Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Other Sampradayas > Vedanta Desika

Text or attachments not found, sub-items list below:


Sri Garuda Dhandakam
Hayagriva Stotra of Sri Vedanta Desika
nyasa dasakam
Sudarsanastakam of Vedanta Desika
sudarsanastakam