Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Other Languages > Hungarian > Shri Chaitanya Chandramrita Hungarian

Title: Shri Chaitanya Chandramrita Hungarian

User: Swami Gaurangapada Date: 2006-07-22 15:46:17

 

Shri Chaitanya Chandramrita - Hungarian Translation

 By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

 Explanatory Translation by HH BR Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

01 Invocation: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=2"

02 Obeisances: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=3"

03 Benedictions: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=4"

04 Glorification: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=5"

05 Criticism: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=6"

06 Self-Criticism: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=7"

07 Firm Conviction: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=8"

08 Instructions: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=9"

09 Exalted Position: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=10"

 10 Avatara Glories: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=11"

11-12 Missing Chps: "http://www.gaurangapada.org/hungarian/2069-shri-chaitanya-chandramrita-hungarian.html?garpg=12"

 

 

 

01 Chp Auspicious Invocation of Lord Gauranga

 

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

1

stumas tam chaitanyakrtim ati-vimaryada-paramad-

bhutaudaryam varyam vraja-pati-kumaram rasayitum

visuddha-sva-premonmada-madhura-piyusa-laharim

pradatum canyebhyah para-pada-navadvipa-prakatam

 

Verse 1

 

"Dicsoítsuk az Istensig Legfelsobb Szemilyisiginek, Vradzsa Herceginek vigtelenul nagylelku formáját, aki Navadvípa transzcendentális ftldjin jelent meg Srí Gauranga Maháprabhukint. Elsodlegesen azirt szállt alá, hogy megízlelje Tnntn tiszta szeretetinek mámorítóan nektári hullámait, valamint hogy ezen isteni nektárt az tsszes ilolinynek átadja Saját szent neveinek ineklise rivin, a Nityánanda is Gauranga Mantrarádzsák is a Hare Krisna Mahámantra formájában.

 

2

dharmasprstah satata-paramavista evaty-adharme

drstim prapto na hi khalu satam srstisu kvapi no

sanyad-datta-shri-hari-rasa-sudhasvada-mattahpranrtya-ty

uccair gayaty atha viluthati staumi tam kancid isam

 

Verse 2

 

Sok ember il, akikbol teljes mirtikben hiányzik a vallásos jámborság, akik ártó szándikú, gonosz tetteket vigeznek, akik soha nem riszesultek a szent bhakták ktnytruletes pillantásában, is soha nem látogattak el egyetlen olyan zarándokhelyre sem, amelyet az Úr vagy az O bhaktája szentelt volna meg. Mig ezek a rendkívul szerencsitlen emberek is eksztázisban táncolnak, hangosan dalolnak is megmámorosodva a ftldtn hemperegnek, ha megízlelik az Úr Gauranga Szent Neve által elnyerheto tiszta Istenszeretet transzcendentális nektárjának akár egyetlen cseppjit. Hadd zengjem hát szívem milyibol a legnagylelkubb Úr Gauranga Maháprabhu dicsiretit!

 

3

yan naptam karma-nisthair na ca samadhi gatam yat tapodhyana-yogair-

rvairagyais tyaga-tattva-stutibhir api na yat tarkitam capi kaiscit

govinda-prem-abhajam api na ca kalitam yad rahasyam svayam tan

namnaiva pradurasid avatarati pare yatra tam naumi gauram

 

Verse 3

 

Srí Srí Nityánanda-Gauranga is Srí Srí Rádhá-Krisna bensosiges, tiszta odaadó szolgálatát nem nyerhetik el, akik pusztán huen vigzik az eloírt jámbor tetteket (karma jógik); akik a jóga, a lemondások is a meditáció rivin elirik a transz, a szamádhi legvigso állapotát; akik teljesen elmerulnek az aszkiszisben, a tudásban is az imádat vigzisiben, s lemondtak a munkájuk gyumtlcseirol; vagy akik a filozófiai elmilkedisnek is az imák zengisinek szentelik idejuket. Ezt az odaadó szolgálatot mig azok a legtisztább bhakták sem irthetik meg teljes mirtikben, kiknek szíve teli van tiszta szeretettel az Úr Govinda iránt. Ez a legmagasztatosabb titok kizárólag azoknak tárul fel, akik szívuk milyibol menediket vesznek a Kali-korszak megtisztítása ciljából alászállt Srí Gauranga Maháprabhu Szent Nevinil, kedvteliseinil is lakhelyinil.

 

4

drsta: sprstah kirtitah samsmrto va

dura-sthair apy anato vadrto va

premnah saram datum iso ya ekah

shri-chaitanyam naumi devam dayalum

 

Verse 4

 

Ha valaki megpillantja, megirinti, dicsoíti, emlikezetibe idizi, imádja, hódolata vagy beszide tárgyává teszi akár messzirol is Gauranga rendkívul kegyes, szent nevinek zengisit, annak az Úr Gauranga azon nyomban átadja az Iránta való tiszta odaadó szolgálat linyegisigit. Felajánlom hát tiszteletteljes hódolatomat az Istensig Legfelsobb Szemilyisige legkegyesebb megnyilvánulásának, az Úr Gauranga Maháprabhunak, hiszen O az egisz teremtisben a tiszta odaadó szolgálat egyeduli adományozója.

 

5

kaivalyam narakayate tridasa-pur akasa-puspayate

durdantendriya-kala-sarpa-patali protkhata-damstrayate

visvam purna-sukhayate vidhi mahendradis ca kitayate

yat-karunya-kataksa-vaibhavavatam tam gaurameva stumah

 

Verse 5

 

Azok a szerencsis lelkek, akik akár egyszer is riszesultek az Úr Gauranga is Szent Neve ktnytruletes is kegyes oldalpillantásában, a szemilytelen felszabadulást a pokollal egyenrangúnak tekintik. Számukra a filistenek mennyei világainak trtmei pont olyan jelentiktelenek, akár az igbolton elkipzelt, lebego virágok. Az irzikek megszelídíthetetlen, fekete kígyóinak miregfogai gytkerestul megsemmisulnek, a szenvedis sújtotta világot boldogság ttlti meg, s az olyan hatalmas filistenek, mint Brahmá is Indra pozíciója pedig olyan jelentiktelenni válik szemukben, mint a parányi rovarok helyzete. Ezirt állandóan dicsoítsuk a legktnytruletesebb Srí Gauranga Maháprabhut, s az O Szent Nevit.

 

6

madyanta: paripiya yasya caranambhoja-sravat-projjvala-

premananda-mayamrtadbhuta-rasan sarve suparvedith

brahmadims ca hasanti nati-bahu-manyante maha-vaishnavan

dhik-kurvannti ca brahma-yoga-vidusas tam gauracandram numah

 

Verse 6

 

Amikor az Úr Gauracsandra tiszta bhaktái (Mahá-vaisnavák), akiket a világegyetem tsszes filistene is ilolinye imád, vágyakozva megízlelik a Szent Nevek is az Úr Gauranga Lótusz Lábai iránti tiszta szeretet ragyogó, trtkki áradó, kimondhatatlanul trtmteli nektárját, teljesen megmámorosodnak. E spirituális mámor hatása alatt nevetnek, játikosan is bizalmasan viccelodnek a hatalmas filistenekkel is a fejlett imperszonalista jógikkal, akik nem imádják is nem zengik Srí Srí Nityánanda Gauranga Szent Neveit.

 

7

rakso-daitya-kulam hatam kiyad idam yogadi-vartma-kriya-

margo va prakati-krtah kiyad idam srstyadikam va kiyat

mediny-uddharanadikam kiyad idam premojjvalaya maha-

bhakter vartma-karim param bhagavatas chaitanyamurtim stumah

 

Verse 7

 

Milyen áldást hozott e világ elesett linyeire, amikor az Úr Rámacsandra, az Úr Nriszingha is a ttbbi isteni inkarnáció elpusztította az ellensiges dimonokat? Milyen fontossággal bír számunkra a Kali-korszakban az, hogy az Úr Kapila is más inkarnációk elmagyarázták a Szánkhja is az Astanga jóga tsvinyit? Oly csodálatos lenne az, hogy az Úr Brahmá, az Úr Vishnu is az Úr Siva megteremtik, fenntartják is elpusztítják az anyagi világegyetemet? Oly kedvezo volna az, hogy az Úr Varáha kiemelte is megmentette a Ftldet a Garbhodaka-óceánból? Mindezen tevikenysigek nem tekinthetok dtnto fontosságúnak. Ami a teremtis tsszes ilolinye számára a legfontosabb, leglinyegbevágóbb is legáldásosabb, hogy az Úr Krisna a Kali-korszakban legktnytruletesebb formájában jelent meg, Srí Gauranga Maháprabhukint. O feltárta is szabadon osztogatta minden ilolinynek a legmagasabb szintu is legbensosigesebb odaadó szolgálatot Tnmaga iránt (Mahá Bhakti), Saját Szent Neveinek ineklise rivin: Nityánanda, Gauranga is Hare Krisna. Tehát az Úr Gauranga Maháprabhu inkarnációja is neve a legfontosabb, legáldásosabb is leginkább alkalmazható igazság a múlt, a jelen is a jtvo tsszes ilolinye számára.

 

 

 

02 Chp Auspicious Obeisances to Lord Gauranga

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

8

namas chaitanyacandraya koti-candranana-tvise

premanandabdhi-candraya-caru-candramsu-hasine

 

Verse 8

 

Hadd ajánljam szívbol jtvo hódolatomat az Úr Gauracsandrának, kinek lótuszvirághoz hasonlatos arca milliószor finyesebben ragyog, mint a Hold, kinek mosolya is testszíne elbuvtlobb, mint a holdfiny milliónyi sugara. Az Úr Gauranga vagy az O Szent Neve olyan, akár egy transzcendentális Hold, amely a gytnytrteli, tiszta Istenszeretet vigtelen óceánjából kelt fel. Gauranga Neve holdjának hatására hatalmas hullámok kilnek az óceánban, kiáradnak minden irányban, s elárasztják az tsszes lelket tiszta Istenszeretettel.

 

9

yasyaiva padambuja-bhakti-labhya

premabhidhanah paramah pum-artha:

tasmai jagan-mangala-mangalaya

chaitanyacandraya namo namas te

 

Verse 9

 

Ó, Legfelsobb Úr Gauracsandra, újra is újra alázatos hódolatomat ajánlom Szent Nevednek is Lótusz Lábaidnak. Ezek a tiszta is trtk odaadó szolgálat elirisinek egyeduli eszktzei. Ezek a világon a leheto legáldásosabb dolgok, amelyek megadják az tsszes iloliny számára az tttdik, egyben legmagasabb szintu eredminyt: a tiszta szeretetet. Szent Neved az ilet minden cselekedetinek vigso cilja.

 

10

uccair asphalayantam kara-caranam aho hema-danda-prakandau

bahu proddhrtya sat-tandava-tarala-tanum pundari kayataksam

visvasyamangala-ghnam mcg api hari harity unmadananda-nadair

vande tam deva-cudamanim atula-rasavista-chaitanyacandram

 

Verse 10

 

Az Úr Gauracsandra finom, lótuszvirághoz hasonlatos kezeit is aranyló lótusz karjait a magasba emeli, az eksztázistól remego lótusz lábaival lipkedve táncol, s hangosan Saját szent neveit - "Hari! Hari!" - inekli az eksztázis mámorító boldogságában. Nagy, lótusz szemeivel az tssze ilolinyre ktnytruletesen tekint, s ezáltal elpusztít minden kedvezotlen dolgot a világegyetemben. Felajánlom legoszintibb hódolatomat a Legfelsobb Úr Gaurangának, aki állandóan elmerul Saját tiszta odaadó szolgálatának íziben. O Isten tsszes inkarnációjának ikktve is koronája.

 

11

ananda-lilamaya-vigrahaya

hemabha-divya-cchavi-sundaraya

tasmai maha-prema-rasa-pradaya

chaitanyacandraya namo namas te

 

Verse 11

 

Ó, Istensig Legfelsobb Szemilyisige, Úr Gauranga Csandra, ó Uram, transzcendentális neved is formád vigtelenul trtmteli kedvteliseid is Szent Neved megtestesulisei. Ó Uram, Gaurahari, isteni testszíned is ragyogásod mindenkit rabul ejt, s olyan, akár az olvasztott arany. Felajánlom hát szívbol jtvo hódolatomat szent, lótuszvirághoz hasonló lábaid elott, amelyek az odaadó szolgálat tsszes formájának forrásai.

 

12

pravahair asrunam nava-jalada-koti iva drsau

dadhanam premarddhya parama-pada-koti-prahasanam

ramantam madhuryair amrta-nidhi-kotir iva tanu-

cchatabhis tam vande harim ahaha sannyasa-kapatam

 

Verse 12

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu lótuszvirág-szirmokhoz hasonlatos szemei olyanok, mint az esofelhok milliói, melyekbol a tiszta Istenszeretet ktnnyáradata záporozik. Az Úr Gauranga állandóan Tnntn tiszta szeretetinek vigtelen is kultnleges trtmit tapasztalja, s ennek hatására hangosan nevet a Vaikuntha bolygók trtmei hallatán, melyeket O Maga teremtett. Elbuvtlo szipsige is Szent Neve sokkal gytnytrtelibb, mint nektáróceánok milliói. Az Úr Gauraharit imádom, aki egy szannjászi tlttzikibe rejtozve jelent meg a Kali-korszakban, hogy minden feltitelekhez kttttt lelket felszabadítson.

