Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura > Brahmana & Vaishnava > Brahamana and Vaishnava

Brahmana and Vaishnava

The conclusive comparison between brahmanas and Vaishnavas

 

 Shri Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

 

Translated by Bhumipati Dasa