Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Bengali Songs

Text or attachments not found, sub-items list below:


Bengali Songs
Sri Guru-Parampara
Sri Gurvastakam
Sri Gurvastakam (Bengali version)
Gurudeva! Bada Krpa Kari'
Gurudeva! Krpa-Bindu Diya
Sri Guru-Carana-Padma
Ohe! Vaisnava Thakura
Sri Vaisnava-Vandana
Ei-Bara Karuna Kara
Sakala Vaisnava Gosai
Kabe Sri Caitanya More
Thakura Vaisnava-Pada
Hari Hari, Kabe Mora Ha'be Hena Dina
Krpa Kara Vaisnava Thakura
Yan Kali Rupa Sarira Na Dharata
Je Anila Prema-Dhana
Sri Rupanugatya-Mahatmya
Kothaya Go Premamayi Radhe Radhe
Akrodha Paramananda
Nitai Guna-Mani
Jaya Sacinandana, Jaya Gaurahari
Sri Nityanande Nistha
Emona Gauranga Vina Nahi Ara
Sri Gaura-Rupa-Guna-Varnana
'Gauranga' Balite Ha'be
Ohe, Premera Thakura Gora
Yadi Gauranga Nahita
Kaha Na Gaura Katha
Emana Sacira Nandana Vine
Gaurangera Duti-Pada
'Hari' Bole Modera Gaura Elo
Kali-Kukkura Kadana
Sri Gaura-Nityanandera Daya
Nitai-Gaura-Nama
Gauridasa-Mandire
Sriman Mahaprabhura Hari-Vasara-Vrata-Palana
Gauranga Tumi More Daya Na Chadiha
Ke Jabi Ke Jabi Bhai
Kabe Aha Gauranga Baliya
Kabe Gaura-Vane
Sri Krsna-Caitanya Prabhu Daya Kara More
Bhaja Re Bhaja Re Amara
Kabe Ha'be Hena Dasa Mora
Yasomati-Nandana
Vibhavari-Sesa
Bandhu-Sange
Janama Saphala Ta'ra
Vrajendra-Nandana, Bhaje Jei Jana
Vrndavana-Vilasini, Radhe, Radhe
Sri Radha-Bhajana Mahima
Additional Glorifications of Srimati Radhika
Radhika-Carana-Padma
Sri Radha-Krsne Vijnapti
Jaya Jaya Radhe Krsna Govinda
Sri-Radha-Nistha
Jaya Radha-Madhava
Hari Hari, Kabe Mora Haibe Sudina
Sri Rupa-Manjari-Pada
Sakhi-Vrnde Vijnapti
Vrsabhanu-Suta
Dekhite Dekhite
Yamuna-Puline
Sri Krsna-Virahe
Hari Hari! Kabe Haba Vrndavana-Vasi
Radha-Kunda-Tata
Sri Vraja-Dhama-Mahimamrta
Tuhu Se Rahili Madhupura
Sad-Anga Saranagati
Bhaja Bhaja Hari
Ara Kena Maya-Jale
Atma-Nivedana
Amara Jivana
Emana Durmati
Ki-Rupe Paiba Seva
Aksepa
Bhajahu Re Mana
Gopinatha
Sukhera Lagiya
'Amara' Bolite Prabhu!
Manasa, Deha, Geha
Avatara-Sara
Hari Hari! Viphale Janama Gonainu
Hari He Dayala Mora
Madhava, Bahuta Minati Kari Taya
Sarvasva Tomara
'Dayala Nitai Caitanya' Bole'
Kabe Ha'be Bala
Nagara Bhramiya Amara
Suddha-Bhakata
Nama-Sankirtana
Harinama, Tuwa Aneka Svarupa
Arunodaya-Kirtana
Jiva Jago, Jiva Jago
Jaya Jaya Harinama
Narada Muni
'Radha-Krsna' Bal Bal
Nadiya-Godrume
Gaya Gora Madhura Svare
Sai, Keva Sunaila Syama-Nama
Prasada-Seva