Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Jammu & Kashmir

Jammu & Kashmir

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

193

Gauri-kunda

Shudha Mahadev

Jammu

194

Mantlai-kunda

Shudha Mahadev

Jammu

195

Tavi Nadi

Jammu

Jammu

196

Cheneb Nadi

Akhnur

Jammu

197

Lidder Nadi

Pahalgam

Kashmir South

198

Shesnag Sarovar

Amamath

Kashmir South

199

Manasbal Sarovara

Grat Bal

Srinagar

200

Jhelum Nadi

Srinagar

Srinagar

201

Devika Nadi

Pulsta Ashram (Udhampur)

Udhampur

202

Saharshradhara-tirtha

Udhampur

Udhampur