Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Essays Serbo-Croatian > Radha Krishna

Title: Ko je došao prvi:Gauranga ili Radha-Krishna?

User: Igor     Date: 2006-06-12 15:45:39

 

Ko je došao prvi: Gauranga ili Radha Krishna?

 

original Who came first: Gauranga or Radha Krishna?: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=722"

 

 

Temple Room Satsanga uživo : 2-gi Maj 2005: 10.15 - 11 pm, Indijsko standardno vreme.

 

- Swami Gaurangapada :

Poglavlje 1: Mangalacarana: Prema Vivarta Shrila Jagadananda Pandita:

 

- Swami Gaurangapada :

" Ljubavne zabave  Shri Shri Radha i Krsne su transcedentalne manifestacije Gospodinove unutrašnje energije zadovoljstva. Iako su Radha i Krishna jedno u svom identitetu, Oni su se večno razdvojili. Sada su se ova dva transcedentalbna identiteta ponovo ujedinila u obliku Shri Krishna Caitanye. Odajem Mu svoje ponizno poštovanje, koji se pojavio sa osećajima i puti Shrimati Radharani, iako je sam Krishna lično."

 

- Swami Gaurangapada :

Vidite, ovo je jedinstveni oblik inkarnacije Gospodina Gaurange.

 

- Swami Gaurangapada :

U obliku Gospodina Gaurange, energetik i energija su postali jedno

 

- Swami Gaurangapada :

Postaviću vam par pitanja

 

- Swami Gaurangapada :

Molim vas, ko je Vrhovni Energetik?

 

- Swami Gaurangapada :

Izvor svih Energija?

 

- Prahlad das :

To  je Krishna, zar ne

 

- Swami Gaurangapada :

Da, Gospodin Krishna

 

- Swami Gaurangapada :

Ko je Vrhovna Energija Gospodina, od koje sve ostale energije emaniraju?

 

- Swami Gaurangapada :

Koji je odgovor?

 

- chandrika gauranga dasi :

Radharani

 

- Swami Gaurangapada :

Da, Shrimati Radharani

 

- Swami Gaurangapada :

Zašto je Energija odvojena od Energetika?

 

- Prahlad das :

za zadovoljstvo Krsne

 

- Swami Gaurangapada :

Tačno, za zadovoljstvo Energetika Gospodina Krsne

 

- Swami Gaurangapada :

Da li su oni izvorno odvojeni?

 

- Matus Kmit :

Ja bih rekao ne

 

- amit :

Ne, nisu swami ji, tako mislim

 

- Swami Gaurangapada :

Da li su Energetik i Energija izvorno odvojeni?

 

- Swami Gaurangapada :

Ne, nisu

 

- chandrika gauranga dasi :

Ja mislim da Oni nikada ne mogu biti odvojeni

 

- Matus Kmit :

Ne mogu postojati jedno bez drugog…

 

- Swami Gaurangapada :

Kakav je smisao Energije ukoliko Energija ne može služiti Energetika i dati Mu uživanje?

 

- chandrika gauranga dasi :

zato što Energetik uvek stvara Energiju

 

- Swami Gaurangapada :

Da, svi ste u pravu, veoma lepo

 

- Prahlad das :

Da, Radha uvek pokušava da služi Krsnu, a Krishna uvek pokušava da služi

Radhu, tako sam čuo

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle, iako su Radha-Krishna jedno

 

- Swami Gaurangapada :

Odvojili su se radi večnog uživanja i zabava

 

- Swami Gaurangapada :

To je takođe zabava.