 

 

 

03 Chp Auspicious Benedictions about Lord Gauranga

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

13

simha-skandham madhura-madhura-smera-ganda-sthalantam

durvijneyojjvala-rasamayascarya-nana-vikaram

bibhrat kantim vikaca-kanakambhoja-garbhabhiramam

eki-bhutam vapur avatu vo radhaya madhavasya

 

Verse 13

 

Az Úr Gauranga vállai olyanok, mint egy hatalmas oroszláni, is amikor lágyan mosolyog, felfeli gtrbulo szája sarkai is orcái mindennil idesebbek. Transzcendentális formája Saját Szent Neve is szeretete tiszta nektárjának felfoghatatlan is vigtelen, eksztatikus tuneteinek tárháza. Transzcendentális testi jellemvonásai oly ragyogóak, akár a nyíló, aranyszínben pompázó lótuszvirág. Bárcsak Srí Gauranga, Srí Srí Rádhá-Mádhava egyesult formája trtkki videlmezne mindenkit!

 

14

drstva madyati nutanambuda-cayam samviksya barham bhaved

atyantam vikalo vilokya valitam gunjavalim vepate

drste syama-kisorake 'pi cakitam dhatte camatkaritam

ittham gaura-tanuh pracarita-nijaprema harih patu vah

 

Verse 14

 

Amikor az Úr Gauranga megpillantja a frissen irkezett monszun esofelhoit, azonnal megmámorosodik az Úr Krisna, vagy Tnntn formája iránt irzett tiszta szeretet hatására. Mikor az Úr Gauranga egy pávatollat vagy egy gundzsa-karperecet lát, azonnal remegni kezd, is túláradó szeretet tnti el, mert eszibe jutnak Úr Krisnakint ilvezett kedvtelisei Srí Vrindávana Dhámban. Amikor az Úr Gauranga egy sttit boru ifjút lát, azt gondolja, hogy az Úr Krisnát látta, s linyit transzcendentális csodálkozás is filelem ttlti el. Az Úr Krisna ilyen csodálatos módon hirdeti Saját Szent Neve zengisinek dicsosigit is Tnntn tiszta szeretetit, feltltve az Úr Gauranga aranyló formáját.

 

15

krpa-sindhuh sandhyaruna ruci-racitrambara-dharoj

jvalah purnah premamrtamaya-maha-jyotir amalah

saci-garbha-ksirambudhi-bhava udaradabhuta-kalah

kalanathah shriman udayatu tava svanta-nabhasi

 

Verse 15

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu vigtelenul kegyes holdja tiszta bhaktájának, Srímatí Szacsidevinek makulátlanul tiszta tejóceánhoz hasonlatos mihibol kilt fel. Testit a felkelo Naphoz hasonló, ragyogóan izzó, csodálatos, sáfrányszínu ruha díszíti. Az Úr Gauranga szipsige is Neve hatalmas árhullámokat ibreszt a tiszta szeretet óceánjában. Bárcsak a Szerencse Istennojinek firje, a kegy óceánjakint ismert Úr Gauranga is Szent Neve megjelenne szívunk igboltján, is trtkki ott ragyogna teljes pompájában.

 

16

badhnan prema-bhara-prakampita-karo granthin kati-dorakaih

sankhyatum nija-loka-mangala-hare-krsneti-namnam japan

asru-snata-mukha svam eva hi jagannatham didrksur gata-

yatair gaura-tanur vilocana-mudam tanvan harih patu vah

 

Verse 16

 

"Lord Gauranga Mahaprabhu chants constantly a fixed number of His own Holy names daily in the form of the Hare Krishna Mahamantra for the supreme welfare of all the living entities who are His own parts and parcels. He chants with intense love and His hand trembles with ecstatic emotion as He touches the knotted string tied to His waist for counting the holy names. While chanting He goes to see His own form of Lord Jagannatha with intense eagerness and His face becomes bathed in His pearl-like tears. May this transcendental form of Lord Gaurahari and His Holy Name always maintain you all."

 

17

antar-dhvanta-cayam samasta jagatam unmulayanti hathat

premananda-rasambudhim niravadhi prodvelayanti balat

visvam sitalayanty ativa vikalam tapa trayenanisam

yusmakam hrdaye cakastu satatam chaitanyacandra-cchata

 

Verse 17

 

Az Úr Gaurangacsandra isteni Nevinek is Formájának ktnytruletes, ragyogó holdsugarai háromfile áldásban riszesítik a lelkeket: (1) A Holdfiny azonnal is visszavonhatatlanul eloszlatja is gytkerestul megsemmisíti az anyagi világ tsszes ilolinyinek szíve milyin uralkodó suru sttitsiget, ami kezdettelen idok óta halmozódott fel. (2) Az eroteljes Holdfiny minden pillanatban kiárasztja az trtmteli szeretet tiszta nektárjának óceánját. (3) A Holdfiny folyamatosan husíti is nyugtatja az ilolinyek lángoló szívit, amelyet az anyagi lit három szenvedise sújt is kínoz: a saját testunk is elmink okozta szenvedis, a más linyek okozta szenvedis, is a filistenek termiszetfeletti tevikenysige okozta szenvedis. Mindenki imádja hát szuntelenul szíviben az Úr Gauranga Nevinek is Formájának dicso Holdfinyit.

 

 

 

04 Auspicious Glorification of Devotees of Lord Gauranga

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

18

bhrantam yatra munisvarair api pura yasmin ksama-mandale

kasyapi pravivesa naiva dhisana yad veda no va sukah

yan na kvapi krpamayena ca nije 'py udghatitam saurina

tasmin ujjvala-bhakti-varmani sukham khelanti gaurapriyah

 

Verse 18

 

A tiszta is bensosiges odaadó szolgálat ragyogó is kiváló tsvinye, amely idotlen idok óta a világegyetem legnagyobb btlcseit is transzcendentalistáit is zavarba hozta, amelybe a Vidikus tudás által kifejlesztett bámulatos intelligencia sem kipes behatolni, amit a kiváló bhakta, Sríla Sukadeva Goswami sem volt kipes teljes mirtikben megirteni, s amit mig a legkegyesebb Úr, Srí Krisna sem nyilvánított ki is tárt fel ktzvetlenul soha, az a hely, ahol a Legfelsobb Úr, Srí Gauranga hattyúkhoz hasonlatos, legbensosigesebb hívei boldogan ilvezik kedvteliseiket, miktzben a Szent Neveket zengik.

 

19

tavad brahma-katha vimukti-padavi tavan na tikti-bhavet

tavac capi visrnkhalatvam ayate no loka-veda-sthitih

tavac chastra vidam mithah kala-kalo nana bahir-varmasu

shri-chaitanya-padambuja-priya-jano yavan na drggocarah

 

Verse 19

 

Amíg az ember nem riszesul abban a hatalmas szerencsiben, hogy ktzvetlenul társulhat egy bensosiges bhaktával, aki olyan, akár az Úr Gauranga Maháprabhu Nevinek is Lótusz Lábainak nektárját állandóan ízlelo mih, addig a szemilytelen felszabadulás magas szintje iránti vágy is az ezzel kapcsolatos eloadások nem válnak keseruvi is ízetlenni, addig a társadalmi, vallásos is Vidikus szabályok vak ktvetisinek szoros bilincsei nem lazulnak meg, s a Vidikus tudósok hangos, spekulatív vitái a kultnfile haszontalan szellemi utak irdemeirol nem fognak megszunni.

 

20

kva tavad vairagyam kva ca visaya vartasu narakesv

ivodvegh kvasau vinaya-bharam adhurya-lahari

kva tatvat tejo 'laukikam atha maha-bhakti-padavi

kva sa va sambhavya yad avakalitam gaura-gatisu

 

Verse 20

 

Hol van a valódi lemondás? Hol van a nyugodt, erofeszítistol mentes, spontán ktztmbtssig az irziki trtmtk kísirtise vagy a pokol szenvedisei irányában? Hol vannak az alázat kegyes is páratlan hullámai? Hol van a kiviteles spirituális bátorság? Hol van a tiszta odaadás legmagasabb szintje? Hol találhatók meg ezek az erinyek olyan szinten, ahogy azokban az emelkedett lelkekben nyilvánul meg, akik az Úr Gauranga Nevit, Formáját, Kedvteliseit is Lakhelyit tekintik iletuk ciljának?

 

21

sakrn-nayana-gocari-krta-tad-asru-dharakula-

praphulla-kamaleksana-pranaya-katara-shri-mukhah

na gaura-caranam jihasati kadapi lokottara-

sphuran madhurimarnavam nava-navanuragonmadah

 

Verse 21

 

Az Úr Srí Gauranga bájos is szeretetteljes, holdfinyszeru lótusz-arca állandóan virul, mivel a túláradó szeretet hullámai árasztják el, melyek gytnytru lótusz-szemeibol patakzó ktnnyek formájában hullanak alá. Bárki is legyen az, tekintet nilkul a kipessigeire, ha egyszer megpillantja ezt a lótuszvirághoz hasonlatos arcot, amely a szipsig óceánja, azonnal megmámorosodik a tiszta odaadó szeretet újabb is újabb hullámaitól. Az ilyen szemilynek soha ttbbi nem jut eszibe, hogy lemondjon az Úr Gauranga Lótusz Arcának vagy Szent Nevinek nektáróceánjáról.

 

22

acarya dharmam paricarya visnum

vicarya tirthani vicarya vedan

vina na gaura-priya-pada-sevam

vedadi-dusprapya-padam vidanti

 

Verse 22

 

Az ember ktvetheti is vigezheti ttkiletesen is hibátlanul a varnásrama-dharma szabályait is az eloírt kttelessiket, sok ileten keresztul odaadóan imádhatja az Úr Vishnut, elzarándokolhat szent helyek millióihoz, iveken át behatóan tanulmányozhatja a Vidákat, ha azonban nem szolgálja az Úr Gauranga azon bhaktáinak lótusz lábait, akik állandóan az O Szent Nevit is Kedvteliseit dicsoítik is hirdetik, akkor soha nem irtheti meg vagy irheti el Navadvípa-Vrindávana transzcendentális birodalmát, amely messze felulemelkedik a nigy Vidán.

 

23

aparavaram ced amrtamaya-pathodhim adhika

vimathya praptam syat mcg api paramam saram atulam

tathapi shri gaurakrti-madana-gopala-carana

cchata-sprstanam tad vahati vikatam eva katutam

 

Verse 23

 

Ha valaki eroteljesen kiktpuli a legtisztább nektár vigtelen óceánját, hozzájuthat minden nektár legidesebb esszenciájához, de mig az ilyen páratlan erofeszítis rivin elnyert nektár is keserunek is jelentiktelennek tunik azon a szerencsis lelkek számára, akik szuntelenul az Úr Madana Gopála lótusz lábai is Szent Neve isteni ragyogását ízlelik, Aki az Úr Gauranga legfelsobb transzcendentális formájában jelent meg.

 

24

trnad api ca nicata sahaja-saumya-mugdhakrtih

sudha-madhura-bhasita visaya-gandha-thuthut-krtih

hari-pranaya-vihvala mcg api dhir analambhita

bhavanti kila sad-guna jagati gaura bhajam ami

 

Verse 24

 

Alázatos elmivel jelentiktelenebbnek gondolják magukat a fuszálnál, megjelenisuk spontán, termiszetes is elbuvtlo, ides szavaik nektárral vannak teli, elfordulnak az irzikkieligítis utáni vágyaktól, teljesen ktztmbtsek a világ mulandó anyagi ugyei irányában, s elttlti oket az Úr Gaurahari iránti szeretet: ezek a transzcendentális erinyek díszítik az Úr Gauranga tiszta bhaktáit, akik állandóan az O Szent Nevit zengik is ízlelik.

 

25

upasatam va guru-varya-kotir

adhiyatam va sruti sastra-kotih

chaitanya-karunya-kataksa-bhajam

sadyah param syad dhi rahasya labhah

 

Verse 25

 

Ha ez a vágyad, imádj csak sok milliónyi emelkedett lelki tanítómestert! Ha akarod, tanulmányozd behatóan a Vidikus írások millióit, in azonban biztosan tudom, hogy csak azok a szerencsis lelkek kipesek gyorsan is tinylegesen megirteni minden titkok legbizalmasabbikát, az Úr Gauranga-Krisna iránti tiszta szeretet, akik riszesultek az Úr Gauranga Szent Nevit folyamatosan zengo, tiszta bhakták kegyes oldalpillantásában.

 

26

astam vairagya-kotir bhavatu sama-dama-ksanti-maitadi-kotis

tattvanudhyana-kotir bhavatu bhavatu va vaisnavi-bhakti kotih

koty-amso 'py asya na syat tad api guna-gano yah svatah siddha aste

shrimac-chaitanyacandra-priya-carana-nakha-jyotir-amoda-bhajam

 

Verse 26

 

Szorozd meg egymillióval a tiszta lemondás szellemit! Szorozd meg egymillióval a magasztos erinyeket, kezdve a bikessiggel, az irzikek feletti uralommal, a toleranciával is a kedvessiggel! Szorozd meg egymillióval a szemilytelen brahmanon való meditatív ttrekviseket! Szorozd meg egymillióval az Úr Vishnunak vagy az Úr Krisnának vigzett odaadó szolgálatot! Mindezek tsszessige sem ir fel ama nagy lelkek vigtelen számú termiszetes, eredendo is ttkiletes transzcendentális tulajdonságainak egymilliomodriszivel, akik állandóan az Úr Gauranga Maháprabhu legbensosigesebb Gauranga-náma-paráyana társai lábujjainak isteni ragyogásában gytnytrktdve a transzcendentális boldogságot ilvezik.

