Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Serbo-Croatian > Essays Serbo-Croatian > Citati Swami Gaurangapade

Title: Citati Swami Gaurangapade

User: Igor     Date: 2006-06-21 07:53:26

 

Q01-10: Smrt je razgovor između Duše i Prašine

Originalni tekst Q01-10: Death is a conversation between the Soul and Dust: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?p=1539#post1539"

________________________________________

Citati Swami Gaurangapade – 1-vi Maj 2005

 

================================================== ==========================

1.

Smrt je Razgovor između

Duše i Prašine.

"Nestani" kaže Smrt

Duša "Gospodine, Ja imam drugačije mišljenje"

 

Smrt sumnja u to – negoduje sa Zemlje

Duša odlazi dalje

Samo napuštajući privremeno

Telo od Gline.

 

-Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

2.

Ja ne mogu dostići pravi duhovni život unutar mene, ukoliko ne probudim duhovni kvalitet u ostalima, dajući im Sveta Imena Gospodina. Ja sam po sebi duhovno mrtav ukoliko ne uspem u drugima da probudim uspavanu ljubav prema Gospodinu inspirišući ih da pevaju Sveta Imena.  Jer jedino zvučnom vibracijom  je moguće probuditi Gospodina, ustoličenog na najdubljem prestolu sakrivenom u mom srcu i jedino tako On može pristati da se pojavi, postajući zadovoljan sa mnom.  

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

3.

Čin negovanja duhovnog rasta drugih podučavajući ih nauci pevanja Svetih Imena ima za efekat negovanje sopstvenog duhovnog rasta i osnovna je osobina prave ljubavi I samilosti prema svim dušama kako bi se one vratile nazad, Bogu.

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

4.

To je prava sreća; biti apsorbiran u nešto vrhunski veliko kao što je Gospodin i Njegova Sveta Imena.

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

5.

Neprestano dozivajte Gospodina kroz njegova Sveta Imena, ali napravite svestan napor da izbegnete kamenje sopstvenih uvreda.

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

6.

Gospodin ima dva prebivališta: jedno u duhovnom svetu u Svojim Zabavama, i drugo u mekanom i zahvalnom srcu bhakte koji je uvek zahvalan i mantra Njegova Sveta Imena i druži se sa Njegovim bhaktama.

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

7.

Ponekad izgleda da je Gospodina veoma teško naći i da je veoma udaljen. Mi bivamo uhvaćeni u našim malim svakodnevnim dužnostima i problemima da oni postaju jedina stvar na koju smo usresređeni.Ono što zaboravljamo je da sun am Sveta Imena Gospodina uvek dostupna jednostavno pokretima našeg jezika i lepota Gospodinove kreacije je svugde oko nas. Ukoliko bi smo pronašli nešto vremena i mantrali Njegova Sveta Imena i stoga osetili Gospodinovo prisustvo u svemu što vidimo oko nas.  

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ==========================

 

8. Znam da mi Gospodin neće dati test koji ne mogu da savladam, jer svaki test koji mi postavlja u životu je tu da bi ga prošao i da bi Mu bio još bliže koristeći takvu mogućnost kako bi pokazao svoju posvećenost i odlučnost da Ga dostignem.

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ===========================

9.

Ponizni, Samilosni, Jednostavni, i Odlučni su blizu dostizanja uspeha u pevanju Svetog Imena Gospodina.

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ===========================

 

10.

Poniznost i odavanje svog poštovanja drugima su palate lepote službe predanog poštovanja prema Gospodinu i jedini način kako da priđemo mantranju Svetih Imena i Duhovnom Učitelju koji nas podučava Svetim Imenima.  

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ===========================

 

Title: Q11-20: Žanjemo onako kako smo sejali

User: Igor     Date: 2006-06-22 07:41:47

 

Q11-20: Žanjemo onako kako smo sejali

Originalni tekst : "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?p=1553#post1553"]Q11-20: We reap as we sow[/B

________________________________________

================================================== ================

11.

Sejemo naše misli, i žanjemo naša dela;

Sejemo naša dela, i žanjemo ovaj sadašnji život;

Sejemo ovaj život; i žanjemo sledeći život & našu sudbinu.

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

12.

U svim okolnostima držite um usresređen na Sveta Imena Gospodina.

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

13.

" Ključ naše sreće i zadovoljstva leži unutar nas, unutar našeg sopstvenog uma, srca i duše. Način na koji započinjemo svaki dan je najvažniji korak u dostizanju naše sreće. Stoga je neophodno za svaku dušu da započne dan apsorbirana u Sveta Imena Gospodina.

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

14.

”Toplota se ne može odvojiti od vatre, kao ni služba prema Gospodinu od duše."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ===============

15.

 

"Hiljade sveća se mogu upaliti od jedne sveće, ali na taj način život sveće se neće smanjiti. Slično hiljade kreacija i formi mogu doći od Gospodina, ali Gospodin ostaje potpun, savršen i kompletan. "

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

16.

"To je naš sopstveni um – ne naš neprijatelj ili prijatelj koji nas uvlači u greh i samouništenje."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

17.

