Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Audios > A:CB2.10.170-265: Mercy to Shrila Mukunda: Mahaprakash 12

Title: A:CB2.10.170-265: Mercy to Shrila Mukunda: Mahaprakash 12

User: Swami Gaurangapada Date: 2005-01-18 18:12:38

 

http://www.gaurangapada.net/audio-ebooks/english/mukunda-kripa/mp3ss1d.swf

Click the play button (->) above to start playing the Audio. You can scroll and read the verses below as you hear it.

 

Mahaprakash-12: Mercy to Shrila Mukunda CB2.10.170-265

The Heavy Danger to Hear & Associate with Impersonal Groups!

Audio Commentary & Lecture by Swami Gaurangapada

Download the Windows Media Audio (WMA) file for playing on a portable player.: http://www.gaurangapada.com/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=33

Right click the above link & Save Target As to download, convert to mp3 if requried.

 

Fruit of Hearing these Verses:

mukundera stuti-vara sune yei jana, seha mukundera sane haiba gayana ..263..

"One who hears these Prayers of & Benedictions to Shrila Mukunda by Lord Gauranga Mahaprabhu

will become the eternal associate of the Lord and sing with Mukunda in all His pastimes."

 

keha bale,-"mora bape na deya asi bare .

tara citta bhala hauka deha ei vare .."170..

keha bale sishya-prati, keha putra-prati .

keha bharya, keha bhritya, yara yatha rati ..171..

keha bale,-"amara hauka guru-bhakti ."

ei mata vara mage, yara yei yukti ..172..

bhaktavakya-satyakari prabhu visvambhara .

hasiya hasiya sabakare dena vara ..173..

mukunda achena antah patera bahire .

sammukha haite shakti mukunda na dhare ..174..

mukunda sabara priya parama mahanta .

bhalamate jane sei sabara vrittanta ..175..

niravadhi kirtana kareya, prabhu shune .

kona jana na bujhe,-tathapi danda kene ..176..

thakureha nahi dake, asite na pare .

dekhiya janmila duhkha sabara antare ..177..

shrivasa balena,-"suna jagatera natha .

mukunda ki aparadha karila tomata ?178..

mukunda tomara priya, mo sabara prana .

keva nahi drave suni mukundera gana ?179..

bhakti parayana sarva dike savadhana .

aparadha na dekhiya kara apamana ..180..

yadi aparadha thake, tara sasti kara .

apanara dase kene dure parihara ? 181..

tumi na dakile nare sammukha haite .

dekhuka tomare prabhu, bala bhala mate .."182..

prabhu bale,-"hena vakya kabhu na baliba .

o betara lagi more kabhu na sadhiba ..183..

'khada laya, jathi laya', purve ye sunila .

ai beta sei haya, keha na cinila ..184..

kshane dante trina laya, kshane jathi mare .

o khada jathiya beta na dekhibe more .."185..

maha vakta shrinivasa bale ara bara .

"bujhite tomara sakti kara adhikara ?186..

amara ta' mukundera dosha nahi dekhi .

tomara abhaya pada padma tara sakshi .."187..

prabhu bale,-"o betha yakhana yatha yaya .

sei mata katha kahi tathai misaya ..188..

vasishtha padaye yabe advaitera sange .

bhakti yoge nace gaya trina kari dante ..189..

anya sampradaye giya yakhana sambhaya .

nahi mane bhakti, jathi maraye sadaya ..190..

'bhakti haite bada ache',-ye iha vakhane .

nirantara jathi more mare sei jane ..191..

bhakti sthane uhara haila aparadha .

eteke uhara haila darasana badha .."192..

mukunda sunaye saba bahire thakiya .

'na paiva darasana'-sunilena iha ..193..

"guru-uparodhe purve na manilun bhakti .

saba jane mahaprabhu-caitanyera sakti .."194..

mane cinte mukunda parama bhagavata .

"e deha rakhite mora na haya yukata ..195..

aparadhi sarira chadiba aji ami .

dekhiba kateka kale-iha nahi jani .."196..

mukunda balena,-"suna thakura shrivasa .

'kabhu ki dekhimu muni' bala prabhu pasa ?"197..

kandaye mukunda hai ajhora nayane .

mukundera duhkhe kande bhagavata gane ..198..

prabhu bale,-"ara yadi koti janma haya .

tabe mora darasana paibe niscaya .."199..

sunila niscaya prapti prabhura shri mukhe .

mukunda sinchita haila parananda sukhe ..200..

