Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Prabhupada > Sahasra Tirtha Jala > 1008 Sacred Water Sources > Bihar

Bihar

 

 

Tirtha Namc

Town or Village

District

 

 

35

Surya-kunda

Deo

Aurangabad

 

 

36

Papaharini-lcunda

Mandar Hill (Bausi)

Bhagalpur

 

 

37

Madhusudhana Sarovara

Mandar Hill (Bausi)

Bhagalpur

 

 

38

Sunkh-kunda

Mandar Hill (Bausi)

Bhagalpur

 

 

39

Akash Ganga-kunda

Mandar Hill (Bausi)

Bhagalpur

 

 

40

Udhdhalak-tirtha

Unavavaogaon

Bhojapur

 

 

41

Vishram-kunda (Koop)

Koyiria Purava gram

Bhojapur

 

 

42

Sri Brahmeshwar Sarovara

Barhampur

Bhojaρur

 

 

43

Bhargav Sarovara

Buxar

Bhojpur

 

 

44

Ahilaya-tirtha (Ganga Ghat)

Ahilaya (Ahirouli)

Bhojpur

 

 

45

Niahau-kunda

Buxar

Bhojpur

 

 

46

Thor Nadi

Charitravan

Bhojpur

 

 

47

Ganga (Ram Rekha Ghat)

Buxar

Bhojpur

 

 

48

Gautam-kunda

Kamtaul

Darbhanga

 

49

Ahilya-kunda

Ahilyasthan

Darbhanga

 

50

Gayasir Gaya Koop

Gaya

Gaya

 

51

Surya-kunda

Gava

Gaya

 

52

Sita-kunda

Gava

Gaya

 

53

Ram Sagar

Gava

Gaya

 

54

Muchalinda Sarovara

Bodh-Gaya

Gaya

 

55

Uttermanas Sarovara

Uttermanas

Gaya

 

56

Rama-kunda

Gaya

Gaya

 

57

Brahma-kunda

Gaya

Gaya

 

58

Vaitarani Sarovara

Gava

Gaya

 

59

Brahma Sarovara

Gaya

Gaya

 

60

Rukmini Sarovara

Gaya

Gaya

 

61

Akash Ganga

Gaya

Gaya

 

62

Nilanjan Nadi

Gaya

Gaya

 

63

Rama-kunda

Munger

Munger

 

64

Laksmana-kunda

Munger

Munger

 

65

Bharata-kunda

Munger

Munger

 

66

Sita-kunda

Munger

Munger

 

67

Shatrughna-kunda

Munger

Munger

 

68

Ganga Yamuna

Rajgir

Nalanda

 

69

Hansa-tirtha

Rajgir

Nalanda

 

70

Markandeya-kunda

Rajgir

Nalanda

 

71

Vyasa-kunda

Ra)gir

Nalanda

 

72

Ananta-kunda

Rajgir

Nalanda

 

73

Saptashri Kushi Dhara

Rajgir

Nalanda

 

74

Sita-kunda

Nalanda (Rajgir)

Nalanda

 

75

Surya-kunda

Nalanda (Rajgir)

Nalanda

 

76

Chandra-kunda

Nalanda (Rajgir)

Nalanda

 

77

Rama-kunda

Nalanda (Rajgir)

Nalanda

 

78

Bharata Koop

Nalanda (Rajgir)

Nalanda

 

79

Vaitarani Nadi

Rajgir

Nalanda

 

80

Brahma-kunda

Rajgir

Nalanda

 

81

Shaligram Sarovara

Rajgir

Nalanda

 

82

Rohitesh\var Talab

Rohtas

Rohtas

 

83

Hari-Harkshetra Koop

Sonρur

Saran

 

84

Gajendra Moksha (Gandaki)

Sonpur

Saran

 

85

Jada Bharat (Gandaki)

Hajipur

Saran

 

86

Punavuda-kunda

Thakurwadi

Sitamarhi

 

87

Dekkuli Sarovara

Sitamarhi

Sitamarhi

 

88

Janaki-kunda

Sitamarhi

Sitamarhi

 

89

Lakandei Nadi

Sitamarhi

Sitamarhi