Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

 

 

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

 

593

Triveni Sangam

Prayagraj (Allahabad)

Allahabad

 

594

Hansa-tirtha

Jhushi

Allahabad

 

595

Sarasvati Koop

Mandaleshvar

Allahabad

 

596

Koti-tirtha

Shivakut

Allahabad

 

597

Hansa-tirtha Koop

Jhushi

Allahabad

 

598

Samudra Koop

Jhushi

Allahabad

 

599

Bhim-kunda

Padilamahadev

Allahabad

 

600

Koti-tirtha

Chitrakoot

Allahabad

 

601

Janaki-kunda

Chitrakoot

Allahabad

 

602

Gupta Godavari

Chitrakoot

Allahabad

 

603

Panpasar

Chitrakoot

Allahabad

 

604

Sarasvati Nadi

Chitrakoot

Allahabad

 

605

Manikarnika-tirtha

Chitrakoot

Allahabad

 

606

Bharat Koop

Chitrakoot

Allahabad

 

607

Ganesh-kunda

Sharbhang Ashram (Chitrakoot)

Allahabad

 

608

Sursari Ganga Nadi

Kalanjar

Allahabad

 

609

Patal Ganga Nadi

Kalanjar

Allahabad

 

610

Mriga Dhara (Koti-tirtha)

Kalanjar

Allahabad

 

611

·Siddha-kunda

Almora

Almora

 

612

Jata Ganga Stream

Jageshwar

Almora

 

613

Sarayu Nadi

Bagheswar

Almora

 

614

Brahma-kunda

Jageshwar

Almora

 

615

Gomati Nadi (Parvati Temple)

Baijnath

Almora

 

616

Gomati-Sarayu Sangam

Bagheswar

Almora

 

617

Ram Ganga Madi

Thal (Almora)

Almora

 

618

Garur Nadi

Baijnath

Almora

 

619

Pancha Pandu­ kunda

Kalanjar (fort)

Banda

 

620

Sita-kunda

Kalanjar (fort)

Banda

 

621

Mrigadhara-tirtha

Kalanjar (fort)

Banda

 

622

Ram-kunda

Kalanjar (fort)

Banda

 

623

Stafi Shila Tirtha

Chitrakoot

Banda

 

624

Mandakini Nadi

Sati Anusvid

Banda

 

625

Karmatgiri-tirtha

Chitrakoot

Banda

 

626

Langvara Baba Koop

Sitapur

Banda

 

627

Brahma-kunda

Sahaswan

Budaun

 

628

Parasuram-kunda

Sahaswan

Budaun

 

629

Lokapal Sarovara (Hem-kunda)

Govinda Ghat

Chamoli

 

630

Satpath Sarovara (Som-tirtha)

Satpath

Chamoli

 

631

Painva Tal

(Cedarnath

Chamoli

 

632

Hom-kunda (Source of Nandikini)

Nanda Prayag

Chamoli

 

633

Deoria Tal

Sari Village

Chamoli

 

634

Madhyamaheswar Ganga Nadi

Ukhimath

Chamoli

 

635

Kali Ganga Nadi

Ukhimath

Chamoli

 

636

Sarasvati-kunda

Madhva-maheshwar

Chamoli

 

637

Nandikini-Alakananda Sangam

Nanda Prayag

Chamoli

 

638

Shesha Dhara

Pandukeshwar

Chamoli

 

639

Alakananda (Source)

Satpath

Chamoli

 

640

Manshobhed-tirtha

Bhimshila (Mana-Chaturved)

Chamoli

 

641

Yajur Dhara

Mana-Chaturved

Chamoli

 

642

Khiran Ganga

Hanuman Chatti

Chamoli

 

643

Girata Ganga

Hanuman Chatti

Chamoli

 

644

Sama Dhara

Mana-Chaturved

Chamoli

 

645

Rg Dhara

Mana-Chaturved

Chamoli

 

646

Atharva Dhara

Mana-Chaturved

Chamoli

 

647

Amrta Ganga Nadi

Mandal

Chamoli

 

648

Pindar Ganga­ Alakananda

Karna Prayag

Chamoli

 

649

Pindar Nadi

Kama Prayag

Chamoli

 

650

Sarasvati Nadi

Badrinath

Chamoli

 