"Vera u Gospodina i entuzijazam da mantramo Njegova Sveta Imena čini naš život vredan življenja."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

18.

"Za onoga ko živi stotinu godina, slab i nemoćan, bolje je proživeti jedan dan u sećanju na Sveta Imena Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

19.

"Nije uvek fizička snaga ono što se računa. Moramo imati hrabrosti zahvaliti se onima koji nam prouzrokuju bol znajući da je to milost Gospodina prema nama da bi nas učinio poniznim i sposobnim za večno Kraljevstvo Boga."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

20.

Upravo kao što doktor pritiska bolni čir na pacijentu, ljubaznost prema drugima ne znači samo ljubaznost prema njihovim telima, već reći im pravu duhovnu istinu o zastrašujućem krugu rođenja i smrti."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

 

Title: Q21-30:Oštrica noža između ambisa

User: Igor     Date: 2006-06-22 14:47:24

 

Q21-30:Oštrica noža između ambisa

Originalni tekst Q21-30: Knife-edge between abysses

 

 

Duhovni citati Swami Gaurangapade: 21-30

 

================================================== ================

21.

"Duhovna potraga počinje tamo gde se materijalna potraga završava."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

22.

"Put duhovnosti je oštrica noža između dva ambisa. Ukoliko osoba ne mantra duhovna sveta Imena Gospodina, osoba pada u ponor ambisa, sa bilo koje strane. Ali ukoliko neko mantra Sveta Imena ali istovremeno nastavlja da kritikuje bhakte, onda takva osoba krvari i  biva teško posečena samim oštrim nožem."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

23.

""Etičko i moralno svetovno postojanje bez mantranja Svetih Imena Gospodina i devocije prema Gospodinu je upravo kao kad neko pokušava da pošteno podeli ukradeno bogatstvo.."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

24.

"Duša je nevidljiva duhovna snaga našim materijalnim očima, ali je vidljiva svima kroz dostigniuća i simptome mrtvog materijalnog tela koji zarobljava dušu.."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

25.

"Najteže vreme za dušu dolazi upravo pre realizacije, upravo kao što je najgušći mrak upravo pred svitanje. Stoga testovi koji sun am postavljeni od strane Gospodina u našem životu su naše stepenice pram duhovnom uspehu ukoliko vidimo Gospodinovu ruku u njima."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

26.

"Mi nismo ljudska bića ovde radi duhovnog iskustva, već duhovna bića naterana da private ljudsku egzistenciju u ovom materijalnom svetu."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

27.

"Moramo prihvatiti razočaranje ovog konačnog sveta, ali nikada ne smemo izgubiti veru u neograničenog Gospodina i Njegova sveta Imena."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

28.

"Moramo naučiti da živimo zajedno kao deca Boga, držeći Njega i Njegova Sveta Imena u središtu svojih života ili ćemo otići zajedno kao budale."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

29.

"Povređivati druge ne znači samo dići ruku na njih, već takođe postati sebičan is toga ne deliti drugima vrhunsko najređe blago Svetih Imena čak iako znamo veliku moć Imena.."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

28.

Ako Bog želi d ate do nečeg dovede, On će te dovesti. Uvek imajte punu veru u Njega. U sretnim trenucima, slavite Gospodina, u teškim trenucima Ga tražite. U tihim trenucima, obožavajte Gospodina, i u bolnim trenucima Mu se zahvaljujte. I u svakom trenutku, molim vas, molim vas pevajte Njegova sveta Imena.

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

29.

"Danas, dajte nepoznaniku Sveto Ime Gospodina. To može biti jedino sunce koje će on ili ona imati u toku celog života!"

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

30.

"Znajte za sigurno,da samo to što smo živi je najveća milost Gospodina i neiskoristiti  takvu zlatnu priliku i pevati Njegova Sveta Imena je najnezahvalniji čin u našim životima prema Gospodinu.."

 

- Swami Gaurangapada.

 

================================================== ================

 

Title: Q41-60: Veštački nivo

User: Igor     Date: 2006-06-23 09:35:14

 

Q41-60:Veštački nivo

Originalni tekst  Q41-60: Superficial Platform: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?p=1565#post1565"

Duhovni citati Swami Gaurangapade

Nityananda! Gauranga! Hare Krishna!

 

================================================== ================

41.

“Molim vas nemojte biti uhvaćeni na lažnom nivou. Pokušajte da

shvatite ko ste. Vi niste ovo telo i ne možete se zapravo poistovetiti

sa bilo kojim imenovanjem ovog tela, jer su sva ona privremena i

trajaće maksimum 100 godina.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

42.

“Ljudski život nije namenjen samo za ukrašavanje tela i vožnju u otmenim kolima. Niti je namenjen za sticanje udobnog doma, lepog bračnog druga, ili dobrog posla. On je posebno namenjen za razumevanje duše i Boga.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

43.

“Svesnost Gaurange Krsne je ozbiljna edukacija o duhovnim vrednostima

duše, a ne još jedna idealistička dogma.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

44.

“Obrazovani ljudi imaju veoma malo ukusa za isprazni ritualizam takozvanih religija. Prava duhovnost, međutim, predstavlja naučnu potragu za znanjem odnosa duše sa Svevišnjim Gospodinom.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

45.

