Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Bengali Songs > Additional Glorifications of Srimati Radhika

 

 

Additional Glorifications of Shrimati Radhika

Shrila Bhaktivinoda Thakura

Ramani-Shiromani

 

ramani-shiromani, vrishabhanu-nandini, nila-vasana-paridhana

chinna-purata jini’, varna-vikashini, baddha-kavari hari-prana (1)

abharana-mandita, hari-rasa-pandita, tilaka-sushobhita-bhala

kanculikacchadita, stana-mani-mandita, kajjala-nayani rasala (2)

sakala tyajiya se radha-carane, dasi ha’ye bhaja parama-yatane (3)

saundarya-kirana dekhiya jahara, rati-gauri-lila garva-parihara (4)

shaci-lakshmi-satya saubhagya balane, parajita haya jahara carane (5)

krishna-vashikare candravali-adi, parajaya mane haiya vivadi (6)

hari-dayita-radha-carana-prayasi, bhakativinoda shri-godruma-vasi (7)

 

Rasika Nagari

 

rasika nagari, gana-shiromani, krishna-preme sara-hamsi

vrishabhanu-raja, shuddha kalpa-valli, sarva-lakshmi-gana-amshi (1)

rakta patta-vastra, nitamba-upari, kshudra ghanti dule ta’ya

kuca-yugopari, duli’ mukta-mala, citta-hari shobha paya (2)

sarasija-vara-karnika-samana, atishaya kantimati

kaishora-amrita, tarunya-karpura, mishra-smitadhara sati (3)

vanante agata, vraja-pati-suta, parama-cancala-vare

heri shankakula, nayana-bhangite, adarete stava kare (4)

vrajera mahila-ganera parana, yashomati-priya-patri

lalita lalita-snehete praphulla-sharira lalita-gatri (5)

vishakhara sane, vana-phula tuli’, gathe vaijayanti mala

sakala-shreyasi, krishna-vaksha-sthita, parama-preyasi bala (6)

snigdha venu-rave, druta-gati jai’, kunje pe’ye natavare

hasita-nayani, namra-mukhi sati, karna kanduyana kare (7)

sparshiya kamala, vayu su-shitala, kare jabe kunda-nira

nidaghe tathaya, nija-gana saha, tushaya gokula-vira (8)

bhakativinoda, rupa-raghunathe, kahaye carana dhari’

hena radha-dasya, sudhira-sampada, kabe dibe kripa kari’ (9)

 

Varaja-Vipine

 

varaja-vipine yamuna-kule, manca manohara shobhita phule (1)

vanaspati-lata tushaye akhi, tad upari kata dakaye pakhi (2)

malaya anila vahaye dhire, ali-kula madhu-lobhete phire (3)

vasantira raka udupa tada, kaumudi bitare adare sada (4)

emata samaye rasika-vara, arambhila rasa muralidhara (5)

shata-koti gopi majhete hari, radha-saha nace ananda kari’ (6)

madhava-mohini gaiya gita‚ harila sakala jagata-cita (7)

sthavara-jangama mohila sati, haraola candravalira mati (8)

mathiya varaja-kishora-mana, antarita haya radha takhana (9)

bhakativinoda paramada gane, rasa bhangala (aji) radha vihane (10)

 

Shata-Koti Gopi

 

shata-koti gopi madhava-mana, rakhite narila kari’ yatana (1)

venu-gite dake radhika-nama, ‘eso eso radhe!’ dakaye shyama (2)

bhangiya shri-rasa-mandala tabe, radha-anveshane calaye jabe (3)

‘dekha diya radhe! rakhaha prana!’ baliya kadaye kanane kana (4)

nirjana kanane, radhare dhari’, miliya parana judaya hari (5)

bale, ‘tuhu vina kahara rasa? tuhu lagi’ mora varaja-vasa’ (6)

e hena radhika-carana-tale, bhakativinoda kadiya bale (7)

‘tuwa gana-majhe amare gani, kinkari kariya rakha apani’ (8)