Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Essays Serbo-Croatian > Nitai Gaura Naam Pesma

Title: Nitai Gaura Naam Pesma

User: Igor     Date: 2006-06-21 21:17:27

 

Nitai Gaura Naam Pesma

Njegova Božanska Milost Shrila Lochana Dasa Thakura

Prevedeno i odpevano od strane Swami Gaurangapade

 

Originalni tekst Nitai Gaura Naam Song: "http://www.gaurangapada.org/showthread.php?p=2119#post2119"

 

Skinite  mp3 audio fajl : "http://www.naam-yoga.org/Flash-Videos/01-MP3-Audio-Library/004-Devotional-Songs-Bhajans/0001-Lochana-Dasa-Thakura/0001-Nitai-Gaura-Nama.mp3" (Desni klik i save target ili link kao). (4 MB)

 

Nityananda! Gauranga! Hare Krishna! Ljudi u Kali Yugi vole da slušaju prijatne i lepe stvari, i niko ne želi da sluša neprijatne istine o odredištu duše, čak iako su one neosporiva činjenica našeg postojanja. Ali dužnost pravog sadhua ili Vaisnave je da podseti ljude na ove neprijatne istine o životu bez obzira na to da li će oni to prihvatiti ili ne. To može učiniti samo bhakta, jer bhakta nema nikakav samo-interes i strah od unesrećivanja drugih, jer je on ili ona potpuno zainteresovan u oslobođenje duša. Jer, ukoliko nam Vaishnava ne kaže istinu, ko će? Naši ulagivači nam ne mogu pomoći da realizujemo cilj ljudskog života. Autor  Shri Chaitanya Mangale, Shrila Lochana Dasa Thakura, kraljevski dragulj svih takvih uzvišenih bhakta, koji ponekad usled svoje ekstremne samilosti za duše govore veoma snažno ne bi li otvorili oči neprosvetljenim i uspavanim dušama. Jedna od njegovih pesama napisana u takvom raspoloženju glasi:

 

nitai-gaura-nama, anandera dhama,

jei jana nahi laya

tare yama-raya, dhare la'ye jaya,

narake dubaya taya (1)

 

"Božanska Sveta Imena Nityananda i Gauranga su transcedentalno Prebivalište sve radosti i sreće. Oni koji nikada ne izgovaraju ova Imena usled svoje ravnodušnosti bivaju odnešeni pd strane Yama Maharaja, Boga Smrti i bačeni na paklene planete"

 

tulasira hara, na pare je chara,

yamalaye vasa ta'ra

tilaka dharana, na kare je jana,

vrithaya janama ta'ra (2)

 

"One nesrećne osobe koje nikada ne nose tulasi ogrlice dobijaju večno prebivalište u kraljevstvu Yama Maharaja, i oni koji nikada ne ukrašavaju svoje čelo tilakom, žive svoj život uzalud."

 

na laya harinama, vidhi ta're vama,

pamara pashanda-mati

vaishnava-sevana, na kare je jana,

ki ha'be tahara gati (3)

 

"Oni koji nikada ne pevaju Hare Krishna Mahamantru usled njihove nezainteresovanosti imaće nepovoljnu sudbinu. Oni će ostati pali i tvrdog srca. Stoga, šta govoriti o destinaciji onih koji nikada ne služe Vaisnave ili bhakte?"

 

guru-mantra sara, kara ei bara,

vrajete haibe vasa

tamo-guna ja'be, sattva-guna pa'be,

haibe krishnera dasa (4)

 

"Ukoliko osoba peva Mantre koje je primio od Gurua i smatra ih suštinom života, onda će osoba sigurno doći da večno živi u Shri Vrindavana Dhamu. Guna tame i neznanja u srcu biće uništena i osoba će postati situirana na nivou čiste vrline. Onda će osoba dostići večnu službu Gospodina Gauranga – Krsne."

 

e dasa locana, bale anukshana,

(nitai) gaura-guna gao sukhe

ei rase ja'ra, rati na haila,

cuna kali ta'ra mukhe (5)

 

"Stoga Lochana dasa podučava svakoga da peva Sveta Imena i Osobine Nitzanande i Gaurange u svakom trenutku. Oni koji nemaju nikakvu privlačnost za ove božanske melodije ljubavi Nityanande i Gaurange, će se pronaći u veoma nepovoljnoj poziciji iz života u život."