 

27

kecit sagara-bhu-dharan api parakramanti nrtyanti vai

kecid deva-purandaradisu maha-ksepam ksipanto muhuh

anandodbhata-jala-vihvalataya te 'dvaitacandradayah

ke ke noddhatavanta idrsi punas chaitanya-nrtyotsave

 

Verse 27

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu legáldásosabb nevit inekelve nihány bensosiges bhakta oly lelkesen táncol, hogy úgy tunik, mintha egisz hegyeket, kontinenseket is óceánokat ugranának át. Mások egyre csak Indrát is a ttbbi filistent dorgálják, akik nem riszesulnek ebben a szerencsiben. Az Úr Gauranga Maháprabhu társait - iluktn az Úr Advaitacsandrával - szuntelen boldogság is tiszta szeretet árasztja el az Úr Gauranga hatalmas, táncos unnepe során.

 

28

bhuto va bhavitapi va bhavati va kasyapi yah ko 'pi va

sambandho bhagavat-padambuja-rase nasmin jaganmandale

tat sarvam nija-bhakti-rupa-paramaisvaryena vikridito

gaurasyasya krpa vijrmbhitataya jananti nirmatsarah

 

Verse 28

 

Istenhez fuzodo ides kapcsolatunk tudományát sem a múltban, sem a jelenben, sem a jtvoben nem terjesztettik mig soha oly nagylelkuen, ahogy az Úr Gauranga is az O Szent Neve teszi. Kizárólag a legoszintibb, tiszta szívu is irigysigtol mentes bhakták lesznek kipesek belipni a tiszta odaadó szolgálat eme bensosiges, titokzatos is csodálatosan gazdag formájába, amely az Úr Gauranga Maháprabhu nevihez is kedvteliseihez kapcsolódik. Ez csupán azáltal válik lehetsigessi, ha szívukben megnyilvánul az Úr Gauranga indokolatlan kegye.

 

29

maha-purusa-maninam sura-munisvaranam nijam

padambujam ajanatam mcg api garva-nirvasanam

aho nayana-gocaram nigama-cakra-cuda-cayam

saci-sutam acikarat ka iha bhuri-bhagyodayah

 

Verse 29

 

A legdtlyftsebb filistenek is fejlett btlcsek, akik tivesen irányítónak is ilvezonek kipzelik magukat, súlyos tudatlanságról tesznek tanúbizonyságot a valódi Mahá Purusa, az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu lótusz lábával is Szent Nevivel kapcsolatos tudomány terin. Egoizmusuk is hiúságuk csak akkor semmisulhet meg, ha abban a szerencsiben van riszuk, hogy saját szemukkel láthatják az tsszes Upanisád koronaikktvit is cilját, az Úr Gauranga Maháprabhut, Sírmatí Szacsidivi transzcendentális fiát.

 

30

sarva-sadhana-hino 'pi paramaisvara vaibhave

gaurange nyasta-bhavo yah sarvartha-purna eva sah

 

Verse 30

 

Mig a legmegátalkodottabb ember is, akinek soha iletiben nem volt, nincs, is nem is lesz semmi vágya arra, hogy odaadó szolgálatot vigezzen, ilete minden cilját beteljesítheti is ttkilyre viheti, ha egyszeruen menediket vesz a minden gazdagsággal ikesített Úr Gauranga Maháprabhunál is Szent Nevinil.

 

 

 

05 Chp Criticism of Non-Devotees of Lord Gauranga

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

31

apy aganya maha-punyam ananya-saranam hareh

anupasita-chaitanyam adhanyam manyate mati

 

Verse 31

 

Mig a legmagasztosabb szemilyek is, akik vigtelen spirituális irdemeik rivin tiszta szívvel menediket vettek az Úr Krisnánál, dicstelenek az in szememben, ha nem imádják szívuk milyibol, teljes bizonyossággal az Úr Gauranga Maháprabhut is Szent Nevit.

 

32

kriyasaktan dhig dhig vikata-tapaso dhik ca yaminah

dhig astu brahmaham vadana-pariphullan jada-matin

mcg etan socamo visaya-rasa-mattan nara-pasun-

na kesancil leso'py ahaha milito gaura-madhunah

 

Verse 32

 

Szánalmasak is kudarcra ítiltek a Vidikus szertartások úgynevezett ktvetoi. Szánalmasak a szigorú lemondásokat vigzo jógik. Elítilendok az ostoba materialisták is imperszonalisták, akik csak azt hangoztatják: "In vagyok a Brahman!". Mig a szánalmunkra sem miltók ezek az emberi kulsejuk leple alatt állatias jellemmel bíró szemilyek, akik Gauranga Neve helyett más, haszontalan dolgokban lelik trtmuket. Ó jaj! Ó jaj! Ezek az emberek a leheto legszerencsitlenebbek, mivel soha nem ízleltik meg az Úr Gauranga lótusz lábaiból is Szent Nevibol származó nektár egyetlen cstppjit sem.

 

33

pasanah parisecito 'mrta-rasair navankurah sambhavet

langulam saramapater vivrnatah syad asya naivarjavam

hastav unnayata budhah katham aho dharyam vidhor mandalam

sarva sadhanam astu gaura-karuna'bhave na bhavot savah

 

Verse 33

 

Egy hatalmas sziklából akkor sem sarjadhat egyetlen fuszál sem, ha ivek millióin keresztul tiszta nektárral tnttzzuk. Bármilyen erosen próbáljuk kiegyenesíteni a kutya farkát, soha nem járhatunk sikerrel. Bármilyen hosszú keze is van valakinek, hiába nyújtózkodik, akkor sem irheti el a Holdat vagy a ttbbi bolygót. Ugyanígy, hiába vigeznek a fejlett transzcendentalisták kultnfile gyakorlatokat iletek millióin keresztul, az Úr Gauranga Maháprabhu is az O Szent Nevinek kegye nilkul soha nem irhetik el a tiszta Istenszeretet legmagasztosabb unnepit!

 

34

avatirne gauracandre vistirne prema-sagare

su-prakasita-ratnaughe yo dino dina eva sah

 

Verse 34

 

A Kali-korszakban a világegyetem rendkívul szerencsissi is kedvezovi vált az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu megjelenise rivin. Isteni alászállásának ktsztnhetoen a tiszta Istenszeretet vigtelen óceánja kiáradt minden irányban. Transzcendentális testinek is Szent Nevinek ragyogó holdsugarai által az óceán milyin fekvo tiszta szeretet legtitkosabb is bensosigesebb ikktve most mindenki számára láthatóvá is elirhetovi vált. Aki nem ragadja meg ezt a ritka lehetosiget, hogy magához vegye az Úr Gauranga holdsugaraitól ragyogó, irtikes drágaktvet, az a szeginyek legszeginyebbje marad ezen a világon.

 

35

avatirne gauracandre vistirne prema-sagare

ye na majjanti majjanti te mahanartha-sagare

 

Verse 35

 

A Kali-korszakban a világegyetem rendkívul szerencsissi is kedvezovi vált az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu megjelenise rivin. Isteni alászállásának ktsztnhetoen a tiszta Istenszeretet vigtelen óceánja kiáradt minden irányban. Aki nem merul bele milyen az Úr Gauranga iránti tiszta szeretet áradó óceánjába az O Szent Nevinek rendszeres zengise rivin, az belefullad az ártalmas vágyak, gonosz tettek is ezek visszahatásainak rettento tengeribe.

 

36

prasarita-maha-prema-piyusa-rasa-sagare

chaitanyacandre prakate yo dino dina eva sah

 

Verse 36

 

Felkilt az Úr Gaurangacsandra is az O Szent Nevinek aranyló színben ragyogó Holdja, is óriási, nektári zamattal teli hullámokat ibresztett a tiszta szeretet hatalmas óceánjában, ami ennek hatására eltntttte az egisz világegyetemet. A világon a legeslegnyomorultabb nincstelen az a balsors sújtotta ember, akire nem hatnak az Úr Gauranga is Szent Neve indokolatlan kegyinek mindent átható hullámai.

 

37

achaitanyam idam visvam yadi chaitanyam isvaram

na viduh sarva-sastrajna hy api bhramyanti te janah

 

Verse 37

 

Mig a Vidikus írások legtanultabb is legmuveltebb tudósai is tudatosság nilkul vándorolnak a szuletis is halál trtk ktrforgásában a nyolcmillió-nigyszázezer litformában, ha nem fogadják el az Úr Gauranga Maháprabhut az Istensig Legfelsobb Szemilyisigekint is a teremtis minden tudatossága forrásakint.

 

38

svadam svadam madhurima-bharam sviya-namavalinam

madam madam mcg api vivasi-bhuta-visrasta-gatrah

varam varam vrajapati-gunan gaya gayeti jalpan

gauro drsta: sakrd api na yair durghata tesu bhaktih

 

Verse 38

 

Az Úr Gauranga újra is újra megízleli Saját Szent Nevinek túláradó ides zamatát. Ezáltal egyre mámorosabbá válik, transzcendentális vigtagjai megnyúlnak, s elhatalmasodik rajta Tnntn tiszta szeretetinek irzise. Újra is újra hangosan dalra fakad, intenzíven emlikezik Saját formájának isteni jellemvonásaira Vradzsapati Úr Krisnakint. Akik soha nem hallották vagy zengtik ebben a szellemben az Úr Gauranga nektári nevit, akkor sem irhetik el a tiszta odaadó szolgálatot, ha ileteken át próbálkoznak.

 

39

vina bijam mcg nankura-jananam andho 'pi na katham

prapasyen no pangur giri-sikharam arohati katham

yadi shri-caitanye hari-rasamayascarya-vibhave-

'py abhaktanam bhavi katham api para-prema-rabhasah

 

Verse 39

 

Mag nilkul nem terem ntviny. Szem nilkul nem láthat senki, lábak nilkul pedig lehetetlen hegyet mászni. Ugyanígy azok, akik nem bhakták, soha nem ízlelhetik meg a tiszta Istenszeretet boldogságát, ha nem riszesulnek az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve ragyogó is ktnytruletes oldalpillantásában.

 

40

alaukikya premonmada-rasa-vilasa-prathanaya

na yah shri-govindanucara-sacivesv esu krtisu .

mahascarya premotsavam api hathad datari na yan

matir gaure saksat para iha sa mudho nara-pasuh

 

Verse 40

 

A Legfelsobb Úr Gauranga a legnagylelkubb emberbarát, is transzcendentális kedvtelisekint kivitel nilkul mindenkit bevon a tiszta szeretet csodálatos unnepibe, amely egyre ntvekszik, lilegzetelállítóan gytnytru, is mig az Úr Govinda legfobb, bensosiges társai is ritkán csatlakozhatnak hozzá. Aki tehát tudatát nem kapcsolja tssze a legnagylelkubb Úr Gaurangával is Szent Nevivel, az minden bizonnyal ostoba, nyomorult, is emberi kulseje állati elmit takar.

 

41

asankhya-sruty-adau bhagavad-avatara nigaditah

prabhavam kah sambhavayatu paramesad itaratah

mcg anyat sva-presthe kati kati satam napy anubhavas

tathapi shri-gaure hari hari na mudha hari-dhiyh

 

Verse 41

 

A Legfelsobb Úr Gauranga inkarnációit a Sruti is a Vidikus írások is megineklik is dicsoítik, is ezek az inkarnációk számtalanok, akár az óceán hullámai. Senki sem irtheti meg vagy dicsoítheti teljes mirtikben az Istensig Legfelsobb Szemilyisiginek, az Úr Gauranga-Krisnának inkarnációit. Csakis az Úr Gauranga bensosiges társai tapasztalták meg, ismertik fel is tanították, hogy az Úr Gauranga az Istensig legfelsobb Szemilyisige. Ó jaj! Ó jaj! E megmásíthatatlan tiny dacára a világ milysigesen tudatlan, materialista ostobái nem fogadják el az Úr Gaurangát az Istensig Legfelsobb Szemilyisigekint, s ezirt nem ineklik Szent Nevit.

 

42

saksan moksadikarthan vividha-vikrtibhis tucchatam darsayantam

premanandam prasute sakala-tanubhrtam yasya lila-kataksah

nasau vedesu gudho jagati yadi bhaved isvaro gauracandras

tat-prapto 'nisa-vadah siva siva gahane visnu-maye namas te

 

Verse 42

 

Az Úr Gauranga játikos oldalpillantása is Szent Nevinek zengise - a legmagasabb szintu tiszta szeretetet ibresztve a megtestesult lelkek szíviben - feltárja az anyagi trtmtk is a szemilytelen felszabadulás hiábavalóságát. De ó jaj, mivel a Vidikus írások csupán burkoltan említik az Úr Gaurangát, a világ szerencsitlen emberei nem fogadják el Ot az Istensig Legfelsobb Szemilyisigekint, így lázadó ateistákká válnak. Ó, Mahámájá, Úr Gauranga kifurkiszhetetlen illuzórikus energiája, nagy csodálattal ajánlom tiszteletteljes hódolatomat elotted, mivel oly ugyesen is sikeresen tsszezavartad oket, hogy saját Urukat, Gaurangát is Szent Nevinek zengisit is elutasítják, így megfosztva magukat a megszabadulás egyetlen reminysugarától.