“Pravo duhovno znanje se nikada ne menja, jer je zasnovano na Apsolutnoj Istini. Špekulazivne teorije, hipoteze i neistine propagirane u ime istine ili nauke nastavljaju stalno da zamenjuju jedno drugo, ali ipak ne uspevaju da promene Apsolutnu Istinu.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

46.

“Smeh, ruganje ili nepoštovanje od strane drugih prema osobi koja se bavi naučnim duhovnim procesom će postepeno prerasti u poštovanje i divljenje ukoliko ostanete snažni u svohoj odlučnosti dnevnpg praktikovanja mantranja Svetih Imena, neka dođe što doći mora.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

47.

“ Ljudi počinju da se pitaju :‘U ime materijalizma,zar ne prodajemo naše duše?’ Što se više iznutra nezadovoljnom oseća ljudska civilizacija nakon toliko mnogo materijalnog progresa, to hitnije treba da čuje o Gospodinu i mantranju Njegovih Svetih Imena.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

48.

“ Ceo svet čeka. Era prave promene još nije ni počela, kako onda govoriti o tome da je završena? Kakav god napredak da se ostvari delovaće vrlo beznačajno u poređenju sa velikom mirovnom revolucijom koja će se uskoro desiti na planeti kroz pevanje Svetih Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

49.

“Nemojte čekati da postanete stari i nemoćni da bi ste pevali Sveta Imena Gospodina. Sada je vreme. Probudite se pre nego što bude suviše kasno. Nemojte oklevati. Neka se vaša energična mladost, avanturistički duh i radoznalost potpunp ispune u mantranju, slušanju i širenju slava Gospodina.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

50.

“Nemojte se degradirati u ime modernog napretka. Ako zaista želite da budete uzvišeni,napredni i progresivni, prihvatite naučni proces mantranja Svetih Imena Gospodina bez bilo kakvog daljnjeg odlaganja.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

51.

“Toliko mnogo lažnih ‘Bogova’ se svakodnevno pojavljuje u pokušaju da imitiraju pravog Boga. Ali svi ti‘Bogovi’ zajedno nisu važni kao papirni‘Bog’: novac. Skoro svaka osoba na ovoj planeti je potpuno predala sebe, telo, um i dušu jednostavno za pribavljanje takvog papirnog‘Boga’.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

52.

“Broj osoba koje odlaze u hramove se povećava. Međutim, većina odlazi tamo i traži materijalne blagoslove‘Daj mi novac. Pomozi mi da dobijem dobar posai ili da položim ispite. Daj mi ovo. Daj mi ono.’ Samo nekoliko su zaista zainteresovani da vole Gospodina i pevaju Njegova Sveta Imena jednostavno da bi Ga zadovoljila.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

53.

“Svet je danas u pravom haosu. Većina ljudi živi ispod linije siromaštva, bez ikakve nade da će ikada biti iznad nje. Gradovi su prenatrpani, neorganizovani i puni strasti. Nasilje, ljutnja, korupcija, iskorišćavanje i okrutnost su deo normalnog života. Samo mali broj ljudi brine o drugima. Oni samo brinu o sebi, ali i dalje su puni teskobe. Ne postoji poverenje, čak ni među članovima porodice. Nove i nove bolesti zaražavaju billione. Niko zaista nije sretan, čak iako su izmišljeni milioni načina kako bi zamišljali da su srećni. Ali ipak nisu naučili njihovu lekciju i prihvatili mantranje Svetih Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna koji su jedini način za dostizanje večne i prave sreće.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

54.

“Ljudi su stalno zaokupljeni uzaludnim aktivnostima monumentalnog besmisla, ali kada se od njih traži da pokušaju meditaciju na Gospodinova Sveta Imena, koja su jedini pravi lek za sve bolesti, odbacuju ga bez i da pokušaju.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

55.

“Moderno društvo podučava osobu da nikada ne bude zadovoljna, već da uvek teži da ima sve više i više, čak iako ima milione dolara. Samo razmislire šta je bolje, biti srećan snagom Svetih Imena čak i u sred teškoća ili nemaštine, ili biti nezadovoljan i pun teskobe čak i usled najvećeg obilja?”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

56.

“Možete ljuštiti ljusku po ljusku crnog luka i konačno ćete otkriti da ništa neće ostati. To se ne može primeniti na Boga, jer On nije luk. Čak i nakon što bilioni ekspanzija emaniraju iz Gospodina, Gospodin ostaje neograničen, potpun i kompletan kao što je izvorno i jeste.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

57.

“Oslobođenje se ne dostiže automatski bilo kome ko umre. Kada bi to bio slučaj, ne bi bilo životinja, ptica. insekata i drveća jer bi sve duše bile izbavljene od 8.4 miliona oblika života nakon smrti umesto prelaska u druge oblike života.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

58.

“Kada pogledamo u ogledalo vidimo naš odraz i sve okolo nas, ali kada odemo iza ne vidimo ništa. Na sličan način samospoznaja je jedino moguća kada okrenemo naše lice prema Gospodinu i Njegovim Svetim Imenima, jer će inače naš život postati protraćen, ako se okrenemo od Njih.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

59.

