Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Tamil Nadu > Tamil Nadu 2

 

487

Pradna-kunda Sarovara

Kanniya-Kumari

Kanniya-Kumari

 

488

Payasvini Nadi

Adikeshav (Tiruvattur)

Kanniya-kumari

 

489

Mal\alam Nadi

Suchindram

Kanniya-kumari

 

490

Bhavani Sangam

Mookadal

Kanniya-kumari

 

491

Laksmi-tirtha

Tirupati Saram (Nagercoil)

Kanniya-kumari

 

492

Kapalishwar Sarovara

Mylapore

Madras

 

493

Tiruvallikkeni

Madras

Madras

 

494

Swarn Pushkarini

Madurai

Madurai

 

495

Tirupparan kunram Sarovara

Madurai

Madurai

 

496

Sharshravan Talab

Madurai

Madurai

 

497

Vandiyur Temppakulam

Madurai

Madurai

 

498

Nrisingha Sarovara

Anammalai

Madurai

 

499

Nupur Ganga

Vrishabhadri

Madurai

 

500

Vega Nadi

Madurai

Madurai

 

501

Koodal Alagar

Madurai

Madurai

 

502

Tirumohook

Madurai

Madurai

 

503

Alagar Kovil

Alagar Kovil

Madurai

 

504

Thallam Kulam

Alagar Kovil

Madurai

 

505

Shiv-ganga-tirtha

Madurai

Madurai

 

506

Kamalayaya Sarovara

Tiruvarur

Nagappattinam

 

507

Shankh-tirtha

Tiruvarur

Nagappattinam

 

508

Gaya-tirtha (Mukti-tirtha)

Tiruvarur

Nagappattinam

 

509

Vani-tirtha (Sarasvati)

Tiruvarur

Nagappattinam

510

Rukmini-tirtha

Mannargudi

Nagappattinam

511

Krishna-tirtha

Mannargudi

Nagappattinam

512

Haridra Nadi

Mannargudi

Nagappattinam

513

Gopinatha-tirtha

Mannargudi

Nagappattinam

514

Godai Nadi

Tiruparapu

Nagappattinam