 

43

dhig astu kulam ujjvalam dhig api vagmitam dhig yaso

dhig adhyayanam akrtim nava-vayah shriyam castu dhik

dvijatvam api dhik param vimalam asramadyam ca dhik

na cet paricitah kalau prakata-gaura-gopipatih

 

Verse 43

 

Hiába a nemes származásuk! Hiába az ikesszóló tudományuk is muviszi kipessigeik! Hiába a hírnevuk is a megbecsulis! Mit sem ir az írások tanulmányozása, a szipsiguk, az ifjúságuk is a keserves munkával tsszegyujtttt vagyonuk! Hiába a magasrangú bráhmana státuszuk is a kttelessigek tiszta vigrehajtása! Szánalmasak mindazok, akik annak ellenire, hogy ebben a ritka Kali-korszakban szulettek meg, nem keresik a kapcsolatot az Istensig Legfelsobb Szemilyisigivel, az Úr Gopipati Gauranga Maháprabhuval is Szent Nevivel.

 

44

aho vaikuntha-sthair api ca bhagavat-parsada-varaih

sa-romancam drsta yad-anucara-vakresvara-mukhah

mahascarya-premojjvala-rasa-sadavesa-vivasi-

krtangastas tam gauram katham akrta-punyah pranayatu

 

Verse 44

 

Amikor az Úr Vishnu legmagasztosabb társai a Vaikuntha bolygókon megpillantják az Úr Gauranga bensosiges bhaktáinak lótusz arcát, iluktn Sríla Vakreswar Pandittal, akiket folyamatosan eláraszt a csodálatos Istenszeretet, a Vaikunthán ilok csodálatot is trtmet tapasztalnak, minden szorszáluk az ignek áll, s kiptelenek teljes mirtikben felfogni az Úr Gauranga társainak trtkki megújuló, gytnytrteli, eksztatikus tuneteit. Ez is bizonyítja, hogy az tsszegyult jámbor tettek vigso eredminye az, ha valaki az Úr Gauranga Maháprabhu társa lehet, s Szent Nevit zengi.

 

45

datva yah kam api prasadam atha sambhasya smita-shri-mukham

durat snigdha-drsaniriksya na maha-premotsavam yacchati

yesam hanta kutarkakarkasadhiyam tatrapi natyadara

saksat purna-rasavatarini harau dusta ami kevalam

 

Verse 45

 

Amikor az Úr Gauranga megjelent ezen a világon, hatalmas szeretet-unnepet indított el az tsszes iloliny szíviben azáltal, hogy indokolatlan kegyiben riszesítette oket, beszilt veluk, lágyan rájuk mosolygott, láthatták lótusz arcát, is szeretettel tekintett rájuk. Az Úr Gaurahari saját Szent Neve tiszta odaadó szolgálatának nektári zamatának megtestesulisit hozta is terjesztette el. Akik annak ellenire, hogy az Úr Gauranga ktzvetlenul oly sok áldásban riszesítette oket, továbbra sem tisztelik, imádják is zengik Szent Nevit, minden bizonnyal kegyetlen, spekulatív is koszívu dimonok.

 

 

 

06 Chp Self-critcism for not accepting Lord Gauranga

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

46

vancito 'smi vancito 'smi vancito 'smi na samsayah

visvam gaura-rase magnam sparso 'pi mama nabhavat

 

Verse 46

 

Ó, teljesen kifosztottnak is becsapottnak irzem magam! Habár a Legfelsobb Úr, Gauranga Maháprabhu is az O áldásos Szent Nevinek inekise az egisz világot a tiszta szeretet nektárjával árasztotta el, in egyetlen cseppját sem kaptam meg.

 

47

kair va sarva-pumartha-maulir akrtayasair ihasadito

nasid gaura-padaravinda-rajasa sprsto mahi-mandale

ha ha dhin mama jivitam dhig api me vidyam dhig apy asramam

yad daurbhagya-bharad aho mama na tat-sambandha gandho 'py abhut

 

Verse 47

 

Most, hogy az Úr Gauranga Maháprabhu lótusz lábainak szent pora megirintette ezt a hatalmas bolygót, mig azok is elirtik minden emberi igyekezet koronaikszerit, a tiszta Istenszeretetet, akik nem is ttrekedtek rá. De ó jaj, szerencsitlensigem negatív befolyásának ktsztnhetoen nem kerultem kapcsolatba az Úr Gaurangával is Szent Nevivel. E szerencsitlensig miatt csak azt tudom mondani, hogy pokolba hitvány iletemmel, pokolba az írások ismeretivel, pokolba a társadalomban bettltttt magas pozíciómmal.

 

48

utsasarpa jagad eva purayan gauracandra-karuna-maharnavah.

bindu matram api napatan maha durbhage mayi mcg etadbhutam

 

Verse 48

 

Habár az Úr Gauracsandra is Szent Nevinek hatalmas kegyóceánja megnyilvánult, is elárasztotta az egisz univerzumot, in oly szerencsitlen vagyok, hogy a kegyinek egyetlen cseppje sem hullott rám. Hogyan lehettem ennyire szerencsitlen?

 

49

kalah kalir balina indriya-vairi-vargah

shri-bhakti-margam iha kantaka-koti-ruddhah

ha ha kva yami vikalah mcg aham karomi

chaitanyacandra yadi nadya krpam karosi

 

Verse 49

 

Ebben a rendkívul degradálódott Kali-jorszakban az anyagi irzikeim olyan erosek, hogy egy egisz ellensiges hadsereget alkotnak. Az odaadó szolgálat ragyogó tsvinyit benottik is elleptik a hamis tanítások is a negatív társulás tuskii is gyomntvinyei. Ezirt hát nagyon legyengultem, nyugtalan lettem, is elveszítettem minden reminyemet a szabadulásra. Ó jaj! Mitivo legyek? Ki segíthet rajtam ebben a kitsigbeesett állapotomban, ha a Legfelsobb Úr Gauracsandra is Szent Neve nem riszesítenek indokolatlan kegyukben?

 

50

so 'py ascaryamayah prabhur nayanayor yan nabhavad gocaro

yan nasvadi hareh padambuja-rasas tad yad gatam tad gatam

etavan mama tavad astu jagatim ye 'nye 'py alankurvate

shri-chaitanya-pade nikhata-manasas tair yat prasangot-savah

 

Verse 50

 

A csodálatos Úr Gauranga Maháprabhu soha nem jelent meg bunts szemeim elott, ezirt nem ízlelhettem meg lótusz lábai is Szent Neve nektárjának egyetlen cseppjit sem. Ebben a nyomorúságos helyzetben csak egyetlen reminysugarat látok. Imádkozom, hogy a jó szerencse rivin valahogyan riszt vehessek az Úr Gauranga ktzvetlen társainak unnepin, akik oly magasztos lelkek, hogy szent jelenlituk e bolygó ikessige, kiknek szíve is elmije milyen behatolt az Úr Srí Gauranga Maháprabhu lótusz lábainak szárába is az O Szent Nevibe.

 

51

duskarma-koti-niratasya-duranta-ghora-

durvasana-nigada-srnkhalitasya gadham

klisyam mateh kumati-koti-kadarthitasya

gauram vinadya mama ko bhaviteha bandhuh

 

Verse 51

 

Akaratom ellenire sztrnyu,soha viget nem iro, bunts tettek millióit ktvetem el. Gonosz vágyaim súlyos láncai kttnek gúzsba. Rosszindulatú elmim vigtelen sok módon vezet filre is befolyásol. Ebben a nyomorúságos helyzetben az egyeduli barátaim, akik segíthetnek rajtam, az Úr Gauranga is az O Szent Neve, a világon az egyeduli jóakaróim.

 

52

ha hanta hanta paramosara-citta-bhumau

vyarthi-bhavanti mama sadhanakotayo 'pi

sarvatmana tad aham adbhuta-bhakti-bijam

shri-gauracandra-caranam saranam karomi

 

Verse 52

 

Ó jaj! Ó jaj! Ó jaj! Nincs semmi reminyem. Szívem az elktvetett súlíos sirtiseim ktvetkeztiben olyanná vált, mint egy termiketlen sivatag, hiába vetettem el benne újra is újra lelki gyakorlatok is jámbor tettek magjainak millióit, egyik sem kel ki. Elhatároztam, hogy felhagyok a hiábavaló próbálkozással a lelki gyakorlatok terin, s helyette inkább szívem milyibol, minden erommel azon leszek, hogy szívemben elultessem az Úr Gauranga lótusz lábainál s Szent Nevinil való menedikvitel tiszta odaadó szolgálatát, is e ttrekvisem minden bizonnyal gyumtlcstzo lesz.

 

53

ha hanta citta-bhuvi me paramosarayam,

sad-bhakti-kalpa-latikankurita katham syat

hrdy ekam eva param asvasaniyam asti

chaitanya-nama-kalayan na kadapi socyah

 

Verse 53

 

"Alas! Alas! I am doomed. Since my heart is like a supremely unfertile and barren desert due to my heinous offenses, the seed of the desire creeper of pure unalloyed devotional service fails to sprout in my heart in spite of repeated sowing. There is one and only one supreme consolation and hope for me. It is the calling out the most auspicious Holy Name of Gauranga, which is the most principle name of God in all the Vedic scriptures. I am most certain that as soon as I chant the name of Gauranga with feeling, their will be no more lamentation in my heart."

 

54

samsara-duhkha-jaladhau patitasya kama-

krodhadi-nakra-makaraih kavali-krtasya

durvasana-nigaditasya nirasrayasya

chaitanyacandra mama dehi padavalambam

 

Verse 54

 

Az állandó szuletis is halál sztrnyusiges óceánjába estem, is fuldoklok, s ráadásul a kij, a duh, a kapzsiság, a dtlyf, az irigysig is az illúzió cápái is krokodiljai elevenen falnak fel. Is mintha ez nem volna elig, gonosz anyagias vágyaim eros láncai akadályozzák a menekulisemet. Sem menedikem, sem reminyem… Ó Uram, Gauracsandra, állandóan Szent Nevedet zengem annak reminyiben, hogy kislekedis nilkul a segítsigemre sietsz. Biztosan tudom, hogy Te vagy az egyetlen a világon, aki megszabadíthat, is menediket nyújthat lótusz lábaidnál is Szent Nevednil.

 

55

mrgyapi sa siva-sukoddhava naradadyair

ascarya bhakti padavi na daviyasi nah .

durbodha-vaibhavapate! mayi pamaro'pi

chaitanyacandra yadi te karuna kataksah

 

Verse 55

 

A tiszta odaadó szolgálat legelragadóbb is bensosigesebb szintjit mig az olyan hatalmas szemilyisigek is kutatják, de csa ritkán irik el, mint Siva, Sukadeva, Uddhava is Nárada. Ó Uram, Gauracsandra, habár ezt a szintet mig ezek a kiváló szemilyisigek is nagyon nehezen irhetik el, migis tudom, hogy mig egy olyan irdemtelen, ostoba, alacsony szintu szemily is, mint in, elirheti a tiszta szeretet legmagasabb álapotát, ha indokolatlanul kegyes oldalpillantásodat rám veted, is megajándikozol egy csepp vonzódással Szent Neved zengise iránt.

 

56

kva sa nirankusa krpa kva tad vaibhavam adbhutam

kva sa vatsalata saure yadrk gaure tavatmani ?

 

Verse 56

 

Hol találom ezt az indokolatlan, mindenkire kiterjedo kegyet? Hol vannak azok a kiváló is káprázatos, gazdag jellemvonások? Hol találom a bhaktáid iránti szeretetet? Ó Uram, Krisna, Sura leszármazottja, hol nyilvánulnak meg olyan szinten ezek az isteni erinyek, mint Gauranga formájában is neviben, Aki nem más, mint indokolatlan kegyed megtestesulise?

 

 

 

07 Chp The firm conviction that Lord Gauranga is the Supreme Personality Of Godhead

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

57

sva tejasa krishna padaravinde maha rasavesita visvam isam

kamapyasesa- sruti gudha vesam gaurangam angi kuru mudha cetah

 

Verse 57

 

Vigtelenul eroteljes neved is kegye rivin az Úr Gauranga az egisz univerzumot elárasztotta Tnmaga, vagyis az Úr Krisna lótusz lábainak csodálatos nektárjával. Az Istensig Legfelsobb Szemilyisiginek legbensosigesebb formája az Úr Gauranga. Ez a forma nem pillantható meg a határtalan Vidikus tudás rivin. Ostoba, tudatlan elmim, kirve kirlek, hogy kislekedis nilkul tleld magadhoz az Úr Gauranga Maháprabhu s Szent Neve menedikit.

 

58

sravana manana sankirtyadi bhaktya murare-

yadi parama-pumartha sadhayet ko'pi bhadram .

mama tu parama apara prema-piyusa-sindho:

mcg api rasa rahasyam gaura dhamnam namasyam

 

Verse 58

 

Ha egy kiváló bhakta azáltal szeretni elirni az ilet legfelsobb cilját, hogy az Úr Murári Krisna dicsosigirol hall, Rajta meditál, az O nevit zengi, is vigzi az odaadó szolgálat kilenc fajtáját, hát tegyen így, is váljon ez a javára. In azonban az Úr Srí Gauranga Maháprabhu Szent Nevit fogom imádni is zengeni, Oelotte ajánlom a hódolatomat, mert O Srí Srí Rádhá-Krisna iránti tiszta, bensosiges szeretet nektárjának vigtelen óceánja is transzcendentális lakhelye.

