Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Maharashtra > Maharashtra 01

Maharashtra

 

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

316

Padma-tirtha

Vashim

Akola

317

Deo-tirtha

Vashim

Akola

318

Ghrismeshwai-kunda

Ellora

Aurangabad

319

Kashi-tirtha

Surangali (Ajanta)

Aurangabad

320

Gomukh-kunda

Sayahari (Ajanta)

Aurangabad

321

Banganga Sarovara

Walakeshwar

Bombay

322

Vajreshwari-Shiv-kunda

Vajreshwari

Bombay

323

Gomukh-kunda

Nagazari (Shegaon)

Buldana

324

Gopal-kunda

Nagazari (Shegaon)

Buldana

325

Padmalya Sarovara

Padmalya

Jalgaon

326

Kashi-tirtha

Kolhapur

Kolhaρur

327

Rankala-tirtha

Kolhapur

Kolhapur

328

Koti-tirtha

Kolhapur

Kolhapur

329

Krishna Nadi (Kasanji)

Nrisinghwadi (Shirol)

Kolhapur

330

Panch Ganga Nadi

Kolhapur

Kolhapur

331

Laksha-tirtha

Kolhapur

Kolhapur

332

Ram Sagar

Ramtek

Nagpur

333

Rama-kunda

Ramtek

Nagpur

334

Sita-kunda

Ramtek

Nagpur

335

Puyari Koop

Chandwad

Nasik

336

Sarva-tirtha

Nashik

Nasik

337

Rama-kunda

Brahmani

Nasik

338

Renuka-tirtha

Chandwad

Nasik

339

Nateshwar-tirtha

Natavi

Nasik

340

Meghatithi-tirtha

Nashik

Nasik