 

- Swami Gaurangapada :

Jer Oni zapravo nikada ne mogu biti odvojeni

 

- Matus Kmit :

Večno

 

- Matus Kmit :

Bez početka i kraja

 

- Prahlad das :

sećajući se ljubavnih talasa Radharani prema Krsni, osoba uči kako da služi Krsnu

 

- Swami Gaurangapada :

Ali kada Su manifestovali Svoje večne zabave, Gospodin Krishna, koji je lično Bog počeo je da se čudi neograničenom zanosu Njegove Energije Shri Radhe

 

- Swami Gaurangapada :

Njegova Energija  Shrimati Radha je osećala milione puta veći zanos nego što je to sam Gospodin osećao u Svojim sopstvenim zabavama sa Svojom Energijom Radhom

 

- Swami Gaurangapada :

To je moć Bhakti ili Čistog Predanog Služenja

 

- Matus Kmit :

Ne shvatam

 

- Prahlad das :

Bhakta oseća toliko mnogo zadovoljstva u služenju Gospodina

 

- Swami Gaurangapada :

Matus, molim te objasni

 

- Matus Kmit :

Ne shvatam. Njegova Energija Shrimati Radha oseća milione puta veće zadovoljstvo nego što bi Gospodin osećao u zabavama sa Njegovom Energijom Radhom

 

- Prahlad das :

Verujem da je Radha osećala više sreće zato što je Lično služila Krsnu, Njena sreća dolazi od služenja Krsne

 

- Swami Gaurangapada :

Da, čista služba predanog poštovanja prema Gospodinu Krsni je čak uzvišenija od Samog Gospodina Krsne

 

- Matus Kmit :

Ok, sada mislim da polako shvatam...

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle, dok Ga služi, bhakta oseća tako visoke nivoe zadovoljstva koje čak Gospodin Krishna želi da okusi.

 

- Ronald McCarthy :

je rbi bili u našem pravom položaju, služeći sa devocijom?

 

- Swami Gaurangapada :

Zato smo došli do sledećeg paragrafa " Taj absočutni princip se ponekad manifestuje Lično kao dva - Shrimati Radharani i Shri Krishna – i ponekad kao Jedan Vrhovni Apsolut u obliku Gauranga Mahaprabhua."

 

- Swami Gaurangapada :

Oba ova oblika su večni

 

- Swami Gaurangapada :

Dolazimo do sledećeg dela: "Vrhovna Istina je jedna bez dvoumljenja i nema nikakve razlike između Gospodina i Njegove apsolutne energije. Ipak, istovremeno, postoji   večna razlika između njih, pošto čitava Vedska literature naglašava činjenicu da je Energija Svevišnjeg Gospodina nepobitno jedinstvena i različita od samog Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada :

Zabave Radha-Krishne i Gaurange se večno odvijaju u duhovnom svetu.

 

- Swami Gaurangapada :

Jer Bog može postojati na mnogo mesta u isto vreme, ne poput nas.

 

- Matus Kmit :

ok,pitao sam se o tome ranije...

 

- Matus Kmit :

To je dakle, na nama, kojoj zabavi ćemo odlučiti da se pridružimo?

 

- Swami Gaurangapada :

Kada On može poprimiti hiljade oblika u rasa plesu sa Gopijama i 7 istovremenih oblika u Jaganntha Puri Ratha Yatri, kakva je to teškoća za Njega?

 

- Matus Kmit :

ili se možemo pridružiti u više zabava istovremeno?

 

- Swami Gaurangapada :

Ali Njegova dva osnovna oblika su Radha-Krishna i Gauranga

 

- Swami Gaurangapada :

Koji su Izvori svih ostalih oblika

 

- Swami Gaurangapada :

Da, Matus, duša može odabrati da učestvuje oboje, i u zabavama Radha-Krsne i Gaurange, istovremeno

 

- Prahlad das :

zar nije Krishna organizator svih oblika, On kaže u Giti – sve stvari emaniraju iz Njega

 

- Matus Kmit :

Odlično

 

- chandrika gauranga dasi :

ali idemo li tamo ukoliko ne umremo?