 

59

isam bhavantu purusartha catustayasa

dasah bhavantu ca vihaya harer upasyan .

kincid rahasya pada lobhita dhira aham tu-

chaitanyacandra caranam saranam karomi

 

Verse 59

 

Egyes nagy lelkek azirt imdáják az Istensig Legfelsobb Szemilyisigit, mert a nigy alapveto dlogra vágynak: anyagi jámborságra is vallásosságra, gazdasági fejlodisre, irzikkieligítisre is felszabadulásra. Az ennil fejletteb szinten állók elutasítják az imádat ezen formáját, is az Úr Krisna szerencsis szolgáivá válnak. Az in elmim, szívem is lelkem csupán arra vágyik, elnyerje a tiszta szeretet legbensosigesebb titkát, amit csak azáltal lehet elirni, hogy egyedul az Úr Gaurangacsandra lótusz lábainál is Szent Nevinil veszunk menediket.

 

60

nistham praptah vyavahrti tati laukiki vaidiki va

ya va lajja prahasana samudgana natyotsavesu .

ye vabhuvann ahaha sahaja prana dehartha dharma

gauras caurah sakalam aharat ko'pi me tivra viryah

 

Verse 60

 

Hitem is odaadásom a test fenntartását szolgáló mindennapi tevikenysigek is a Vidikus utasítások ktvetise iránt, termiszetes hajlamom az anyagi cselekedetekre, valamint a szigyenirzetem, ami megakadályozott abban, hogy hangosan nevetve is eksztázisban táncolva inekeljem a Szent Neveket, ezeknek most mind nyoma veszett, ellopta oket tolem a legkiválóbb aranyszínu tolvaj, az Úr gauranga Maháprabhu s az O Szent Neve.

 

Verse 61

sandranandojjvala rasamaya prema piyusa-sindho:

kotim varsan kimapi karuna snigdha netrancalena

ko'yam devah kanaka kadala garbha gauranga yasti-

ceto'kasman mama nijapade gadha yuktam cakara

 

Verse 61

 

Ki ez az isteni szemily, az Úr Gauranga, akinek ktnytruletes lótusz-szemeibol patakzó ktnnyek a tiszta Istenszeretet gytnytrteli nektárjának óceánjaival árasztják el a világot? Az Úr Gauranga az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, Akinek aranyszíne oly ragyogó, akár egy sudár, aranyszínu fa, s Akinek szemilye visszavonhatatlan is heves odaadást ibresztett szívemben Saját lótusz lábai is Szent neve iránt.

 

Verse 62

 

svayam devo yatra druta kanaka gaurah karunaya

maha premanandojjvala rasavapuh pradura bhavat

navadvipe tasmin pratibhavana bhakty utsavamaye

mano me vaikunthadapi ca madhure dhamni ramate

 

Verse 62

 

Az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu indokolatlan kegyibol szemilyesen jelent meg a Kali korszakban transzcendentális lakhelyivel, Srí Navadvíp Dhámmal egyutt. Testinek színe milliószor ragyogóbb, mint az olvasztott arany. Tnmaga is Szent Neve iránti tiszta szeretet nektárjának megtestesulise O. Srí Navadvípa Dhám a legmagasztosabb lelki birodalom, amely sokkalta idesebb is nektáribb bármely Vaikuntha bolygónál, mivel itt minden házban állandóan az Úr Gauranga is Szent Neve iránti odaadó szolgálat hatalmas unnepe zajlik. Azirt fohászkodom, hogy elmim szakadatlanul Navadvípa transzcendentális birodalmában unnepeljen boldogan.

 

63

yat tad vadantu sastrani yat tad vyakhyantu tarkikah

jivanam mama chaitanya-padambhoja sudhaiva tu

 

Verse 63

 

Mondjanak a Vidikus írások, amit akarnak! A spekuláló filozófusok vitázzanak, tartsanak eloadásokat is magyarázzák az írásokat kedvukre! Mondjanak a tanult bhakták, amit akarnak! Bármit is mondjanak, az in legdrágább kincsem mindig az Úr Gauranga lótusz lába is Szent Neve lesz. Ezt a meggyozodisemet senki is semmi nem ingathatja meg.

 

64

patanti yadi siddhayah karatale svayam durlabhah

svayam ca yadi sevaki bhavitum agatah syuh surah

mcg anyad idam eva me yadi caturbhujam syad vapus-

tathapi mama no manak calati gauracandran manah

 

Verse 64

 

Mig ha a legnehezebben elirheto misztikus kipessigek hullanának is az tlembe, mig ha a legmagasztosabb filistenek szemilyesen jtnninek el hozzám a mennyei bolygókról, hogy a szolgáim legyenek, mig ha akaratomtól fuggetlenul az Úr Vishnu társakint Vaikunthára kerulnik nigykarú formában, az elmim akkor sem fordulna el egy pillanatra sem az Úr Gauracsandrától is Szent Nevitol.

 

65

vaso me varam astu ghora dahana jvalavali panjare,

shri chaitanya padaravinda vimukhair na kutracit sangama

vaikunthadipadam svayanca militam no me mano lipsate

padambhoja rajas cchata yadi manak gaurasya no rasyate

 

Verse 65

 

Sokkal szívesebben lipek be szándikosan egy lángoló, tuzes ketrecbe, mint hogy olyan balsors uldtzte emberek társaságában legyek, akik ktztmbtsek vagy ellensigesek az Úr Gauranga lótusz lábai is Szent Neve iránt. Egy szikrányi vágy sem lakozik szívemben arra, hogy trtkre Vaikunthán ilhessek, ha ezáltal akár egy pillanatra is meg lennik fosztva az Úr Gauranga Maháprabhu lótusz lábai husíto árnyikától is Szent Nevitol.

 

66

astam nama mahan mahan iti varam iti sarva ksama mandale

loke va prakatastu nama mahati siddhis camatkarini .

kamam caru caturbhujatvam ayatam aradhya visvesvaram

ceto me bahu manyate nahi nahi shri-gaura-bhaktim vina

 

Verse 66

 

Riszesulhetek abban az áldásban, hogy hírnevem bejárja az egisz univerzumot, elnyerhetem a megdtbbento misztikus kipessigeket, vagy Visvisvara, az Úr Vishnu imádata rivin spontán módon feltlthetek egy gytnytru nigykarú formát, amely az Úr Vishnuihoz hasonlatos, de migis, ha ezek az áldások akár egy pillanatra is eltávolítanak az Úr Gauranga is Szent Neve odaadó szolgálatától, akkor teljesen haszontalannak ítilem oket.

 

67

caitanyeti krpamayeti paramodareti nanavidha-

premavesita-sarvambhuta hrdayety ascarya dhamann iti .

gaurangeti gunarnaveti rasarupeti sva nama priye-

tyasrantam mama jalpato janiriyam yayaditi prarthaye

 

Verse 67

 

Ó, Úr Chaitanya Maháprabhu, Ó kegyes is nagylelku szemilyisig, Te vagy az isteni szeretet legcsodálatosabb forrása, s a transzcendentális trtm vigtelen zamatával árasztod el az tsszes iloliny szívit. Ó Uram, legmagasztosabb Neved - Gauranga - a transzcendentális erinyek vigtelen óceánja, alakod pedig az odaadás minden ízinek megtestesulise. Uram, nagyon boldogan zenged Saját Szent Neveidet. Szívem egyetlen, heves vágya, hogy szakadatlanul is fáradhatatlanul zenghessem is dicsoíthessem Szent Neveidet - Nityánanda is Gauranga -, s ily módon teljen az iletem.

 

68

kada sauregaure vapusi parama premarasade

sadekaprane niskapata krtabhavo'smi bhavita .

kada va tasyalaukikasadanumanena maya hr-

dyakasmat shri radha pada nakha mani jyotirudagat

 

Verse 68

 

Ó Uram, Krisna, a Sura család leszármazottja, az Úr Gaurangakint feltltttt transzcendentális, aranyló Neved is Formád biztosítja az Irántad való legmagasztosabb szeretetet. Ez az aranyló Niv is Forma a legdrágább kincs, is a világegyetemben ilo szerencsis is emelkedett bhakták szeme finye. Mikor fogom tiszta szívbol imádni Gauranga aranyló formáját a Nityánanda is Gauranga Mantrarádzsák is a Hare Krisna Mahámantra ineklise rivin? Mikor ragyog fel szívem legmilyin spontán módon Srímatí Rádhárání lótusz lábai gyimánthoz hasonlatos ktrmeinek finye a Legfelsobb Abszolút Igazság, az Úr Gauranga Maháprabhu gytnytru, aranyló Formája is Szent Neve felismerisinek indokolatlan kegye rivin?

 

69

uddamadamanakadamaganabhirama-

maramaramamaviramagrhitanama

karunya dhama kanakojjvala gauradhama

chaitanyanama paramam kalayama dhama

 

Verse 69

 

Elmilyulten meditálok az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Nevin. O az Istenszeretet legmagasabb, eksztatikus tuneteinek vigso forrása. Egzotikus damanaka virágokból kiszult fuzirrel ikesíti Magát, s ezáltal elbuvtli a teremtis tsszes ilolinyinek szívit is elmijit. Egy filreeso, csodaszip kertben hódol transzcendentális kedvteliseinek, s ktzben szuntelenul elmilyul Saját Szent Neveinek zengisiben. Az Úr Gauranga is az O Szent Neve az egyuttirzis is szeretet legfelsobb lakhelye, s testinek színe az olvasztott aranyhoz hasonlatosan ragyog.

 

70

sada range nilacalasikhira srrngevilasato

harereva bhrajanmukhakamalabhrngeksanayugam .

samutunga premonmadarasa-tarangam mrgadrsa-

mananga gauranga smaratu gatasangam mama mana

 

Verse 70

 

Odaadással fohászkodom, hogy elmim mindig milyuljtn el a Legfelsobb Úr, Gauranga Maháprabhu Szent Nevinek zengisiben, Aki milliószor elbuvtlobb, mint a szerelem isteninek megtestesulise. Az Úr Gauranga a sannyásik koronaikszere, Kinek nagy is finom ívu, lótusz szemei olyanok, akár kit mihecske, melyek állandóan az Úr Dzsagannáth lótuszvirág arcához vonzódnak Srí Nilácsala Puri Dháma trtmteli birodalmában. Az Úr Gauranga Maháprabhu így mutatja be transzcendentális kedvteliseit az ozike-szemu pásztorlányok, a gopik hangulatában, s szuntelenul az Tnmaga, s Szent Neve iránt irzett szeretet mámorító hullámain lebeg.

 

71

alankara: pankeruhanayana-ni:syandipayasam

sprsadbhi: sanmuktaphalasulalitairyasya vapusi .

udancadromancairapi ca parama yasya susama

tamalambe gauram harimarunarocisnuvasanam

 

Verse 71

 

Szuntelenul, szívem legmilyibol az Úr Hari Gaurangakint ismert aranyszínu formájánál is Szent Nevinil veszek menediket, Akit most a sannyásik sáfrányszínu tlttzete ikesít, mely ragyogóbb, mint a kelo Nap. Gytnytru alakját mig csodálatosabbá teszik a lótusz szemeibol igazgytngytkkint aláhulló ktnnycseppek. Elbuvtlo, a szerelem isteninil is vonzóbb alakja mindig Saját Nevei zengisinek eksztázisában merul el, s testit az ignek álló szorszálak díszítik.

 

72

kandarpadapi sundara: surasaritpuradaho pavana:

sitamsorapi sitala: sumadhuro madhvikasaradapi .

data kalpamahiruhadapi mahasnigdho jananya api

premna gaurahari: kada nu hrdi me dhyatu: padam dhasyati

 

Verse 72

 

Az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, Gauranga Maháprabhu is az O Szent Neve vigtelenszer elbuvtlobb, mint a szerelem isteninek megtestesult alakja, sokkal erosebb tisztító hatással bír, mint a mennyei Gangesz, sokkal husítobb, mint Holdak milliói, idesebb is nektáribb, mint a madhvika nektár esszenciája, nagylelkubb, mint egy hatalmas, mennyei kívánságteljesíto fa, is milliószor szeretetteljesebb, mint egy idesanya. Mikor nyilvánul meg mily meditációban a szívemben az Úr Gauranga-Hari nagylelku Neve is Formája, is mikor zárhatom majd lótusz lábait szeretettel is trtkre a szívembe?

 

73

punjam punjam madhura madhura prema madhvi rasanam

dattva dattva svayamurudayo modayan visvametat .

eko deva: katitata milanmanjumanjisthavasa

bhasa nirbhartsita-navataditkotireva priyo me

 

Verse 73

 

Bárcsak mindent elstpro szeretet ibredne szívemben az Úr Gauranga Maháprabhu Neve is Formája iránt, Kinek ragyogó tlttzike is aranyszínu sugárzása a villámolás finyit is elhomályosítja! Csípojit sáfrányszínu ruha ikesíti, melynek színe az elbuvtlo mandzsistha virághoz hasonlatos. O az egyeduli Úr, Aki szemilyesen is teljesen ingyen osztogatja Tnmagát a bhaktáknak legkegyesebb Szent Neve, a 'Gauranga' zengise rivin. Az egisz világ unnepel, hiszen Saját szeretetit is Szent Nevinek ides nektárját osztja szuntelenul is bosigesen kivitel nilkul minden ilolinynek a teremtisben, akik az O szerves riszei.