“Neki ljudi budalasto tvrde ‘Život nije namenjen za disciplinu i ograničavanje. Život je jednostavno namenjen za uživanje. Radi ono šta ti se hoće.’ Ali zar postoji bilo koje polje aktivnosti u životu u kome možete biti uspešni bez discipline i žrtvovanja? Kao što kaže stara poslovica,‘Bez muke nema nauke.’”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

60.

“Oni koji čine uzaludan napor poricanja večne jedinstvenosti sopstvene duše kao dela i delića Boga, i žele da stope dušu sa Bogom ili žele da duša postane Bog kroz neku jeftinu praksu, nasilno čine duhovno samoubistvo.”

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

 

Title: Q71-90 Vrednost Dijamanta (Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-06-24 15:59:09

 

Q71-90 Vrednost Dijamanta

Originalni tekst - Q71-90 Value of a Diamond : "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?p=1849#post1849"

 

71."Vrednost dijamanta shvataju različiti ljudi u skladu sa njihovim kvalifikacijama. Dete misli da je to igračka za igranje,mlada devojka ga želi kao ogrlicu, a poslovni čovek ga vidi kao sredstvo da zaradi mnogo novca. Ali jedino ekspertni draguljar je onaj koji može doći blizu razumevanja prave vrednosti dijamanta. Slično tome, iako su Sveta Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna dostupne svima, samo veoma retke duše mogu uroniti duboko u nektar Svetih Imena. Materijalista zamišlja da su Sveta Imena neke svetovne reči, takozvani gyani koji misli da je u znanju misli da su Sveta Imena namenjena sentimentalistima ili da osoba postane jedno sa Bogom, ibhakta koji praktikuje mantra Sveta Imena jer je mantranje naredba spisa za obožavanje Gospodina u Kali Yugi. Ali jedino napredni bhakta koji realizuje da su Sveta Imena zapravo nerazličita od Gospodina Lično uspeva da prodre u duboke misterije Svetog Imena u čistoj devocijskoj službi. Ulazak u duboke misterije Svetog Imena znači da osoba praktično, a ne samo teoretski shvati da su Sveta Imena nerazličita od Oblika, Osobina, Zabava, Pratioca i Prebivališta Gospodina Gaurange-Krsne i realizuje i kuša ove duhovne osobine Gospodina tokom mantranja."

 

- Swami Gaurangapada

 

72."Upravo kao što je tele spontano privučeno majkom kravom čak i u velikom krdu krava, slično u oslobođenom stanju svesti duša je spontano i bez napora privučena Svetim Imenima i svim ostalim Božanskim Osobinama Gospodina Gaurange - Krsne, čak i usred turbulentnih uznemirenja ovog materijalnog sveta."

 

- Swami Gaurangapada

 

73."Jedino zadovoljavajući bliske ljude oko njega, osoba može dobiti direktan pristup bogatom čoveku i problemi osobe će biti rešeni. Slično tome, jedino zadovoljavajući bhaktu koji je veoma blizak Gospodinu Gauranga-Krsni, sledeći njegove instrukcije da mantra Sveta Imena, osoba može biti prepoznata Direktno od strane Boga."

 

- Swami Gaurangapada

 

(74) "Oni koji zaista spavaju mogu se probuditi, ali oni koji se pretvaraju da spavaju ne mogu. Na sličan način, oni koji zamišljaju da poseduju takozvano znanje nikada ne mogu ponizno čuti ili zgrabiti božanske reči bhakte koje poput mača seku vezanosti duše sa materijom. Sa druge strane, oni koji iskreno prihvataju nisu ni svesni koliko veliku vrhunsku dobrobit dobijaju putem takvih instrukcija."

 

- Swami Gaurangapada.

 

(75) "Otvaranjem latica zatvorenog lotosovog pupoljka razotkriva se predivna tajna spirala lotosovog cveta. Na sličan način, mantranje Svetih Imena vodi to otvaranja božanskog lotosa Gospodinovih transcedentalnih osobina poput Oblika, Osobina, Zabava, Prebivališta i Pratioca."

 

- Swami Gaurangapada

 

(76) "Upravo kao što nebrojene reke na ovoj planeti se neograničeno spajaju i nestaju u jednom slanom okeanu, slično tome sve duše u kreaciji zapravo služe Boga na ovaj ili onaj način. Materijalisti služe Gospodina Gauranga-Krsnu indirektno bezuspešno služeći Njegovu materijalnu energiju dok više napredne bhakte služe Gospodina direktno neprestano pevajući Njegova božanska Sveta Imena."

 

- Swami Gaurangapada

 

(77) "Mi smo pali u ovaj materijalni svet usled naše ogromne, egoistične ambicije da postanemo Bog i uživamo poput Njega. To je razlog zašto ćete pronaći milione ljudi u ovom svetu koji žele da postanu Bog putem meditacije ili yoge ili na neki drugi način. Ali jedva da bilo ko želi da se preda Bogu i da Ga služi s ljubavlju

pevajući Njegova Sveta Imena."