651

Kanchanganga Nadi

Badrinath

Chamoli

 

652

Laksman Ganga (Hem Ganga)

Govind Ghat

Chamoli

 

653

Vishnu Ganga (Dhauli)

Vishnu Prayag

Chamoli

 

654

Nabh-Ganga Nadi

Joshimath

Chamoli

 

655

Garuda Ganga Nadi

Garuda-ganga

Chamoli

 

656

Valkhilya Nadi

Mandal Patti

Chamoli

 

657

Alakananda-Mandakini

Rudra Prayag

Chamoli

 

658

Alakananda Nadi

Badrinath

Chamoli

 

659

Retas-kunda

Kedamath

Chamoli

 

660

Hans-kunda

Kedarnath

Chamoli

 

661

Ishan-kunda (Udak)

Kedamath

Chamoli

 

662

Amrit-kunda

Kedarnath

Chamoli

 

663

Gugu-kunda

Kedamath

Chamoli

 

664

Vasuki Tal

K.edarnath

Chamoli

 

665

Kshir Ganga Nadi

Kedarnath

Chamoli

 

666

Maghra Ganga Nadi (Madhu)

Kedamath

Chamoli

 

667

Shital-kunda (Amrita)

Gouri-kunda

Chamoli

 

668

Ushna-kunda (Rudra)

Gouri-kunda

Chamoli

 

669

Sarasvati-kunda

Triyugi Narayan

Chamoli

 

670

Vishnu-kunda

Triyugi Narayan

Chamoli

 

671

Rudra-kunda

Friyugi Narayan

Chamoli

 

672

Brahma-kunda

Triyugi Narayan

Chamoli

 

673

Ganga Yamuna-kunda

Guptakashi

Chamoli

 

674

Rsi Ganga­ Alakananda Sangam

Badrinath

Chamoli

 

675

Pancha-tirtha (Prahlad Dhara)

Badrinath

Chamoli

 

676

Vasudhara-tirtha

Mana

Chamoli

 

677

Kapila-tirtha

Badrinath

Chamoli

 

678

Gouri-kunda

Gauri-kunda

Chamoli

 

679

Chorabari Tal (Gandhi Sarovara)

Kedamath

Chamoli

 

680

Mandakini Nadi (Source)

Kedamath

Chamoli

 

681

Swarga Dhara Ganga Nadi

Kedamath

Chamoli

 

682

Sarasvati Nadi

Kedamath

Chamoli

 

683

Son Ganga­ Mandikini Sangam

Son Prayag

Chamoli

 

684

Keshav Prayag

Mana

Chamoli

 

685

Kurma Dhara

Badrinath

Chamoli

 

686

Urvasi Dhara

Badrinath

Chamoli

 

687

Brgu Dhara

Badrinath

Chamoli

 

688

Indra Dhara

Badrinath

Chamoli

 

689

Tapta-kunda

Badrinath

Chamoli

 

690

Narada-kunda

Badrinath

Chamoli

 

691

Surya-kunda

Soron

Etah

 

692

Soron-kunda (Suklakar-ksetra)

Soron

Etah

 

693

Sita-Ram Koop

Soron

Etah

 

694

Chandra Koop

Soron

Etah

 

695

Brahma-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

696

Saravu Nadi

Ayodhya

Faizabad

 

697

Sita Koop

Ayodhya

Faizabad

 

698

Hanuman-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

699

Swamakhni-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

700

Mani-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

701

Vashistha-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

702

Surya-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

703

Bharata-kunda

Nandigram

Faizabad

 

704

Sita-kunda

Faizabad

Faizabad

 

705

Sugriv-kunda

Bikapore

Faizabad

 

706

Ram-kunda

Bikapore

Faizabad

 

707

Vidya-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

708

Danta Dhavan-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

709

Bhibhishna-kunda

Ayodhya

Faizabad

 

710

Draupadi-kunda

Kampil

Farrukhabad

 

711

Shardvip-kunda

Kampil

Farrukhabad

 

712

Dhel Thaman

Kamρil

Farrukhabad

 

713

Valmiki Koop

Kannauj

Farrukhabad

 

714

Bratimavarta Sarovara

Sandila

Hardoi

 