'paiba, paiba' bali kare maha nritya .

premete vihvala haila caitanyera bhritya ..201..

mahanande mukunda nacaye sei khane .

'dekhibena' hena vakya suniya sravane ..202..

mukunde dekiya prabhu hase visvambhara .

ajna haila,-"mukundere anaha satvara .."203..

sakala vaishnava dake 'aisaha mukunda' .

na jane mukunda kichu paiya ananda ..204..

prabhu bale,-"mukunda, ghucila aparadha .

aisa, amare dekha, dharaha prasada .."205..

prabhura ajnaya sabe anila dhariya .

padila mukunda maha purusha dekhiya ..206..

prabhu bale,-"utha utha mukunda amara .

tilarddheka aparadha nahika tomara ..207..

sanga dosha tomara sakala haila kshaya .

tora sthane amara haila parajaya ..208..

'koti janme paiba' hena balilama ami .

tilarddheke saba taha ghucaile tumi ..209..

avyartha amara vakya-tumi se janila .

tumi ama sarvakala hridaye bandhila ..210..

amara gayana tumi, thaka ama-sange .

parihasa patra-sange ami kaila range ..211..

satya yadi tumi koti aparadha kara .

se-sakala mithya, tumi mora priya dridha ..212..

bhaktimaya tomara sarira-mora dasa .

tomara jihvaya mora nirantara vasa .."213..

prabhura asvasa suni kandaye mukunda .

dhikkara kariya apanare bale manda ..214..

"bhakti na manilun muni ei chara mukhe .

dekhilei bhakti shunya ki paiba sukhe ?215..

visvarupa tomara dekhila duryodhana .

yaha dekhibare vede kare anveshana ..216..

dekhiyao savamse marila duryodhana .

na paila sukha, bhakti-sunyera karana ..217..

hena bhakti na manila ami chara mukhe .

dekhile ki haiba ara mora premasukhe ?218..

yakhane calila tumi rukmini harane .

dekhila narendra toma garuda vahane ..219..

abhisheka haila raja rajesvara-nama .

dekhila narendra saba jyotirmaya-dhama ..220..

brahmadi dekhite yaha kare abhilasha .

vidarbha-nagare taha karila prakasa ..221..

taha dekhi' mare saba narendrera gana .

na paila sukha,-bhaktisunyera karana ..222..

sarva yajnamaya rupa-karana sukara .

avirbhava haila tumi jalera bhitara ..223..

ananta prithivi lagi achaye dasane .

ye prakasa dekhite devera anveshane ..224..

dekhileka hiranya apurva darasana .

na paila sukha, bhaktisunyera karana ..225..

ara mahaprakasa dekhila tara bhai .

mahagopya, hridaye shri kamalara thani ..226..

apurva nrisingha rupa kahe tribhuvane .

taha dekhi mare bhaktisunyera karane ..227..

hena bhakti mora chara mukhe na manila .

e bada adbhuta,-mukha khasi na padila ..228..

kubja, yajnapatni, puranari, malakara .

kothaya dekhila tara prakasa tomara ?229..

bhaktiyoge tomare paila tara saba .

sei khane mare kamsa dekhi anubhava ..230..

hena bhakti mora chara mukhe na manila .

ei bada kripa tora,-tathapi rahila ..231..

ye bhaktiprabhave shri ananta mahabali .

ananta brahmanda dhare hai kutuhali ..232..

sahasra phanara eka phane bindu yena .

yase matta prabhu, nahi jane ache hena ..233..

nirasraye palana karena sabakara .

bhaktiyoga prabhave e saba adhikara ..234..

hena bhakti na manilun muni papamati .

asesha janmeo mora nahi bhala gati ..235..

bhaktiyoge gauripati haila sankara .

bhaktiyoge narada haila munivara ..236..

vedadharmayoge nana sastra kari' vyasa .

tilarddheka citte nahi vasena prakasa ..237..

mahagopya jnane bhakti balila sankshepe .

sabe ei aparadha-cittera vikshepe ..238..

naradera vakye bhakti karila vistare .

teva manoduhkha gela,-tarila samsare ..239..

kita hai na manilun muni hena bhakti .

ara toma-dekhibare ache mora sakti ?"240..

bahu tuli kandaye mukunda mahadasa .

sarira calaye-hena bahe mahashvasa ..241..

sahaje ekanta bhakta,-ki kahiba sima ?

chaitanyapriyera majhe yahara ganana ..242..

mukundera kheda dekhi prabhu visvambhara .

lajijata haiya kichu karila uttara ..243..

