgust, 1971, London:

 

Prabhupada: Ne. Mi prepuručujemo "Pevajte sveto ime Boga." Dakle, ako ste dobili sveto ime Boga, možete ga pevati.

 

Prabhupada: Bilo kako, ako neko peva Alah ili Isus Hrist, mi nemamo primedbi. Mi ne kažemo da trebate prestati. Mi kažemo da mantrate sveto ime Boga. Ako je to ime Boga, pevajte."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovde Shrilla Prabhupada navodi da osoba može pevati bilo koje verodostojno Ime Boga. Stoga, šta može biti verodostojnije od Imena Svevišnje Božanske Ličnosti: "Gauranga" koje je najmilostivije zajedničko Ime Njihovih Gospodstava Shri Shri Radha-Krishne i takođe je poznata kao Radha-Krishna-Yugala-Mantraraja ili Gaura-Gopala-Mantraraja. I šta može biti verodostojnije od vrhunski milostivog Imena Sluge Svevišnje Božanske Ličnosti Gospodina Balarama: "Nityananda". Stoga, oni koji se protive mantranju ovih Imena, protive se mantranju najverodostojnijih Imena Svevišnjeg Gospodina.

 

Title: 006 Shrila BhaktiSidhanta Sarasvata Thakura Prabhupada komentari na spise (Serbo-Cr.)

User: Igor     Date: 2006-06-30 08:16:52

 

006 Shrila BhaktiSidhanta Sarasvata Thakura Prabhupada komentari na spise

 

Originalni text 006 Shrila BhaktiSiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada’s puports on scriptures: "http://www.gaurangapada.org/001-why-chant-nityananda-gauranga/1201-006-shrila-bhaktisiddhanta-sarasvati-thakura-prabhupada-s-puports-scriptures.html"

 

Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

 

Smisao Chaitanya-Charitamrite Adi 8.31:

 

" Hare Krishna Mahamantra prihvata uvrede dok Imena Gauranga-Nityananda ne prihvataju uvrede. Osoba koja mantra i pravi uvrede neće nikada dobiti plod mantranja  (čistu ljubav prema Krsni) mantrajući Hare Krishna Mahamantru. Stoga  umesto da čini uvrede, on bi trebao mantrati imena Nityananda i Gauranga. Usled stalnog mantranja imena Nityananda i Gauranga, uvrede će biti uništene i on će dostići plod mantranja."

 

"Ime  Krishna i Gauranga-Oba su ne-različita od Gospodina. Oni koji misle da je Krishna na bilo koji način inferioran ili ograničen u odnosu na Gaurangu su u grubom neznanju. Ali u praktičnom razmatranju sa poštovanjem prema dobrobiti koju dobija uslovljena duša, mantranje Imena Shri Nityanande i Gaurange je korisnije i od veće pomoći za svakoga. Milost Krsninog Imena je uopšteno samo za oslobođene i savršene duše koje su mu predane. Ali veličina imena Gospodina Nityanande i Gaurange je posebno za duše koje su vređaoci i pune anarthi i želja za materijalnim čulnim uživanjem. Mantranje Imena Gospodina Nityanande i Gospodina Gaurange i Njihovo obožavanje brzo izbavlja dušu od svih uvreda i stoga duša dostiže utočište u lotosovim stopalima Gospodina Gaurange-Krsne bez ikakvog odlaganja.” 

 

Shrila Bhaktisiddhanta Prabhupada u Shri Chaitanya-Bhagavati, Madhya-Khanda 3.134:

 

"Jednostavno mantrajući ili slušajući ime Gospodina Nityanande, grešne težnje u srcu svih živih bića u univerzumu bivaju trajno uništene i njihova urođena čistoća biva automatski probuđena. Mantrajući ili slušajući ime Gospodina Nityanande, čak i trgovci, degradirani, pali i budalasti ljudi postaju pročišćeni i odmah postaju svesni Absolutne Istine i Gospodinovih bhakta."

 

Title: 007 Slave mantranja Nityananda Gauranga, Acharye (Serbo-Croatian)

User: Igor     Date: 2006-06-30 10:28:24

 

007 Slave mantranja Nityananda Gauranga, Acharye (Serbo-Croatian)

Originalni tekst Glories of chanting Nityananda Gauranga, by Acharyas: "http://www.gaurangapada.org/001-why-chant-nityananda-gauranga/1202-007-glories-chanting-nityananda-gauranga-acharyas.html"

 

Shrila Sacchidananda Bhaktivinoda Thakura:

 

Navadvipa-dhama-mahatmya Poglavlje 1:

 

kali jivera aparadha asankhya durvara;

gauranga-nama vina tara nahika uddhara.

 

"Uvrede i grehovi živih bića u Kali-yugi su neograničene i apsolutno  nesavladive. To je razlog zašto duše nikada ne mogu biti izbaljene bez redovnog pevanja najmilostivijeg imena Gauranga."