 

- Swami Gaurangapada

 

(78) "Neki kažu, 'Zašto se mučiti sa pevanjem Svetih Imena svakog dana? Svako i ovako biva oslobođen u vreme smrti." Odgovor je, 'Da, vi se oslobađate u trenutku smrti, ali se oslobađate od retko dostignutog ljudskog oblika života i bacate se u ropstvo životinjskog tela. Pravo oslobođenje se dostiže jedino kada duša dobije duhovnotelo slobodno od rođenja, starosti, bolesti i smrti.'"

 

- Swami Gaurangapada

 

(79) "Pogledajte prema suncu i nećete videti tamu, ali okrenite svoju glavu od sunca i videćete sopstvenu senku. Stoga tamna senka je tu takođe zbog sunca. Na isti način, sve dok ostajete svesni Gospodina Gaurange-Krsne pevajući Njegova Sveta Imena, nema ni govora da padnete kao žrtva iluzije, ali čim zanemarite Sveta Imena,  suočićete se licem u lice sa surovom i tamnom materijalnom energijom Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada

 

(80) "Samo sentimentalna i mentalna privlačnost prema Bogu neće biti dovoljna ako nije praćena praktičnom devocijskom službom prema duhovnom učitelju i Gospodinu koja počinje dnevnim mantranjem Svetih Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna."

 

- Swami Gaurangapada.

 

(81) "Svetlost sveće se ne može prekriti tamom celog univerzuma. Ustvari, ona otklanja tamu onih koji priđu blizu. Slično, svetleća privlačnost čistog bhakte prema  Svetim Imenima može spasiti ceo univerzum od propasti i pročistiti srca zlih koji dođu blizu njega ili nje."

 

- Swami Gaurangapada

 

(82) "Prema Shrimad Bhagavatamu, kuvana hrana gubi svoj ukus nakon tri sata ukoliko ne predstavlja sveti prasadam Gospodina. Slično, usled sve-degradirajuće snage iluzorne energije, bhakta može izgubiti ukus  za mantranje i slavljenje Svetih Imena Gospodina ukoliko bhakta nije učvršćen i odlučan da ostane u vatri predanog služenja dnevnim mantranjem i slavljenjem Svetih Imena."

 

- Swami Gaurangapada

 

(83) "Sigurno, postoji neka slatkoća u materijalnom čulnom uživanju, ali to je poput ukusa sladoleda pomešanog sa komadićima peska. Pošto materijalna sreća zavisi o dobrog stanja tela, duša biva bačena u patnju čim prolazno telo bude uništeno."

 

- Swami Gaurangapada

 

(84) "Koliko dugo možemo da nastavimo sa uživanjem u ovom materijalnom telu? Ovo telo je prolazno poput trenutnog bljeska munje na nebu ili prolazno i nesigurno poput malene kapljice vode na klizavom lotosovom listu."

 

- Swami Gaurangapada

 

(85) "Sunce je toliko moćno i sjajno da čak iako ne gledamo direktno u blještavo svetlo, ipak ga možemo videti. Slično tome, teško je zaboraviti ili izbeći Svevišnjeg Gospodina Gaurangu-Krsnu, nakon što smo čuli o Njemu od Njegovih realizovanih bhakta."

 

- Swami Gaurangapada

 

(86) "Upravo kao što mađioničar koristi svoju ruku prilikom žongliranja da bi zavarao druge, i laskavac žonglira svojim rečima da bi ostvario sopstvene sebične motive, špekulatori se upuštaju u mentalno žongliranje da bi pokazali drugima da znaju mnogo o Bogu i duši. Ali u stvarnosti, to je njihovo grubo neznanje o Bogu da misle da Ga mogu shvatiti njihovim sićušnim i nesavršenim umovima."

 

- Swami Gaurangapada

 

(87) "Mentalni špekulatori pričaju o Bogu i nauci koristeći reči  'Može biti,' 'Ja mislim,' itd. Ali u Vedskim spisima, nema potrebe za špekulacijom ili bilo kakvim istraživanjem. Bezgrešno znanje o Bogu i duši je već razotkriveno od strane čistih bhakta koji su iznad četiri nedostatka običnog ljudskog bića."

 

- Swami Gaurangapada

 

(88) "Kada se dete rodi iz materice majke ono prihvata oca na osnovu majčinih reči bez potrebe za bilo kakvim argumentima ili špekulacijom. Slično, Vedski spisi su naša večna i nepobitna majka koja nas jasno upućuje na našeg večnog oca Gospodina Gauranga-Krsnu. Oni koji to verno prihvataju bivaju spašeni od beskorisnog spekulisanja i potrage koje može trajati milione života."

 

- Swami Gaurangapada

 

(89) "Siromašan i neposlušan sin ponovo postaje bogat kada se vrati svom bogatom ocu, pošto nasleđuje obilje svog oca. Slično tome, mi smo svo došli u ovaj bolni materijalni svet usled našeg revolta protiv služenja Gospodina i želje da sami uživamo. Ali možemo povratoti obilje naše duše tako što se ponovo povežemo sa našim večnim i vrhovnim ocem Gospodinom Gauranga-Krsnom mantrajući Njegova Sveta Imena."