 

- chandrika gauranga dasi :

mislila sam da je duhovno mesto mesto gde se ide nakon smrti

 

- Swami Gaurangapada :

Idemo tamo kada dostignemo 100% savršenosti u Bhakti dok živimo ili umiremo

 

- Prahlad das :

čuo sam da je moguće ući u duhovni oblikjoš dok je osoba u ovom telu

 

- Swami Gaurangapada :

"Svevišnja Apsolutna Istina je otelotvorenje znanja, samvit, Njegova sandhini energija sadrđži Njegovo sopstveno saznanje o svim drugima, i Njegove sopstvene zabave se sprovode pod uticajem Njegove hladini energije. Stoga se on manifestuje Lično pomoću ove tri osnovne energije i njihovim nebrojenim pod-energijama."

 

- Swami Gaurangapada :

Bog ima tri osnovne energije

 

- Swami Gaurangapada :

Samvit -> Znanje (Chit) Energija -> Gauranga Krishna Lično

 

- Swami Gaurangapada :

Sandhini -> Večnost (Sat) Energija -> Nityananda Balarama

 

- Swami Gaurangapada :

Hladini -> Zadovoljstvo (Ananda) Energija -> Radha

 

- Swami Gaurangapada :

One imaju nebrojene pod-energije.

 

- Swami Gaurangapada :

"Svevišnja Apsolutna Istina se Lično manifestuje kroz različite transcedentalne energije, i sve se dostiže kroz interakciju ovih energija. Stoga, dinamička razmena čistih osećaja večno postoji u Svevišnjem, iako su Energija i Energetik uvek nerazličiti."

 

- Swami Gaurangapada :

"Ljubavne zabave Shrimati Radharani i Shri Krsne, su transformacije 'hladini shakti'ili energije zadovoljstva.  I to je neshvatljiva energija koja opija Radharani and Krsnu. Hladini poseduje neverovatnu sposobnost da učini nemoguće mogućim, bez da je lično uključena; Ona je takođe odgovorna za stvaranje raznolikosti u transcedeciji."

 

- Swami Gaurangapada :

"Stoga, Shrimati Radharani iGospodin Krishna ulaze u jedan transcedentalni oblik koji se trenutno pojavio kao moj najdraži Gospodin Gauranga Mahaprabhu. I kada kažem 'trenutno' nemojte pogrešno procenitida je to usled materijalnog faktora vremena. Setite se, transcedetalna istina je iznad uticaja vremena. Stoga reći da su se Shrimati Radharani i Gospodin Krishna pojavili pre Gospodina Chaitanya, koji se pojavio nedavno, bio bi pokušaj predstavljanja materijalnih okvira poput vremena i hronološkog redosleda. Ova pogreška bi nas potpuno udaljila od večne Istine."

 

- Swami Gaurangapada :

So Prahlada dasa, to daje odgovor na tvoje pitanje

 

- Swami Gaurangapada :

Nikada ne možemo reći ko se pojavio prvi Radha-Krishna ili Gauranga.

 

- Swami Gaurangapada :

Oboje su Izvorni i Večni.

 

- Prahlad das :

oprosti, nemam odgovor, primio sam telefonski poziv i nisam obratio pažnju

 

- Swami Gaurangapada :

Gauranga se naizgled pojavio u okviru naše vizije tek pre 500 godina, a Radha-Krishna su se pojavili pre 5000 godina...

 

- Swami Gaurangapada :

Ali to ne znači da je Gauranga kasnije, a Radha-Krishna ranije

 

- Swami Gaurangapada :

Oboje su Izvorni

 

- Swami Gaurangapada :

Upravo kao kada Sunce izlazi ujutro, da li kažemo da se Sunce rodilo ujutro i da ga nije bilo pre zore...

 

- Swami Gaurangapada :

Da li se Sunce rađa svakog jutra i umire svake noći?

 

- Prahlad das :

Ne Sunce ne umire, ono je tamo uvek, samo je na različitom mestu u toku noći.

 

- Swami Gaurangapada :

Dai  kada izgleda u našoj viziji, to se ne može smatrati da se ono rodilo u tom trenutku.

 

- Swami Gaurangapada :

Ono je već tamo, samo se pojavljuje u zoru.