 

Shrila Krishnadasa Kaviraja Goswami

 

chaitanya-nityanande nahi esaba vicara,

nama laite prema dena, vahe asrudhara

(Cc Adi 8.31)

 

"Ali ukoliko neko peva, sa samo malo vere, dva sveta imena Gospodina Gaurange i Nityanande, veoma brzo on ili ona će postati oslobođeni od svih uvreda. Pošto se prilikom mantranja imena Nityananda i Gauranga uvrede ne uzimaju u obzir, osoba će veoma brzo doći na nivo ljubavi prema Bogu, jednostavno mantrajući Njihova Imena i suze čiste ljubavi prema Krsni će poteći iz očiju."

 

‘nityananda’ balite haya krishna-premodaya;

aulaya sakala anga,asru-ganga vaya.

(Chaitanya-charitamrita Adi-lila 8.23)

 

"Jednostavno pevajući ime 'Nityananda' osoba budi svoju ljubav prema Krsni. Nakon toga svi njegovi telesni udovi postaju prepljavljeni ekstazom ljubavi prema Bogu, i suze ljubavi teku iz njegovih očiju poput vode Gange."

 

Shrila Narottama dasa Thakura:

 

grhe ba vanete thake, ‘ha gauranga’ bo'le dake,

narottama mage tara sanga.

 

"Osoba može stanovati u kući ili u šumi, ali ukoliko on ili ona neprestano pevaju ime Gauranga, onda ja  (Narottama Dasa Thakura) priželjkujem njegovo društvo i želim da ga služim."

 

Shrila Narada Muni:

 

gauranga-nama na laiya, yei krishna bhaje giya;

sei krishna bahu kale paya.

gauranga-nama laya jei, sadya krishna paya sei;

aparadha nahi rahe taya.

 

"Ukoliko se neko trudi da obožava Krsnu bez da redovno mantra ime Gospodina Gaurange, onda će on ili ona dostići Krsnu nakon veoma dugo vremena. Ali ako neko uzme utočište Imena Gospodina Gaurange, on ili ona će dostići Krsnu veoma brzo, jer će njegove ili njene uvrede odmah prestati da postoje." (pravo utočište imena Gospodina Nityanande i Gospodina Gaurange znači mantrati Ih najmanje hiljadu puta ili 10 krugova dnevno)

 

Title: 008 Vrhovno naređenje Svevišnjeg Gospodina Nityanande da pevamo Gauranga (Serbo-Cro.)

User: Igor     Date: 2006-07-01 06:29:49

 

008 Vrhovno naređenje Svevišnjeg Gospodina Nityanande da pevamo Gauranga

008 Supreme order of Supreme Lord Nityananda to chant Gauranga : "http://\"http//www.gaurangapada.org/001-why-chant-nityananda-gauranga/1204-008-supreme-order-supreme-lord-nityananda-chant-gauranga.html%5C%22"

 

Gospodin  Shri Nityananda Prabhu Lično:

 

bhaja gauranga kaha gauranga

laha gaurangera nama re;

ye jana gauranga bhaje sei amara prana re.

 

"Obožavajte Gaurangu, mantrajte Gauranga Mantraraja i prihvatite Sveto Ime Gospodina Gaurange.Oni koji obožavaju Gospodina Gaurangu na ovaj način neprestano pevajući Njegovo Ime su Moj život i duša i ja ću im pružiti svu zaštitu."

 

Title: 009 Predskazanje Gospodina Gaurange o širenju Nitai-Gaura Naam-a (Serbo-Croatian tr.)

User: Igor     Date: 2006-07-01 07:04:53

 

009 Predskazanje Gospodina Gaurange o širenju Nitai-Gaura Naam-a

Originalni tekst 009 Lord Gauranga ‘s prediction on spreading of Nitia-Gaura Naam: "http://\"http//www.gaurangapada.org/001-why-chant-nityananda-gauranga/1205-009-lord-gauranga-s-prediction-spreading-nitia-gaura-naam.html%5C%22"

 

Gospodin Shri Gauranga Mahaprabhu Lično:

 

prthivite ache yata nagaradi-grama;

sarvatra pracara haibe mora nama.

Chaitanya-bhagavata Antya 4.126

 

"Veoma brzo Moje Ime će se pevati, širiti i slaviti u svim gradovima, naseljima, selima, zemljama i kontinentima ovog sveta.."

 

Komentar Swami Gaurangapade:

 

Ovde Gospodin Gauranga navodi  "mora nama"  što znači Njegovo Ime Gauranga, Nityananda, Hare Krishna itd. I prema predskazanju Shrila Prabhupada na Jaladuti, prvo će se Ime Gospodina Gaurange proširiti širom sveta da bi ljudi postali kvalifikovani da pevaju Hare Krisna Mahamantru. Nityananda Gauranga Bhaktiyoga je naučna, univerzalna i večna priroda duše realizovana kroz proces  Mahadikshe i Mantra Meditacije na sledeće tri najmoćnije Kraljevske Mantre svih Mantri on (Mantrarajas) u Kali Yugi:

 

(1)"Nityananda"(Haladhara Balarama Mantraraja)

(2) "Gauranga" (Gaura Gopala Mantraraja)

(3) "Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare"

(Hare Krishna Mahamantra)