 

- Swami Gaurangapada

 

(90) "Dobar i poslušan sin je onaj koji pokušava da služi oca sa ljubavlju i devocijom, a ne onaj koji pokušava da zauzme položaj svog oca pokušavajući da postane on. Na isti način, duša postaje izbavljena od vezanosti kada duša pokušava da se uključi u devocijsku službu prema Gospodinu pevajući Njegova Sveta Imena, a ne kada duša pokušava da postane Bog pomoću mentalne spekulacije."

 

- Swami Gaurangapada

 

Title: Citati Swami Gaurangapade

User: Igor     Date: 2006-06-25 22:52:50

 

Q31-40: Nema potrebe za Bogom?

Originalni tekst Q31-40: No need of God?: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=734"

================================================== ================

31.

"Obrazovanje u šlkolama bi trebalo da ohrabruje veru u Gospodina i službu predanog poštovanja, a ne da povećava prokletstvo podučavajući ateizam. Njihov sadašnji slogan: 'Nema potrebe za Bogom! Nauka je Bog!' širi propast za čovečanstvo."

 

- Swami Gaurangapada

 

================================================== ================

32.

"Brza i preplavljujuća promena  u svesnosti ljudi je jednostavno promena prema beznačajnoj sebičnosti. Sve dok se pevanje Svetih Imena po hitnom postupku ne poduči u svakom gradu i selu sveta, pohlepa i nasilje će svugde preovlađivati."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

33.

"Glavni uzrok brze propasti ljudskog društva jeste popularno tvrđenje i porast lažnih gurua koji tvrde da su Bog i pogrešno vode ljude u pevanje njihovih sopstvenih imena umesto Svetih Imena Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

34.

"Obrazovni sistem ne bi trebao biti usmeren da proizvodi neograničen broj diplomiranih studenata gladnih da iskorišćavaju ogroman socijalno-ekonomski sistem samo da bi ispunili svoje džepove. Pravo obrazovanje znači razumevanje našeg odnosa sa Gospodinom, a ne slepo trčanje nakon pribavljanja nekog papira (novca) koji ćemo napustiti u vreme smrti."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

35.

"Svi uzvikuju, 'Promena! Promena! Promena! Change! Change!'Promene su postale naredbe dana. Svaka stvar se tako brzo menja da mi ostajemo bez daha nesposobni da zamislimo da li se menjamo na bolje ili na gore. Prava istina je da se duša ne može promeniti, niti Gospodin, niti večna povezanost duše sa Gospodinom i nikada ne može biti promene vrhunskog duhovnog procesa mantranja Svetih Imena Gospodina, u cilju dostizanja Njega."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

36.

"U ime racionalnog razmišljanja obrazovanje ne bi trebalo da ima za cilj da ubije duhovni instinkt već da ga neguje. Racionalno razmišljanje znači potraga o osnovnim pitanjima ljudskog oblika života još od detinjstva, 'Ko sam Ja?', 'Da li sam Ja ovo uništivo telo?', 'Odakle sam došao?', 'Gde odlazim u vreme smrti?', 'Ko je Vrhovna Inteligencija iza ove kreacije?', 'Da li postoji Bog?', 'Ako postoji, kakav je moj odnos sa Njim?' i tako dalje."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

37.

"Mentalna bitka koja razdire naš um između dobrih i loših dela može se zauvek okončati svakodnevnim čitanjem Svetih Spisa i Zabava Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

38.

"Mi ponosno govorimo, 'Mi ćemo misliti kao što hoćemo i radićemo šta hoćemo i niko se ne usušđuje da nas zaustavi. Ali mi moramo da shvatimo da takve samovoljne akcije će se završiti u velikoj tugi kada glasnici Yame, Boga Smrti, dođu da uhvate i kazne nas zbog naših oholih delatnosti koje nismo obavljali u skladu sa Svetim Spisima."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

39.

"Sve fantazijske drame koje nam se predstavljaju pred našim očima nam neće pomoći da rešimo bednu situaciju ovog materijalnog sveta i četiri osnovna problema ljudskog života: rođenje, smrt, bolest i starost. U stvari, uključujući se u njih, mi gubimo iz vida naš pravi cilj koji je dostizanje večne sreće služeći Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

40.

"Što je više osoba zainteresovana za požudu, to se više osoba spušta na životinjski nivo."

 

- Swami Gaurangapada

================================================== ================

 

Title: Q61-70  Dozivanje Smrti (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-06-26 14:21:11

 

Q61-70  Dozivanje Smrti

Originalni tekst Q61-70 Croaking for Death: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=1140"

 

61.

"Kada se ubere cvet, žbun automatski proizvodi nove cvetove da bi zamenio one koji su izgubljeni. Slično tome, čak i malo žrtvovanja u službi Gospodina Gaurange – Krsne biva vraćeno neograničenim obiljem od strane Gospodina."

 

- Swami Gaurangapada.

 

62.

"Ukoliko bi svi iskusili konačno jedinstvo nakon smrti bez obzira na nečije delatnosti kao što neki budalasto predlažu, jednostavan i osnovni zakon karme i nauke – da za svaku akciju ne postoji adekvatna i suprotna reakcijam bi u potpunosti izgubio smisao.”