 

74

kantya nindita koti-koti madanah shriman mukhendu cchata-

vicchayi krta koti-koti sarad unmilat tusara cchavih .

audaryena va koti-koti gunitam kalpa drumam hy alpayan

gauro me hrdi koti-koti janusam bhagyaih padam dhasyati

 

Verse 74

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu aranyló színinek ragyogása, mely Szent Nevinek zengise rivin nyilvánul meg a szívben, megszigyeníti Kupidók millióit, lótusz arcának Holdszeru finye elhomályosítja oszi Holdak millióit, is Szent Nevinek nagylelku termiszete messze felulmúlja a legeroteljesebb kívánságteljesíto fák millióit. Óh, mikor nyilvánul meg szívemben az Úr Gauranga lágy is puha Lótusz Lába is Szent Neve? Ezt a hatalmas szerencsit ttbb millió ilet alatt elvigzett jámbor tettek millióival sem lehet kiirdemelni, hanem kizárólag az Úr Gauranga is Szent Neve indokolatlan kegyibol nyerheto el.

 

75

antar-dhvanta-cayam samasta jagatam unmulayanti hathat

premananda-rasambudhim niravadhi prodvelayanti balat .

visvam sitalayanty ativa vikalam tapa trayenanisam

yusmakam hrdaye cakastu satatam chaitanyacandra-cchata

 

Verse 75

 

Az Úr Gauranga is Szent Nevinek ragyogó Holdfinye eroteljesen, gytkerestul semmisíti meg a világ linyeinek szíviben uralkodó tudatlanságot is homályt, szuntelen mozgásban tartja a tiszta szeretet trtminek nektáróceánját, aminek hatására az eksztázis hatalmas hullámai kelnek fel, s megbikítik is husítik az ilolinyek szívit ijjel-nappal perzselo anyagi lit háromfile kínzó szenvedisit. Azirt fohászkodom, hogy az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Nevinek isteni Holdfinye mindig finyesen ragyogjon szívemben.

 

76

ksanam ksinah pinah ksanam ahaha sasruh ksanam atha

ksanam smerah sitah ksanam anala-taptah ksanam api .

ksanam dhavan stabdhah ksanam adhika jalpana ksanam aho

ksanam muko gaurah sphuratu mama deho bhagavatah

 

Verse 76

 

Az Úr Gauranga teljesen elmerul Srímatí Rádhárání elkultnulisinek irzelmeiben, s ettol nagyon lesoványodik is szomorú lesz. Egyik pillanatban úgy látja, hogy az Úr Krisna megjelent Elotte, ezirt boldogság ttlti el, a ktvetkezo pillanatban viszont ktnnyeket hullat. Niha mosolyog, niha pedig huvtsen viselkedik. Saját alakjától, Krisnától való elválás lángjában igve niha magasra sztkik a láza, is úgy vili, Krisnát látja a távolban, utána rohan. Niha úgy irzi, ippen az elobb irintette meg Krisnát, is gytnytr árasztja el, majd úgy beszil, mintha Krisna jelen volna, a ktvetkezo pillanatban hirtelen elcstndesedik, mintha elveszítette volna Krisna társaságát. Alázatosan kirem az Istensig Legfelsobb Szemilyisigit, az Úr Gauranga Maháprabhut, hogy mindig nyilvánuljanak meg elmimben, szívemben is testemben ezek a transzcendentális kedvtelisek, amikor Nitjánanda, Gauranga is a Hare Krisna Szent Neveit zengem.

 

77

patrapatra vicaranam na kurute na svam param viksyate

deyadeya-vimarsako na hi na va kala-pratiksah prabhuh .

sadyo yah sravaneksana-pranamana-dhyanadina durlabham

datte bhakti rasam sa eva bhagavan gaurah param me gatih

 

Verse 77

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu is az O Szent Neve nem veszi figyelembe, hogy valaki alkalmas vagy miltó-e kegyukre. Az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve nem tesznek megkultnbtztetist, hogy kinek adják meg kegyuket, s kinek ne. Az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve nem várnak az alkalmas idopontra, hogy kegyuket adjál, hanem állandó jelleggel kegyukkel árasztanak el mindenkit. Bárcsak a legktnytruletesebb Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Nevinek zengise volna iletem egyeduli cilja is menedike.

 

78

papiyan api hina jatir api duhsilo'pi duskarmanam

simapi svapacadhamo'pi satatam durvasanadyo'pi ca .

durdesa prabhavo'pi tatra vihitavaso'pi ca duhsangatau

nasto'py uddhrta eva yena krpaya tam gaurameva stumah

 

Verse 78

 

Mig a legbuntsebb emberek is, akik sztrnyu családi háttirrel rendelkeznek, akiknek jelleme alantas, akik ilen járnak a bunts cselekedetekben, mig a legktnytrtelenebb kutyaevok is gonosztevok is, akiknek szívit állandóan gonosz vágyak uralják, akik bunts helyeken szulettek vagy ilnek, akiknek jellemit teljesen megfertozte a rossz társulás, mig ezek a szemilyek is megmenekulhetnek, megtisztulhatnak is megszabadulhatnak az Úr Gauranga Maháprabhu indokolatlan kegyibol, amit Szent Neve zengise adományoz. Hadd vegyek szívem milyibol menediket Srí Srí Nitjánanda Gaurangánál, is az O indokolatlanul kegyes Szent Neveik szuntelen zengisinil.

 

79

kalinda tanaya tate sphurad amanda vrndavanam

vihaya lavanambudheh pulina puspa vatim gatah .

dhrtaruna patah parihrta su pita vasa haris-

tirohita nija cchavi: prakata gaurima me gatih

 

Verse 79

 

Lemondván Vrindávana elbuvtlo erdejirol, amely a Kalindi vagy a Yamuna folyó partján terul el, a Legfelsobb Úr Hari belipett Dzsagannáth Puri gytnytru virágoskertjibe az óceán partjainál, is feltltttte az Úr Gauranga alakját. A Kali-korszakban az Úr Krisna szemilyesen utasította el ragyogó, sárga tlttzetit, s helyette magára tltttte a szannjászik sáfrányszínu ruháját. Az Úr Krisna elrejtette feketis testszínit, is helyette az Úr Gauranga isteni Formájának aranyló színit nyilvánította meg. Gauranga Maháprabhu Szent Neve is Formája iletunk egyeduli fenntartója.

 

 

 

08 Chp Instructions to the People to Worship Lord Gauranga and Chant His Holy Name

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

80

are mudha gudham vicinuta harer bhakti padavim

daviyasya drstyapy aparicita purvam muni varaih .

na visrambhas citte yadi yadi ca daurlabhyam iva tat

parityajya sesam vrajata saranam gaura caranam

 

Verse 80

 

Óh, ostobák, ktnytrtgve kirlek benneteket, kutassátok fel is nyerjitek el azt a tiszta is bensosiges Hari Bhaktit (tiszta odaadást), melyet az Úr Gauranga kultntsen az O Szent Nevinek terjesztisin keresztul adományozott. Gauranga Szent Nevinek bensosiges, titokzatos termiszete miatt ez a sík elirhetetlen is ismeretlen maradt mig a legmagasztosabb osi btlcsek számára is, akik iletek millióin keresztul kutatták. Ha túl nehiznek irzed e tiszta szeretet elirisit, s nincs meg szívedbe a kello turelem a lelki gyakorlatok vigzise során megjeleno nehizsigek elviselisihez, akkor Isten neviben arra kirlek, hagyj fel minden tiveszmivel, is rohanvást vigy kizárólagos menediket az Úr Gauranga lótusz lábainál az O Szent Nevinek állandó zengise rivin.

 

81

dadhan murdhany udharvam mukulita karambhoja yugalam

galan netrambhobhih snapita mrdu ganda sthala yugalam

dukulenavitam navakamala kinjalka rucina

param jyotir gauram kanaka ruci cauram pranamata

 

Verse 81

 

Niha az Úr Gauranga a magasba emeli, majd az Tnmaga iránt irzett tiszta odaadás eksztázisában a fejire helyezi lágy, bimbózó lótuszvirághoz hasonlatos kezeit. Lótusz szemeibol szakadatlanul kristályszeru ktnnycseppek patakzanak, amelyek teljesen eláztatják finom orcáit. Ragyogó ruhák díszítik, melyek elbuvtloek, akár a frissen kivirágzott lótusz. Olvasztott aranyhoz hasonlatos testszíne mig a tiszta arany finyit is elhomályosítja. Újra is újra hódolatomat ajánlom a Legfelsobb Úrnak, Gauranga Maháprabhunak, s nagylelku Szent Nevinek.

 

82

bhratah kirtaya nama gokula pater uddama-namavalim

yad va bhavaya tasya divya madhuram rupam jaganmangalam

hanta prema maha rasojjvala pade nasapi te sambhavet

shri chaitanya mahaprabhor yadi krpadrstih paten na tvayi

 

Verse 82

 

Kedves testvirem, mig ha az Úr Krisna legeroteljesebb is csodálatosabb Szent Neveit is zenged, s elmilyulten meditálsz az Úr Krisna transzcendentális, nektári is ragyogó alakján, mely áldást hoz az egisz világra, kirlek irtsd meg, hogyhogy nem is reminykedhetsz benne, hogy valaha elired a tiszta Istenszeretet bensosiges, nektári zamatának legmagasabb szintjit, ha nem riszesulsz az Úr Gauranga Maháprabhu s az O Szent Nevinek indokolatlan kegyes pillantásában.

 

83

aye na kuru sahasam tava hasanti sarvodyamam

janah parita unmada hari rasamrtasvadinah

idam tu nibhrtam srnu pranaya vastu prastuyate

yad eva nigamesu tat patir ayam hi gaurah param

 

Verse 83

 

Kedves testvirem, kirlek, ne ligy elhamarkodott is nemttrodtm. Mivel távol maradsz az Úr Gauranga Szent Nevinek is Lótusz Lábainak menedikitol, az Úr Gauranga Nevinek tiszta odaadó szolgálatának nektárjától megmámorosodott tiszta bhakták csupán megmosolyogják ttrekviseidet. Óh, testvireim is novireim, kirlek hallgassatok rám figyelemmel! Most felfedem elottetek a legbensosigesebb titkot: az Úr Gauranga Maháprabhu az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, a teremtis tsszes linyinek Ura, s az O Szent Neve az tsszes kinyilatkoztatott Vidikus írás szerint minden szeretetteljes imádat legfelsobb cilja.

 

84

jnanadi vartma virucim vrajanatha bhakti-

ritim na vedmi na ca sad guravo milanti

ha hanta hanta mama kah saranam vimudha

gauro haris tava na karna patham gato'sti

 

Verse 84

 

Óh, filrevezetett ostobák, miirt állítjátok, hogy nincs erottk is kiptelenek vagytok megirteni az Úr Vradzsanáth Krisna tiszta odaadó szolgálatának tsvinyit, ami az embert elfordítja a szemilytelen okoskodástól is az odaadástól mentes jógafolyamatoktól? Óh, szerencsitlenek, miirt mondjátok, hogy nem álltok kapcsolatban szentiletu is hiteles lelki tanítómesterekkel? Is miirt jajveszikeltek állandóan, hogy nincs, akinil e világon menediket vehetnitek? Talán soha nem hallottátok mig az Úr Gauranga vigtelenul kegyes Szent Nevit? Gauranga magasztos Neve minden ttrekvisetek vigso cilja is nyugvóhelye, tehát kisedelem nilkul forduljatok menedikirt az Úr Gauranga páratlanul kegyes Szent Nevinek zengisihez is a Rajta való meditációhoz.

 

85

vrthavesam karmasv apanayata vartam api manak

na karnabhyarne'pi kvacana nayatadhyatma saraneh

na moham dehadau bhajata paramascarya madhurah

pumarthanam maulir milati bhavatam gaura krpaya

 

Verse 85

 

Kirlek, hagyjatok fel az tsszes haszontalan, anyagi kttelessiggel is tettel, s elmiteket egy pillanatra se foglalja le a világias fecsegis. Kirlek, soha ne engedjitek, hogy a monista, szemilytelen is az Istennel való eggyiválást szorgalmazó Advaitista tanítások egyetlen szava is eljusson a fuletekhez. Utasítsátok el azokat az illúziókat, amelyek az anyagi testhez, a családhoz, is a hozzájuk fuzodo ideiglenes dolgokhoz kapcsolódnak. Kirlek benneteket, vegyetek kizárólagos menediket az Úr Gauranga Szent Nevibol áradó indokolatlan kegynil, s ezáltal irjitek el a tiszta Istenszeretetet, amely minden emberi ttrekvis koronaikktve.

 

86

alam sastrabhyasair alam ahaha tirthatanikaya

sada yosid vyaghras trasata vitatham thutkuru divam

trnam manya dhanyah srayata kila sannyasika patam

natantam gaurangam nija rasa madad ambudhi tate

 

Verse 86

 

Mi haszna az írások alapos tanulmányozásának? Mi irtelme fáradságot nem kímilve szent helyek millióihoz zarándokolni? Kirlek benneteket, mindig óvakodjatok az irzikkieligítis vad nostinytigrisitol. Undorodva forduljatok el a mennyei bolygók gazdagságától. Mindig legyetek tudatában, hogy az anyagi javak irtiktelenek, akár egy marik fuszál, is hagyjatok fel a hiábavaló pinzhajhászással. Tegyitek ileteteket szerencsissi azáltal, hogy tiszta szívbol menediket vesztek az Úr Gauranga is az Úr Nitjánanda Szent Neveinek zengisinil. Az Úr Gauranga a szannjászik ruháját viselve eksztázisban táncol Srí Dzsagannáth Puri Dhámban, a tenger partjánál, Saját Szent Nevei zengisinek nektárjától megriszegulve.

