Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > One Thousand Names > Sri Anjaneya Ashtotra ShatNaam Stotram

Shri Anjaneya Ashtotra ShatNaam Stotram

 

 

 

1.Aanjaneyo mahaaviro, hanumaan-maaruth aathmajah

Tatwa-jnana prada-Seetha, devi mudraa-pradaayakah

 

2.Ashoka-vanikaa-chcheththa, sarva-mayaa vibhanjanah

Sarva-bandha vimokthaa cha, raksho-vidhwamsa-kaarakah

 

3.Para-vidyaa parihaarah, para showrya vinaashanah

Para-manthra niraakarthaa, para-yanthra prabhedakah

 

4.Sarva-graha vinaashi cha, bhimasena sahaayakrith

Sarva-dukha-hara-sarva, -lokachaari manojavah

 

5.Paarijaatha drumulasthah, sarva manthra swaroopavaan

Sarva tanthra swaroopi cha, sarva-yanthraath-makah-sthaThaa

 

6.Kapee-shwaro mahaa-kaaya, sarva-roga-harah prabhuh

Bala siddhi-kara sarva,-vidyaa sampath-pradaayakah

 

7.Kapi-senaa-naayakashcha, bhavishyath-chathuraananah

Kumaara brahmachaari cha, rathna-kundala deepthimaan

 

8.Chanchala-dwaala-sannaddha, lamba-maana-shiko-jwalah

Gandarva vidyaa thathwajno, mahaa-bala paraakramah

 

9.Kaara-graha vimokthaa cha, shrankalaa bandha mochakah

Saagaroththaarakah praajno, Raama-doothah prathaapavaan

 

10.Vaanarah kesarisuthah, Seethaa-shoka nivaaranah

Anjanaa-garbha sambhootho, baalaarka sadrashaananah

 

11.Vibheeshana priya-karo, dasha-greeva kulaa-nthakah

Lakshmana praana-daatha cha, vajra kaayo mahaadyuthah

 

12.Chiranjeevi Raama bhaktho, daithya kaarya vighaathakah

Aksha-hanthaa kaancha naabhah, pancha vakthro mahaa tapaah

 

13.Lankinee bhanjanah shrimaan, simhikaa praana bhanjah

Gandha-maadana shailastho, Lankaapura vidaahakah.

 

14.Sugriva sachivo dhirah, shooro daithya-kulaanthakah

Suraarchitho mahaatejaah, Raamachuudaamani-pradah

 

15.Kaama-roopi pingalaaksho, vaardhi mainaaka poojithah

KabaLee-kritha maarthanda,-mandalo vijithendriyah

 

16.Raama-Sugreeva samdhaatha, Mai-Raavana mardhanah

Spatikaa-bho vaagadhisho, nava-vyaakrithi-pandithah

 

17.Chathur-baahuh deenabandhur, mahaathmaa bhaktha-vatsalah

Sanjeevana-nagaaharthaa, suchi-r wagmi dradavrathah

 

18.Kaalanemi pramathano, Hari-markata markatah

Daanthah shaanthah prasannathma, shatha-kanta-mudapahrith

 

19.Yogee Raama-kathaa lolah, Seethaanweshana pandithah

Vajra-daunshtro vajra-nakho, Rudra veerya samudbhavah

 

20.Indra-jith-prahitha-amoghah, brahmaasthra-vinivaarakah

Paartha dwajaagra samvaasee, shara-panjara-bhedhakah

 

21.Dasha-baahur-loka-poojyo, Jaambavath-preethivardanah

Seethaa sametha shri Raama-paada seva-durandharah

 

22.Ithy-yevam shri Hanumatho, naamnaam astoththara shatham

Yah pateth shruyaa nityam, sarvaan kaamaaan avaapnuyaath

 

 

 

Iti Shri Kalikaa rahasye Aanjaneya aashtothara shatha-naama sthothram sampoornam.

 

Shri Raama-Chandrarpanam-asthu