Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Bengali Songs > Sri Gurvastakam (Bengali version)

 

 

Shri Gurvashtakam (Bengali version)

Shrimad Bhaktiviveka Bharati Gosvami Maharaja

 

davanala-sama samsara-dahane, dagdha jiva-kula uddhara karane

koruna-varida kripavari-dane, (vandi) guna-sindhu gurura carana-kamala (1)

 

nritya-gita-vadya-shri-hari-kirtane, rohena magana mahamatta mane

romanca-kampashru hoya gaura-preme, vandi sei gurura carana-kamala (2)

 

sada rata jini vigraha-sevane, shringaradi ara mandira-marjane

korena niyukta anugata-jane‚ vandi sei gurura carana-kamala (3)

 

carvya-cushya-lehya-peya-rasamaya, prasadanna krishnera ati svadu hoya

bhakta-asvadane nija tripta roya, vandi sei gurura carana-kamala (4)

 

shri-radha-madhava-nama-rupa-gune, ananta-madhurya-lila-asvadane

lubdha-citta jini hana pratikshane, vandi sei gurura carana-kamala (5)

 

vraja-yuva-dvandva-rati-samvardhane, yukti kore sakhi-gane vrindavane

ati daksha tahe, priyatama-gane, vandi sei gurura carana-kamala (6)

 

sarva-shastre gaya shri harira svarupa, bhakta-gana bhave sei anurupa

kintu jini prabhu-priyatama-rupa, vandi sei gurura carana-kamala (7)

 

jahara prasade krishna-kripa pai, ja’ra aprasade anya gati nai

tri-sandhya kirtira stava-dhyane bhai, vandi sei gurura carana-kamala (8)

 

gurudevashtaka ati yatna kori’, brahma-muhurte pode ucca kori’

vrindavana-natha sakshat shri hari, seva paya sei vastu-siddhi-kale (9)

 

Translation same as for Gurvashtakam by Shrila Vishvanatha Cakravarti Thakura