715

Gokam-tirtha

Gola-Gokamath

Kheri

 

716

Bhadra-kunda

Gokarna Kshetra

Kheri

 

717

Surabhi-kunda

Kamavan

Mathura

 

718

Manasi Ganga

Govardhan

Mathura

 

719

Radha-kunda

Govardhan

Mathura

 

720

Krishna-kunda

Govardhan

Mathura

 

721

Kusum Sarovara

Govardhan

Mathura

 

722

Visakha-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

723

Narada-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

724

Shvama-kunda

Govardhana

Mathura

 

725

Arunchal-kunda

Govardhana Parikrama

Mathura

 

726

Vrisbhanu-kunda

Uncha Gaon

Mathura

 

727

Prem Sarovara

Prem Sarovara

Mathura

 

728

Bivhal-kunda

Sanket

Mathura

 

729

Chandravali-kunda

Rithaura-Gaon

Mathura

 

730

Panihari-kunda

Rithaura-Gaon

Mathura

 

731

Pavana Sarovara

Nandgaon

Mathura

 

732

Moti-kunda

Nandgaon

Mathura

 

733

Krishna-kunda

Nandgaon

Mathura

 

734

Ash-kunda

Nandgaon

Mathura

 

735

Yashoda-kunda

Nandgaon

Mathura

 

736

Madhusudan-kunda

Nandgaon

Mathura

 

737

Krsna-kunda

Sanket

Mathura

 

738

Bihar-kunda

Nandgaon

Mathura

 

739

Vrinda-kunda

Nandagram

Mathura

 

740

Gupta-kunda

Nandagram

Mathura

 

741

Lalita-kunda

Nandagram

Mathura

 

742

Surya-kunda

Nandagram

Mathura

 

743

Kankan-kunda

Karhara

Mathura

 

744

Manik-kunda

Karhara

Mathura

 

745

Ram-kunda

Karhara

Mathura

 

746

Kishori-kunda

Jawat

Mathura

 

747

Chir-kunda

Jawat

Mathura

 

748

Kokil-kunda

Kokil Van

Mathura

 

749

Ter Kadamb-kunda

Nandagram

Mathura

 

750

Nanda-kunda

Nandagram

Mathura

 

751

Lalita Bihari-kunda

Pisayogaon

Mathura

 

752

Kishori-kunda

Pisayogaon

Mathura

 

753

Loha-kunda

Lohavan

Mathura

 

754

Anandi­ Bandhi-kunda

Anandi Bandhi Devi

Mathura

 

755

Brahmamand Ghat

Brahmanand Ghat

Mathura

 

756

Nand Koop (Gopa Koop)

Mahavan

Mathura

 

757

Krishna-kunda

Madhuvan

Mathura

 

758

Shantanu-kunda

Satoia

Mathura

 

759

Radha-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

760

Lalita-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

761

Gopi Koop

Radha-kunda

Mathura

 

762

Uddhav-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

763

Sankarsana-kunda

Anyor-Govardhan

Mathura

 

764

Gandharva-kunda

Anyor

Mathura

 

765

Govind-kunda

Anyor

Mathura

 

766

Apsara-kunda

Anyor

Mathura

 

767

Naval-kunda

Anyor

Mathura

 

768

Krishna Dasji Koop

Anyor

Mathura

 

769

Tapasya-kunda

Badrinath

Mathura

 

770

Bhanukhor-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

771

Balaram-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

772

Narad-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

773

Gauri-kunda

Govardhan-Anyor

Mathura

 

774

Surabi-kunda

Anyor

Mathura

 

775

Janahava Ghat

Radha-kunda

Mathura

 

776

Sankarsana-kunda

Talavan

Mathura

 

777

Padma-kunda

Vrindavan

Mathura

 

778

Shyam-kunda

Radha-kunda

Mathura

 

779

Krishna-kunda (Kshira Sagar)

Kamavan

Mathura

 

780

Surabhi-kunda

Kamavan

Mathura

 

781

Surya Kooρ

Meerut

Meerut

 

782

Ashok Koop

Sambhal

Moradabad

 

783

Sapta Sagar Koop

Sambhal

Moradabad

 

784

Gagan Nadi

Moradabad

Moradabad

 

785

Surya-kunda

Sambhal

Moradabad

 