 

- Swami Gaurangapada :

Slično Gauranga se pojavio pre 500 godina ali to ne znači da nije postojao pre toga.

 

- Swami Gaurangapada :

On se samo pojavio pred nama, među nama, da bi nas spasio u Kali Yugi.

 

- Matus Kmit :

U duhovnom svetu, da li Radha-Krishna & Gauranga imaju Njihove Oblike koje manifestuju na zemlji?

 

- Swami Gaurangapada :

Da, istovetne, Oni dolaze sa Njihovim identičnim Oblicima, Pratiocima, Imenima, Prebivalištima, Parafernalijom itd.

 

- Swami Gaurangapada :

Oni se svi zajedno pojavljuju, ne sami

 

- Matus Kmit :

Ponekada mi je teško da to zamislim, da je Gospodin tako velik i bezgraničan...

 

- Swami Gaurangapada :

Oni donose duhovni svet dole sa Njima koji se manifestuje kao Dhama, replica duhovnog sveta.

 

- Prahlad das :

kako lepo, Krishna ima pratioce koji se pojavljuju samo da bi igrali ulogu u Njegovim zabavama

 

- Swami Gaurangapada :

Kada američki predsednik dođeu Indiju, on dolazi sopstvenim avionom, the A1 flotom

 

- Swami Gaurangapada :

sa stotinama i hiljadama svojih ministara

 

- Swami Gaurangapada :

onda zašto Bog ne bi mogao da dođe sa Svojim sopstvenim Energijama i Parafernalijom?

 

- Matus Kmit :

To shvatam.

 

- Swami Gaurangapada :

"Nemojte gubiti dragoceno vreme bespotrebno pokušavajući da raspravljate ko se pojavio prvi - Shrimati Radharani i Gospodin Krishna ili sin Shrimati Sacidevi, Shri Gauranga Mahaprabhu. Ranije sam objasnio da je sve savršeno podešeno na transcedentalnom nivou. Stoga, budite posebno oprezni pre nego što uđete u debatu oko toga ko se pojavio prvi - Shri Gauranga Mahaprabhu ili Shri Krishna."

 

- Swami Gaurangapada :

"Dve osobine,poi menu istovremenost i večnost su osobine apsolutne realnosti koja pronalazi potpuno ispoljenje u transcedentalnoj istini. Neprekinute duhovne zabave su vrhovne manifestacije transcedentalne istine."

 

- Swami Gaurangapada :

"Energija koja daje zadovoljstvo istovremeno štiti ove dve istine, koliko ja znam. Jedna je pranaya, ili energija ljubavne razmene, a druga je vikara, ili transformacija te ljubavi ili zabava između Shrimati Radharani i Shri Krsne. Ta transcedentalna energija se sada pojavila  u ovom materijalnom svetu u obliku Gospodina Shri Gauranga Mahaprabhua. On riče duž obala Gange, neprekidno vršeći skupno pevanje svetih imena Boga."

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle Radha-Krishna su PRANAYA i Gauranga je VIKARA

 

- chandrika gauranga dasi :

ljubavne razmene i služba?

 

- Swami Gaurangapada :

ljubavne razmene su  Radha Krishna i transformacija ljubavnih razmena Gauranga

 

- Swami Gaurangapada :

Sada dolazimo do najiznenađujuće izjave Shrila Jagadananda Pandita: "Zabave Gospodina Gauranga Mahaprabhu-a su ekstatičnije nego zabaveGospodina Shri Krsne. U s lili Gospodina Gaurange ljubavne razmene dostižu svoju esenciju. Kada ova ljubav dostigne nesagledive visine, hladini, ili energija zadovoljstva Gospodina, zagrli Krsnu sa osećajima velike ekstaze i prekrije Ga sa raspoloženjem i željama Shrimati Radharani."

 

- Swami Gaurangapada :

Ovo je jedno od najboljih opisa zašto su Radha Krishna postali Gauranga.

