Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Karnataka

Karnataka

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

203

Chakra-tirtha

Shivganga

Bangalore

204

Maitreva-tirtha

Shivganga

Bangalore

205

Ganga-tirtha

Shivganga

Bangalore

206

Agastya-tirtha

Shivganga

Bangalore

207

Pada-tirtha of Nrsinghadeva

Shivganga

Bangalore

208

Lord Rama-ban-tirtha

Shivganga

Bangalore

209

Sankaracarya-puja-tirtha

Shivganga

Bangalore

210

Siddha-ganga-tirtha

Shivganga

Bangalore

211

Ghata Prabha Nadi

Hitakal Dam (Belgaum)

Belgaum

212

Rama-tirtha-kunda

Kunbargi Gram

Belgaum

213

Tirtha-kunda

Vaikuntha Dham

Belgaum

214

Shabari-van-kunda

Belgaum

Belgaum

215

Rama-kunda (Ram Kachahari)

Malayawan Parvat

Bellary

216

Malayawan Parvat

Malayawan Parvat

Bellary

217

Chakra-tirtha

Rishmukhparvat

Bellary

218

Sita-kunda

Hampi

Bellary

219

Pamρa Sarovara

Hampi

Bellary

220

Mana Sarovara

Andundi

Bellary

221

Vishwanath Sarovaras

Lakundi Hospet

Bellary

222

Manmatha Pushkarini

Hamρi

Bellary

223

Tunga Bhadra Nadi

Hampi

Bellary

224

Mani-tirtha

Lūkundi

Bellary

225

Bhadra Nadi

Narasingha-rajapura

Chikmagalur

226

Madhva Saτovara

Udupi

Dakshinkannad

227

Pancapsara-tirtha (Apsara Math)

Gangoli

Dakshinkannad

228

Kanva-tirtha

Kanvatirth Math (Udupi)

Dakshinkannad

229

Gaganchyut-tirtha

Sivasamudram

Mandya

230

Warang Sarovara

Varang

Mandya

231

Paschina-vahini-tirtha

Srirangapattana

Mandya

232

Kaveri-tirtha

Sivasamudram

Mandva

233

Nrsingha-tirtha

Melukote

Mandva

234

Vaikuntha-tirtha

Melukote

Mandya

235

Panchkalvani-tirtha

Melukote

Mandya

236

Gangoli Nadi

Agastyashram (Gangoli)

Mangalore

237

Tunga Nadi

Kudali

Shimoga

238

Sharavati Nadi

Talguppa

Shimoga

239

Ambu-tirtha Shiravati Nadi

Tirthahalli

Shimoga

240

Koti-tirtha

Gokama

Uttar Kannad

241

Vaitarani-tirtha

Gokama

Uttar Kannad

242

Garuda Jatan-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

243

Surya-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

244

Nageshwar-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

245.

Guha-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

246

Rama-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

247

Bhima-kunda

Karwar

Uttar Kannad

248

Kapila-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

249

Ashok-tirtha

Karwar

Uttar Kannad

250

Gautam-tirtha

Gokama

Uttar Kannad

251

Gangadhara-tirtha

Gokarna

Uttar Kannad

252

Vadiraj-tirtha

Sonda

Uttar Kannad

253

Tamraguri-tirtha

Gokarna

Uttar Kannad

254

Indra-tirtha

Gokarna

Uttar Kannad