Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Essays Serbo-Croatian > Serbo-Croatian translation

Title: Ko će preći? (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-06-30 14:48:33

 

Originalni tekst - Who will go?: "http://www.gaurangapada.org/songs/1138-who-will-go.html"

 

Ke Jaabi Ke Jaabi Bhaai?

Who will, who will cross the ocean of birth and death?

Ko će, ko će preći okean rođenja i smrti?

 

 Shrila Lochana dasa Thakura

Prevod Swami Gaurangapade

 

ke jaabi ke jaabi bhaai bhava-sindhu paara

dhanya kali-yugera chaitanya-avatara

 

"O moja draga braćo i sestre, Ko će preći? Ko će preći? Koja srećna osoba će preći preko ovog neprebrodivog okeana rođenja i smrti? Ovo je najpovoljnije vreme da se to uradi jer je ovo najređa i posebna Kali Yuga koja se pojavljuje samo jednom u 8,640,000,000 godina jer se najmilostiviji Svevišnji Gospodin Gauranga Mahaprabhu pojavio da bi izbavio sve.."

 

aamaara gauraangera ghaate adaana-kheyaa vaya

jada andha aatura avadhi paara haya

 

"Na transcedentalnom mestu kupanja Mog dragog Gospodina Gaurange, nalazi se božanski brod koji čeka sve duše da ih besplatno preveze preko neograničenog okeana rođenja i smrti bez bilo kakve karte. Nema nikakvih ograničenja, tako da sve duše se mogu popeti na brod i bez poteškoće preći preko ovog okeana rođenja i smrti nakon što su se selile tokom biliona i biliona života. Kvalifikacija je samo želja da se ukrca na brod. Svako dolazi, uključujući hrome, slepe i unesrećene. Stoga molim vas, nemojte više oklevati. Onaj ko propusti ovu šansu moraće da čeka trilione godina."

 

hari-naama naukaa khaani shri guru-kaandaari

sankirtana kheroyaala du-baahu pasaari

 

"Božansko Sveto Ime Gospodina Gauranga Hari je brod, Shri Guru (Duhovni učitelj ) je kapetan, a Sankirtana Pokret sa svojim podignutim rukama predstavljaju vesla ovog božanskog broda."

 

saba jiva haila paara premera vaataase

padiya arohila lochana aapanaara doshe

 

"Sve duše ovog univerzuma su prešle preko okeana rođenja i smrti u ovom brodu pomagani povoljnim vetrovima čiste neokaljane ljubavi koju su doneli Njihova Gospodstva Nityananda i Gauranga. Jedino je Lochana dasa ostavljen iza, jer je toliko nesrećan i jadan da usled svojih sopstvenih grešaka nije prihvatio ovu bezuzročnu i neograničenu milost."

 

nitaai naama laddu aara gaura naama ghi

hari naama khanda kshira ghori ghori pi

 

"Sveto Ime Gospodina Nityanande je nektarski laddu i Sveto Ime Gospodina Gaurange je čisti mirisni ghee. Sveto Ime Gospodina Krsne je zgusnuta slatka riža. Molim vas pomešajte ih sve zajedno i ispijte ovaj vrhunski ambrozijski nektarski eliksir!"