 

87

mcg tavad bata durgamesu viphalam yogadi margesv aho

bhaktim krishna padambuje vidadhatah sarvartham alunthate

asa prema-mahotsave yadi siva-brahmady alabhye'dbhute

gaure dhamani durvigaha mahimodare tada rajyatam

 

Verse 87

 

Mi haszna a jóga nehiz is sivár tsvinye ktvetisinek? Hagyj fel e haszontalan tettekkel! Helyette arra kirlek, próbáld meg kifosztani a tiszta odaadó szolgálat kincstárát, amely az Úr Gauranga-Krisna Szent Neveibol is Lótusz Lábaiból ered. Ez az ilet legmagasabb rendu sikere. Ha valóban szeretnil belipni a tiszta Istenszeretet csodás unnepibe, amely mig Siva, Brahmá is a hatalmas filistenek számára is elirhetetlen, kirlek, fejleszd ki magadban a szeretetteljes odaadást az Úr Gauranga Maháprabhu páratlan is ktnytruletes Szent Nevinek zengise iránt.

 

88

yatha yatha gaura padaravinde vindeta bhaktim krta punya rasih

tatha tathot sarpati hrdy akasmad radha-padambhoja sudhambu rasih

 

Verse 88

 

Amilyen mirtikben egy emelkedett szemily, kinek irdemei vigtelenek, odaadó kapcsolatot alakít ki az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Nevivel is Lótusz Lábaival, oly mirtikben áramlik majd szívibe Srímatí Rádhárání Szent Nevibol is Lótusz Lábaiból áradó nektáróceán spontán módon, erofeszítis nilkul.

 

89

aparasya premojjvala rasa rahasyamrta nidher

nirdhanam brahmesarcita iha hi chaitanya caranah

atas tam dhyayantah pranaya bharato yantu saranam

tam eva pronmattas tam iha kila gayantu krtinah

 

Verse 89

 

Mig Brahmá is Siva is odaadással imádják az Úr Gauranga Maháprabhu mindenkit vonzó Szent Nevit is Lótusz Lábait, mivel ezek az Úr iránti legbensosigesebb szeretet vigtelen óceánjának lakhelyei. Ezirt az emelkedett is fejlett bhakták állandóan az Úr Gauranga iránti tiszta szereteten meditáljanak, nála vegyenek menediket, hozzá ragaszkodjanak, is ettol riszeguljenek meg. Mindez az Úr Gauranga ttkiletes, Szent Neve is dicsosige zengise rivin valósul meg.

 

90

dante nidhaya trnakam padyor nipatya

krtva ca kaku satam etad aham bravimi

he sadhavah sakalam eva vihaya durad

gaurangachandra carane kurutanuragam

 

Verse 90

 

Alázatosan egy fuszálat veszek a fogaim ktzi, leborulok, is lábaidat megragadva dicsoítelek. Óh uram, te oly csodálatos is ragyogó ember vagy, senki sem fogható hozzád, intelligens vagy, gazdag is szip. Oszintin meghajlok kiváló tulajdonságaid elott, akár százszor is. Te megkirdezheted: "Miirt viselkedsz ilyen alázatosan? Miirt hízelegsz nekem? Mi a szándikod, mondd?" Erre in azt felelem: "Kedves uram, te egy szent is kiváló úriember vagy. Oly sok ismeretre tettil szert, tudom jól, de kirlek, stptrj ki az elmidbol minden felesleges is szemitrevaló dolgot, hajítsd oket el messzire, s minden szeretetedet irányítsd az Úr Gaurangacsandra ktnytruletes Szent Neve zengise feli, s válj az O Lótusz Lábainak lelkes bhaktájává. Ezáltal elired az ilet legmagasabb ttkilyit.

 

91

aho na durlabha muktir na ca bhakti sudurlabha

gauracandra prasadastu vaikunthe'pi sudurlabham

 

Verse 91

 

Óh, a szuletis is halál ktrforgásából való szabadulás nem oly nehiz, is az Úr Krisna tiszta odaadó szolgálata is elnyerheto nagy ritkán, de a legritkább is legbensosigesebb cil migis az Úr Gaurangacsandra Szent Nevinek is Lótusz Lábainak indokolatlan kegye, hiszen ez mig a legmagasabb szintu Vaikuntha bolygókon is ritkaságnak számít.

 

92

bhajantu chaitanya padaravindam bhavantu sad bhakti rasena purnah

anandayantu trijagad vicitra madhurya-saubhagya daya ksamadyaih

 

Verse 92

 

Kirlek, odaadással imádd az Úr Gauranga Maháprabhu áldásos, Szent Nevit is Lótusz Lábait, is ttltstn el egy pillanat alatt a tiszta odaadó szolgálat nektári zamata. Ezáltal a három világ boldogan ámul majd kivitelesen elbuvtlo termiszeteden, jó szerencsiden, egyuttirziseden, biketuriseden is más erinyeiden. A legmagasabb szintu transzcendentális tulajdonságok erofeszítis nilkul nyilvánulnak majd meg a testedben pusztán azáltal, hogy menediket veszel Nitjánanda is Gauranga Szent Nevei zengisinek magasztos folyamatánál.

 

93

samsara sindhu tarane hrdayam yadi syat

sankirtanamrta rase ramate manascet .

premambudhau viharane yadi cittavrtti-

chaitanyacandra carane saranam prayatu

 

Verse 93

 

Ha szívedben elttkilted, hogy átkelsz az ismitlodo szuletis is halál nyomorúságos, vigtelen óceánján, ha elmid is irzikeid állandó boldogságot akarnak tapasztalni az Úr Szent Neveinek zengisinek nektárja rivin, s ha egisz bensod fájdalmasan sóvárog azirt, hogy szuntelenul a tiszta Istenszeretet óceánjában lubickolhass, akkor habozás nilkul vigy menediket az Úr Gaurangacsandra Szent Nevinek zengisinil is Lótusz Lábainak imádatánál.

 

94

jnana-vairagya-bhaktyadi sadhayantu yatha tatha

chaitanya caranambhoja-bhaktilabhya samam kutah

 

Verse 94

 

Az ember az egisz világegyetemet átkutathatja valódi tudás, lemondás, odaadás is egyib magasztos erinyek után, de soha nem lesz kipes oly mirtikben elnyerni e tulajdonságokat, mint azok a bhakták, akik az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Neve zengisit is az O Lótusz Lábait tekintik egyeduli tulajdonuknak.

 

95

achaitanyam idam visvam yadi chaitanyam isvaram

na viduh sarva sastrajna hy api bhramyanti te janah

 

Verse 95

 

Az Úr Gauranga Maháprabhut is az O Szent Nevit mig a Vaikuntha halhatatlan lakói is az ideiglenesen halhatatlan filistenek is odaadással imádják. Ha tehát ez az ostoba világ nem imádja az Istensig Legfelsobb Szemilyisigit, Csaitanja Maháprabhut Gauranga Szent Nevinek zengise által, akkor állandóan tntudatlan marad, s csupán az ismitlodo halál, újraszuletis is pusztulás lesz az osztályrisze.

 

96

asa yasya pada-dvandve chaitanyasya mahaprabhoh

tasyendro dasavad bhati ka katha nrpa kitake

 

Verse 96

 

A páratlanul gazdag Indra, a mennyei bolygók királya kitkezi szolgájául szegodik annak a szerencsis szemilynek, aki az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Neve nektárjának elirisire ttrekszik, is menediket vesz Lótusz Lábainál. Hogyan lehetnink akkor oly vakmerok, hogy e világ jelentiktelen, apró rovarokhoz hasonlatos királyait is gazdag embereit tsszehasonlítjuk az Úr Gauranga magasztos bhaktájával, aki állandóan az O Szent Nevit zengi is ízleli?

 

97

yasyasa krishna caitanye raja-dvari mcg arthinah

cintamanicayam prapya ko mudho rajatam vrajeta

 

Verse 97

 

Miirt kellene akár egy kezdo bhaktának is, aki az Úr Krisna-Csaitanja (Gauranga) szolgálatára ttrekszik, e világ királyainak vagy gazdag embereinek ajtajánál pinzt koldulni? Ha migis így tesz, az ugyanolyan irtelmetlen is ostoba dolog, mintha a minden kívánságot teljesíto csintámani drágako (Nitjánanda is Gauranga Szent nevei) birtokosa nagyon messzire utazna azirt, hogy megszerezzen egy irtiktelen ezust bizsut (átmeneti is mulandó anyagi vagyon).

 

98

dhyayanto giri kandaresu bahavo brahmanubhuyasate

yogabhyasa paras ca santi bahavah siddha mahi mandale

vidya-saurya-dhanadibhis ca bahavo jalpanti mithyoddhatah

ko va gaura-krpam vinadya jagati premonmado nrtyati

 

Verse 98

 

Sok gjáni hegyi barlangok milyin gyakorolja a szemilytelen Brahmanon való elmilyult meditációt. Sok hatalmas jógi szigorúan ktveti a jógik itrendjit, melynek ktvetkeztiben számos megdtbbento kipessigre tesznek szert, melyet mutogatni lehet ezen a világon. Sokan mások, akiket csalárd, tnzo módon megriszegít a tudás, a hosies ero, a vagyon, is a világ egyib hamis kincsei, besziljenek csak mindenfile ostobaságot, azonban senki sem fogja elirni a tiszta Istenszeretet eksztázisát is boldogan táncolni, aki nem nyerte el az Úr Gauranga Maháprabhu indokolatlan kegyit Szent Neve rendszeres is odaadó zengise által.

 

99

kasivasan api na ganaye mcg gayam margaye'ham

muktih sukti bhavati yadi me kah parartha prasangah

trasabhasah sphurati na maharaurave'pi kvah bhith

stri-putradau yadi krpayate devadevah sa gaurah

 

Verse 99

 

Ha az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, Gouranga Maháprabhu is Szent Neve indokolatlan kegyukben riszesítenek, akkor miirt tekintenim Benáresz imperszonalistáit fontos szemilyeknek, is miirt mennik Gayába áldozatot bemutatni az oseimnek? Ha az Úr Gauranga Szent Neve kegyiben riszesít, akkor mig saját felszabadulásom is elveszíti jelentosigit, nem is beszilve a vallásról, az anyagi gyarapodásról is az irzikkieligítisrol, az ilet három másodlagos, kicsinyes ciljáról. Ha az Úr Gauranga kegyiben riszesít, mig a sztrnyu Maháraurava pokolban való szuletis sem okozza majd a legapróbb szomorúságot sem. Ha az Úr Gauranga Szent Neve kegyes hozzám, akkor megszunik a felesigem, gyermekeim, barátaim is rokonaim jólitivel kapcsolatos minden filelmem is aggodalmam.

 

 

 

09 Chp 100-109 The Most Exalted Position of Lord Gauranga and His Holy Name

 

100

matta kesari kisora vikramah, premasindhu jagad aplavodyamah

ko'pi divya nava hema kandali, komalo jayati gauracandramah

 

Verse 100

 

Minden dicsosiget a csodaszip, Holdhoz hasonlatos Úr Gauranga Maháprabhunak is Szent Neve zengisinek! Oly eroteljes, hosies is bátor o, akár a megvadult ifjú oroszlán, s oly isteni is ragyogó, mint egy sudár, aranyszínu banánfa. Az Úr Gauranga az egisz világegyetemet elárasztotta a tiszta Istenszeretet hatalmas óceánjával Saját Szent Neveinek zengise által.

 

Verse 101-108 Hungarian Translation missing...

 

109

bibhrad-varnam kim api dahanottirna-sauvarna-saram

divyakaram kim api kalayan dripta-gopala-balah

avishkurvan kvacid avasare tat-tad-ascarya-lilam

sakshad radha-madhuripu-vapur bhati gauranga-candrah

 

Verse 109

 

Niha az Úr Gauranga Maháprabhu megnyilvánítja aranyszínu formáját, ami a legfinomabb olvasztott aranyhoz hasonlatos. Niha az Úr Bala Gopála niven ismert tehinpásztor fiú transzcendentális alakjában jelenik meg. Más alkalommal Szet Neve ineklisinek csodás kedvtelisit mutatja be. Niha az Úr Gaurangacsandra megnyilvánítja Srí Srí Rádhá-Madhuripu (Krisna) egyesult formáját. Tehát az Istensig tsszes formája megnyilvánul az Úr Gauranga Maháprabhu Szent Neviben is alakjában. Tizedik fejezet: Az Úr Gauranga inkarnációjának dicsoítise

 

 

 

10 Chp 110-130 Glorification of Incarnation of Lord Gauranga

 

By His Divine Grace Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Explanatory Translation by His Holiness Bhaktiratna Sadhu Swami Gaurangapada

Translated into Hungarian by Puri Gauranga dasa.

 

110

 

Most, hogy a Legfelsobb Úr, Gauranga Maháprabhu is az O Szent Neve alászállt a szuletis is halál világába, hirtelen a Szent Nevek hatalmas hullámai nyilvánultak meg e Ftldtn. Az Úr Gauranga Szent Nevinek zengise a testi iletfelfogásba merult, bunts lelkek kokeminy szívit olyan puhává varázsolja, akár a vaj. Iletem egyeduli cilja tehát az Úr Gauranga is Szent Neve.

 

111

 

Most, hogy a kegy esszenciája, a legnagylelkubb Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve hirtelen alászállt e világba, mig a jógát, meditációt, mantrák zengisit, lemondásokat, a Vidák tanulmányozását, a helyes viselkedist, a lelki tetteket is a negatív cselekedetektol való tartózkodást soha nem gyakorló, szerencsitlen ilolinyek is kipesek minden erofeszítis nilkul is trtmteli módon felttrni azt a kincstárat, amely minden cilok koronaikszerit, a tiszta Istenszeretetet rejti.

