Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Haryana

Haryana

 

 

 

 

 

Tirtha Name

Town or Village

District

124

Vashist Prachi

Sajuma (Varaha Gram)

Jind

125

Rupavati-tirtha

AsanGram

Jind

126

Varahvan

Pindari

Jind

127

Ramlhuda-tirtha

Jind

Jind

128

Sanihit-tirtha

Jind

Jind

129

Surva-kunda

Jind

Jind

130

Shukra-tirtha

Kaithal

Kaithal

131

Sarvadeo-tirtha

Kaithal

Kaithal

132

Vishnu (Indra)-tirtha

Kaithal

Kaithal

133

Soma-kunda

Kaithal

Kaithal

134

Ravi-kunda

Kaithal

Kaithal

135

Sheetal-kunda

Kaithal

Kaithal

136

Suraj-kunda

Shergarah

Karnal

137

Phalgu-tirtha

Pharalgram

Kurukshetra

138

Surva-kunda

Sanjumagram

Kurukshetra

139

Kamvak-tirtha

Jyotisar

Kurukshetra

140

Ban Gansa Nadi

Kurukshetra

Kurukshetra

141

Nabhi Kamal-tirtha

Kurukshetra

Kurukshetra

 

142

Apaga-tirtha

Kamskakheda

Kurukshetra

 

143

Bhishma Shayya-tirtha

Kurukshetra

Kurukshetra

 

144

Ratna Yaksha-tirtha

Kurukshetra

Kurukshetra

 

145

Mar-kunda

Kurukshetra

Kurukshetra

 

146

Aditi-Surya-kunda

Armin

Kurukshetra

 

147

Vamana-kunda

Amin gram

Kurukshetra

 

148

Prithudak

Pehowa

Kurukshetra

 

149

Brahmayoni-tirtha

Kurukshetra

Kurukshetra

 

150

Avkirn-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

151

Brispati-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

152

Paρantak-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

153

Rama-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

154

Panishwar

Pehowa

Kurukshetra

 

155

Surya-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

156

Thaneshwar-tirtha

Kurukshetra

Kurukshetra

 

157

Chandra Koop

Kurukshetra

Kurukshetra

 

158

Saraswati Sarovara

Pehowa

Kurukshetra

 

159

Vishvamitra-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

160

Karu Pawan-tirtha

Pehowa

Kurukshetra

 

161

Veer-kunda

Pehowa

Kurukshetra