786

Kurukshetra

Sambhal

Moradabad

 

787

Naimasharanva

Sambhal

Moradabad

 

788

Chandra-tirtha

Sambhal

Moradabad

 

789

Yamghant

Sambhal

Moradabad

 

790

Rathna Prayag

Sambhal

Moradabad

 

791

Kshem Pravag

Sambhal

Moradabad

 

792

Tarak Pravag

Sambhal

Moradabad

 

793

Gandharva Prayag

Sambhal

Moradabad

 

794

Vanshgopal

Sambhal

Moradabad

 

795

Reva-kunda

Sambhal

Moradabad

 

796

Gomati Nadi

Sambhal

Moradabad

 

797

Bhavishya Ganga Nadi

Sambhal

Moradabad

 

798

Manokamana

Sambhal

Moradabad

 

799

Vikta-kunda

Sambhal

Moradabad

 

800

Adigava

Sambhal

Moradabad

 

801

Bhagirathi

Sambhal

Moradabad

 

802

Dhol Koop

Sambhal

Moradabad

 

803

Drona Sagar

Kashipur

Nainital

 

804

Nanital Sarovara

Nainital

Nainital

 

805

Naukuchiya Tal

Nainital

Nainital

 

806

Khurpa Tal

Nainital

Nainital

 

807

Rama-kunda

Bhowali

Nainital

 

808

Sita-kunda

Bhowali

Nainital

 

809

Laksman Tal

Bhowali

Nainital

 

810

Bharata Tal

Bhowali

Nainital

 

811

Garuda Tal

Bhowali

Nainital

 

812

Nal Damyanti Tal

Bhowali

Nainital

 

813

Hanuman Tal

Bhowali

Nainital

 

814

Kosi Nadi

Kashipur

Nainital

 

815

Gola Nadi

Haldwani

Nainital

 

816

Bhim Tal

Nainital

Nainital

 

817

Sita-kunda

Banlekh (Champawat)

Pithoragarh

 

818

Mana Sarovara-kunda

Manesvar

Pithoragarh

 

819

Sangam

Banlekh

Pithoragarh

 

820

Lohavati Nadi

Logahat

Pithoragarh

 

821

Ram Ganga ∕ Sarayu Gupta Gan

Rameshwar

Pithoragarh

 

822

Panar/Sarju Sangam

Panar (Rameshwar)

Pithoragarh

 

823

Kali Nadi

Dharchula (Pithoragarh)

Pithoragarh

 

824

Panar Nadi

Panar (Rameshvvar)

Pithorasarh

 

825

Gori Ganga Nadi

Jauljibi (Pithoragarh)

Pithoragarh

 

826

Rai Gufa at Someshvar

Pithoragarh

Pithoragarh

 

827

Mahadir Temple

Pithoragarh

Pithoragarh

 

828

Kodbi Dev Mandir

Ghunshera Gaon

Pithoraaarh

 

829

Naklesvar Mandir

Dabari Village

Pithoraaarh

 

830

Latesvar Mandir

Badabe Village

Pithoragarh

 

831

Balesvar Naula-kunda

Champawat

Pithoragarh

 

832

Hata-Haran

Sarovara

(Rama-tirtha)

Naimisharanya

Sitapur

 

833

Ramkot-tirtha

Ramkot

Sitapur

 

834

Sarasvati-kunda

Naimasharanya

Sitapur

 

835

Dhopap-tirtha

Deara-Kadipur

Sitapur

 

836

Luva-Kush Koop

Kadiρur

Sitapur

 

837

Makri-kunda

Bijethuwa

Sitapur

 

838

Surya-kunda

Hargaon

Sitapur

 

839

Pandav Sarovara

Hargaon

Sitapur

 

840

Chakra-tirtha

Naimashranya

Sitapur

 

841

Janaki-kunda

Naimasharanya

Sitapur

 

842

Kashi Sarovara

Naimasharanya

Sitapur

 

843

Pushkar Sarovara

Naimashranya

Sitapur

 

844

Gomati Nadi

Naimasharanya

Sitapur

 

845

Dadhici-kunda

Misrikh

Sitapur

 

846

Brahma-kunda

Naimasharanya

Sitapur

 

847

Sita-kunda

Misriksh

Sitapur

 