 

112

 

Most, hogy az Úr Gauranga is Szent Neve alászállt ebbe a világba, a gyumtlcstzo tettek sodrásában vergodo materialisták is megmenekultek, is szilárd talajra leltek. A hatalmas sziklák is megolvadtak, is a tiszta Istenszeretet folyamává váltak. Mig az odaadástól idegen jógafolyamatokat magas szinten gyakorló szemilyek is magasba emelt karokkal táncolnak a tiszta Istenszeretet eksztázisában.

 

113

 

Most, hogy az Úr Gauranga isteni Holdja felkilt a tiszta odaadó szolgálat igboltján, a materialisták is az ilvhajhászok már nem a családi ugyeikrol is anyagi timákról beszilnek, a tudósok abbahagyták az Írások feletti hasztalan vitákat, a fejlett jógik már nem próbálkoznak a lilegzet irányításával is a kultnfile gyakorlatokkal, az aszkiták felhagytak a gyttrelmes vezeklissel, is a szemilytelen filozófiát ktveto tudósok nem járják már a spekulatív tudás útját. Nincs idesebb annál a nektárnál, ami az Úr Gauranga Szent Nevibol is Lótusz Lábaiból árad.

 

114

 

Minden otthonban az Úr Gaurahari Szent Neveit zengik, s az emberek testin megjelenek a tiszta szeretet eksztázisának jelei (ignek álló haj, trtmktnnyek stb.). Minden szívben felibred a szeretet, ami rivin eljutunk az Istenszeretet ides nektárjának szintjire, amely mig a nigy Vida (sruti is szmrti) tanulmányozásával sem irheto el. Mindezek a kultnleges is ritka jelek az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve alászállásának ktsztnhetoen nyilvánulnak meg.

 

115

 

Az Úr Krisna az elbuvtlo, aranyszínu Úr Gauranga is Szent Neve alakjában jelent meg, így az egisz világegyetemet spontán módon, váratlanul elárasztotta a tiszta szeretet mindent átható nektáróceánja. Az Úr Gauranga is Szent Neve áldásos megjelenisinek ktsztnhetoen a Kali korszakban a tiszta szeretet legritkább, csodálatos, eksztatikus jelei tuntek fel a világban, amelyek az anyagi teremtisben, sot, Vaikunthán is ritkaságszámba mennek.

 

116

 

Ezt megelozoen a muvelt tudósok nagyon buszkik voltak, s a Vidikus írások mindentudó mestereinek kipzeltik magukat. Sokan dicsosigesnek, sikeresnek is ttkiletesnek hittik kultnfile vezeklisek, gyumtlcstzo tevikenysigek vagy kitalált mantrák zengise rivin. Mások, becstelen jellemuk ellenire felfuvalkodottá váltak, mert nihanapján zengtik az Úr Hari nevit. De mindez a múlti. Most, hogy az Úr Gauranga is Szent Nevinek aranyló Holdja felkilt a horizonton, mig a ktztnsiges emberek is erofeszítis nilkul elirik a tiszta Istenszeretet legmagasabb szintjit.

 

117

 

Most, hogy az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, Aki Srí Csaitanja Maháprabhu nevit viseli, Szent Neve kísiretiben alászállt ebbe az univerzumba, mig a legegyszerubb emberek is elnyertik lótusz lábainak ktzvetlen is bensosiges szolgálatát, amely után mig a filistenek is vágyakoznak. Az Úr Gauranga Nevinek hangos zengise rivin a tiszta szeretet ides nektárjának hatalmas hullámai elárasztották a világot. Ki az, aki gyermek? Ki treg? Ki ostoba? Ki firfi is ki no? Ki elesett is szerencsitlen? Mindenki megszabadult a kulso megjeltlisektol, is a Szent Nevek ineklise által elirte az Úr Gauranga-Hari lótusz lábainak tiszta odaadó szolgálatát.

 

118

 

Az Úr Gaurangacsandra is Szent Neve a tiszta szeretet minden ízinek Ura. Most, hogy alászállt e világba, Vele tartottak az Úr magasrangú társai, mint pld. Siva, Suka, Nárada, a filistenek is Laksmidivi, hogy riszt vehessenek transzcendentális kedvteliseiben. Az tsszes bensosiges társai Goloka Vrndávanáról, iluktn gytnytrenergiájával, Srímatí Rádháránival, aki az tsszes szerencseisteno forrása, valamint bátyjával, Nityánanda Balarámával (az Istensig Legfelsobb Szemilyisiginek szolgáló-megnyilvánulása), aki állandóan egy aranyból kiszult ekit hord magánál, Vradzsa tsszes tehinpásztora is pásztorlánykája megjelent, hogy 24 iven keresztul Srí Navadvíp Dhámban is 24 iven át Srí Dzsagannáth Puri Dhámban megízleljik az Úr Gauranga Szent Nevinek zengisit az Úr ktzvetlen társaságában, is riszt vegyenek kedvteliseiben.

 

119

 

Az aranyszínu Úr, Hema Gauranga szemilyesen osztogatja az Istenszeretet legcsodálatosabb kincsit Szent Neveinek zengise által: Nitjánanda; Gauranga; is Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare, Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Tsszes bensosiges szolgája, akik az Istenszeretet birtokában vannak, újra megjelentek a Kali korszakban, hogy állandóan lótusz lábai ktzeliben ilhessenek. Is meglepo módon az Úr Gauranga Nevinek zengise rivin egy mig irtikesebb kincsre tettek szert, a Mahápremára, vagyis a tiszta Istenszeretet legmagasabb szintjire, ami felulmúlta azt, amit Krisna, vagy valamelyik inkarnációjának kedvtelisei során tapasztaltak.

 

120

 

Mivel az tsszes inkarnáció linyege, az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve megjelentek a világon, a szent szenek mindenhol a tiszta szeretet mámorának hatására hangosan nevetnek. A materialisták ko-szíve megolvad az Úr Gauranga Nevinek hatására, is mig a tanulatlan bhakták is túlszárnyalják is elutasítják a muvelt, de ateista tudósok társaságát.

 

121

 

Gauranga Maháprabhu is Szent Neve megjelenise elott mig azok is tiveszmiket ktvettek az ilet valódi cilját illetoen, akik a tudás minden ágának ismeroi voltak. A világon senki nem volt kipes tompa elmijit is intelligenciáját saját javára használni. De most, hogy az Úr Gauranga is Szent Neve kegyesen alászállt e világba Goloka Navadvipa legmagasztosabb, trtk birodalmából, ki az, aki nem nyerte el a Prema Bhakti, vagyis a tiszta Istenszeretet legbensosigesebb, nektári zamatát?

 

122

 

Sríla Sukadeva Goswami csak rtviden utalt az Isteni Pár, Srí Srí Rádhá-Krisna szerelmi kedvteliseire Vrndávanban, amikor a Srímad Bhágavatam tizedik inekiben a rásza-táncot írta le, mivel e timák nagyon bensosigesek is magasztosak. Ennek ellenire tiny, hogy ez a Bhágavatam tizennyolcezer versinek linyege. Tehát abból a cilból, hogy Srí Srí Rádhá is Krisna legmagasztosabb kedvteliseit megirthessuk, is elnyerjuk azt a ritka lehetosiget, hogy riszt vehessunk ezekben, a Legfelsobb Úr, Krisna, szemilyesen szállt alá Gauranga Maháprabhukint Szent Neve, Formája, Tulajdonságai, Kedvtelisei Társai is Lakhelye kísiretiben a Kali korszakban. Vradzsendranandana Krisnának szemilyesen kellett újra megjelennie a Kali korszakban, hiszen Rajta kívul senki sem kipes megáldani az tsszes ilolinyt Vrindávana legmagasztosabb, szeretetteljes irzelmeivel, mig az olyan hatalmas inkarnációk sem, mint Vaszudev Krisna, Ráma, Nriszingha, Nárájan, Vishnu stb.

 

123

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve indokolatlanul kegyes oldalpillantása rivin az Úr nihány magasztos szolgája Dvárakában is Vaikunthán, Uddhavával az iluktn elnyertik az Úr bensosiges szolgálatát Vrndávanában a dászja-raszában (a szolgálat hangulatában), hasonlóan Csitrakához, Patrakához, stb. Mások mig emelkedettebb helyzetbe kerultek Vrindávanában az Úr barátaikint, mint pld. Srídáma is társai. Voltak, akik Vradzsa gytnytru, lótusz szemu tehinpásztorlányaikint szulettek meg. A legszerencsisebb, legtapasztaltabb is legintelligensebb lelkek Srímati Rádháráni lótusz lábai ktzvetlen szolgálatának menedikit nyertik el. Nincs tehát olyan kincs e világon, melyet ne lehetne elnyerni Nitjánanda is Gauranga ktnytruletes Szent Nevei áldása rivin.

 

124

 

A múltban, noha a legbtlcsebb szentek magas filozófiai irtekeziseket tartottak, melyeket eroteljes irvekkel támasztottak alá, az emberek migsem voltak kipesek meggyozodissel is bizalommal elfogadni a vigktvetkeztetiseket. Most azonban, hogy az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve Holdja felkilt a világban, ki az, aki nem jutott el arra a vigktvetkeztetisre, hogy minden Vidikus írás linyege az Úr Gauranga-Hari tiszta, odaadó szolgálata, is Szent Nevinek ineklise?

 

125

 

Emlikezzunk rá, is milyen meditáljunk az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve ikktvekhez hasonló lábujj-ktrmeinek ragyogásán, amely minden pillanatban csodálatos megvalósításokkal is felismerisekkel ttlti el szívunket. Az Úr Gauranga Szent Neve is Lótusz Lábainak ragyogása minden ilolinyt eláraszt az Istenszeretet legmagasabb szintjinek nektári óceánjával.

 

126

 

Noha a múltban sok emelkedett szemilyisig számos jótikony anyagi is lelki tettet hajtott vigre, melyek áldást is jó szerencsit hoztak e világra, senki sem volt kipes arra a kitsigtelenul legáldásosabb is legktnytruletesebb cselekedetre, amire az Istensig Legfelsobb Szemilyisige, az Úr Gauranga Maháprabhu, aki Szent Nevinek ineklise rivin a tiszta szeretet is boldogság tengerivel árasztotta el az egisz világegyetemet.

 

127

 

Annak ellenire, hogy valaki husigesen eleget tesz a vallás elveinek, is magas szinten vigzi az Úr Vishnu szolgálatát, lehet, hogy szíve mig mindig keminy, mint a ko. Máshriszrol azonban egy olyan szemily, aki a múltban alantas tetteket vigzett is teheneket tlt, kipes elárasztani az egisz világot a tiszta Istenszeretet ktnnyeivel azáltal, hogy megirti is megízleli az aranyló színu Úr Gauranga Maháprabhu Szent Nevinek mily is bensosiges nektárjának egy cstppjit.

 

128

 

Niha az Úr Gauranga Maháprabhu feltlti az Úr Krisna eksztatikus hangulatát, s trvendezve táncol. Niha eltntik Srímati Rádháráni irzelmei, s így kiált fel: " Hari! Hari! Hari!" Máskor úgy viselkedik, mint egy kisgyermek, is megnyilvánítja elozo inkarnációjának, az Úr Gopál Krisnának jellemvonásait. Az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve vigtelen kultnfile módon kápráztatják el a világot tiszta szeretetuk dicsosige rivin.

 

129

 

Szívemet elbuvtli, boldoggá teszi is rabul ejti a megtestesult szeretet, az Úr Gauranga Maháprabhu aranyló formája, s Szent Nevinek állandó zengise. A bengáli-tbtl partján fekvo Srí Dzsagannátha.Puri Dhámában Gauranga aranyló Formája is Neve az egisz világot elárasztja Krishna transzcendentális kedvteliseinek lelki irzelmeivel. Krishna a Vrindávani pásztorlánykák iránti tiszta szeretet trtkki ntvekvo óceánja. Az Úr Gauranga gyermekkori kedvtelisei, amelyeket Srí Navadvíp Dhámában mutatott be, pontos másai az Úr Krisna gyermekkori kedvteliseinek Srí Gokula Vrindávana Dhámában. Így nyugtzi le az egisz univerzumot az Úr Gauranga ides Neve, Formája, Kedvtelisei is Lakhelye.

 

130

 

Az Úr Gauranga Maháprabhu is Szent Neve megjelenisit megelozoen a "tiszta szeretet" csodálatos jelentise soha nem hatolt be az ilolinyek fulibe. Ki ismerte elozoleg Isten Szent Neve zengisinek vigtelen dicsosigit? Ki irtette meg valójában Vrindávana csodálatos erdoinek nektári termiszetit, is ki volt kipes riszt venni ezekben a kedvtelisekben? Nem is beszilve Srí Srí Rádhá is Krisna szerelmi kedvteliseinek nektárian ides, lelki zamatáról. Az Úr Gauranga is Szent Neve megjelenise elott ezek a timák felfoghatatlanok is megktzelíthetetlenek voltak az emberek számára. Kizárólag a nagylelku is ktnytruletes Úr Gauranga is Szent Neve alászállásának ktsztnheto, hogy ezek a legbensosigesebb is titkosabb igazságok most mindenki számára feltárultak is hozzáfirhetok, megkultnbtztetis is alkalmasságra való tekintet nilkul.

 

 

 

Shri Chaitanya Chandramrita verses whose translation into Hungarian is missing:

 

(1) Verses 101-108 (from the 9th Chapter)

(2) Verses 131-136 (the full 11th Chapter)

(3) Verses 137-143 (the full 12th Chapter)