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle, Gaurangin oblik se manifestuje kada energija zadovoljstva dostigne svoj vrh, i zato su Gaurangino Ime, Oblik, Zabave, Prebivališta ekstatičniji od Radha-Krishna kao što ovde navodi Shrila Jagadananda Pandita, iako su ne-različiti jedno prema drugom. 

 

- chandrika gauranga dasi :

da ali kako može postojati limit energiji zadovoljstva?

 

- Swami Gaurangapada :

Ona se neograničeno povećava, nema limita, ali ipak ima vrh

 

- Swami Gaurangapada :

Shrila Jagadananda Pandita nastavlja: " Gospodin Krishna, pojavljujući se u Svojoj potpunoj Manifestaciji kaoGauranga Mahaprabhu, došao je u Svoje sopstveno prebivalište Navadvipa-dhamu, gde je osećao mnogo veće zadovoljstvo nego u Vraja-dhami. On se pojavio u Navadvipu da bi ispunio posebnu svrhu Svoje inkarnacije i da bi kušao želju svog srca. "

 

- Swami Gaurangapada :

Današnja diskusija je pomalo visoka i ezoterična, ali je potrebna da bi se shvatile potpuneoslave Svevišnjeg Gospodina Gauranga Mahaprabhua.

 

- Swami Gaurangapada :

Prema tome nema nikakvog problema ako odmah ne možete shvatiti.

 

- Ronald McCarthy :

i.....prosvetliti se

 

- Swami Gaurangapada :

Postepeno mantrajući shvatićete istinu.

 

- Swami Gaurangapada :

i čitajući ovu knjigu Prema Vivarta, Shri Navadvipa Dhama Mahatmya, itd.

 

- Prahlad das :

Čuo sam da je Bhaktisiddhanta Saraswati rekao da osoba može shvatiti svoju sopstvenu rasu sa Krsnom jednostavno mantrajući  Gospodinova Imena 

- Swami Gaurangapada :

"Oblik Gospodina Gaurange je nerazličita, izvorna, originalna i najdivnija manifestacija Gospodina Krsne. Istovremeno, oblik Gospodina Krsne je izvorna i neprevaziđena manifestacija Shri Gauranga Mahaprabhua."

 

- Matus Kmit :

Da li to znači da imamo večnu, nepromenjivu rasu, svako od nas?

 

- Prahlad das :

Jaya Gauranga

 

- Matus Kmit :

Gauraaaaanga Gauraaaaanga

 

- Swami Gaurangapada :

Da Matus, rasa duše treba da se probudi pomoću pevanja i slušanja, ona se već nalazi unutar duše.

 

- Prahlad das :

danas sam mnogo naučio, hvala Swamiji.

 

- Matus Kmit :

Da li i vrsta, takođe? Roditeljska,bračna, itd.?

 

- Swami Gaurangapada :

Duša nikada ne želi da promeni svoju izvornu rasu, jer će duša biti zadovoljna samo u toj rasi, ništa više, ništa manje.

 

- Matus Kmit :

Da li je to utvrđeno za nas?

 

- Matus Kmit :

Vrsta rase?

 

- Swami Gaurangapada :

da, vrsta rase je određena za svaku dušu, ona je unutar duše od pamtiveka.

 

- Swami Gaurangapada :

Rasa je tu od početka, od kako je.

 

- Matus Kmit :

ok

 

- Swami Gaurangapada :

"Dve Svevišnje Ličnosti su najnektarskije zbog energije zadovoljstva. One su slađe od najslađeg nektara i još više. Slatki nektarski oblik Gospodina Krsne je oblik Shri Gauranga Mahaprabhua, i ja odajem moje ponizno poštovanje Njegovim lotosovim stopalima ponovo i ponovo."