848

Panch Prayag

Naimasharanya

Sitapur

 

849

Panch Pandav Kela Koop

Naimasharanya

Sitapur

 

850

Ghao Ghat

Naimasharanya

Sitapur

 

851

Godavari-kunda

Chakra-tirtha (Naimasharanya)

Sitapur

 

852

Laksman Jetti-tirtha

Gola

Sitapur

 

853

Chandra-kunda

Chakra-tirtha (Naimasharanya)

Sitapur

 

854

Sita-kunda

Sultanpur

Sultanpur

 

855

Tal Kuru-Bhagirathi Sangam

Bhaldiyana

Tehri

 

856

Bilanganga Nadi (Bhilangna)

Tehri

Tehri

 

857

Dharam Ganga Nadi

Jhala

Tehri

 

858

Bal Ganga Nadi

Budakedar

Tehri

 

859

Bhagiratha Nadi

Dev Pravag

Tehri-Garhwal

 

860

Alakananda Nadi

Dev Prayag

Tehri-Garhwal

 

861

Dev Prayag

Dev Prayag

Tehri-Garhwal

 

862

Janaki-kunda

Unnao

Unnao

 

863

Akash Ganga

Tapovan

Uttarkashi

 

864

Gangobhed (Gomukh)

Gangotri

Uttarkashi

 

865

Rishi-kunda

Vajati

Uttarkashi

 

866

Dodital

Uttarkashi

Uttarkashi

 

867

Badyar Gad­ Yamuna Sangam

Gangani

Uttarkashi

 

868

Hanuman Ganga Nadi

Hanuman Chatti

Uttarkashi

 

869

Yamuna Nadi

Hanuman Chatti

Uttarkashi

 

870

Varna Nadi

Uttarkashi

Uttarkashi

 

871

Asi Nadi

Uttarkashi

Uttarkashi

 

872

Bhagirathi (Ganga)

Gangotri

Uttarkashi

 

873

KedarTal

Gangotri

Uttarkashi

 

874

Kalash Sangam

Gangotri

Uttarkashi

 

875

Garuda Ganga Nadi

Gomukh/Gangotri

Uttarkashi

 

876

Rudra Ganga Nadi

Gomukh/Gangotri

Uttarkashi

 

877

Devgad (Gomukh)

Gangotri

Uttarkashi

 

878

Kedarganga (Gauri-kunα⅛)

Gangotri

Uttarkashi

 

879

Jadganga (Jahnavi) Nadi

Lanka/Bhairon-ghati

Uttarkashi

 

880

Dudhganga Nadi (Khir Ganga)

Dharali

Uttarkashi

 

881

Guρta Prayag

Harsil

Uttarkashi

 

882

Hari Prayag

Harsil

Uttarkashi

 

883

Shyam Ganga Nadi (Slyan Gad)

Pauli    .

Uttarkashi

 

884

Asiganga Nadi

Dodital

Uttarkashi

 

885

Sapta Rsi-kunda

Yamunotri

Uttarkashi

 

886

Garuda Ganga Nadi

Yamunotri

Uttarkashi

 

887

Surya-kunda

Yamunotri

Uttarkashi

 

888

Gouri-kunda

Gangotri

Uttarkashi

 

889

Brahma-kunda

Gangotri

Uttarkashi

 

890

Vishnu-kunda

Gangotri

Uttarkashi

 

891

Surya-kunda

Gangotri

Uttarkashi

 

892

Bhaskar Prayag

Bhatwari

Uttarkashi

 

893

Brahma-kunda

Bhatwari

Uttarkashi

 

894

Siddha-tirtha

Yamunotri

Uttarkashi

 

895

Draupadi-tirtha

Yamunotri

Uttarkashi

 

896

Divya-kunda

Yamunotri

Uttarkashi

 

897

Tapta-kunda

Yamunotri

Uttarkashi

 

898

Markandeva-tirtha

Janaki Chatti

Uttarkashi

 

899

Ganga Narayan-kunda

Gangotri

Uttarkashi

 

900

Visvakarma-kunda

Gangani

Uttarkashi

 

901

Jamadagni Rishi

Gangotri

Uttarkashi

 

902

Panchaganga Ghat

Varanasi

Varanasi