 

- Swami Gaurangapada.

 

63.

"Razmišljanje o tome da osoba postane ništa ili praznina takođe zahteva nešto mozga upravo kao što je potrebno imati želju da se postane bez želja. Stoga zapravo duša nikada ne može postati ništa ili praznina kao što neki predlažu, jer je ona večni delić i čestica Boga."

 

- Swami Gaurangapada.

 

64.

"Oni koji žele da postanu ništa ili praznina ili jedno sa Bogom nepobitno čine samoubistvo svoje duše usled njihovog uzaludnog pokušaja poricanja večne duhovne jedinstvenosti svoje sopstvene duše."

 

- Swami Gaurangapada.

 

65.

"Govoriti o Bogu kao da nema oblik ili inteligenciju čini nas da učinimo sebe potpuno odgovornim za sve ono što uradimo na svoju ruku, i bacamo sve zabrane u vetar. To je početak životinjskog života pošto životinje takođe žive i deluju jednostavno za zadovoljavanje svojih slučajnih impulsa."

 

- Swami Gaurangapada.

 

66.

"Žaba koja krekeće je hrana za zmije. Slično, jezik koji ne slavi Gospodina i Njegova Sveta Imena postaće uzrok naše smrti jer smanjuje dužinu života pričajući o beskorisnim temama koje nemaju veze sa ciljem ljudskog života."

 

- Swami Gaurangapada.

 

67.

"Kada nas vide da mantramo, neki govore da život nije namenjen samo za vibriranje nekih reči, već za uživanje. Ono što ne razumeju jeste da ovaj vrhunski proces za dostizanje najuzvišenijeg uživanja duše u ovom svetu služi da uvek ostanemo u harmoniji sa Gospodinom neprekidno vibrirajući, pevajući i mantrajući Njegova Sveta Imena Nityananda, Gauranga i Hare Krishna."

 

- Swami Gaurangapada.

 

68.

"Neki ljudi se veoma iskreno trude da se oslobode svojih loših navika. Ali trebaju se setiti da kada se pojavi sunce, noć beži i skriva se po pećinama i planinama. Slično, kada bi postali bhakte Gospodina i dopustili da sunce Svetih Imena osvane u njihovim srcima pronašli bi da su automatski postali oslobođeni od svih poroka rođenih iz tame neznanja.."

 

- Swami Gaurangapada.

 

69.

"Istina je da majka voli svako svoje dete podjednako, ali je posebno pažljiva prema bespomoćnom detetu koje najglasnije plače očajnički tražeći njeno utočište. Slično tome, Gospodin Gauranga-Krishna voli i održava sve Njegove delove i deliće, ali ima poseban interes u izbavljanju onih duša koje se osećaju potpuno zavisnim od Njegove bezuzročne milosti tako što dozivaju Njegova Sveta Imena svakim svojim udahom."

 

- Swami Gaurangapada.

 

70.

"Osoba može da opravda sopstvene grešne aktivnosti kao uživanje Boga, ali takva vešta interpretacija ne može spasiti osobu od strogog kažnjavanja u rukama materijalne prirode u ovom i sledećem životu."

 

- Swami Gaurangapada.

 

Title: Citati 91-117 Bez poraza u životu i smrti (Serbo-Croatian translation)

User: Igor     Date: 2006-06-27 11:34:13

 

Citati 91-117 Bez poraza u životu i smrti

Originalni tekst  Quotes 91-117 No defeat in life and death: "http://www.gaurangapada.com/board/showthread.php?t=1388"

 

(91) Osoba koja mantra povoljno Ime Gospodina Nityanande nikada neće biti poražena ni u životu ni u smrti.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(92) Imamo toliko mnogo ukusa za vibriranje materijalnih zvukova ali nemamo ukusa za duhovni zvuk Svetog Imena Gospodina jer je naš jezik bolestan. I jedini lek predstavljaju sama Sveta Imena. Osoba treba na silu piti naizgled gorak lek da bi ozdravila.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(93) Upravo kao što teško radimo zarad našeg materijalnog izdržavanja, potrebno je da uložimo nešto napora za duhovni uspeh koji predstavlja dnevno mantranje Svetih Imena Boga. 

 

- Swami Gaurangapada.

 