"mukundera bhakti mora bada priyankari .

yatha gao tumi, tatha ami avatari ..244..

tumi yata kahile, sakala satya haya .

bhakti vina ama dekhileo kichu naya ..245..

e tore satya kahon, bada priya tumi .

vedamukhe baliyachi yata kichu ami ..246..

ye-ye karma kaile haya ye-ye-divyagati .

taha ghucaite pare kahara sakati? 247..

muni paron sakala anyatha karibare .

sarvavidhi-upare mohara adhikare ..248..

muni satya kariyachon apanara mukhe .

mora bhakti vina kona karme kichu nahe ..249..

bhakti na manile haya mora marma duhkha .

mora duhkhe ghuce tara darasana sukha ..250..

rajakeo dekhila,-magila tara thani .

tathapi vancita haila-yate prema nani ..251..

ama dekhivare sei kata tapa kaila .

kata kati deha sei rajaka chadila ..252..

paleka mahabhagye mora darasana .

na paila sukha, bhaktisunyera karana ..253..

bhaktisunya jane muni na kari prasada .

mora darasana sukha tara haya vada ..254..

bhakti sthane aparadha kaile ghuce bhakti .

bhaktira abhave ghuce darasana sakti ..255..

yateka kahila tumi, saba mora katha .

tomara mukhete kena asiba anyatha ?256..

bhakti bilaimu mui-balila tomare .

age prema bhakti dila tora kanthasvare ..257..

yata dekha ache mora vaishnava mandala .

sunile tomara gana dravaye sakala ..258..

amara yemana tumi vallabha ekanta .

ei mata hau tore sakala mahanta ..259..

yekhane yekhane haya mora avatara .

tathaya gayana tumi haibe amara .."260..

mukundere eta yadi vara dana kaila .

maha-jaya jaya-dhvani takhani haila ..261..

'haribola haribola jaya jagannatha .'

'hari' bali' nivedeya yudi' dui hata ..262..

mukundera stuti-vara sune yei jana .

seha mukundera sane haiba gayana ..263..

e saba chaitanyakatha vedera nigudha .

subuddhi manaye iha, na manaye mudha ..264..

sunile e saba katha yara haya sukha .

avasya dekhibe sei caitanyera mukha ..265..

 

Translations:

 

Text 170

Someone else said, "My father does not allow me to come here. Please make him favorable. Please grant that boon."

Text 171

Other devotees asked blessings for their disciples, children, wives, or servants.

Text 172

Someone said, "May I have devotion for my spiritual master." In this way everyone asked for a boon, whatever they thought appropriate.

Text 173

Smiling and smiling, Lord Gauranga, who makes true His devotees' words, granted every boon.

Text 174

All this while Mukunda was outside, hiding behind a curtain. Mukunda did not have the power to come before Lord Gauranga.

Text 175

The great devotee Mukunda was dear to everyone. Everyone thought well of him.

Text 176

When he sang in kirtana, Lord Gauranga always listened. Why was he being punished by the Lord? No one knew.

Text 177

The Lord did not call for him, so he had no power to come. When the devotees saw this, sadness was born in their hearts.

Text 178

Shrivasa said, "O master of the universes, please listen. How did Mukunda offend You?

Text 179

"Mukunda is dear to You. To us, he is our life and soul. Who, hearing Mukunda's singing, does not melt?

Text 180

"He is diligent in devotional service. He is respectful to all. Without seeing an offense in him, You have put him in disgrace..

Text 181

"If he has committed an offense, then punish him. Why do You reject Your servant and send him far away?

Text 182

"If You do not call for him, he cannot come before You. O Lord, please allow him to see You. Please say that he has permission."

Text 183

Then Lord Gauranga said, "Never speak like that to Me. Don't plead that wretched person's case to Me.

Text 184

"The words you have heard, `Sometimes he takes up a blade of grass, and sometimes he takes up an iron mace,' apply to Mukunda. You don't know the truth about him.

Text 185

"One moment he has a blade of grass between his teeth, and the next moment he attacks Me with an iron mace. I will not look at that fellow holding a blade of grass and an iron mace."

Text 186

Very eloquent Shrivasa again said, "Who is qualified to understand Your powers?