 

- Ronald McCarthy :

takođe sam mnogo naučio… samo čitajući ovde...Oh, toliko ima da se nauči i realizuje

 

- Prahlad das :

Da, Ronald je u pravu

 

- Matus Kmit :

Jaya Gauranga Mahaprabhu

 

- Swami Gaurangapada :

"Ako analizirate reč ekatma, možete reći da znači Brahman ili bezlični. Takođe možete da je Brahman izvor pojave Shrimati Radharani i Shri Krishna. Ali to nije pravilan zaključak stiha o kom raspravljamo. Pravo značenje je da su ova dva identiteta ponovo postali jedno u obliku Shri Gauranga Mahaprabhua."

 

- Matus Kmit :

Jaya Jaya Radha-Krishna

 

- Swami Gaurangapada :

Brahman je telesni sjaj Gospodina Gaurange Mahaprabhua

 

"Shri Gauranga Mahaprabhu se nikada ne sme smatrati bezobličnim impersonalnim brahmanom. On je dinamično otelotvorenje blaženstva, Svevišnja Ličnost u čistom stanju postojanja. Brahman je impersonalni telesni sjaj Gospodina is toga Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu je izvor Brahmana."

 

 

- Swami Gaurangapada :

"Stoga reč ekatma se odnosi jedino na Shri Gauranga Mahaprabhua. Mudri učenjaci poput Svarupa Damodara Gosvamija su istinski sretni, jer su ovo razumeli. Stoga, odajute svoje ponizno poštovanje toj Apsolutnoj Istini –ekatmi. Tada ćete dostići službu lotosovim stopalima Shrimati Radharani i Shri Krsne, i sve vaše želje će biti u potpunosti ispunjene."

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle, mantranje Imena i odavanje poštovanja "Ekaatmaa" što znači da je Gospodin Gauranga najbolji put za prilaz Imenima i Zabavama Shri Shri Radha Krishne.

 

- Matus Kmit :

Gauranga Gauranga

 

- Swami Gaurangapada :

Paramatma ili Nad-duša je delimična ekspanzija Gospodina Gaurange

I ako mislite da reč ekatma znači paramatma, ili Nad-duša, iz koje su se pojavili Radha i Krishna kao dva različita identiteta, onda smisao stiha nije u potpunosti opravdan, i u suprotnosti je sa veoma snažnom definicijom Shri Gauranga Mahaprabhua."

 

- Swami Gaurangapada :

Delimična ekspanzija Gospodina Gauranga Mahaprabhua Kshirodakashayi Vishnu, koji se ekspandira kao Paramatma ili Nad-duša u srcima svih živih bića.

 

- Swami Gaurangapada :

Shri Gauranga Mahaprabhu je izvorna Apsolutna Istina, i osoba mora shvatiti da Nad-duša uvek ostaje Njegova delimična ekspanzija.

 

"Shri Gauranga Mahaprabhu je Gospodar mog srca, On je u obliku ekatme, jedinstva Shrimati Radharani i Krsne. Jas am sluga lotosovih stopala Shrimati Radharani i nema drugog počožaja koji priželjkujem više. Ja volim taj oblik koji je ukrašen tenom Shrimati Radharani.

 

Odajem svoje palo poštovanje sa nepodeljenom predanošću Njegovim lotosovim stopalima, Svevišnjoj Božanskoj Ličnosti, sinu majke Saci, Shri Gauranga Mahaprabhu-u."

 

- Swami Gaurangapada :

Tako se završava prvo poglavlje ove predivne Prema Vivarte Shrila Jagadananda Pandita

 

- Swami Gaurangapada :

I današnja lekcija.

 

- Swami Gaurangapada :

Zahvaljujem vam se svima na strpljenju

 

- Swami Gaurangapada :

Možemo imati brza pitanja u roku od 5 minuta.

 

- Swami Gaurangapada :

Za detaljnije razumevanje, molim vas pročitajte ovo poglavlje ponovo.

 

- Prahlad das :

da li je  jagadananda Pandita bhakta koji je bio dobar kuvar 

 

- Swami Gaurangapada :

Da, Prahlada dasa, molim te pročitaj o njegovom životu na url-u iznad, on je bio Shrimati Satyabhama u Krsninim zabavama.