(94) Kao što veoma pažljivo slušamo osobu koja nas zove na naš mobilni telefon, tako pažljivo treba da slušamo duhovni zvuk Svetih Imena Boga da bi smo bili sposobni da se družimo sa Bogom. Nema drugog načina.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(95) Prolazimo kroz toliko mnogo problema da bi smo putovali od jednog do drugog mesta. Ali nikada se ne pripremamo i ne planiramo za konačno putovanje duše nakon smrti.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(96) Veoma detaljno čitamo i studiramo materijalne knjige koje su potrebne da bi smo živeli u ovom materijalnom svetu. Ali ovo znanje se završava kada se završava i telo. Sa druge strane, imamo toliko mnogo nezainteresovanosti i letargije da čitamo i shvatimo duhovno znanje koje putuje sa dušom iz života u život.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(97) Osoba se prilepi za novine ili televizor kao da njen život i smrt zavise od toga. Ali ono što ne primećujemo je da svakom sekundom prilazimo konačnom trenutku smrti bez ikakve pripreme ukoliko ne mantramo Sveta Imena Boga.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(98) Ljudi ne mare da pate ne bi li dostigli neki materijalni cilj i imaju mnogo strpljenja dok to rade. Ali, u duhovnoj praksi oni žele instant rezultate, bez želje da se podvrgnu bilo kakvoj duhovnoj disciplini kao što je dnevno mantranje Svetih Imena Boga.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(99) Generacije i generacije ljudi je umrlo u proteklih nekoliko hiljada godina da su čak i imena najpoznatijih ljudi pala u zaborav. Ipak, ljudi žude i trče za prolaznim imenom i slavom ovog sveta zaboravljajući večna Sveta Imena Gospodina.

 

- Swami Gaurangapada.

 

 

(100) Slava na nivou duše je večna i prati dušu život za životom. A to je slava koju bhakta ima kao deo i delić Gospodina.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(101) Prvo zaslužite, pa tek onda želite. Osoba može želeti toliko mnogo stvari, ali ukoliko mu nije suđeno da ih ima usled prošle karme, ona ih nikada neće dobiti.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(102) Kada Gospodin dodeli neki deformitet našem telu, On nam daje samo uzorak naših proteklih nedela i pokušava da ispravi naš pobunjenički mentalitet, tako da Mu se možemo vratiti. Ali umesto toga, mi se okrećemo protiv Njega kriveći Ga za naše jadno stanje.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(103) Nema smisla da osoba sebe naziva bhaktom Gospodina ukoliko se čvrsto ne drži osnovne duhovne prakse dnevnog mantranja stalnog broja Svetih Imena Boga, u skladu sa svojim kapacitetom. 

 

- Swami Gaurangapada.

 

(104) Ljudi gledaju bhaktu na veoma čudan način, špekulirajući u svojim umovima ko je zapravo on ili ona. Ali sve dok ne čuju od njega o slavama Gospodina, oni nikada neće biti sposobni da shvate bhaktu.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(105) Ovih dana u današnjem brzom svetu, ljudi su bez pojma o pravom ljudskom obliku života. Zaraditi novac i jesti, živeti i lepo uživati je jedini kratkoročni cilj koji mogu videti ispred svojih očiju. Ali šta ako ćemo imati život i nakon smrti?

 

- Swami Gaurangapada.

 

(106) Usled totalnog nedostatka bilo kakve više duhovne uključenosti na nivou duše, ljudi su izmislili toliko mnogo različitih načina i aktivnosti da bi uključili svoje umove i čula i protraćili svoje vreme iako ne primećuju da su iz dana u dan sve bliže smrti.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(107) Ukoliko je spasenje naše duše prioritet našeg života, onda ćemo uvek pronaći dovoljno vremena da mantramo Sveta Imena Boga koje povezuje našu dušu sa Bogom. 

 

- Swami Gaurangapada.

 

(108) Bog će pomoći onima koji pomažu sami sebi tako što svakodnevno pevaju Njegova Sveta Imena

 

- Swami Gaurangapada.

 

(109) Sećanje na Boga u umu tokom nekoliko sekundi tokom dana je dobro, ali svakodnevno pevanje Njegovih Svetih Imena je preporučeni metod kako da Ga se sećamo u ovom dobu. 

 

- Swami Gaurangapada.

 

(110) Bez Svetog Imena Gospodina, ne bi bilo absolutno nikakvog načina kako da kontaktiramo sa Njim.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(111) Kada Bog ne bi posedovao Sveta Imena, tada bi bio nepotpun, što je zauzvrat u suprotnosti sa samom definicijom Boga.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(112) Upravo kao što glasna zvonjava mobilnog telefona probudi sve u sobi, slično tome mantranje čak i jednog člana porodice donosi dobrobit dušama svih članova te porodice.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(113)Obući se u odeću boje šafrana i ne verovati u božansko Ime i Oblik Gospodina je  potpuno svetogrđe.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(114) Ukoliko neko misli da može postati jedno sa Bogom putem meditacije, ili tako što vara ljude, ili tako što nosi odeću osobe u odvojenom redu života, tada je u potpunoj iluziji.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(115) Um neprestano putuje brzinom većom od brzine zvuka. Stoga je duhovni zvuk Nityananda, Gauranga i Hare Krishna Mantri jedini način da zaustavimo njegovo brbljanje i usresredimo ga. Meditacija na prazno neće pomoći, već će čak samo pogoršati nestalno stanje uma.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(116) Dete zahteva više sna od odrasle osobe usled svog nejakog stanja. Slično tome, bhakta početnik mora biti pažljiviji u svakodnevnoj disciplini mantranja Svetih Imena Boga neko napredni bhakta.

 

- Swami Gaurangapada.

 

(117) Vidimo da se koža drugih nabora usled starosti, ali i dalje mislimo da nećemo ostariti ili da ćemo biti sposobni da sve to izbegnemo i ne mantramo Sveta Imena Boga.

 

- Swami Gaurangapada.