Text 187

"We did not see any fault in Mukunda. The fact that Your lotus feet made him fearless is a witness that testifies in his favor."

Text 188

Then Lord Gauranga said, "Wherever he goes, that wretch talks like the people he meets.

Text 189

"When he is with the impersonalists, he talks the imp"ersonal philosophy of Vasistha. When he is with the devotees, he places a blade of grass between his teeth and he sings and dances.

Text 190

"When he is with people of other sampradayas he does not glorify devotional service. In this way again and again he attacks Me with an iron mace.

Text 191

"To these people he says, `There is something better than devotional service.' In this way again and again he attacks Me with an iron mace.

Text 192

"He has committed an offense to devotional service. Therefore he cannot see Me."

Text 193

Staying outside, Mukunda heard everything. He heard the words, "He cannot see Me".

Text 194

Previously, by his guru's order, Mukunda did not think highly of devotional service. Lord Gauranga knew all this. That is Lord Gauranga's great power.

Text 195

The great devotee Mukunda thought in his heart, "It is not right for me to keep this body alive.

Text 196

"I should at once leave this offensive body. When will I see the Lord again? I don't know."

Text 197

Then Mukunda openly said, "Listen, O Shrivasa Thakura. Please ask the Lord when I will see Him again."

Text 198

Again and again Mukunda shed tears from his eyes. Because of Mukunda's suffering, all the devotees wept.

Text 199

Lord Gauranga said, "After ten million births he will see Me again. Of this there is no doubt."

Text 200

Hearing these words from the Lord's mouth, Mukunda became splashed with bliss.

Text 201

Calling out, "I will! I will!", he danced wildly. Mukunda, a true servant of the Lord, was overcome with love.

Text 202

With his ears hearing the words, "He will see", Mukunda danced in bliss.

Text 203

Seeing Mukunda, Lord Gauranga laughed and said, "Bring Mukunda at once."

Text 204

All the Vaishnavas called out, "Bring Mukunda!" Overcome with bliss, Mukunda was not aware of anything.

Text 205

The Lord said, "Mukunda, your offense is now destroyed. Come. Look at Me. Take My mercy."

Text 206

By the Lord's order everyone went, picked up Mukunda and carried him there. Seeing the Lord, Mukunda at once fell down before Him.

Text 207

The Lord said, "Rise. Rise, Mukunda. You do not have even half a sesame seed worth of an offense to Me.

Text 208

"Your fault of associating with bad people is now destroyed. Now you have conquered Me.

Text 209

"When I said the words, `After ten million births he will see Me again', in half a sesame seed's worth of time you destroyed all your offenses.

Text 210

"You had full faith in My words. By that faith you have made Me eternally a prisoner in your heart.

Text 211

"You are My singer. Stay in My association. I enjoy talking and joking with you.

Text 212

"Even if you commit ten million offenses, those offenses are not really offenses, for you are very dear to Me.

Text 213

"Your body is filled with devotional service. You are My servant. I always stay on your tongue."

Text 214

Hearing these reassuring words from the Lord, Mukunda wept. He rebuked himself. He described himself as a fool.

Text 215

He said, "I have no faith in devotional service. I am worthless like a pile of ashes. I am completely empty of devotion. Why is it, then, that when I gaze at Your face I become filled with bliss?

Text 216

"Duryodhana saw Your universal form, which scholars search the Vedas to see.

Text 217

"Although he saw Your universal form, Duryodhana and his family all perished. He did not find happiness, for he had no devotion to You.

Text 218

"Like him, I have no faith in devotional service. I am worthless like a pile of ashes. Why is it, then, that when I gaze at Your face I become filled with bliss and love?

Text 219

"When You went to kidnap Rukmini, all the kings saw You flying on Garuda.

Text 220

"At the time of the abhisheka named Raja-rajeshvara all the kings saw Your effulgent form.

Text 221

"The form You directly manifested in the city of Vidarbha, Brahma and all the demigods yearn to see.

Text 222

"When they saw Your form, all the kings perished. They did not attain happiness, for they had no devotion to You.

Text 223

"Assuming the form of a boar whose limbs were made of the Vedi yajnas, You appeared from the waters.

Text 224

"Then You, the limitless Lord, picked up the earth in Your tusks. All the demigods yearned to see this form of Yours.

Text 225

"The demon Hiranyaksha saw this wonderful form. Still, he did not attain happiness, for he had no devotion to You.

