Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Hindi Songs > Nama-Kirtana

 

 

Nama-Kirtana

 

jaya govinda, jaya gopala,

keshava, madhava, dina-dayala

shyamasundara, kanhaiya-lala,

giri-vara-dhari, nanda-dulala

acyuta, keshava, shridhara, madhava,

gopala, govinda, hari

yamuna pulina me vamshi bajave

natavara veshadhari

-

shri krishna gopala hare mukunda

govinda he nanda-kishora krishna

ha shri yashoda-tanaya prasida

shri ballavi-jivana radhikesha