 

- Prahlad das :

ok, hvala Swamiji

 

- Matus Kmit :

Ponekada se pitam, da li ima potrebe prići Radha-Krsni pošto je Gosodin Gauranga najekstatičniji. Isto i za Maha-mantru, da li zaista postoji potreba za njom kada su Nityananda-Gauranga Mantrarajas najmoćniji i najmilostiviji za ovo doba kali...?

 

- Swami Gaurangapada :

Da Matus, zato što je to naredba Gospodina Gauranga da pevamo Hare Krishna Mahamantra i obožavamo Shri Shri Radha Krisnu

 

- Swami Gaurangapada :

Nikada ne bi smo trebali zanemariti ili zaboraviti ovo naređenje jer naređenje da pevamo  Hare Krishna Mahamantra je nerazličito od Gospodina Gaurange Lično.

 

- Swami Gaurangapada :

Takođe ukoliko želimo da uđemo i u zabave Shri Shri Nityananda Gaurange i Shri Shri Radha Krsne, potrebno je da ih oboje obožavamo. 

 

- Matus Kmit :

Da, žao mi je propustio sam važnu poentu sada...

 

- Prahlad das :

zašto obožavamo Gaurangu kada On nije hteo da ljudi misled a je on Krishna, čuo sam da je On prekrivao svoje uši kada bi ljudi govorili da je Krishna

 

- Swami Gaurangapada :

To je miskoncepcija Prahlada dasa, Gospodin Gauranga je pokazao oba raspoloženja i kao Bog i kao Svoj sopstveni bhakta.

 

- Swami Gaurangapada :

Prihvatio je isto obožavanje kao Krishna u Navadvipu.

 

- Swami Gaurangapada :

Ali je igrao ulogu bhaktu u Puriju, da nas poduči.

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle oba Njegova raspoloženja su večna.

 

- Prahlad das :

ok, nikada nisam čuo da je prihvatio obožavanje u Navadvipu.

 

- Swami Gaurangapada :

Da. zato treba da čitaš Chaitanya Bhagavatu.

 

- Matus Kmit :

Mahaprakash je bio u Navadvipu.

 

- chandrika gauranga dasi :

On je tamo jeo ponude brahmanam, zar ne?

 

- Swami Gaurangapada :

Da nije želeo da bude obožavan kao Bog zašto bi pokazao Svoje Mahaprakash zabave, zašto bi pokazao Svoj šestoruki ili osmoruki oblik ili univerzalni oblik Svojim bhaktama?

 

- Swami Gaurangapada :

Da, On je jeo ponude koje su brahmane nudili Gospodinu Gopala Krisni dok je govorio da je On ta ista osoba.

 

- Swami Gaurangapada :

Prahlada dasa, molim te pročitaj moj esej koji je tačan odgovor na tvoje pitanje http://ngnc.gaurangapada.com/ngasgod.htm

 

- Swami Gaurangapada :

Govorio sam i detaljno odgovorio na ovu pogrešnu koncepciju

- Prahlad das :

ok hvala Swamiji

 

- Prahlad das :

veoma to cenim

 

- Swami Gaurangapada :

Hvala vam mnogo! Nityananda! Gauranga! Hare Krishna!

 

- Prahlad das :

nemam više pitanja

 

- Prahlad das :

hvala Swamiji što si to podelio sa nama

 

- Matus Kmit :

Naše poštovanje Shri Swami Gaurangapada!

 

- Prahlad das :

Swami Gaurangapada ki jaya!

 

- Matus Kmit :

Jay

 

- chandrika gauranga dasi :

Nitai Gauraangaa Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

 

- Swami Gaurangapada :

Dakle, želim vam svima prijatan dan, veče ili noć šta god je trenutno u vašoj vremenskoj zoni, sa pevanjem Svetih Imena.

 

- Swami Gaurangapada :

Vidimo se sutra, Nityananda! Gauranga! Hare Krishna!