Text 226

"Hiranyaksha's brother also saw a very confidential form of Yours, and form whose chest is the resting-placed of Goddess Lakshmi.

Text 227

"The three worlds call this wonderful form `Nrisimha'.Even though he saw this form, Hiranyaksha's brother perished, for he had no devotion to You.

Text 228

"I am worthless like a pile of ashes. I have no faith in devotional service. It is a great wonder, then, that my head has not already been severed and fallen to the ground.

Text 229

"How is it that Kubja, the yajna-patnis, the women of Mathura, and the garland-maker were able to see You?

Text 230

"They attained You because they engaged in devotional service. At the same time Kamsa saw You and perished.

Text 231

"I am worthless like a pile of ashes. I have no faith in devotional service. Still You are merciful and You protect me.

Text 232

"By the power of His devotional service, very powerful Lord Ananta Shesha happily holds up the countless universes.

Text 233

"Passionately chanting Your glories, He is not even aware of the universes, which rest like a single drop on one of His thousand hoods.

Text 234

"Although He does not rest on anything, everything rests on Him. It is by the power of His ldevotional service that He is able to support everything.

Text 235

"I am a sinner. I have no faith in devotional service. For endless births my future will not be good.

Text 236

"Because he engaged in devotional service Lord Shiva became the giver of auspiciousness. Because he engaged in devotional service, Narada became the best of the sages.

Text 237

"Vyasadeva compiled many scriptures describing the religion of the Vedas. Still, he did not feel even half a sesame seed worth of satisfaction in His heart.

238-Text 239

"When He briefly explained the secrets of devotional service, all the offenses in His heart perished.

Text 240

"On Narada's order, He explained devotional service in detail. Then the sadness in His heart fled. Then He transcended the world of birth and death.

Text 241

"I am a worm who has no faith in devotional service. How did I get the power to see You?"

Text 242

Raising his arms, the great devotee Mukunda wept. His body trembled. He sighed.

Text 243

By his nature he was a pure devotee of the Lord. What more can I say? He was one of Lord Gauranga's personal associates.

Text 244

Seeing Mukunda's unhappiness, Lord Gauranga became embarrassed and said,

Text 245

"Mukunda, your devotion is very pleasing to Me. Whenever you sing, I will at once come to that place.

Text 246

"What you have said is the truth. Without engaging in devotional service, no one can see Me.

247-Text 248

"What I say is the truth: You are very dear to Me. Who has the power to destroy what I have spoken, through the Veda's mouth, about pious deeds and about returning to the spiritual world?

Text 249

"Only I have the power to these rules. Only I.

Text 250

"I placed the truth in your mouth. ,No action is auspicious if it is not devotional service to Me.

Text 251

"When someone has no faith in devotional service, that brings pain to My heart. My pain destroys any happiness they might feel by seeing Me.

Text 252

"A washerman saw Me. I even asked something of him. But he was cheated, for he had no love for Me.

Text 253

"That washerman had performed austerities for millions of lifetimes just to see Me.

Text 254

"Those pious deeds made him fortunate to see Me. Still, he could not feel happiness by seeing Me, for he had no devotion to Me.

Text 255

"I do not give mercy to persons who have no devotion to Me. I stop them from feeling happiness by seeing Me.

Text 256

"Offenses to devotional service destroy devotion. When devotion is absent, one has not power to reap the true result that comes from seeing Me.

Text 257

"What you have spoken are actually all My words. Why should any other words enter your mouth?

Text 258

"This I tell you: I will distribute pure devotional service. I will place pure devotion and love in the words that come from your throat.

Text 259

"Look. When they hear your songs, the circle of Vaishnavas will melt.

Text 260

"You are very dear to Me. In the same way you will be dear to all the great devotees.

Text 261

"Whenever I descend to this world you will be My singer."

Text 262

A great sound of "Jaya! Jaya!" arose when Lord Gauranga gave this boon to Mukunda.

Text 263

There were sounds of "Haribol! Haribol! Jaya Jagannatha!" Folding his hands, Mukunda said, "Hari!" Text 264

Anyone who hears these prayers of Mukunda will sing with him.

Text 265

These topics of Lord Gauranga are hidden even from the Vedas. Only very intelligent persons can understand them. Fools cannot.

Text 266

Anyone who feels happiness by hearing these narrations will certainly meet Lord Gauranga face-to-face.